Luke.7.1-Luke.7.10; Matt.8.5-Matt.8.13
Matt.8.5-Matt.8.13
Matt.8.5
Acts.10.22
Luke.4.31; Luke.4.33
Luke.8.49; Mark.5.35; Matt.9.36
Ps.106.20; Matt.8.16
Mark.6.6; Matt.9.2
Luke.8.42; Luke.9.38; Judg.11.34; Heb.11.17
Matt.20.34; Luke.8.52
2Sam.3.31; Luke.8.54; Mark.5.41; Luke.7.22; Matt.11.5; John.11.43; Acts.9.40
1Kgs.17.23; 2Kgs.4.36; Heb.11.35
Luke.2.20; Matt.9.8; Matt.15.31; Acts.11.18; Acts.21.20; Matt.5.16; Luke.13.13; Luke.7.39; Deut.18.15; Matt.21.11; Luke.1.68
Luke.7.18-Luke.7.35; Matt.11.2-Matt.11.19
Matt.9.14
Matt.11.1-Matt.11.6
John.4.25; John.6.14; John.11.27; Luke.3.15
Luke.7.19; Luke.7.19
Mark.1.34; Luke.18.42; Matt.9.30; Matt.12.22; Matt.15.31; Matt.20.34; Matt.21.14; Mark.8.25; John.9.7
Isa.29.18; Isa.35.5-Isa.35.6; Matt.15.30; Luke.17.14; Mark.7.35; Luke.7.14; Luke.4.18; Matt.5.3; Jas.2.5
Isa.8.14-Isa.8.15; John.6.61
Matt.11.7-Matt.11.15
Luke.1.80; Luke.3.2; Eph.4.14; Jas.1.6
Luke.1.76; Luke.20.6; Matt.14.5
Mark.1.2; Mal.3.1; Luke.1.17; Luke.1.76
Luke.20.6; Luke.3.12; Matt.21.32; Luke.3.12; Matt.21.32; Acts.18.25; Acts.19.3
Matt.21.25; Matt.21.32; Matt.23.13; Luke.10.25; Luke.11.45-Luke.11.46; Luke.11.52; Luke.14.3; Matt.22.35; Mark.7.9; Acts.2.23; Acts.13.36
Matt.3.4; Mark.1.6; Luke.1.15
Luke.7.36; Luke.14.1; Matt.9.10; John.2.1; John.12.2; Luke.15.2; Luke.19.7; Matt.9.11
Luke.11.49; Prov.8.1-Prov.8.36
Luke.11.37; Luke.14.1
Luke.7.37-Luke.7.39; Matt.26.6-Matt.26.13; Mark.14.3-Mark.14.9; John.12.1-John.12.8
Luke.7.44; John.11.2
Luke.15.2; Luke.7.16; John.4.19; Luke.22.64
Matt.18.28
Matt.18.25; Rom.8.32
1Tim.5.10; Gen.18.4; Luke.7.38
2Sam.15.5; 2Sam.19.39; 2Sam.20.9; Luke.7.38
Ps.22.5; Ps.140.5; Eccl.9.8; Matt.6.17
Luke.7.39
Luke.5.20; Matt.9.2; Mark.2.5; Jas.5.15; 1John.2.12; John.20.23
Luke.5.21
Luke.7.9; Luke.7.47; 1Tim.1.14; Mark.10.52; Eph.2.8; Luke.8.48; 1Sam.1.17; Mark.5.34
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Жүз башынын кулун айыктыруу

