Matt.13.1-Matt.13.15; Mark.4.1-Mark.4.12; Luke.8.4-Luke.8.10
Mark.4.1-Mark.4.25; Luke.8.4-Luke.8.18
Mark.3.9; Luke.5.1-Luke.5.3
Matt.13.34; Isa.55.10; Amos.9.13
Jas.1.11; John.15.6
Jer.4.3
Matt.13.23; Gen.26.12
Matt.11.15
Matt.19.11; Col.1.27; 1Cor.2.6-1Cor.2.10; 1John.2.20; 1John.2.27; Matt.11.25; Rom.14.24
Matt.25.29; Mark.4.25; Luke.8.18; Luke.19.26; John.15.2; Jas.4.6; Rev.2.5
Deut.29.4; Jer.5.21; Ezek.12.2; Rom.11.8; 2Cor.3.14; 2Cor.4.4; Isa.42.19-Isa.42.20; Matt.13.19; Matt.13.51; Matt.15.10; Matt.16.12; Mark.8.21
John.12.40; Acts.28.26-Acts.28.27; Isa.6.9-Isa.6.10
Heb.5.11; John.9.39; John.9.41; Rom.10.10; Luke.22.32
Luke.10.23-Luke.10.24; Matt.16.17
Matt.13.16; Heb.11.13; 1Pet.1.10-1Pet.1.12; John.8.56
Matt.13.18-Matt.13.23; Mark.4.13-Mark.4.20; Luke.8.11-Luke.8.15
Matt.13.38; Matt.4.23; Matt.8.12; Matt.13.13; John.17.15; Eph.6.16; 2Thess.3.3; 1John.2.13-1John.2.14; 1John.3.12; 1John.5.18-1John.5.19
Isa.58.2; Ezek.33.31-Ezek.33.32; Mark.6.20; John.5.35
Gal.1.6; Hos.6.4; Gal.5.7; Matt.11.6
Matt.6.25; 2Tim.4.10; 1Tim.6.9-1Tim.6.10; 1Tim.6.17; Matt.19.23; Mark.10.23; Acts.5.1-Acts.5.11; Heb.3.13
Matt.13.19; Hos.14.9; John.15.5; John.15.16; Phil.1.11; Col.1.6; Matt.13.8
Matt.13.37-Matt.13.42; Mark.4.26-Mark.4.29
1Cor.4.5
Matt.3.12
Matt.13.31-Matt.13.32; Mark.4.30-Mark.4.32; Luke.13.18-Luke.13.19
Mark.4.30-Mark.4.32; Luke.13.18-Luke.13.19
Matt.17.20; Luke.17.6
Luke.13.20-Luke.13.21
Luke.13.20-Luke.13.21; Gen.18.6; 1Cor.5.6; Gal.5.9
Matt.13.3; Mark.4.33-Mark.4.34; John.16.25; John.16.29
Ps.77.2; Matt.13.11; Rom.14.24-Rom.14.25; 1Cor.2.7; Matt.25.34; Luke.11.50; John.17.24; Eph.1.4; 1Pet.1.20
Matt.13.1; Matt.13.24-Matt.13.30; Matt.15.15
Matt.13.43; John.8.44; Acts.13.10; 1John.3.10; Matt.23.15; Matt.13.19
Joel.3.13; Rev.14.15; Matt.13.49; Matt.24.3; Matt.28.20; Dan.12.13; Heb.9.26
John.15.6; Matt.3.12; Matt.13.39
Matt.24.31; Matt.18.7; Zeph.1.3; Matt.7.23
Matt.13.50; Rev.9.2; Rev.19.20; Rev.20.10; Matt.8.12
Prov.4.18; Dan.12.3; 1Cor.15.41-1Cor.15.42; Matt.13.38; Matt.25.34; Matt.26.29; Luke.12.32; Matt.11.15
Prov.2.4; Matt.25.9; Prov.23.23; Phil.3.7-Phil.3.8; Isa.55.1; Rev.3.18
Matt.7.6; Matt.13.44; Matt.13.44
Matt.4.19; Matt.13.38; Matt.22.10; Matt.25.2
John.21.11
Matt.13.39; Matt.25.32; Matt.13.41
Matt.13.42; Matt.13.42
Matt.13.10-Matt.13.16; John.10.6; John.16.29
Matt.23.34; Matt.28.19; Matt.12.35
Mark.6.1-Mark.6.6; Luke.4.16-Luke.4.32
Matt.13.54-Matt.13.58; Mark.6.1-Mark.6.6; Luke.4.16-Luke.4.30
Matt.2.23; Luke.4.23; Matt.4.23; Matt.7.28
Luke.4.22; John.6.42; Mark.6.3; Matt.12.46
Matt.11.6; Luke.4.24; John.4.44; Jer.11.21; Jer.12.6; John.7.5
Matt.17.20
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Асман Падышачылыгы жөнүндө
жети үлгү-насаат аңгеме. Үрөн себүүчү

