Ps.105.1; 1Chr.16.34; Isa.12.4; Ps.104.1-Ps.104.15; 1Chr.16.8-1Chr.16.22
Ps.98.6; Ps.115.4; Ps.115.8; Gen.4.26; Ps.144.4-Ps.144.5; Ps.144.11-Ps.144.12
Ps.76.13
Ps.77.61; Ps.26.8
Ps.76.12; Ps.71.18; Exod.6.6; Exod.7.4
Ps.104.42; Ps.104.43; Ps.105.5; Ps.134.4
Isa.26.9
Ps.104.42; Ps.105.45; Ps.110.5; Luke.1.72; Deut.7.9
Gen.17.2; Gen.22.15-Gen.22.18; Gen.26.3
Gen.28.13-Gen.28.14; Gen.35.11-Gen.35.12
Gen.13.15; Gen.15.18; Ps.77.55
Gen.34.30; Deut.7.7; Deut.26.5; Heb.11.9
Gen.35.5; Gen.12.17; Gen.20.3
Gen.20.6-Gen.20.7; Gen.26.11
Gen.41.54; 2Kgs.8.1; Hag.1.11; Lev.26.26; Isa.3.1; Ezek.4.16; Ps.103.15
Gen.45.5; Gen.50.20; Gen.37.28; Gen.37.36; Acts.7.9
Gen.39.20
Gen.40.20-Gen.40.21; Gen.41.53-Gen.41.54; Judg.7.4
Gen.41.14; Ps.145.7
Gen.41.40
Gen.46.6; Acts.7.15; Acts.13.17; Ps.105.22; Ps.77.51
Exod.1.7; Deut.26.5
Exod.9.12; Rom.11.8; Exod.1.8-Exod.1.14; Exod.1.10; Acts.7.19
Exod.3.10; Exod.4.12; Num.16.5; Num.17.5
Ps.104.27-Ps.104.36; Ps.77.43-Ps.77.51
Ps.104.23
Exod.10.21-Exod.10.23; Ps.98.7
Exod.7.21
Exod.8.3
Exod.8.21; Exod.8.16
Exod.9.23
Exod.9.25
Exod.10.12-Exod.10.15
Ps.77.51; Ps.77.51
Exod.12.35-Exod.12.36
Exod.12.23; Exod.15.16
Job.36.20; Isa.4.5; Exod.13.21
Ps.77.18; Ps.77.27; Exod.16.13; Ps.77.24-Ps.77.25; John.6.31
Ps.77.15; Ps.62.2
Ps.104.8-Ps.104.9; Exod.2.24; Gen.15.14; Ps.104.6
Ps.104.42; Isa.35.10; Exod.15.1-Exod.15.21
Josh.24.13; Ps.77.55
Deut.4.1; Deut.4.40; Ps.77.7; Ps.103.35
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кудай жана Анын эли

1 Теңирди даңктагыла. Анын ысымын чакыргыла. Анын иштерин бүт элдерге жарыя кылгыла.
2 Аны мактап ырдагыла, Ага ырдагыла. Анын бардык кереметтери жөнүндө айтып ырдагыла.
3 Анын ыйык ысымы менен мактангыла. Теңирди издегендердин жүрөгү кубансын.
4 Теңирди жана Анын күчүн издегиле, Анын жүзүн ар дайым издегиле.
5 Ыбрайымдын тукуму, Анын кулдары, Жакыптын уулдары, Анын тандалган адамдары, силер,
6 Ал жасаган кереметтерди, Анын жышаандарын жана Анын оозунан чыккан өкүмдөрүн эсиңерге салгыла.
7 Ал биздин Кудай-Теңирибиз. Бүт жер жүзүндө Анын өкүмдөрү ишке ашып жатат.
8 Ал Өзүнүн келишимин, муундан муунга осуят кылган сөзүн түбөлүккө унутпайт.
9 Ал сөз – Ыбрайымга берилген осуят, Ыскакка берилген ант.
