Ps.14.1-Ps.14.5; Ps.23.3-Ps.23.5; Isa.33.14-Isa.33.16
Ps.60.5; Ps.2.6
Prov.28.18; Ps.105.3; Matt.6.1; Zech.8.16; Eph.4.25; John.1.47; Col.3.9
Lev.19.16; Ps.33.14; Exod.23.1
Esth.3.2; Judg.11.35
Exod.22.25; Lev.25.36; Deut.23.19; Ezek.18.8; Ezek.22.12; Exod.23.8; Deut.16.19; Ps.9.27
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Дөөттүн забуру.

1
Теңир! Ким Сенин турагыңда жашай алат? Ким Сенин ыйык тооңдо тура алат?
2 Күнөөсүз жашаган, адилеттик кылган, жүрөгүндө чындыкты сүйлөгөн,
3 ушак айтпаган, жакынына кыянаттык кылбаган, өз жакынын жамандаганды укпаган,
4 Кудайдан баш тартканды жек көргөн, ал эми Кудайдан корккондорду сыйлаган, зыян тартып каларына карабай, берген антынан танбаган,
5 күмүш дилдесин үстөккө бербеген, айыпсызга каршы пара жебеген адам гана жашай алат. Ушундай адам гана эч качан мүдүрүлбөйт.