Num.26.33; Num.36.11; Josh.17.3
Num.14.35; Num.26.64-Num.26.65; Num.16.1-Num.16.2; Ezek.18.4
Josh.17.4
Exod.18.19
Num.36.5; Num.36.2
Ruth.4.3-Ruth.4.6; Jer.32.6-Jer.32.9; Num.35.29
Num.21.11; Num.33.44; Num.33.47; Deut.32.49; Deut.3.27; Deut.34.1
Num.20.24
Num.20.12; Num.20.24; Num.20.12-Num.20.13; Num.20.13; Deut.32.51; Exod.17.7
Num.16.22
Deut.31.2; 1Sam.8.20; 1Sam.18.13; 1Kgs.3.7; 2Chr.1.10; Josh.14.11; 1Kgs.22.17; Ezek.34.5; Zech.10.2; Matt.9.36; Mark.6.34
Num.32.28; Gen.41.38; Judg.3.10; Deut.34.9
Deut.3.28; Deut.31.7-Deut.31.8
Josh.1.16-Josh.1.18
Exod.28.30
Num.27.19
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Салапаттын кыздары

1 Ошондо Салапаттын кыздары келишти. Салапат Хейпердин, Хейпер Гилаттын, Гилат Махирдин, Махир Менашенин, Менаше Жусуптун уулу. Салапаттын кыздарынын аттары Махла, Ноя, Хогла, Милка жана Тирса эле.
2 Алар Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазардын, төрөлөр менен бардык жамааттын алдына келип, жыйын чатырынын оозунда туруп, мындай дешти:
3 «Биздин атабыз чөлдө каза тапты, ал Теңирге каршы чыккан Корактын таламдаштарынын арасында болгон эмес, ал өз күнөөсү боюнча көз жумду, анын эркек балдары болгон эмес.
4 Эркек баласы жок болсо эле, өз уруусунан атабыздын аты өчүп калышы керекпи? Атабыздын бир туугандарынын арасынан бизге да жер бергиле».
5 Муса бул ишти Теңирдин алдына койду.
6 Ошондо Теңир Мусага мындай деди:
7 «Салапаттын кыздары туура айтып жатат, буларга атасынын бир туугандарынын арасынан мураска жер бер, булардын атасынын үлүшүн бер.
8 Анан Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: Ким эркек бала көрбөй өлсө, анда анын энчисин кыздарына өткөрүп бергиле.
9 Эгерде кыздары жок болсо, анда анын энчисин бир туугандарына бергиле.
10 Эгерде бир туугандары жок болсо, анда анын үлүшүн атасынын бир туугандарына бергиле.
11 Эгерде атасынын бир туугандары жок болсо, анда анын үлүшүн мураска калтыруу үчүн өз уруусундагы жакын туугандарынын бирине бергиле. Бул мыйзам Теңир Мусага буйругандай, Ысрайыл уулдарына түбөлүккө калсын».

Нундун уулу Жашыя – Мусанын орун басары

12 Теңир Мусага дагы мындай деди: «Мына бул Абарым тоосуна чыгып, Мен Ысрайыл уулдарына берип жаткан жерди кара.
13 Ал жерди карап чыккандан кийин, бир тууганың Арун өз элине барып кошулгандай, сен да өз элиңе барып кошул.
14 Анткени силер Син чөлүндө Менин буйругумду аткарбай койгонсуңар, бүт жамаат наалып жатканда, Мериба суусунун боюнда аларга Менин ыйыктыгымды көрсөткөн эмессиңер».
15 Муса Теңирге мындай деди:
16 «Теңир, бардык адамдардын рухунун Кудайы ушул жамаатты башкара турган адамды дайындап койсо экен.
17 Теңирдин жамааты кайтаруучусу жок койлордой болбошу үчүн, алардын алдында чыга турган, алардын алдында кире турган, аларды чыгара турган, аларды алып келе турган адам болсо экен».
18 Ошондо Теңир Мусага мындай деди: «Ичинде Рух бар Нундун уулу Жашыяны өзүңө чакырып, башына колуңду кой,
19 анан аны ыйык кызмат кылуучу Элазардын алдына, бүт жамааттын алдына тургузуп, алардын көз алдында ага акыл-насаат айт.
20 Анан Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты ага баш ийиши үчүн, өз даңкыңдан бер.
21 Ал ыйык кызмат кылуучу Элазарга кайрылып турсун. Элазар болсо Теңирдин чечимин урим аркылуу сурасын. Ысрайылдын бардык уулдары менен бүткүл жамааты аны менен бирге болуп, анын айтканы боюнча чыгып, анын айтканы боюнча кирип турууга тийиш».
22 Теңир буйругандай, Муса Жашыяны чакырып, ыйык кызмат кылуучу Элазардын жана бүт жаматтын алдына койду.
23 Анан ал Жашыянын башына колун коюп, Теңир кандай айтса, ошондой кылып, ага акыл-насаат айтты.