10 Аны Жакыпка мыйзам кылып, Ысрайылга түбөлүк келишим кылып берген.
11 Ал: «Канаан жерин мураска берем», – деген.
12 Ошол убакта алардын саны аз эле, өтө эле аз эле. Ал жерде алар келгин эл болуп жашап турушкан.
13 Алар бир элден бир элге, бир өлкөдөн бир өлкөгө барып жер кезишкен.
14 Аларды эч кимге кордоткон эмес, падышаларга мындай деп эскерткен:
15 «Менин майлангандарыма тийбегиле, Менин пайгамбарларыма жамандык кылбагыла».
16 Жерге ачарчылык чакырган, бардык эгинди жок кылган.
17 Алардын алдына бир адамды жиберген: Жусуп кулдукка сатылган.
18 Анын буттарын кишен менен кысышкан, анын жаны темир торго кирген.
19 Теңирдин сөзү ишке ашканга чейин ушундай болду: аны Теңирдин сөзү сынады.
20 Падыша киши жиберип, аны эркиндикке чыгарды; аны эл башчысы бошотту.
21 Төрөлөрүнө өзү каалагандай көрсөтмө берип, аксакалдарга акыл үйрөтүшү үчүн,
22 падыша аны падыша сарайынын, өз мал-мүлкүнүн үстүнө башкаруучу кылып койду.
23 Ошондо Ысрайыл Мисирге келди, Жакып Хам жерине көчүп келди.
24 Кудай Өз элин аябай көбөйттү, аны душмандарынан күчтүү кылды.
25 Алардын жүрөгүн Өз элин жек көрүүгө, Өз кулдарына каршы куулук кылууга козгоду.
26 Анан Өз кулу Мусаны, Өзү тандап алган Арунду жөнөттү.
27 Алар Хам жеринде Теңирдин сөзү боюнча жышаандарды жана кереметтерди көрсөтүштү.
28 Караңгылык жиберип, караңгы кылды, ошондо эч ким Анын сөзүнө каршы чыккан жок.
29 Алардын сууларын канга айландырып, балыктарын кырып жок кылды.
30 Алардын жерин, атүгүл, падышаларынын уктоочу бөлмөлөрүн да курбака каптап калды.
31 Ал айтары менен, алардын бардык жерин ар кандай курт-кумурска, чымын-чиркей каптап калды.
32 Алардын жерине жамгыр ордуна мөндүр, куйкалаган от жиберди.
33 Алардын жүзүмзарлары менен анжырларын талкалады, алардын аймагындагы бак-дарактарды кыйратты.
34 Ал айтары менен, сан жеткис чегиртке, кырк аяк каптап калды.
35 Алардын жериндеги чөптүн баарын, талааларындагы жемиштерди жеп салышты.
36 Теңир ошол жердеги бардык тунгучтарды, алардын күч башаттарынын баарын кырып салды.
37 Анан ысрайылдыктарды алтын, күмүш менен алып чыкты, алардын урууларында ооругандар болгон жок.
38 Мисир эли алардын кеткенине кубанды, анткени алардан коркуп калышкан эле.
39 Теңир аларды калкалоого булут жөнөттү, аларга түн ичинде жарык берип турушу үчүн, от жиберди.
40 Алар сурашты, ошондо Ал бөдөнөлөрдү жиберди, аларды асман наны менен тойгузду.
41 Ташты жарды, ошондо суулар акты, суулар кургак жерлерге дарыя болуп акты.
42 Анткени Ал Өз кулу Ыбрайымга айткан Өзүнүн ыйык сөзүн эстеди.
43 Ошентип, Ал Өз элин кубаныч менен алып чыкты, Өзүнүн тандалган адамдарын салтанат менен алып чыкты.
44 Алар Өзүнүн буйруктарын аткарышы үчүн, мыйзамдарын сакташы үчүн,
45 Теңир аларга башка элдердин жерлерин берди, алар бөлөк элдердин мал-мүлкүн ээлеп алышты. Теңирди даңктагыла!