Prov.11.20; Prov.13.6; Ps.100.2; Ps.100.6; Ps.127.1; Gen.17.1
Ps.118.22; Ps.77.5; Ps.118.10; 2Chr.15.2
1John.3.9; 1John.5.18
Ps.18.9
Ps.36.23; Prov.16.9; Jer.10.23
Ps.118.80; 1John.2.28
Ps.118.62; Ps.118.106; Exod.24.3
Ps.37.22; Ps.70.9; Ps.70.18
Ps.24.7
Ps.118.10; 2Chr.15.2
Ps.118.21; Ps.118.118
Luke.2.19; Luke.2.51; Ps.36.31
Ps.118.26; Ps.118.64; Ps.118.68; Ps.118.108; Ps.118.124; Ps.118.135; Ps.118.171; Ps.24.4
Ps.39.10; Deut.6.7
Ps.118.111; Ps.118.162; Prov.3.13-Prov.3.15; Prov.8.10-Prov.8.11; Prov.8.18-Prov.8.19
Ps.118.23; Ps.118.78; Ps.118.97; Ps.24.4
Ps.118.24; Ps.118.47; Ps.118.70; Ps.118.77; Ps.118.92; Ps.118.143; Ps.118.174
Ps.12.6; Ps.118.144
Ps.38.13; Isa.6.9-Isa.6.10
Ps.118.40; Ps.118.131; Ps.118.174; Ps.41.2-Ps.41.3
Ps.118.51; Deut.27.26; Ps.118.10
Ps.43.14; Ps.118.2
Ps.118.161; Dan.6.4; Ps.118.15; Ps.118.27-Ps.118.28
Rom.7.22; Ps.118.16; Ps.118.104
Ps.43.26; Ps.118.37; Ps.118.40; Ps.118.88; Ps.118.107; Ps.118.149; Ps.118.154; Ps.118.156; Ps.118.159; Ps.70.20; Ps.118.65
Ps.36.5; Ps.118.12
Ps.118.18; Ps.118.34; Ps.118.73; Ps.118.125; Ps.118.144; Ps.118.169; Job.32.8; Ps.118.15; Ps.118.23; Ps.118.78
Ps.21.15
Ps.118.27
Ps.15.8
Ps.118.116
1Kgs.4.29; Isa.60.5; 2Cor.6.11; 2Cor.6.13
Ps.118.12; Ps.118.26; Ps.118.112; Matt.10.22; Heb.3.6; Rev.2.26
Ps.118.27; Prov.2.6; Jas.1.5
Ps.24.4-Ps.24.5; Ps.118.16; Ps.1.2
Ps.118.112; 1Kgs.8.58; Ps.140.4; Luke.12.15; 1Tim.6.10; Heb.13.5
Prov.23.5; Isa.33.15; Ps.118.25
2Sam.7.25; Ps.24.10; Ps.111.1; Ps.127.1; Ps.129.4
Ps.118.22
Ps.118.20; Ps.118.149; Ps.118.156
Ps.118.77; Ps.105.4; Ps.118.58; Ps.118.65; Ps.118.76; Ps.118.116; Ps.118.170
Prov.27.11; Ps.118.39
Ps.118.49; Ps.118.74; Ps.118.81; Ps.118.114; Ps.118.147; Ps.30.25
Prov.4.12; Ps.118.94; Ps.118.155
Matt.10.18; Acts.26.1-Acts.26.2
Ps.118.16
Ps.27.2; Ps.118.13
Ps.118.41-Ps.118.42; Ps.118.43; Ps.118.43
Rom.15.4; Ps.118.25; Ps.70.20
Ps.118.69; Ps.118.78; Ps.118.85; Ps.118.122; Jer.20.7; Ps.41.4; Ps.122.4; Ps.118.157; Ps.43.19; Job.23.11
Neh.13.25
Ps.38.13
Ps.41.9
Ps.118.22; Ps.118.69; Ps.118.100
Ps.15.5
Ps.44.13; Ps.118.41
Luke.15.17
Ps.118.110; Ps.118.83
Acts.16.25; Ps.118.7
Ps.100.6
Ps.32.5; Ps.118.12
Ps.118.41
Phil.1.9; Jas.1.5
Ps.118.71; Ps.118.75; Jer.31.18-Jer.31.19; Heb.12.5-Heb.12.11
Ps.105.1; Ps.118.12
Ps.118.51; Job.13.4; Ps.108.2; Ps.118.56
Isa.6.10; Ps.16.10; Ps.118.16
Ps.118.67
Ps.118.127; Ps.18.11; Prov.8.10
Job.10.8; Ps.94.6; Job.31.15; Ps.118.27
