Mark.6.1-Mark.6.6; Matt.13.54-Matt.13.58; Luke.4.16-Luke.4.30
Matt.13.53-Matt.13.58; Luke.4.16-Luke.4.58
Matt.2.23; Luke.4.23
Mark.1.21; Luke.4.31; Luke.6.6; Luke.13.10; Acts.13.14; Matt.4.23; Matt.7.28
Luke.4.22; John.6.42; Matt.13.55; Mark.3.31; Matt.11.6
Luke.4.24; John.4.44; Jer.11.21; Jer.12.6; John.7.5
Mark.9.23; Gen.19.22; Mark.5.23
Matt.8.10; Matt.9.35; Matt.11.1; Luke.8.1; Luke.13.22
Mark.3.13-Mark.3.15; Mark.6.7-Mark.6.11; Matt.10.1; Matt.10.5; Matt.10.9-Matt.10.14; Luke.9.1; Luke.9.3-Luke.9.5; Luke.10.4-Luke.10.11; Luke.22.35
Matt.10; Luke.9.1-Luke.9.6
Acts.12.8
Acts.13.51; Neh.5.13; Acts.18.6; Mark.1.44
Luke.9.6; Matt.10.7-Matt.10.8; Matt.3.2; Matt.4.17
Mark.6.12; Jas.5.14
Mark.6.14-Mark.6.29; Matt.14.1-Matt.14.12; Luke.9.7-Luke.9.9
Matt.14.1-Matt.14.14; Luke.9.7-Luke.9.9
Mark.8.28; Matt.16.14
Mark.6.14; Matt.21.11
Luke.3.19-Luke.3.20; Matt.11.2; John.3.24
Mark.6.17; Lev.18.16; Lev.20.21
Matt.14.5; Matt.21.26; Mark.12.37; Mark.4.16
Gen.40.20; 1Kgs.3.15; Esth.1.3; Esth.2.18
Esth.5.3; Esth.7.2
Matt.9.14
Matt.14.13; Luke.9.10
Luke.9.10; Matt.10.2; Luke.6.13; Luke.17.5; Luke.22.14; Luke.24.10
Mark.3.20
Mark.6.32-Mark.6.44; Matt.14.13-Matt.14.21; Luke.9.10-Luke.9.17; John.6.1-John.6.13; Mark.8.2-Mark.8.9
Matt.14.13-Matt.14.21; Luke.9.10-Luke.9.17; John.6.5-John.6.13
Mark.3.9
Mark.6.54
Matt.9.36; Matt.9.36
Mark.6.45; Matt.15.23
2Kgs.4.42-2Kgs.4.44; John.6.7; Num.11.13; Num.11.21-Num.11.22
Mark.8.19
Mark.7.34; John.11.41; John.17.1; Mark.8.7; Mark.14.22; 1Sam.9.13; Matt.26.26; Luke.24.30; 1Cor.14.16
Mark.6.45-Mark.6.51; Matt.14.22-Matt.14.32; John.6.15-John.6.21
Matt.14.22-Matt.14.32; John.6.15-John.6.32; John.6.21
Matt.8.18; Mark.6.32; Mark.8.22; Luke.9.10
Luke.6.12; Luke.9.28; Mark.1.35; Luke.5.16
Mark.13.35
Mark.6.47; Luke.24.28
Luke.24.37; Matt.17.7; Deut.31.6; Isa.41.13; Isa.43.1-Isa.43.2; John.16.33; Matt.17.7; Deut.31.6; Isa.41.13; Isa.43.1-Isa.43.2; John.16.33
Mark.8.17-Mark.8.21; John.12.40; Rom.11.7; 2Cor.3.14; Mark.3.5
Mark.6.53-Mark.6.56; Matt.14.34-Matt.14.36; John.6.24-John.6.25
Matt.14.34-Matt.14.36
Luke.5.1
Mark.6.33
Matt.4.24; Luke.5.18
Acts.5.15; Matt.9.20; Mark.3.10; Luke.6.19
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйсанын кайрадан Назаретке келиши

1
Ыйса ал жерден чыгып, Өз жерине келди. Шакирттери да Аны менен келишти.
2 Ишемби күнү Ыйса синагогада элди окута баштады. Ошондо Аны угуп жаткандардын көпчүлүгү таң калып: «Мунун баарын Ал кайдан билет? Ага мындай акылмандыкты ким берген? Мындай кереметтерди Ал кантип жасап жатат?
3 Бул жыгач уста Ыйса эмеспи? Бул Мариямдын уулу, Жакыптын, Жусуптун, Жүйүттүн жана Шымондун бир тууганы эмеспи? Анын карындаштары бул жерде, биздин арабызда эле жүрүшөт го», – дешти. Ошентип, алар Ыйсаны кабыл алгылары келген жок.
4 Ыйса болсо аларга: «Пайгамбарды өз жеринде, өзүнүн туугандарынын арасында, өз үйүндө гана сыйлабайт», – деди.
5 Ыйса бул жерде кээ бир эле оорулуулардын үстүнө колун коюп, аларды айыктыргандан башка эч кандай керемет көрсөткөн жок.
6 Элдин ишенбестигине таң калды. Анан тегеректеги айыл-кыштактарды кыдырып, элди окутту.

