Mark.6.7-Mark.6.13; Luke.9.1-Luke.9.6
Mark.3.13-Mark.3.15; Mark.6.7-Mark.6.13; Luke.6.13; Luke.9.1-Luke.9.2
Matt.10.2-Matt.10.4; Mark.3.16-Mark.3.19; Luke.6.14-Luke.6.16; Acts.1.13
Matt.16.18; John.1.42; Matt.4.18; Matt.4.21; Matt.4.18; Matt.4.21
Matt.9.9
Matt.10.1; 2Kgs.17.24; Ezra.4.10; Luke.9.52; Luke.10.33; Luke.17.16; John.4.9; John.4.39-John.4.40; John.8.48; Acts.8.25; Acts.1.8
Matt.15.24; Acts.3.25-Acts.3.26; Acts.13.46; Ps.118.176; Isa.53.6; Jer.50.6; Matt.9.36; Matt.18.12; Acts.2.36; Acts.7.42; Heb.8.8; Heb.8.10
Matt.3.2; Matt.4.17; Luke.10.9
Matt.11.5; Isa.55.1; Acts.3.6; Acts.20.33; Acts.20.35
Matt.10.9-Matt.10.15; Mark.6.8-Mark.6.11; Luke.9.3-Luke.9.5; Luke.10.4-Luke.10.12; Luke.22.35
1Tim.5.18; 1Cor.9.4; 1Cor.9.7-1Cor.9.14
1Sam.25.6; 1Chr.12.18
Matt.8.8; Acts.16.15; Matt.10.12; Matt.10.12
Acts.13.51; Neh.5.13; Acts.18.6
Matt.11.24; Gen.18.20; Gen.19.28; 2Pet.2.6
Luke.10.3; John.17.18; Gen.3.1; Rom.16.19; Phil.2.15; 1Cor.14.20
Mark.13.9; Mark.13.11; Luke.12.11-Luke.12.12; Matt.23.34
Matt.10.17; Matt.8.4
Matt.10.19-Matt.10.22; Mark.13.11-Mark.13.13; Luke.21.12-Luke.21.19; 2Tim.4.16-2Tim.4.17
Matt.10.17; Matt.6.25; Deut.18.18; Num.23.5; Exod.4.12
Luke.12.12; Acts.4.8; Acts.6.10; Acts.13.9; 1Cor.15.10; 2Cor.13.3; Matt.10.40; 1Thess.2.13; Heb.1.1; John.15.26
Matt.10.35-Matt.10.36
Matt.24.9; John.15.18-John.15.21; Matt.24.13; Mark.13.13; Dan.12.12-Dan.12.13; Jas.5.11; Rev.2.10; Heb.3.6
Matt.23.34; Matt.12.15; Acts.8.1; Acts.9.25; Acts.9.30; Acts.14.6; Acts.17.10; Acts.17.14; Matt.16.28
Luke.6.40; John.13.16; John.15.20; Heb.12.3
Matt.9.34; Matt.12.24; Mark.3.22; Luke.11.15; John.7.20
Mark.4.22; Luke.8.17; 1Tim.5.25; Matt.10.26-Matt.10.33; Luke.12.2-Luke.12.9
Luke.5.19
Isa.8.12-Isa.8.13; Isa.51.12-Isa.51.13; Jer.1.8; 1Pet.3.14; Jas.4.12
1Sam.14.45
Matt.6.26; Matt.12.12
Rom.10.9-Rom.10.10; Heb.10.35; Rev.3.5
2Tim.2.12; 2Pet.2.1; 1John.2.23; Mark.8.38; Matt.7.23; Matt.25.12; Luke.13.25
Luke.12.51-Luke.12.53; Rev.6.4
Matt.10.34; Matt.10.21; Mic.7.6
Mic.7.6; Ps.40.10; Ps.54.13-Ps.54.14; John.13.18
Luke.14.26
Matt.16.24; Mark.8.34; Luke.9.23; Luke.14.27; Matt.9.9; John.8.12; John.12.26; John.21.19
Matt.16.25; Mark.8.35; Luke.9.24; Luke.17.33; John.12.25
Luke.10.16; John.13.20; Gal.4.14; Matt.10.20; Matt.18.5; Matt.25.40; Mark.9.37; Luke.9.48; John.12.44-John.12.45
1Kgs.17.10-1Kgs.17.15; 1Kgs.18.4; 2Kgs.4.8; 3John.1.5-3John.1.8
Matt.25.35; Matt.25.40; Mark.9.41; Heb.6.10; Matt.18.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйсанын он эки шакиртин кызматка жибериши

1
Ыйса он эки шакиртин чакырып алып, аларга ар түрдүү ооруларды, ар кандай кеселдерди айыктырууга жана жиндерди кууп чыгарууга бийлик берди.
2 Он эки элчинин ысымдары мындай: Петир деген ысым коюлган Шымон жана анын бир тууганы Андрей, Зебедейдин уулдары Жакып менен Жакан,
3 Филип жана Барталамей, Томас жана салык жыйноочу Матай, Алпей уулу Жакып жана Тадай деген да ысымы бар Леби,
4 кааналык Шымон жана Ыйсага чыккынчылык кылган Жүйүт Искариот.
5 Он эки шакиртин жиберип жатып, Ыйса мындай буйрук берди: «Бутпарастардын жерине барбагыла, самариялыктардын шаарларына кирбегиле.
6 Адегенде Ысрайыл элинин адашкан койлоруна баргыла.
