Luke.4.1-Luke.4.13; Matt.4.1-Matt.4.11; Mark.1.12-Mark.1.13
Matt.4.1-Matt.4.11; Mark.1.12-Mark.1.13
Luke.4.18; Luke.3.22; John.1.33; John.3.34; Acts.10.38; Luke.1.15; Acts.6.5; Luke.3.3; Luke.3.21; Luke.4.14
Deut.9.9; Deut.9.18; 1Kgs.19.8; Heb.2.18; Heb.4.15; Deut.9.9; Deut.9.18; 1Kgs.19.8; John.4.6-John.4.7
Matt.14.33; Luke.3.8
Luke.4.8; Luke.4.10; Eph.6.17; Deut.8.3; John.4.34
Matt.4.8
Rev.13.2; Rev.13.2
Luke.4.4; Luke.4.12; Deut.6.13; 1Sam.7.3
Matt.4.5; Luke.4.3
Ps.90.11-Ps.90.12
Luke.4.10
Deut.6.16; Isa.7.12
Luke.22.53; John.14.30
Matt.4.12-Matt.4.16; Matt.4.23; Mark.1.14
Matt.4.12; Luke.4.1; Acts.1.8; Luke.4.37
Matt.4.23
Luke.4.16-Luke.4.30; Matt.13.54-Matt.13.58; Mark.6.1-Mark.6.6
Luke.2.39; Luke.2.51; Acts.17.2; Luke.4.31; Mark.6.2; Acts.13.15; Acts.13.27; Acts.15.21
Luke.3.4; Acts.8.28
Isa.61.1-Isa.61.2; Luke.4.1; Acts.1.2; Matt.11.5; Luke.6.20; Ps.145.7-Ps.145.8; Isa.42.7; John.9.39; Acts.26.18; Isa.58.6
Lev.25.10; Isa.49.8; 2Cor.6.2
Matt.26.55; John.8.2; Matt.5.1; Matt.13.2; Acts.3.4; Luke.19.48
Mark.12.10; Acts.8.35; Matt.1.22
Ps.44.3; Matt.13.55; John.6.42; Luke.3.23
Luke.23.39; Matt.27.42; Matt.11.23; Mark.2.1-Mark.2.12; John.4.46-John.4.53
Matt.13.57
1Kgs.17.1; 1Kgs.18.1; Jas.5.17; Rev.11.6
1Kgs.17.9
2Kgs.7.3; 2Kgs.5.1-2Kgs.5.14
Num.15.35; Acts.7.58
John.8.59; John.10.39
Luke.4.31-Luke.4.37; Mark.1.21-Mark.1.28
Mark.1.21-Mark.1.26
Matt.4.13; Luke.4.15-Luke.4.16; Matt.4.23; Mark.6.2
Luke.4.36; Matt.7.28-Matt.7.29; Luke.4.36; Matt.7.28-Matt.7.29
Luke.4.31
Matt.8.29; Acts.19.15; Jas.2.19; John.6.69; Acts.3.14; Rev.3.7; Luke.1.35; Heb.7.26; 1John.2.20
Luke.4.41; Matt.12.16
Luke.4.32; Matt.8.27; Luke.4.32; Matt.8.27
Luke.4.14
Luke.4.38-Luke.4.41; Matt.8.14-Matt.8.16; Mark.1.29-Mark.1.34
Matt.8.14-Matt.8.17; Mark.1.29-Mark.1.38
1Cor.9.5
Luke.8.24; Luke.9.42; Matt.8.26; Matt.17.18; Mark.4.39; Mark.9.25
Mark.5.23
Mark.3.11-Mark.3.12; Acts.16.17-Acts.16.18; Luke.4.33; Matt.14.33; Mark.3.11-Mark.3.12; Acts.16.17-Acts.16.18; Matt.1.17
Luke.4.42-Luke.4.43; Mark.1.35-Mark.1.38
Mark.3.7
Luke.5.16; Mark.1.36
Luke.13.33; Luke.8.1; Luke.16.16; Matt.4.23; Matt.24.14; Acts.8.12
Mark.1.39
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйсанын сыналуусу