Ps.33.3; Ps.34.27; Ps.106.42; Ps.118.43; Ps.129.5
Ps.118.138; Ps.32.4; Ps.118.67
Ps.118.41; Ps.118.24; Ps.118.47; Ps.118.174
Ps.118.51; Ps.24.3; Ps.118.86; Ps.118.15; Ps.118.23
Jer.15.19
Ps.118.1; Ps.118.6
Ps.83.3; Ps.118.74; Ps.118.114
Ps.68.4; Ps.100.2
Job.30.30; Matt.9.17; Mark.2.22
Ps.38.5; Rev.6.10; Zech.1.12
Ps.118.51; Ps.7.16
Ps.118.138; Ps.118.78; Ps.34.19; Ps.108.26
Ps.118.25; Ps.70.20
Ps.118.152; Matt.24.35; 1Pet.1.25; Jer.31.35-Jer.31.37
Ps.35.6; Ps.148.6; Eccl.1.4
Jer.33.25
Ps.118.77
Ps.118.25; Ps.70.20
Ps.118.45
Ps.17.20
Ps.118.113; Ps.118.163; Ps.118.165; Ps.1.2; Ps.118.15
Deut.4.6
2Tim.3.15
Job.32.7-Job.32.9; Ps.118.56; Ps.118.69
Prov.1.15
Ps.18.11
Ps.118.128
Prov.6.23
Neh.10.29; Ps.118.7
Ps.118.25; Ps.118.50; Ps.118.88; Ps.70.20
Hos.14.3; Ps.118.12
Judg.12.3; Ps.118.83
Ps.90.3; Ps.118.10
Deut.33.4; Ps.118.14; Ps.118.162
Ps.118.36; Ps.118.33
1Kgs.18.21; Jas.1.8; Jas.4.8; Ps.118.97
Ps.31.7; Ps.3.4; Ps.118.74
Ps.6.9; Ps.118.22
Ps.118.41; Ps.118.31; Ps.24.2; Ps.145.5
Ps.19.3
Lam.1.15; Ps.118.10; Ps.118.21; Ps.118.110
Isa.1.25; Ezek.22.18; Mal.3.2-Mal.3.3; Ps.118.97
Job.4.14; Hab.3.16
Job.17.3; Ps.118.51
Ps.118.82
Ps.118.12
Ps.115.7; Ps.118.27
Ps.118.72; Ps.18.11
Ps.118.104
Ps.118.18; Ps.118.27; Ps.118.22
Ps.18.8
Ps.80.11; Job.29.23; Ps.41.2; Ps.118.20
Ps.24.16
Ps.16.5; Ps.18.14
Luke.1.74
Ps.4.7; Ps.118.12
Jer.9.1; Jer.9.18; Jer.14.17; Lam.3.48; Ezek.9.4; Phil.3.18; Ps.118.158
Ps.114.5
Ps.118.75; Ps.118.172; Ps.18.8-Ps.18.10; Ps.118.86
Ps.68.10
Ps.11.7; Ps.118.97
Ps.118.83
Ps.118.151; Ps.118.160; John.17.17; Ps.18.3
Ps.118.24
Ps.118.27; Ps.118.17
Ps.118.2; Ps.118.10; Ps.118.22; Ps.118.33
Ps.5.4; Ps.118.74
Ps.41.9
Ps.118.156; Ps.118.40; Ps.118.25; Ps.70.20
Ps.144.18; Ps.118.142
Ps.118.89; Ps.118.160; Matt.5.18
Job.36.15; Ps.118.83
Ps.34.1; Ps.118.25
Job.5.4; Ps.118.150
2Sam.24.14; Ps.118.154
Ps.3.2-Ps.3.3; Ps.118.51
Jer.3.20; Ps.138.21; Ps.118.136
Ps.118.97; Ps.118.154
Ps.138.17; Ps.118.142; Ps.118.172; Ps.118.7
Ps.118.23; 1Sam.24.12; 1Sam.26.18; Ps.68.5; Ps.2.11
Ps.118.161; 1Sam.30.16; Isa.9.3; Matt.13.44
Ps.118.97
Ps.118.160
Ps.36.11; Ps.36.37; Prov.3.2; Prov.3.23; 1John.2.10; Matt.13.41
Ps.118.174; Gen.49.18
Ps.118.163
Ps.138.3; Prov.5.21
Ps.118.145; Ps.118.34; Ps.118.65
Ps.118.41
Ps.144.7; Ps.118.12
Ps.118.160
Josh.24.22; Prov.1.29
Ps.118.20; Ps.118.24
Isa.53.6; 1Pet.2.25; Matt.18.12; Luke.15.4; Ps.118.83
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Теңирдин мыйзамы