7 Барганыңарда, Асман Падышачылыгынын жакындаганын жарыялагыла.
8 Оорулууларды, пес оорулууларды айыктыргыла, өлгөндөрдү тирилткиле, жиндерди кууп чыгаргыла. Бекер алдыңарбы, бекер бергиле.
9 Белиңерге алтын да, күмүш да, жез тыйын да түйүп албагыла.
10 Жолго түйүнчөк да, эки сыйра кийим да, чарык да, таяк да албагыла. Анткени эмгектенген адам ичип-жегенге акылуу.
11 Кайсы гана шаарга же кыштакка барбагыла, ал жерден ылайыктуу бирөөнү сураштырып таап, кеткениңерче, ошонукунда калгыла.
12 Үйгө киргенде, саламдашып: “Бул үйгө тынчтык келсин!” – дегиле.
13 Эгерде ал үйдө тынчтыкты кабыл алууга татыктуулар болсо, тынчтыгыңар аларга келет. Эгерде татыктуулар жок болсо, тынчтыгыңар өзүңөргө кайтып келет.
14 Ал эми ким силерди кабыл албаса жана сөзүңөргө кулак салбаса, ал үйдөн же ал шаардан чыгып бара жатканыңарда, бутуңардагы чаңды күүп койгула.
15 Силерге чындыкты айтып коёюн, сот күнү ал шаарга караганда Содом менен Амор шаарларына жеңилирээк болот.
16 Мен силерди карышкырлардын арасына койлорду коё берген сыяктуу жиберип жатамын. Ошондуктан жыландай акылдуу, көгүчкөндөй жөнөкөй болгула.
17 Адамдардан сак болгула, анткени алар силерди сотко беришет жана синагогаларында уруп-сабашат.
18 Мен үчүн силерди башчылардын жана падышалардын алдына алып барышат. Ошентип, силер аларга жана бутпарастарга Мен жөнүндө күбөлөндүрөсүңөр.
19 Силерди кармап беришкенде, “Эмнени айтабыз, кантип айтабыз?” деп тынчсызданбагыла. Эмнени айтуу керек болсо, ошол учурда силерге берилет.
20 Анткени силер эмес, силер аркылуу Атаңардын Руху сүйлөйт.
21 Бир тууган бир тууганын, атасы баласын өлүмгө кыят. Балдары ата-энелерине каршы чыгып, аларды өлтүрүшөт.
22 Менин ысымым үчүн баарына жек көрүндү болосуңар. Ким акырына чейин чыдаса, ал куткарылат.
23 Силерди бир шаардан кубалашса, башка шаарга качкыла. Силерге чындыкты айтып коёюн, силер Ысрайылдын бардык шаарларын айланып чыкканыңарча эле, Адам Уулу келип калат.
24 Шакирт өз устатынан, кул өз кожоюнунан жогору эмес.
25 Шакиртке өзүнүн устатындай, кулга өзүнүн кожоюнундай болуу жетиштүү. Эгерде үй ээсин Белзебул дешсе, анда үйдөгүлөрүнө андан бетер жаман айтышпайбы!
26 Ошондуктан алардан коркпогула. Анткени ачылбай калчу жашыруун эч нерсе жок, билинбей калчу эч бир сыр жок.
27 Силерге караңгылыкта айтканымды силер жарыкта айткыла. Акырын айтканымды там үстүнөн жарыялагыла.
28 Денени өлтүрүп, бирок жанды өлтүрө албагандардан коркпогула. Жанды да, денени да оттуу көлдө өлтүрө ала тургандан корккула.
29 Эки таранчы бир ассарийге эле сатылат эмеспи. Бирок Атаңардын эркисиз алардын бири да өлбөйт.
30 Ал эми силердин башыңардагы чачыңар да саналуу.
31 Ошондуктан коркпогула, силер топ таранчыдан кымбатсыңар.
32 Ким Мени адамдардын алдында ачык тааныса, Мен да аны асмандагы Атамдын алдында ачык тааныйм.
33 Ким адамдардын алдында Менден баш тартса, Мен да асмандагы Атамдын алдында андан баш тартам.
34 Мени жер үстүнө тынчтык алып келди деп ойлобогула. Мен тынчтык эмес, кылыч алып келдим.
35 Анткени Мен баланы атасынан, кызды энесинен, келинди кайненесинен бөлүү үчүн келдим.
36 Адамдын душманы – өз үйүндөгүлөрү.
37 Ким атасын же энесин Менден артык сүйсө, ал Мага татыктуу эмес. Ким уулун же кызын Менден артык сүйсө, ал Мага татыктуу эмес.
38 Ким Мени өз айкаш жыгачын алып ээрчибесе, ал Мага татыктуу эмес.
39 Ким өз жанын аяса, ал андан түбөлүккө ажырайт. Ал эми ким Мен үчүн өз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат.
40 Ким силерди кабыл алса, ал Мени кабыл алган болот. Ким Мени кабыл алса, ал Мени жиберген Кудайды кабыл алган болот.
41 Ким пайгамбарды пайгамбар катары кабыл алса, ал пайгамбардыкындай сыйлык алат. Ким такыбааны такыбаа катары кабыл алса, ал такыбааныкындай сыйлык алат.
42 Ким Менин ушул жөнөкөй шакирттеримдин бирине, ал Менин шакиртим болгону үчүн, бир чөйчөк муздак суу берсе, силерге чындыкты айтып коёюн, ал сыйлыксыз калбайт».