1
Ошол күнү Ыйса үйдөн чыгып, көлдүн жээгине барып отурду.
2 Жанына көп эл чогулуп калгандыктан, Ал кайыкка түштү. Эл болсо жээкте турду.
3 Ошондо Ыйса аларга үлгү-насаат аңгемелер менен көп насаат айтты. Ал мындай деди: «Себүүчү үрөн себүү үчүн чыкты.
4 Ал сээп жатканда, кээ бир үрөндөр жол боюна түштү. Канаттуулар учуп келип, аларды терип жеп кетишти.
5 Кээ бир үрөндөр топурагы аз, таштак жерге түштү. Жердин кыртышы жука болгондуктан, алар тез эле өнүп чыкты.
6 Бирок күн чыкканда, соолуп, терең тамырлай албай, куурап калды.
7 Кээ бир үрөндөр тикенектин арасына түштү. Тикенектер өсүп, аларды басып салды.
8 Кээ бир үрөндөр жакшы топуракка түшүп, бири жүз эсе, бири алтымыш эсе, бири отуз эсе түшүм берди.
9 Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун!»
10 Шакирттери жакын келип, Ыйсадан: «Эмне үчүн Сен аларга үлгү-насаат аңгемелер менен сүйлөп жатасың?» – деп сурашты.
11 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Силерге Асман Падышачылыгынын сырларын таанып билүү мүмкүнчүлүгү берилди, аларга болсо берилген жок.
12 Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет, анда мол болот. Ал эми кимде жок болсо, андан бар нерсеси да тартылып алынат.
13 Аларга үлгү-насаат аңгемелер менен сүйлөгөнүмдүн себеби: алар карап турушса да көрүшпөйт, угуп турушса да угушпайт жана түшүнүшпөйт.
14 Ышайанын алар жөнүндө айткан бул пайгамбарчылыгы аткарылып жатат: “Кулагыңар менен угуп турасыңар, бирок түшүнбөйсүңөр; көзүңөр менен карап турасыңар, бирок көрбөйсүңөр.
15 Анткени бул элдин көкүрөгү сокур болуп калган, кулагын жаап, көзүн жуумп алган, ошондуктан алардын көздөрү көрбөйт, кулактары укпайт, түшүнүшпөйт жана айыгыш үчүн Мага кайрылышпайт”.
16 Ал эми силер көзүңөр менен көрүп, кулагыңар менен угуп турганыңар үчүн бактылуусуңар.
17 Силерге чындыкты айтып коёюн, көп пайгамбарлар жана адил адамдар силер көргөндү көрүүнү каалашкан, бирок көрүшкөн жок. Силер укканды угууну каалашкан, бирок угушкан жок.
18 Эмесе, себүүчү жөнүндөгү үлгү-насаат аңгеменин маанисин угуп алгыла.
19 Асман Падышачылыгы жөнүндөгү сөздү угуп, бирок түшүнбөгөн адамга амалкөй келет да, анын жүрөгүнө себилгенди уурдап кетет. Жол боюна түшкөн үрөн мына ушуну билдирет.
20 Таштак жерге түшкөн үрөн муну билдирет: адам сөздү угат да, дароо кубаныч менен кабыл алат.
21 Бирок сөз анын жүрөгүндө терең тамырлай албагандыктан, ал адам туруксуз болот. Сөз үчүн кайгы же куугунтук болгондо, ал дароо баш тартып кетет.
22 Тикенектин арасына түшкөн үрөн муну билдирет: адам сөздү угат, бирок бул дүйнөнүн түйшүгү жана байлыкка азгырылуу сөздү басып салат да, сөз жемиш бербей калат.
23 Жакшы жерге түшкөн үрөн сөздү угуп, түшүнгөн адамды билдирет. Ал жүз эсе, же алтымыш эсе, же отуз эсе түшүм берет».

Буудайдын арасындагы кара сойлок

24 Ыйса аларга дагы башка үлгү-насаат аңгеме айтты: «Асман Падышачылыгын бул нерсеге салыштырууга болот: бир адам өз талаасына жакшы үрөн септи.
25 Эл уйкуда жатканда, анын душманы келип, буудай арасына кара сойлоктун уругун сээп кетти.
26 Буудай баш алып калганда, кара сойлоктор да өсүп чыкты.
27 Ошондо үй ээсинин кулдары келип: “Кожоюн, сен талааңа жакшы үрөн сеппедиң беле? Бул кара сойлоктор кайдан пайда болду?” – деп сурашты.
28 “Муну душман кылды”, – деп жооп берди үй ээси. Кулдары: “Эгерде кааласаң, биз барып, аларды жулуп таштайбыз”, – дешти.
29 Бирок үй ээси: “Жок. Кара сойлокторду жулам деп, буудайды кошо жулуп аласыңар.
30 Тим койгула, орок маалына чейин экөө чогуу өсө берсин. Орок маалы келгенде, мен орокчуларга: "Адегенде кара сойлокторду оргула да, боо-боо кылып байлап, өрттөп жибергиле. Буудайды болсо менин кампама жыйнагыла", – деп айтам”, – деди».