Ыйсанын он эки шакиртти кызматка жөнөтүшү

7
Анан Ал он эки шакиртин чакырып алып, аларга жиндердин үстүнөн бийлик берди да, эки-экиден кылып жөнөтө баштады.
8 Аларга мындай деп осуят кылды: «Жолго таяктан башка эч нерсе албагыла. Баштык да, тамак да, белиңерге жез тыйын да түйүп албагыла».
9 Бутуңарга сандал кийгиле, эки сыйра кийим албагыла.
10 Анан дагы мындай деди: «Бир жерге барганыңарда, кайсы үйгө кирсеңер да, ал жерден кеткиче, ошол үйдө калгыла.
11 Эгерде кайсы бир жерде силерди кабыл алышпаса, силерди угушпаса, ал жерден чыгып бара жатканда, аларга каршы күбөлөндүрүү болушу үчүн, бутуңардын чаңын күүп койгула. Силерге чындыкты айтып коёюн, сот күнүндө ошол шаарга караганда, Содом менен Аморго жеңилирээк болот».
12 Ошентип, шакирттер жолго чыгышты да, адамдарды тобо кылууга чакыра башташты.
13 Көптөгөн жин оорулуулардын ичинен жиндерди кууп чыгарып, көптөгөн оорулууларга май сыйпап, аларды айыктырып жатышты.

Чөмүлдүрүүчү Жакандын өлтүрүлүшү

14
Ыйсанын ысымы белгилүү болуп калгандыктан, падыша Ирод да Ал жөнүндө угуп: «Бул – чөмүлдүрүүчү Жакан. Ал тирилиптир, ошондуктан кереметтерди көрсөтүп жатат», – деди.
15 Кээ бирөөлөр: «Бул – Илияс пайгамбар», – дешсе, дагы бирөөлөр: «Бул деле пайгамбарлардын бири», – дешти.
16 Ирод болсо бул сөздөрдү угуп: «Бул – мен башын алдырган Жакан, ал тирилиптир», – деди.
17 Ирод өзүнүн бир тууганы Филиптин аялы Иродияны алып алганда, Жакан:
18 «Бир тууганыңдын аялын албашың керек болчу», – деп айткан. Ошондуктан Ирод киши жиберип, Жаканды карматып, түрмөгө отургузуп койгон эле.
19 Иродия болсо Жаканга ачууланып, аны өлтүргүсү келген, бирок өлтүрө алган эмес.
20 Анткени Жакандын адил, ыйык адам экенин билген Ирод андан коркчу, ошондуктан аны коргоп жүрчү. Көп иштерди анын кеңеши боюнча кылып, анын сөзүн кунт коюп угар эле.
21 Ирод өзүнүн туулган күнүн белгилөө үчүн, өзүнүн төрөлөрү, миң башылары, Галилея аксакалдары үчүн той өткөрдү. Ошол күнү Иродия үчүн ыңгайлуу учур келди.
22 Тойдо Иродиянын кызы бийлеп берди. Бул Иродго жана анын конокторуна жагып калды. Ошондо падыша кызга: «Каалаганыңды сура, сураганыңды берем», – деди.
23 Анан ага: «Сураганыңды беремин, ал гана эмес, падышачылыгымдын жарымын берем», – деп ант берди.
24 Кыз барып, энесинен: «Эмнени сурайын?» – деп сурады. «Чөмүлдүрүүчү Жакандын башын сура», – деди энеси.
25 Кыз ошол замат шашылыш түрдө падышага келип: «Мага азыр чөмүлдүрүүчү Жакандын башын идишке салдырып келип бер», – деди.
26 Буга падыша капа болду. Бирок конокторунун алдында ант берип койгондугу үчүн, кыздын сураганын орундатпай коё алган жок.
27 Падыша ошол замат өзүнүн жасоолун жиберип, Жакандын башын алып келүүнү буйруду.
28 Жасоол түрмөгө барып, Жакандын башын алды да, идишке салып, кызга алып келип берди. Кыз аны энесине алып барып берди.
29 Муну уккан Жакандын шакирттери келишти да, анын сөөгүн алып, мүрзөгө коюшту.

