Luke.12.19-Luke.12.20; Jas.4.13-Jas.4.14
2Cor.10.12; 2Cor.10.18; Prov.25.27; 2Cor.12.11
Prov.12.16; Prov.17.12
Prov.6.34
Prov.28.23
Ps.140.5
Prov.25.16
Prov.26.2
Ps.22.5
1Kgs.12.6-1Kgs.12.8; 2Chr.10.6-2Chr.10.8; Prov.17.17
Prov.6.6; Prov.10.1; Prov.23.15; Prov.23.24; Prov.29.3; Ps.118.42; Ps.126.5
Prov.22.3; Prov.1.4
Prov.20.16
Prov.19.13
Song.8.12; 1Cor.3.8; 1Cor.9.7; 2Tim.2.6; Matt.25.21
Prov.15.11; Job.26.6; Prov.30.15-Prov.30.16; Hab.2.5; Prov.1.12; Eccl.1.8; Eccl.4.8
Prov.17.3
Prov.23.35; Isa.1.5; Jer.5.3
John.10.3; John.10.14; Acts.20.28; 1Pet.5.2; 1Pet.5.4; John.10.3; John.10.14; Acts.20.28; 1Pet.5.2; 1Pet.5.4
Prov.23.5
Ps.36.2; Ps.89.6-Ps.89.6
1Tim.6.8
Prov.27.26
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Уландысы. Өзүн өзү мактоодон алыс болуу

1 Эртеңки күн менен мактанба, анткени эртеңки күнү эмне болорун билбейсиң.
2 Сени өз оозуң эмес, башка бирөөнүн оозу мактасын. Сени өз тилиң эмес, бөлөк бирөөнүн тили мактасын.
3 Таш оор, кум да салмактуу, бирок акылсыздын ачуусу экөөнөн тең оор.
4 Каар катаал, жаал тыйылгыс, бирок кызганчаактыкка ким туруштук бере алат?
5 Жашыруун сүйүүгө караганда, ачык айтылган ашкере жакшы.
6 Сүйгөн адамдын жемеси чын жүрөктөн чыгат, жек көргөн адамдын өбүүсү жалган.
7 Курсагы ток адам балды да тебелейт, ачка кишиге ачуунун баары таттуу.
8 Өз жерин таштап кеткен адам уясын таштап кеткен канаттуудай.
9 Жыпар жыттуу майлоочу май менен түтөтүлүүчү зат жүрөктү кубантат, адамга досунун чын жүрөктөн берген кеңеши да ошондой жагымдуу.
10 Өз досуңду да, атаңдын досун да таштаба. Башыңа мүшкүл түшкөн күнү бир тууганыңдын үйүнө барба, алыстагы бир тууганыңдан жаныңдагы кошунаң артык.
11 Уулум, акылдуу бол, менин жүрөгүмдү кубант. Ошондо мага жаман сүйлөгөн адамга жооп бере алам.
12 Акылдуу адам кырсыкты көрүп жашынат, ал эми тажрыйбасыздар түз барып кырсыкка учурашат.
13 Бирөөгө кепил болгон адамдын көйнөгүн алып кал, чоочун бирөө үчүн кепил болгон адамдан күрөө ал.
14 Досун таң заардан катуу мактай баштаган адамды жамандап жаткан адам катары эсептешет.
15 Ажаан аял жамгыр жааган күнү тынымсыз тамчылаган тамчыдай,
16 аны жашыргысы келген адам шамалды жашыргысы келген адамдай жана өзү жөнүндө билдирип турган майды оң колуна жашыргысы келген адамдай.
17 Темирди темир курчутат, адамды адам курчутат.
18 Анжырды кайтарган адам анын мөмөсүн жейт. Мырзасын сактаган адам урматка ээ болот.
19 Адамдын жүзүнүн кандай экенин суу көрсөтөт, адамдын өзү кандай экенин жүрөгү көрсөтөт.
20 Өлгөндөр жаткан жай менен Абадон – тойбогон жай. Адамдын көзү да ошолор сыяктуу эле тойбойт.
21 Күмүш үчүн эритүүчү меш, алтын үчүн көөрүктүн очогу кандай болсо, адам үчүн аны мактаган ооз ошондой.
22 Акылсызды сокуга салып, сокбилек менен жанчсаң да, андан акылсыздык ажырабайт.
23 Бодо малыңды жакшы кара, майда малыңды бак.
24 Анткени байлык түбөлүк эмес, ал тургай, бийлик да муундан муунга өтпөйт.
25 Чөп чабылат, кайра чөп чыгат, анан тоонун чөбү чабылат.
26 Койлоруң кийим, эчкилериң жер сатып алууга кетет.
27 Эчкинин сүтү өзүңдүн да, үйүңдөгүлөрдүн да, үйүңдөгү күңдөрүңдүн да тамак-ашына жетет.