Он шаар.
Mark.5.1-Mark.5.21; Matt.8.28-Matt.9.1; Luke.8.26-Luke.8.40
Matt.8.28-Matt.8.34; Luke.8.26-Luke.8.37
Rev.18.2
Matt.8.2
Mark.1.26; Acts.8.7; Matt.4.3; Matt.4.6; Matt.14.33; Gen.14.18; Num.24.16; Ps.56.3; Dan.3.26; Luke.1.32; Luke.6.35; Acts.16.17; Matt.26.63; Acts.19.13; Jas.2.19
Matt.26.53
Luke.8.27; Mark.5.9
Luke.5.8; Acts.16.39
Ps.65.16; Mark.1.44
Mark.7.31; Matt.4.25
Matt.9.18-Matt.9.26; Luke.8.41-Luke.8.56
Mark.5.22-Mark.5.43; Matt.9.18-Matt.9.26; Luke.8.41-Luke.8.56
Luke.13.14; Acts.13.15; Acts.18.8; Acts.18.17
Mark.6.5; Mark.7.32; Mark.8.23; Mark.8.25; Mark.16.18; Matt.9.18; Luke.4.40; Luke.13.13; Acts.9.12; Acts.9.17; Acts.28.8
Mark.5.31; Mark.3.9
Lev.15.25
Matt.15.28; Matt.17.18; Mark.3.10
Luke.5.17; Luke.6.19; Luke.8.46; Acts.10.38
Luke.7.50; Luke.7.50; Mark.5.29
Mark.5.22; Luke.7.6; John.11.28
Mark.5.35
Mark.9.2; Mark.14.33; Mark.3.17
Acts.20.10; John.11.4; John.11.11
Acts.9.40
Mark.1.31; Luke.7.14; Luke.7.22; Matt.11.5; John.11.43
Mark.9.9; Matt.8.4
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Жин оорулуу адамдын айыгышы

1
Алар көлдүн наркы өйүзүндөгү Гадара аймагына келишти.
2 Ыйса кайыктан түшөрү менен, Аны мүрзөлүк үңкүрлөр тараптан жин оорулуу бир адам тосуп чыкты.
3 Ал мүрзөлүк үңкүрлөрдө жашачу, аны эч ким чынжыр менен да байлап коё алчу эмес.
4 Анткени аны көп жолу кишендеп, чынжыр менен байлашкан, бирок ал чынжырларды үзүп, кишендерди талкалап салчу. Аны тыюуга эч кимдин күчү жетчү эмес.
5 Ал дайыма, күндүр-түндүр тоолордо, үңкүрлөрдө кыйкырып жүрчү, өзүн өзү таш менен ургулачу.
6 Ал Ыйсаны алыстан көрүп чуркап келди да, Ага таазим кылып:
7 «Эй, Ыйса, бардыгынан жогору турган Кудайдын Уулу! Менде эмнең бар? Кудай үчүн суранам, мени кыйнай көрбө», – деп, катуу кыйкырды.
8 Анткени Ыйса ага: «Жин, бул адамдын ичинен чыгып кет!» – деп айткан эле.
9 Анан Ыйса андан: «Сенин атың ким?» – деп сурады. Ал: «Менин атым “Түмөн”, анткени биз көппүз», – деп жооп берди.
10 «Бизди ушул өлкөдөн кууп чыгара көрбө», – деп, жиндер Ыйсадан аябай өтүнүштү.
11 Ошол жерде, тоонун боорунда чочколор жайылып жүргөн эле.
12 Жиндердин баары Ыйсадан: «Бизди ушул чочколорго жибер, ошолордун ичине кирели», – деп өтүнүштү.
13 Ыйса ошол замат аларга уруксат берди. Жиндер адамдын ичинен чыгып, чочколордун ичине кирди. Ошондо эки миңге жакын чочко көлдү карай бет алып, тик жардан кулап, сууга чөгүп өлдү.
14 Чочко кайтаруучулар болсо качып жөнөштү. Алар шаарларга, айылдарга барып, бул окуя тууралуу жарыялашты. Эмне болгондугун көргөнү чыккан эл
15 Ыйсанын жанына келип, баягы жин оорулуунун, ичинде түмөн жини бар адамдын кийим кийип, акыл-эсине келип отурганын көрүп, үрөйлөрү учту.
16 Бул окуяны көргөндөр жин оорулуу адамга эмне болгондугу жөнүндө, чочколор жөнүндө элге айтып беришти.
17 Ошондо эл Ыйсадан өздөрүнүн аймагынан чыгып кетүүсүн сурана баштады.
18 Ыйса кайыкка түшкөндө, мурда жин оорусу бар адам Андан: «Сенин жаныңда жүрөйүнчү», – деп суранды.
19 Бирок Ыйса ага уруксат берген жок. Ага: «Үйүңө, жакындарыңа бар, Теңир сага эмне кылганын, сага кандай ырайым көрсөткөнүн аларга айтып бер», – деди.
20 Ошондо ал барып, Ыйсанын эмне кылганын Декапол дубанында жарыялай баштады. Бардыгы таң калып жатышты.