1
Ыйса Ыйык Рухка толуп, Иордандан кайтып келгенден кийин, Рух тарабынан чөлгө алынып барылды.
2 Ошол жерде Ал кырк күн шайтан тарабынан сыналды. Ошол күндөрү Ал эч нерсе жеген жок. Акырында, Ал ачка болду.
3 Ошондо шайтан Ага: «Эгерде Сен Кудайдын Уулу болсоң, анда мына бул ташка буйру, ал нанга айлансын», – деди.
4 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Ыйык Жазууда: “Адам нан менен гана эмес, Кудайдын ар бир сөзү менен жашайт”, – деп жазылып турат».
5 Ошондо шайтан Аны бийик тоого чыгарып, көз ирмемде Ага дүйнөнүн бүт падышачылыктарын көрсөтүп:
6 «Сага ушул падышачылыктардын баарынын үстүнөн болгон бийликти жана алардын атак-даңкын берем. Анткени ал мага берилген, мен аны кимге кааласам, ошого берем.
7 Ошондуктан, эгерде Сен мага таазим кылсаң, баары Сеники болот», – деди.
8 Ыйса ага: «Кет жанымдан, шайтан! Ыйык Жазууда: “Кудай-Теңириңе табын, Ага гана кызмат кыл”, – деп жазылып турат», – деп жооп берди.
9 Ошондо шайтан Аны Иерусалимге алып барып, ийбадаткананын төбөсүнө тургузуп, мындай деди: «Эгерде Сен Кудайдын Уулу болсоң, анда ушул жерден боюңду таштап жибер.
10 Анткени Ыйык Жазууда: “Ал Өз периштелерине Сени сактоону буйруйт.
11 Сен бутуңду ташка уруп албашың үчүн, алар Сени колдоруна көтөрүп кетишет”, – деп жазылып турат».
12 Ыйса ага: «“Кудай-Теңириңди сынаба”, – деп айтылган», – деп жооп берди.
13 Шайтан Ыйсаны сынап бүткөндөн кийин, убактылуу Анын жанынан кетип калды.

Ыйсанын Галилеядагы кызматы

14
Ыйса Ыйык Рухтун күчүнө толуп, Галилеяга кайтып келди. Ал жөнүндө бардык аймактарга кабар тарап жатты.
15 Ал синагогаларда элди окута баштады. Аны бардыгы мактап жатышты.

