Matt.7.1-Matt.7.5; Luke.6.37-Luke.6.38; Luke.6.41-Luke.6.42; Rom.14.13; 1Cor.4.5; Jas.5.9
Rom.2.1; Rom.2.3; Rom.14.10; Jas.2.13; Jas.4.11-Jas.4.12; Mark.4.24; Judg.1.7
John.8.7-John.8.9
Matt.15.26; Prov.9.7-Prov.9.8; Prov.23.9; Phil.3.2; Rev.22.15; Matt.13.46
Matt.7.7-Matt.7.11; Luke.11.9-Luke.11.13
Luke.11.1-Luke.11.13
Matt.18.19; Matt.21.22; Mark.11.24; John.14.13; John.15.7; John.15.16; John.16.23-John.16.24; Jas.1.5-Jas.1.6; Jas.1.17; 1John.3.22; 1John.5.14-1John.5.15; 1Chr.28.9; 2Chr.15.2; Prov.8.17; Jer.29.13; Isa.55.6; Rev.3.20
Matt.4.3; Matt.4.3
Matt.12.34; Gen.6.5; Gen.8.21; Matt.7.7
Luke.6.31; Matt.22.40
Luke.13.24
Ps.15.11; Matt.18.8; John.14.6; Luke.13.23
Matt.24.11; Matt.24.24; Deut.13.1-Deut.13.3; Jer.14.14; Jer.23.16; Mark.13.22; Luke.6.26; Acts.13.6; 2Pet.2.1; 1John.4.1; Ezek.22.27; Acts.20.29; Mic.3.5; John.10.12
Luke.6.43-Luke.6.44; Jas.2.18
Matt.12.33-Matt.12.35
Matt.3.10
Matt.7.16
Luke.6.46; Rom.2.13; Jas.1.22; Hos.8.2; John.3.3; John.3.5; Matt.12.50
Matt.25.11-Matt.25.12; Luke.13.25-Luke.13.27; Mal.3.17-Mal.3.18; Num.24.4; John.11.51; 1Cor.13.2; Mark.9.38
Matt.7.22; Matt.10.33; Ps.100.4; Matt.25.41; Ps.6.9; Matt.13.41; Ps.5.6
Matt.7.24-Matt.7.27; Luke.6.47-Luke.6.49
Matt.25.2; Ezek.13.10-Ezek.13.14
Matt.7.24
Matt.13.54; Matt.22.33; Mark.1.22; Mark.6.2; Mark.11.18; Luke.4.32; Acts.13.12
John.7.46
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Тоодогу насааттын уландысы.
Башка бирөөлөрдү айыптабоо жөнүндө

1 Айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар.
2 Кандай айыптасаңар, силер да ошондой айыпталынасыңар. Кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, силерге да ошондой өлчөм менен өлчөнөт.
3 Эмнеге өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң да, бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды көрөсүң?
4 Өз көзүңдө дөңгөч турса, бир тууганыңа: “Кел, көзүңдөгү кыпынды алып салайын”, – деп, кантип айтасың?
5 Эки жүздүү! Адегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып ташта, ошондо бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесиң.
6 Ыйык нерсени иттерге бербегиле, берметтериңерди чочколордун алдына таштабагыла. Болбосо алар аны тебелеп-тепсеп, анан кайрылып келип, силерди тытып таштайт.

Сурагыла, издегиле, тыкылдаткыла

7
Сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат.
8 Анткени сураган адам алат, издеген адам табат жана тыкылдаткан адамга эшик ачылат.
9 Араңарда нан сураган уулуна таш берген адам барбы?
10 Же балык сураган уулуна жылан берген адам барбы?
11 Силер жаман болуп туруп, балдарыңарга жакшы нерселерди бергенди билсеңер, анда Асмандагы Атаңар Өзүнөн сурагандарга жакшы нерсени берери анык.
12 Ошентип, адамдардын силерге кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Анткени мыйзам да, пайгамбарлар да ушуну үйрөтөт.

Эки жол

13 Тар дарбаза аркылуу киргиле. Анткени кең дарбаза менен кенен жол өлүмгө алып барат, ал жолдо бара жаткандар көп.
14 Ал эми тар дарбаза менен тар жол өмүргө алып барат, ал жолду тапкандар аз.

Жалган окутуучулардан сак болуу

15 Жалган пайгамбарлардан сак болгула! Алар силерге кой терисин жамынып келишет, бирок, чындыгында, алар – жырткыч карышкырлар.
16 Аларды жемиштеринен билип аласыңар. Тикенектен жүзүм, уйгактан анжыр жыйнабайт да!
17 Ар бир жакшы дарак жакшы жемиш берет, жаман дарак болсо жаман жемиш берет.
18 Жакшы дарак жаман жемиш бербейт, ал эми жаман дарак жакшы жемиш бербейт.
19 Жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып, отко ыргытылат.
20 Демек, аларды жемиштеринен билип аласыңар.
21 Мени “Теңир! Теңир!” дегендин баары эле Асман Падышачылыгына кирбейт, асмандагы Атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет.
22 Ошол күнү көп адамдар Мага: “Теңир! Теңир! Биз Сенин атыңдан пайгамбарчылык кылчу эмес белек? Сенин ысымың менен жиндерди куучу эмес белек? Сенин ысымың менен кереметтерди көрсөтчү эмес белек?” – дешет.
23 Ошондо Мен аларга: “Мен силерди эч качан таанычу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле, мыйзамсыз иш кылуучулар”, – деп айтамын.

Эки негиз

24 Ким Менин ушул сөздөрүмдү укса жана аткарса, ал үйүн таштын үстүнө курган акылдуу адамга окшош.
25 Шамал согуп, жамгыр төгүп, өзөндөр ташып, ал үйдү каптады. Бирок үй кулаган жок, анткени ал үй таштын үстүнө курулган эле.
26 Ал эми ким Менин ушул сөздөрүмдү укса, бирок аткарбаса, ал үйүн кумдун үстүнө курган акылсыз адамга окшош.
27 Шамал согуп, жамгыр төгүп, өзөндөр ташып, ал үйдү каптады. Ошондо үй кулап, чоң кыйроого учурады».
28 Ыйса бул сөздөрдү айтып бүткөндө, эл Анын окутуусуна таң калды.
29 Анткени Ал мыйзам окутуучулардай эмес, бийлиги бар адамдай окутту.