Ыйсанын оорулуу аялды айыктырышы,
Жайырдын кызын тирилтиши

21
Ыйса кайрадан берки өйүзгө сүзүп келгенде, Анын жанына көп эл чогулуп калды. Ал көлдүн жээгинде турганда,
22 синагога башчыларынын бири, Жайыр деген киши келди. Ал Ыйсаны көргөндө, Анын бутуна жыгылып:
23 «Кызым өлүм алдында жатат. Барып, ага колуңду тийгиз, ал оорусунан айыгып, тирүү калсын», – деп жалынып-жалбарды.
24 Ыйса аны менен жөнөдү. Анын артынан ээрчип алган көп эл Аны туш-тарабынан кысып бара жатты.
25 Элдин арасында он эки жылдан бери кан агуудан азап чегип жүргөн бир аял бар эле.
26 Ал көп дарыгерлерге көрүнүп, колунда болгонун бүт түгөткөн, бирок оорусунан айыкпай, абалы начарлай берген.
27 Ыйса жөнүндө уккан бул аял көпчүлүктү аралап өтүп, Анын артынан келип, кийимине колун тийгизди.
28 Анткени ал: «Анын кийимине колумду тийгизсем эле айыгам», – деген эле.
29 Ошол замат анын кан агуусу токтоду. Аял өзүнүн оорудан айыкканын сезди.
30 Ошол эле учурда Ыйса Өзүнөн күч чыкканын сезип: «Менин кийимиме ким колун тийгизди?» – деп, элге кайрылды.
31 Шакирттери Ага: «Топ эл Сени кысып турганын көрүп турасың да, анан “Мага ким колун тийгизди?” – дейсиң!» – дешти.
32 Бирок Ыйса муну ким кылганын көрүш үчүн, тегерегин карады.
33 Өзүнүн айыкканын билген ал аял коркконунан калтырап, Ыйсанын алдына келип жыгылды да, Ага болгон чындыкты айтып берди.
34 Ошондо Ыйса ага: «Кызым, сени ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер. Ооруңдан айык!» – деди.
35 Ыйса ушуну айтып жатканда, синагога башчысынын үйүнөн адамдар келишип: «Кызың өлүп калды. Эми Устатты убара кылбай эле кой», – дешти.
36 Ыйса бул сөздөрдү укканда, ошол замат синагога башчысына: «Коркпо, бирок ишен!» – деди.
37 Ыйса Петирди, Жакыпты жана анын бир тууганы Жаканды гана ээрчитип алып,
38 синагога башчысынын үйүнө барды. Ал жерден Ал ызы-чуу түшүп, буркурап-боздоп ыйлап жаткандарды көрдү.
39 Ичкери кирип, аларга: «Эмнеге ызы-чуу түшүп, ыйлап жатасыңар? Кыз өлбөй эле уктап жатат», – деди.
40 Алар болсо Ыйсаны шылдыңдап күлүштү. Ыйса баарын тышка чыгарып жиберди да, кыздын ата-энесин жана Өзү менен келгендерди ээрчитип, кыз жаткан бөлмөгө кирди.
41 Ыйса кызды колунан алып, ага: «Талита куми!» – деди. Бул сөз «Кыз, сага айтып жатамын, тур!» деп которулат.
42 Кыз ошол замат ордунан туруп, баса баштады. Ал он эки жашта эле. Муну көргөндөр аябай таң калышты.
43 «Муну эч ким билбесин», – деп, Ыйса аларга катуу эскертти да, кызга тамак берүүнү буйруду.