Ыйса Назареттеги синагогада

16 Ыйса Өзү чоңойгон Назарет шаарына келип, адатынча ишемби күнү синагогага кирди. Ал Кудайдын китебинен окуп берүү үчүн ордунан турганда,
17 Ага Ышайа пайгамбардын китебин сунушту. Ал китепти ачып, мындай деп жазылган жерин таап окуду:
18 «Теңирдин Руху Менде, анткени Ал Мени жакырларга Жакшы Кабар таратууга дайындады. Мени жүрөгү жаралууларды айыктырууга, туткундарга боштондук жарыялоого, сокурлардын көзүн ачууга, кыйналгандарды эркиндикке чыгарууга,
19 Теңирдин ырайым кылуу жылын жарыя кылууга жиберди».
20 Анан Ыйса китепти жаап, кызматчыга кайтарып берип, ордуна отурду. Синагогадагылардын бардыгынын көздөрү Ага тигилди.
21 Ошондо Ыйса аларга: «Силер уккан ушул пайгамбарчылык бүгүн орундалды», – деди.
22 Бардыгы Аны кубатташты. Анын оозунан чыккан керемет сөздөрүнө таң калып: «Бул Жусуптун эле баласы эмеспи?» – дешти.
23 Ыйса аларга мындай деди: «Силер Мага “Дарыгер, өзүңдү айыктыр!” деген макалды айтарыңар анык. “Капернаумда кылгандарыңды уктук. Ошол кылгандарыңды бул жерде, Өз мекениңде да кылчы”, – дээрсиңер».
24 Анан Ыйса дагы мындай деди: «Силерге чындыкты айтып коёюн, эч бир пайгамбар өз жеринде кабыл алынбайт.
25 Силерге чындыкты айтып жатамын, Илияс пайгамбардын тушунда, үч жыл алты ай бою жамгыр жаабай, бардык жерде катуу ачарчылык болгон кезде, Ысрайылда жесир аялдар көп эле.
26 Ошондо Илияс алардын эч кимисине жиберилбестен, Сидон жеринин Сарепат шаарындагы бир жесирге гана жиберилген.
27 Ошондой эле Элиша пайгамбардын тушунда Ысрайылда пес оорулуулар көп болгон, бирок сириялык Наамандан башка эч ким айыккан эмес».
28 Муну укканда, синагогадагылардын баары ачууланышты.
29 Алар орундарынан тура калышып, Ыйсаны шаардан кууп чыгышты да, ылдый түртүп жибермекчи болуп, өздөрүнүн шаары жайгашкан тоонун чокусуна алып барышты.
30 Бирок Ыйса аларды аралап өтүп, кетип калды.

Ыйса Капернаумда

31
Ыйса Галилеядагы Капернаум шаарына келип, ишемби күндөрү элди окутуп жатты.
32 Эл Анын окутуусуна таң калды, анткени Ал бийлиги бар адамдай сүйлөчү.
33 Синагогада жин оорулуу бир адам бар эле. Ал:
34 «Эй, назареттик Ыйса, бизде эмнең бар? Сен бизди жок кылуу үчүн келдиң. Сенин ким экениңди билем, Сен Кудайдын ыйыгысың», – деп кыйкырды.
35 Ыйса ага: «Үнүңдү бас! Бул адамдын ичинен чыгып кет!» – деп тыюу салды. Ошондо жин ал адамды элдин алдына жыгып, ага эч кандай зыян келтирбестен, анын ичинен чыгып кетти.
36 Ошондо бардыгынын үрөйлөрү учуп, өз ара: «Бул эмне дегени? Ал жиндерге бийлик менен, күч менен буйрук берип жатат, алар чыгып кетип жатышат», – дешти.
37 Ошентип, Ыйса жөнүндө бардык аймактарга кабар тарады.

Ыйсанын Петирдин кайын энесин
жана көптөрдү айыктыруусу

38
Ыйса синагогадан чыккандан кийин, Шымондун үйүнө келди. Шымондун кайын энеси ысытма оорусу менен ооруп жаткан эле. Ыйсадан ага жардам берүүсүн өтүнүштү.
39 Ыйса анын жанына келип, аны ысытма оорусунан айыктырды. Аял дароо ордунан туруп, аларга кызмат кыла баштады.
40 Күн батканда, Ага ар кандай оорулууларды алып келе башташты. Ал ар биринин үстүнө колдорун коюп, аларды айыктырып жатты.
41 Көптөрдүн ичинен жиндер: «Сен Кудайдын Уулу Машайаксың!» – деп кыйкырып чыгып жатышты. Бирок Ыйса аларга Өзүнүн Машайак экенин айтууга тыюу салды, анткени жиндер Анын Машайак экенин билишчү.

Ыйсанын бүт Жүйүт аймагында насаат айтышы

42
Таң атканда Ыйса үйдөн чыгып, ээн жерге барды. Эл Аны издеп таап, кетирбей алып калгысы келди.
43 Бирок Ыйса аларга: «Мен Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабарды башка шаарларга да жарыялашым керек. Анткени Мен ошол үчүн жиберилгем», – деди.
44 Ошентип, Ыйса Галилеядагы синагогаларда насаат айтып жатты.