1 Туура жолдо жүргөндөр, Теңирдин мыйзамын сактагандар бактылуу.
2 Анын мыйзамдарын сактагандар, Аны чын жүрөгү менен издегендер бактылуу.
3 Алар мыйзамсыз иштерди кылышпайт, Анын жолдору менен жүрүшөт.
4 Сен Өзүңдүн буйруктарыңды бекем сактоону осуят кылгансың.
5 Оо, менин жолдорум Сенин мыйзамдарыңды аткарууга багыт алса кана!
6 Анда мен Сенин осуяттарыңды карап, уят болбос элем.
7 Мен Сенин адилет мыйзамдарыңды үйрөнүп, Сени таза жүрөгүм менен даңктар элем.
8 Сенин көрсөтмөлөрүңдү сактайм, мени таптакыр таштап койбо.

Теңирдин мыйзамына болгон тил алчаактык

9 Жаш жигит өз жолун канткенде таза сактап жүрө алат? Өзүн Сенин сөзүң боюнча сактаганда гана.
10 Сени бүт жүрөгүм менен издейм, Өзүңдүн осуяттарыңдан четтеп кетүүмө жол бербе.
11 Сенин алдыңда күнөө кылбаш үчүн, мен Сенин сөзүңдү жүрөгүмө катып алдым.
12 Теңир, Сага даңк! Мага Өз мыйзамдарыңды үйрөт.
13 Сенин оозуңдан чыккан өкүмдөрүңдүн баарын өз оозум менен жар салдым.
14 Мен Сенин осуяттарыңды аткарганда, ар кандай байлыкка кубангандардай кубанам.
15 Сенин осуяттарың жөнүндө ойлоном, Сенин жолдоруңа назар салам.
16 Сенин көрсөтмөлөрүң менен соороном, Сенин сөздөрүңдү эсимден чыгарбайм.