1
Угуп турган элге Ыйса Өзүнүн сөздөрүн айтып бүткөндөн кийин, Капернаум шаарына келди.
2 Бир жүз башынын жакшы көргөн кулу ооруп, өлүм алдында жаткан эле.
3 Жүз башы Ыйса жөнүндө укканда, «Келип, кулумду айыктырып берсе экен» деген өтүнүч менен жүйүт аксакалдарын Ыйсага жөнөттү.
4 Алар Ыйсага келишип: «Ал Сенин жардамыңа татыктуу киши.
5 Анткени ал биздин элибизди жакшы көрөт, бизге синагога да курдуруп берген», – деп, Ага чоң өтүнүч менен кайрылышты.
6 Ыйса алар менен бирге жөнөдү. Ал үйгө жакындап калганда, жүз башы Ага досторун жиберип, мындай деп айттырды: «Теңир, убара болбо! Үйүмдүн босогосун аттооңо мен татыксызмын.
7 Ошондуктан Сага өзүм барууну да ылайык көрбөдүм. Сен бир гана сөз айтсаң, менин кулум айыгат.
8 Анткени мен да бийлик астындагы адаммын, бирок менин кол астымда да аскерлерим бар. Алардын бирине: “Бар”, – десем, барат; дагы бирине: “Кел”, – десем, келет; кулума: “Муну кыл!” – десем, кылат».
9 Ыйса муну укканда, жүз башыга таң калды. Анан Өзүнүн артынан ээрчип келе жаткан элге бурулуп: «Силерге айтып коёюн, Мен мындай ишенимди Ысрайыл жеринен да тапкан эмесмин», – деди.
10 Жиберилген кишилер үйгө кайтып келишип, ооруп жаткан кулдун айыгып калганын көрүштү.

Ыйсанын жесир аялдын
уулун тирилтиши

11 Анан Ыйса Наин шаарына барды. Аны шакирттери жана топ эл ээрчип жүрдү.
12 Ал шаардын дарбазасына жакын калганда, бир жесир аялдын жалгыз баласынын сөөгүн көтөрүп чыгышты. Аялдын жанында бир топ киши бар эле.
13 Теңир аялды көргөндө, аны аяп: «Ыйлаба!» – деди да,
14 табытка жакын келип, колун тийгизди. Көтөрүп бара жаткандар токтоп калышты. Ошондо Ыйса: «Жигит, сага айтып жатам, ордуңдан тур!» – деди.
15 Өлүк өйдө болуп, отурду да, сүйлөй баштады. Ыйса аны энесинин колуна тапшырды.
16 Бардыгынын үрөйү учуп: «Арабыздан улуу Пайгамбар чыкты, Кудай Өз элине келди», – деп, Кудайды даңкташты.
17 Ал жөнүндөгү мындай көз караш бүткүл Жүйүт аймагына жана анын тегерек-четине тарап кетти.
18 Бул окуялар тууралуу Жакан өзүнүн шакирттеринен кабардар болду.

Чөмүлдүрүүчүнүн суроосу,
Ыйсанын жообу

19
Ошондо ал эки шакиртин чакырып алып, «Келе турган Сенсиңби же башканы күтүшүбүз керекпи?» – деп суратыш үчүн, Ыйсага жиберди.
20 Алар Ыйсага келишип: «Бизди чөмүлдүрүүчү Жакан жиберди. Ал Сенден: “Келе турган Сенсиңби же башканы күтүшүбүз керекпи?” – деп сурап жатат», – дешти.
21 Ал учурда Ыйса көптөрдү оору-кеселдеринен айыктырып, жиндерден бошотуп, көптөгөн сокурлардын көзүн ачкан эле.
22 Ыйса Жакандын шакирттерине: «Укканыңар менен көргөнүңөрдү Жаканга айтып баргыла: сокурлар көрүп, майыптар басып, пес оорулуулар айыгып, дүлөйлөр угуп, өлгөндөр тирилип жатышат, жакырларга Жакшы Кабар таратылып жатат.
23 Менин ким экендигимен шектенбеген адам бактылуу!» – деди.