Сары кычы даны

31
Ыйса аларга дагы мындай үлгү-насаат аңгеме айтты: «Асман Падышачылыгы талаага себилген сары кычы данына окшош.
32 Ал уруктардын ичинен эң кичинекейи болсо да, өсүп чыкканда, бардык өсүмдүктөрдөн чоң болуп, даракка айланат. Канаттуу куштар учуп келип, анын бутактарына корголошот».

Ачыткы

33
Ыйса аларга дагы мындай үлгү-насаат аңгеме айтты: «Асман Падышачылыгы камыр ачытыш үчүн, үч ченем унга салынган ачыткыга окшош».
34 Ыйса булардын баарын элге үлгү-насаат аңгемелер менен айтты. Ал үлгү-насаат аңгемесиз сүйлөчү эмес.
35 Пайгамбар аркылуу айтылган сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду: «Менин оозумдан накыл сөздөр чыгат. Дүйнө жаратылгандан бери жашыруун болуп келе жаткан сырларды айтып берем».

Экинчи үлгү-насаат аңгеменин чечмелениши

36 Ыйса элди таратып жиберип, үйгө кирди. Ошондо шакирттери жанына келип: «Талаадагы кара сойлоктор жөнүндөгү үлгү-насаат аңгеменин маанисин бизге түшүндүрүп берчи», – дешти.
37 Ыйса мындай деп жооп берди: «Жакшы үрөн сепкен адам – бул Адам Уулу.
38 Талаа болсо – дүйнө. Жакшы үрөн – Асман Падышачылыгынын уулдары, кара сойлоктор – шайтандын уулдары.
39 Кара сойлокторду сепкен душман – бул шайтан. Орок маалы – дүйнөнүн акыры, орокчулар болсо – периштелер.
40 Кара сойлоктор орулуп, өрттөлгөндөй эле, бул дүйнөнүн акырында да ушундай болот.
41 Адам Уулу Өз периштелерин жиберет. Алар күнөөгө түрткөн бардык нерсени жана мыйзамсыздык кылгандарды Анын Падышачылыгынан алып,
42 жалындап күйүп турган отко ыргытат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот.
43 Ошондо адил адамдар өздөрүнүн Атасынын Падышачылыгында күн сыяктуу жаркырашат. Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун!

Жашырылган казына

44 Асман Падышачылыгы талаада жашырылган казынага да окшош: бир адам аны таап алып, кайра жашырып койду. Барып, кубанганынан колунда болгондун баарын сатты да, ал талааны сатып алды.

Бермет

45 Асман Падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош:
46 күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып, колунда болгондун баарын сатты да, ал берметти сатып алды.

Тор

47 Асман Падышачылыгы ар кандай балыктарды кармаган чоң торго да окшош.
48 Тор балыкка толгондо, аны жээкке тартып чыгарышат да, отуруп алып, жакшы балыктарды идиштерге салып алышат, ал эми жамандарын ыргытып жиберишет.
49 Дүйнөнүн акырында да ушундай болот: периштелер келип, адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп алып,
50 жалындап күйүп турган отко ыргытышат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот».
51 Ыйса шакирттеринен: «Булардын баарын түшүндүңөрбү?» – деп сурады. Алар Ага: «Түшүндүк», – деп жооп беришти.
52 Ошондо Ал шакирттерине: «Ошондуктан Асман Падышачылыгы жөнүндө насаат алган ар бир мыйзам окутуучу өз казынасынан жаңыны да, эскини да алып чыккан үй ээсине окшош», – деди.

Ыйсанын Назаретке кайтып келиши

53
Ыйса бул үлгү-насаат аңгемелерди айтып бүткөндөн кийин, ал жерден кетти.
54 Өз жерине келип, синагогаларда элди окута баштады. Эл таң калып, мындай деп айтып жатты: «Мындай акыл менен мындай күчтү Ал кайдан алган?
55 Бул жыгач устанын эле уулу эмеспи? Мунун энесинин ысымы Мариям, бир туугандары болсо Жакып, Жусуп, Шымон жана Жүйүт эмеспи.
56 Карындаштарынын баары биздин арабызда эле жүрүшөт го. Ал мындай акыл менен мындай күчтү кайдан алган?»
57 Ошентип, алар Ыйсаны кабыл алгылары келген жок. Ыйса болсо аларга: «Пайгамбар өз жеринен, өз үйүнөн башка жерде урматталат», – деди.
58 Алардын ишенбестигинен улам, Ыйса ал жерде кереметтерди көп көрсөткөн жок.