Бакыт Теңирдин мыйзамында

17 Сенин сөздөрүңдү сактап жашашым үчүн, Өз кулуңа ырайымыңды көрсөт.
18 Сенин мыйзамыңдын кереметтерин көрүшүм үчүн, менин көздөрүмдү ач.
19 Мен жер үстүндө келгинмин, менден Өзүңдүн осуяттарыңды жашырба.
20 Ар убакта Сенин мыйзамдарыңды эңсегендиктен, жаным кыйналып бүттү.
21 Сен текеберлерди, каргыш тийгендерди, Өзүңдүн осуяттарыңдан баш тарткандарды моюн сундурдуң.
22 Мени шылдың менен кордуктан куткар, анткени мен Сенин осуяттарыңды сактап жүрөм.
23 Төрөлөр отуруп алып, мага каршы сүйлөшүп жатышат. Сенин кулуң болсо Сенин мыйзамдарың жөнүндө ойлонуп жатат.
24 Сенин осуяттарың менин сооронучум, менин кеңешчилерим.

Теңирдин мыйзамына баш ийүү чечими

25 Жаным топуракка матырылды, мени Өзүңдүн сөзүң менен тирилт.
26 Мен өз жолдорум жөнүндө айтып бердим, Сен мени уктуң. Мага Өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөт.
27 Мага Өзүңдүн буйруктарыңдын жолун түшүнүүгө акыл бер, ошондо мен Сенин кереметтериң жөнүндө ой жүгүртөм.
28 Менин жаным кайгыдан алсырап бара жатат, мага Өзүңдүн сөзүң менен күч бер.
29 Мени жалган жолдон алыстат, мага Өз мыйзамыңды бер.
30 Мен чындык жолун тандап алдым, Сенин мыйзамдарыңды өзүмдүн алдыма койдум.
31 Мен Сенин осуяттарыңа жабыштым, Теңир, мени уятка калтырба.
32 Сен менин жүрөгүмдү кенен ачканда, мен Сенин осуяттарыңдын жолдору менен жүрөм.

Акылга келтирүүсүн сурап Кудайга сыйынуу

33 Мага Өз мыйзамдарыңдын жолун көрсөт, Теңир, ошондо мен Сенин мыйзамдарыңды өмүрүмдүн аягына чейин сактайм.
34 Мени акылга келтир, ошондо мен Сенин мыйзамыңды сактайм, аны бүт жүрөгүм менен аткарам.
35 Мени осуяттарыңдын чыйыр жолуна сал, анткени мен ошол жолду каалайм.
36 Менин жүрөгүмдү дүнүйөкордукка эмес, Өзүңдүн осуяттарыңа бур.
37 Курулай убаракерчиликтен көзүмдү бур. Өз жолуңда жүрүүгө күч бер.
38 Сенден коркушу үчүн, Өз кулуңдун жүрөгүндө Өз сөзүңдү бекемде.
39 Мени өзүм коркуп жаткан кордуктан куткар, анткени Сенин өкүмдөрүң жакшы.

Теңирдин мыйзамына таянуу

40 Мына, Мен Сенин буйруктарыңды каалап жатам, мени Өз чындыгың менен тирилт.
41 Теңир, мага Өзүңдүн ырайымың, Өзүңдүн сөзүң боюнча куткарууң келсин.
42 Ошондо мен өзүмдү кордогонго жооп бере алам, анткени мен Сенин сөзүңө таянам.
43 Чындык сөздөрүңдү менин оозумдан таптакыр алып салба, анткени мен Сенин адилет өкүмүңдү күтүп жатам.
44 Сенин мыйзамыңды дайыма, түбөлүккө сактайм.
45 Эркин болом, анткени Сенин буйруктарыңды издедим.
46 Сенин осуяттарың тууралуу падышалардын алдында айтам, уялбайм.
47 Өзүм сүйгөн Сенин осуяттарың менен соороном.
48 Колдорумду өзүм сүйгөн Сенин осуяттарыңа сунам, Сенин мыйзамдарың жөнүндө ой жүгүртөм.