Он эки элчинин кайтып келиши

30
Элчилер Ыйсанын жанына чогулуп, Ага баарын: эмне кылышканын, элди эмнеге үйрөтүшкөнүн айтып беришти.
31 Ыйса аларга: «Өзүңөрчө бөлүнүп, ээн жерге баргыла да, бир аз эс алып алгыла», – деди. Анткени келген-кеткендер көп болгондуктан, алардын тамактанууга да убактысы жок эле.

Беш миң адамды тойгузуу

32
Ошондо алар өздөрүнчө бөлүнүп, кайык менен ээн жерге кетишти.
33 Бирок эл алардын кетип бара жатканын көрүп калды, бул жөнүндө көптөр билишти. Шаарлардан жөө чыккан элдин баары алар бара турган жакты көздөй чуркап, алардан мурда барып калышты.
34 Ыйса кайыктан түшкөндө, көп элди көрүп, аларга боору ооруду. Анткени алар койчусу жок койлордой эле. Ыйса аларга көп нерсени үйрөтө баштады.
35 Бир топ убакыт өткөндөн кийин, Анын шакирттери жанына келип: «Бул ээн талаа экен, кеч да кирип кетти.
36 Элди тарат, алар тегеректеги айыл-кыштактарга барып, өздөрүнө нан сатып алышсын, алардын жей турган эч нерсеси жок», – дешти.
37 Ыйса болсо: «Аларга тамакты силер бергиле», – деп жооп берди. Шакирттери Ыйсага: «Биз, эмне, аларды тамактандыруу үчүн, эки жүз динарийге нан сатып келелиби?» – дешти.
38 Ыйса аларга: «Силерде канча нан бар? Барып, карагылачы», – деди. Алар билип келип: «Беш нан, эки балык бар экен», – дешти.
39 Ошондо Ыйса аларга элди топ-топ кылып бөлүп, чөптүн үстүнө отургузууну буйруду.
40 Эл жүздөн, элүүдөн болуп, катар-катар отурушту.
41 Ыйса беш нан менен эки балыкты алды да, асманды карап, Кудайга ыраазычылык билдирди. Анан нанды сындырып, элге таратыш үчүн, шакирттерине берди. Эки балыкты да бардыгына бөлүп берди.
42 Бардыгы тоё жешти.
43 Артып калган нан менен балыкты чогултканда, он эки себет толду.
44 Тамактанган эркектердин саны беш миңге жакын эле.

Ыйсанын көл үстүндө басышы

45
Ошондон кийин Ыйса Өзүнүн шакирттерине: «Кайыкка түшүп, Менден мурун наркы өйүзгө, Бетсайида шаарына баргыла», – деп буйруду. Өзү болсо элди таратуу үчүн калып калды.
46 Элди таратып жибергенден кийин, сыйыныш үчүн тоого кетти.
47 Кеч киргенде, кайык көлдүн ортосуна жетип калган эле. Ыйса болсо жээкте жалгыз турду.
48 Ошондо Ал шакирттеринин кыйынчылык менен сүзүп бара жатышканын көрдү. Анткени шамал аларга каршы согуп жаткан эле. Болжол менен түнкү төртүнчү күзөт убагында Ыйса көлдүн үстү менен басып, шакирттерине жакын келди да, алардын жанынан өтүп кетмекчи болду.
49 Көлдүн үстүндө басып келе жаткан Ыйсаны көргөн шакирттер Аны элес деп ойлоп, кыйкырып жиберишти.
50 Анткени бардыгы Аны көрүп, коркуп кетишкен эле. Бирок Ыйса ошол замат аларга: «Коркпогула! Бул Менмин, үрөйүңөр учпасын!» – деди.
51 Ыйса алардын кайыгына түшөрү менен, шамал басылды. Шакирттер өздөрүнчө аябай таң калышты.
52 Анткени алар нан менен болгон кереметти түшүнүшкөн эмес. Себеби алардын жүрөгү таш болуп калган эле.

Ыйсанын Генисарет көлүнүн жээгинде оорулууларды айыктырышы

53
Алар көлдүн наркы өйүзүнө, Генисарет жерине сүзүп өтүп, жээкке токтошту.
54 Алар кайыктан түшкөндө, ал жердин тургундары Ыйсаны дароо таанып,
55 ошол аймакты аралап чуркап, кабарлап чыгышты. Ошондо Ыйсанын кайсы жерде экенин уккандар оорулууларды төшөгү менен көтөрүп келе башташты.
56 Ал кайсы гана жерге барбасын, айылда болобу, шаарда болобу, кыштакта болобу, оорулууларды ачык жерлерге жаткырып, Андан кийиминин бир четине эле кол тийгизүүгө уруксат сурап жатышты. Ага колун тийгизгендер айыгып жатты.