Ыйсанын Жакан жөнүндө күбөлөндүрүүсү

24
Жакан жиберген адамдар кетишкенден кийин, Ыйса элге Жакан жөнүндө айта баштады: «Ээн талаага эмне көргөнү бардыңар эле? Желге ыргалган камыштыбы?
25 Силер деги эмнени көргөнү бардыңар эле? Кымбат баалуу кийим кийген адамдыбы? Кымбат баалуу кийим кийип, шаан-шөкөттүү жашагандар падыша сарайларында болушат да!
26 Силер деги эмнени көргөнү бардыңар эле? Пайгамбардыбы? Силерге айтып коёюн, ал пайгамбардан да чоң!
27 Ыйык Жазуудагы “Мен Сенден мурун Өзүмдүн периштемди жиберип жатам. Ал Сага жол даярдайт” деген сөз ошол жөнүндө жазылган.
28 Силерге айтып коёюн, аял затынан төрөлгөндөрдүн ичинен чөмүлдүрүүчү Жакандан чоң бир да пайгамбар жок, бирок Кудайдын Падышачылыгындагылардын эң кичинеси андан чоң!»
29 Ошондо Аны угуп турган бүт эл жана салык жыйноочулар Жакандын чөмүлдүрүүсү менен сууга чөмүлдүрүлүп, Кудайды даңкташты.
30 Ал эми фарисейлер менен мыйзам окутуучулар сууга чөмүлдүрүлүшпөй, өздөрүнө карата Кудайдын эркин четке кагышты.
31 Ошондо Ыйса мындай деди: «Бул муундун адамдарын кимге салыштырсам экен? Алар кимге окшош?
32 Алар көчөдө отуруп алып, бири-бирине: “Биз силерге чоор тартып бердик, бирок силер бийлеген жоксуңар. Биз силерге муңдуу ырларды ырдап бердик, бирок силер ыйлаган жоксуңар”, – деп кыйкырган балдарга окшош.
33 Анткени чөмүлдүрүүчү Жакан келди, нан да жебейт, шарап да ичпейт. Силер аны ичинде жин бар дейсиңер.
34 Адам Уулу келди, ичет, жейт. Силер Аны жегенди, шарап ичкенди жакшы көргөн адам, салыкчылар менен күнөөкөрлөрдүн досу дейсиңер.
35 Акылмандуулук өзүнүн бардык иштери аркылуу акталды».

Ыйса жана күнөөсү кечирилген аял

36 Бир фарисей Ыйсаны тамакка чакырды. Ыйса анын үйүнө барып, дасторконго отурду.
37 Ошол шаардагы бир күнөөкөр аял Анын фарисейдин үйүндө экендигин билип, айнек идишке куюлган жыпар жыттуу май алып келди.
38 Ал Ыйсанын бут жагына келип, Анын буттарына көз жашын төгүп, ыйлай баштады. Анан Анын буттарын чачы менен сүртүп, өпкүлөп, жыпар жыттуу май менен майлады.
39 Ыйсаны чакырган фарисей муну көргөндө: «Эгерде Ал пайгамбар болсо, анда Өзүнө кол тийгизип жаткан аялдын ким экенин, кандай аял экенин билмек, бул күнөөкөр аял да», – деп ойлоду.
40 Ошондо Ыйса ага кайрылып: «Шымон, сага айта турган сөзүм бар», – деди. Ал Ага: «Айт, Устат», – деди.

Карызы бар эки адам жөнүндө
үлгү-насаат аңгеме

41 Ыйса ага мындай деди: «Бир киши эки адамга карызга акча берет. Бирине беш жүз, экинчисине элүү динарий.
42 Алардын бере турган эч нерсеси болбогондуктан, ал экөөнүн тең карызын кечип коёт. Айтчы, алардын кимиси аны көбүрөөк жакшы көрөт?»
43 Шымон: «Көбүрөөк карызы кечирилгени деп ойлойм», – деди. Ыйса ага: «Туура айттың», – деди да,
44 аялды карап: «Бул аялды көрдүңбү? Мен сенин үйүңө келгенимде, сен Мага бутумду жууганга суу берген жоксуң. Бул аял болсо бутума көз жашын төгүп, чачы менен сүрттү.
45 Сен Мени өпкөн жоксуң. Ал болсо Мен келгенден бери бутумду өөп жатат.
46 Сен Менин башымды майлаган жоксуң. Ал болсо жыпар жыттуу май менен Менин буттарымды майлады.
47 Ошондуктан сага айтып коёюн, анын көп күнөөлөрү кечирилди, ошон үчүн анын сүйүүсү күчтүү. Ал эми аз кечирилгендин сүйүүсү күчтүү эмес», – деди.
48 Аялга болсо: «Сенин күнөөлөрүң кечирилди», – деди.
49 Ошондо Аны менен бир дасторкондо отургандар: «Күнөөлөрдү да кечире алган бул ким Өзү?» – деп, өз ара сүйлөшүштү.
50 Ыйса аялга: «Сени ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер!» – деди.