Теңирдин мыйзамы менен сооронуу

49 Кулуңа айткан Өз сөзүңдү эсте, Сен ошол сөзүң аркылуу мага үмүт бергенсиң.
50 Ал менин кыйынчылык учурундагы сооронучум, анткени Сенин сөзүң мени тирилтет.
51 Текеберлер мени абдан шылдыңдашты, бирок мен Сенин мыйзамыңдан четтеген жокмун.
52 Теңир, мен Сенин байыркы мыйзамдарыңды эстеп соороном.
53 Сенин мыйзамыңды таштап салган кудайсыздарды көргөндө, үрөйүм учат.
54 Мен жер кезген жерлерде Сенин мыйзамдарың менин ырым болду.
55 Теңирим, түн ичинде да Сенин ысымыңды эстедим, Сенин мыйзамыңды сактадым.
56 Ал меники болуп калды, анткени мен Сенин мыйзамдарыңды сактап жүрөм.

Теңирдин мыйзамын
берилгендик менен аткаруу

57 «Теңирим, Сенин сөздөрүңдү аткаруу – менин энчим», – деп айттым.
58 Мен Сага чын жүрөгүмдөн: «Мага Өз сөзүң боюнча ырайым кыл», – деп сыйынгам.
59 Өз жолдорум жөнүндө ойлонуп, буттарымды Сенин осуяттарыңа бурдум.
60 Сенин осуяттарыңды дароо аткарууга ашыктым.
61 Кудайсыздар мага тор жайышты, бирок мен Сенин осуяттарыңды унуткан жокмун.
62 Сени адилет өкүмдөрүң үчүн даңктоого түн ортосунда турчумун.
63 Сенден корккондорго, Сенин буйруктарыңды аткаргандарга шерикмин.
64 Жер бети Сенин ырайымыңа толгон, Теңирим. Мага Өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөт.

Теңирдин мыйзамынын баалуулугу

65 Теңирим, Өз сөзүң боюнча кулуңа жакшылык кылдың.
66 Мени туура ой жүгүртүүгө үйрөт, туура түшүнүк бер, анткени мен Сенин осуяттарыңа ишенем.
67 Азап тартканга чейин, мен адашып жүргөм, азыр болсо Сенин сөзүңдү сактап жүрөм.
68 Сен жакшысың, жакшылык кыласың, мага Өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөт.
69 Текеберлер мен жөнүндө жалган ушак таратып жатышат, мен болсо Сенин буйруктарыңды чын жүрөгүмдөн аткарам.
70 Алардын жүрөгүн май басты, мен болсо Сенин мыйзамың менен соороном.
71 Сенин мыйзамдарыңды үйрөнүш үчүн, азап тартканым жакшы болду.
72 Сенин оозуңдан чыккан мыйзам мен үчүн миңдеген алтындан да, күмүштөн да артык.

Теңирдин мыйзамынын адилеттүүлүгү

73 Мени Сенин колдоруң жаратты, мени Сенин колдоруң жасады. Мага акыл бер, ошондо мен Сенин осуяттарыңды үйрөнөм.
74 Сенден корккондор Сенин сөзүңө таянганымды көрүп кубанышат.
75 Теңир, Сенин өкүмдөрүң адилет экенин, мени адилеттик менен жазалаганыңды билем.
76 Сенин ырайымың Өз кулуңа айткан сөзүң боюнча менин сооронучум болсо экен.
77 Мага боор оорусаң экен, ошондо мен жашайм, анткени Сенин мыйзамың менин сооронучум.
78 Текеберлер уятка калышсын, анткени алар мени ак жерден кыйнап жатышат. Мен болсо Сенин буйруктарың жөнүндө ойлонуп жатам.
79 Сенден корккондор, Сенин осуяттарыңды билгендер мага кайрылышсын.
80 Уятка калбашым үчүн, жүрөгүм Сенин мыйзамдарың боюнча таза болсун.

Куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

81 Сенин куткарууңду күтө берип, жаным алсырап баратат. Бирок Сенин сөзүңө таянам.
82 Сенин сөзүңдү күтө берип, көзүм талыды. «Мени качан сооротосуң?» – дейм.
83 Мен ышталган чаначтай болуп калдым, бирок Сенин мыйзамдарыңды унуткан жокмун.
84 Кулуң дагы канча күн күтсүн? Мени куугунтуктагандарды качан жазалайсың?
85 Сенин мыйзамыңа каршы текеберлер мага ор казышты.
86 Сенин осуяттарыңдын баары – чындык. Мени ак жерден куугунтуктап жатышат, мага жардам бер.
87 Алар мени жер үстүнөн жок кылып коё жаздашты, бирок мен Сенин буйруктарыңды унуткан жокмун.
88 Мени Өзүңдүн ырайымың менен тирилт, ошондо мен Сенин оозуңдан чыккан буйруктарды аткарам.

Теңирдин мыйзамына болгон ишеним

89 Теңирим, Сенин сөзүң асманда түбөлүккө орногон.
90 Сен түбөлүккө ишенимдүүсүң. Жерди Сен орноттуң, ал ошон үчүн турат.
91 Бардыгы ушул убакка чейин Сенин мыйзамдарың боюнча турат, анткени баары Сага кызмат кылат.
92 Сенин мыйзамың мага сооронуч болбогондо, мен кайгыдан өлүп калмакмын.
93 Сенин буйруктарыңды түбөлүккө унутпайм, анткени Сен мени ошолор аркылуу тирилттиң.
94 Мен Сеникимин, мени куткар, анткени мен Сенин буйруктарыңды издедим.
95 Кудайсыздар мени өлтүрүш үчүн аңдып жүрүшөт. Мен болсо Сенин осуяттарыңа көңүл коём.
96 Мен ар кандай жеткилеңдиктин чегин көрдүм, бирок Сенин осуятыңдын чеги жок.

Теңирдин
мыйзамына болгон сүйүү

97 Мен Сенин мыйзамыңды кандай жакшы көрөм! Күнү бою ошол жөнүндө ойлоном.
98 Өз осуятың менен Сен мени душмандарымдан акылдуу кылдың, анткени ал дайыма мени менен.
99 Устаттарымдын баарынан акылдуу болуп калдым, анткени мен Сенин осуяттарың жөнүндө ойлоном.
100 Карыяларга караганда көптү билип калдым, анткени мен Сенин буйруктарыңды аткарып жүрөм.
101 Сенин сөзүңдү сакташ үчүн, буттарымды ар кандай жаман жолдордон сактайм.
102 Сенин мыйзамдарыңдан четтебейм, анткени Сен мени үйрөтүп жатасың.
103 Сенин сөздөрүң менин таңдайымда кандай таттуу! Алар менин оозумда балдан да таттуу.
104 Мен Сенин буйруктарың аркылуу акылыма келгем, ошондуктан ар кандай жалган жолду жек көрөм.

Теңирдин мыйзамынынын жарыгы

105 Сенин сөзүң – бутума шам, жолума жарык.
106 Мен Сенин адилет мыйзамдарыңды сактоону убада кылгам, ошондуктан аткарам.
107 Теңир, мен абдан кыйналдым, мени Өз сөзүң боюнча тирилт.
108 Теңирим, менин оозумдан чыккан мактоо курмандыгын кабыл ал, мага Өзүңдүн мыйзамыңды үйрөт.
109 Менин жаным ар дайым коркунучта, бирок Сенин мыйзамыңды унутпайм.
110 Кудайсыздар мага тор жайышты, бирок мен Сенин буйруктарыңдан четтеген жокмун.
111 Сенин осуяттарыңды түбөлүк мурас катары кабыл алдым, анткени алар – менин жүрөгүмдүн кубанычы.
112 Мен жүрөгүмдү Сенин буйруктарыңды дайыма, өмүрүмдүн акырына чейин аткарууга бурдум.

