2Cor.4.13; Ps.38.4
Ps.30.23; Ps.61.10
2Chr.32.25
Ps.15.5; Ps.98.6; Ps.104.1
Ps.49.14
Ps.71.14; Ps.49.5
Ps.118.125; Ps.142.12; Ps.112.1; Ps.85.16; Job.12.18
Ps.49.14; Ps.115.4
Ps.115.5
Ps.91.14; Ps.103.35
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кылган жакшы иштери үчүн Теңирге
убадаларды берүү

1 Мен ишенгем, ошондуктан: «Мен катуу кыйналдым», – дедим.
2 Мен ойлонбой туруп: «Бардык адамдар алдамчы», – дедим.
3 Теңирдин мага кылган бардык жакшылыгын кантип актайм?
4 Куткаруу чөйчөгүн кабыл алып, Теңирдин ысымын чакырам.
5 Теңирге Анын бүт элинин алдында берген убадаларымды аткарам.
6 Теңирдин көз алдында Өзүнүн ыйыктарынын өлүмү кымбат!
7 О Теңир! Мен Сенин кулуңмун, мен Сенин кулуңмун, мен Сенин күңүңдүн уулумун. Сен менин кишендеримди чечтиң.
8 Сага мактоо курмандыгын арнайм, Теңирдин ысымын чакырам.
9 Теңирге Анын бүт элинин алдында берген убадаларымды аткарам.
10 Аларды Теңир үйүнүн короосунда, Иерусалим, сенин ичиңде аткарам! Теңирди даңктагыла!