Теңирдин мыйзамы – коопсуздук

113 Жаман ойлуу адамдарды жек көрөм, ал эми Сенин мыйзамыңды сүйөм.
114 Сен менин баш калкалар жайымсың, калканымсың. Сенин сөзүңө таянам.
115 Мыйзамсыздар, мага жолобогула, мен өзүмдүн Кудайымдын осуяттарын аткарам.
116 Жашашым үчүн, мага Өз сөзүң боюнча күч бер. Үмүттөнгөнүм үчүн, мени уятка калтырба.
117 Мени колдо, ошондо мен куткарылам. Сенин мыйзамдарыңа дайыма көңүл коём.
118 Мыйзамдарыңдан четтегендердин баарын Сен кулатасың, анткени алардын куулугунан эч нерсе чыкпайт.
119 Жер үстүндөгү кудайсыз адамдардын баарын Сен күлдөй сапырасың, ошондуктан мен Сенин осуяттарыңды сүйөм.
120 Сенин коркунучуңдан денем титирейт, мен Сенин жазаларыңдан корком.

Теңирдин мыйзамына болгон тил алчаактык

121 Мен баарын адилеттик жана чындык боюнча кылдым, мени куугунтуктоочуларымдын колуна салып бербе.
122 Өз кулуңа болуш, текеберлер эзбесин.
123 Сенин куткарууңду жана акыйкат сөздөрүңдү күтө берип көзүм талыды.
124 Өз кулуңа Өз ырайымың боюнча ырайым кыл, мага Өз мыйзамдарыңды үйрөт.
125 Мен Сенин кулуңмун, мага акыл бер, ошондо мен Сенин осуяттарыңды түшүнөм.
126 Теңирдин чара көрө турган убакыты келди, анткени Сенин мыйзамыңды бузушту.
127 Мен болсо Сенин осуяттарыңды алтындан да, таза алтындан да жакшы көрөм.
128 Сенин буйруктарыңдын баарын адилеттүү деп эсептейм, жалган жолдорду жек көрөм.

Теңирдин мыйзамына баш ийүүгө болгон каалоо

129 Сенин осуяттарың кереметтүү, ошондуктан алар менин жүрөгүмдө сакталуу.
130 Сенин сөздөрүңдөн алган ачылыш көздү ачат, жөнөкөйлөргө акыл берет.
131 Мен оозумду ачып акактап жатам, анткени Сенин осуяттарыңды эңсеп турам.
132 Ысымыңды сүйгөндөргө кандай назар салып, ырайым кылсаң, мага да ошондой кыл.
133 Буттарымды Сенин сөздөрүң менен жүргүдөй кылып бекемде, эч бир мыйзамсыз иштин мени бийлеп алуусуна жол бербе.
134 Мени адамдын эзүүсүнөн куткар, ошондо Сенин буйруктарыңды аткарам.
135 Өз кулуңду Өз жүзүң менен жарык кыл, мага Өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөт.
136 Сенин мыйзамыңды сактабай жатышкандыктан, көзүмдүн жашы көл болду.

Теңирдин мыйзамынын адилеттүүлүгү

137 Сен адилетсиң, Теңирим, Сенин мыйзамдарың да адилет.
138 Осуят кылган көрсөтмөлөрүң адилет, туптуура.
139 Мени кызганыч жеп жатат, анткени менин душмандарым Сенин сөздөрүңдү унутуп коюшту.
140 Сенин сөзүң абдан таза, Сенин кулуң аны сүйөт.
141 Мен кичинекей, жек көрүндү адаммын, бирок Сенин буйруктарыңды унуткан жокмун.
142 Сенин адилеттигиң түбөлүктүү, Сенин мыйзамың – чындык.
143 Башыма кыйынчылык түшүп, азап тартып жатам, бирок Сенин осуяттарың – менин сооронучум.
144 Сенин көрсөтмөлөрүң түбөлүккө адилеттүү. Мени акылыма келтир, ошондо мен жашайм.

Куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

145 Сени чын жүрөгүмдөн чакырам, Теңирим, мени ук, ошондо мен Сенин мыйзамдарыңды сактайм.
146 Сени чакырам, мени куткар, ошондо Сенин осуяттарыңды сактайм.
147 Таң заардан Сени чакырам. Сенин сөзүңө таянам.
148 Сенин сөзүңдү терең түшүнүш үчүн, түнү менен кирпик какпай чыгам.
149 Өзүңдүн ырайымың боюнча менин үнүмдү ук, Теңирим. Өз адилеттигиң боюнча мени тирилт.
150 Жамандык ойлогондор мага жакындап калышты, алар Сенин мыйзамыңдан алыс.
151 Сен жакынсың, Теңирим, Сенин осуяттарыңдын баары – чындык.
152 Өзүңдүн осуяттарыңды түбөлүккө орнотконуңду мен мурунтан эле билем.

Куткаруусун сурап Кудайга жалынуу

153 Менин азап тартып жатканыма назарыңды салып, мени куткар, анткени мен Сенин мыйзамыңды унуткан жокмун.
154 Менин ишиме киришип, мени корго. Мени Өз сөзүң боюнча тирилт.
155 Куткарылуу кудайсыздардан алыс, анткени алар Сенин мыйзамдарыңды издешпейт.
156 Сенин боорукердигиң чексиз, Теңирим. Мени Өз адилеттигиң боюнча тирилт.
157 Мени куугунтуктагандар, душмандарым көп, бирок мен Сенин осуяттарыңдан четтеген жокмун.
158 Сенин сөзүңдөн четтегендерди көрүп капа болом, анткени алар Сенин сөзүңдү сакташкан жок.
159 Сенин буйруктарыңды кандай сүйөрүмдү көр. Өзүңдүн ырайымың боюнча мени тирилт.
160 Сенин сөзүңдүн негизи – чындык, Сенин ар бир адилет өкүмүң түбөлүктүү.

Теңирдин мыйзамын берилгендик менен аткаруу

161 Төрөлөр мени себепсиз куугунтуктап жатышат, бирок менин жүрөгүм Сенин сөзүңдөн коркот.
162 Өтө чоң олжого ээ болгондой, Сенин сөзүңө кубанам.
163 Жалганчылыкты жек көрөм, андан жийиркенем, Сенин мыйзамыңды болсо сүйөм.
164 Адилет өкүмдөрүң үчүн Сени бир күндө жети жолу даңктайм.
165 Сенин мыйзамыңды сүйгөндөрдүн тынчтыгы зор, аларга бөгөт жок.
166 Сенин жардамыңа таянам, Теңирим, Сенин осуяттарыңды аткарам.
167 Сенин осуяттарың менин жүрөгүмдө сакталуу, мен аларды абдан сүйөм.
168 Сенин буйруктарың менен осуяттарыңды аткарам, анткени менин бардык жолум Сенин алдыңда.

Кудайдан жардам сурап сыйынуу

169 Менин зар-муңум Сага жетсин, Теңирим. Өз сөзүң боюнча мага акыл бер.
170 Менин жалынуум Сенин алдыңа келсин. Өзүңдүн сөзүң боюнча мени куткар.
171 Сен мага Өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөткөндө, менин оозумдан Сени мактаган сөздөр чыгат.
172 Менин тилим Сенин сөзүңдү жарыя кылат, анткени Сенин осуяттарыңдын баары адилет.
173 Сенин колуң мага жардам берүүгө даяр болсун, анткени мен Сенин буйруктарыңды тандап алдым.
174 Сенин жардамыңды зарыгып күтүп жатам, Теңирим, Сенин мыйзамың – менин сооронучум.
175 Менин жаным жашасын, Сени даңктасын, Сенин адилеттигиң мага жардам берсин.
176 Мен жоголгон койдой адашып калдым. Өз кулуңду издеп тап, анткени мен Сенин осуяттарыңды унуткан жокмун.