Luke.18.35; Matt.20.29; Mark.10.46
John.12.21
1Kgs.10.27; 1Chr.27.28; Ps.77.47; Isa.9.10
Luke.13.33
Luke.10.38
Luke.15.2
Luke.18.22; Luke.3.14; Exod.22.1; 2Sam.12.6
John.8.33; Rom.4.11-Rom.4.12; Rom.4.16; Gal.3.7
Ezek.34.11; Ezek.34.16; Luke.15.4; Matt.9.13; Matt.10.6; Matt.15.24; Matt.18.12
Matt.25.14-Matt.25.30
Luke.17.20; Acts.1.6
Luke.19.12-Luke.19.27; Matt.25.14-Matt.25.30; Mark.13.34
Matt.25.1; John.21.22-John.21.23
John.1.14
Luke.16.10; 1Cor.4.2; 1Tim.3.13; Matt.24.47
John.11.44; John.20.7; Acts.19.12
1Sam.25.3; 2Cor.8.12
2Sam.1.16; Job.9.20; Job.15.6; Matt.18.32; Luke.19.21
Luke.12.48; Matt.13.12
Luke.19.14; Luke.20.16; Matt.22.7; 1Sam.15.33
Matt.21.1-Matt.21.9; Mark.11.1-Mark.11.10
Mark.10.32; Luke.9.51; Luke.10.30
Luke.19.29-Luke.19.38; Matt.21.1-Matt.21.9; Mark.11.1-Mark.11.10; John.12.12-John.12.15; Zech.9.9
Luke.24.50; Matt.21.17; John.11.18; Zech.14.4; Matt.24.3; Matt.26.30; John.8.1; Acts.1.12; Mark.14.13
Luke.23.53
Luke.22.13
2Kgs.9.13
Luke.18.43; John.12.17-John.12.18
Luke.13.35; Ps.117.26; Matt.25.34; John.1.49; Luke.2.14; Ps.148.1
Matt.21.15-Matt.21.16
Hab.2.11
Luke.19.41-Luke.19.44; Luke.13.34-Luke.13.35; Luke.23.28-Luke.23.31
Luke.13.34-Luke.13.35
John.11.35; Heb.5.7
Deut.32.29; John.12.40
Luke.17.22; Isa.29.3; Isa.37.33; Jer.6.6; Ezek.4.2; Ezek.26.8; Luke.21.20
Ps.136.9; Hos.14.1; Nah.3.10; Luke.21.6; Dan.9.24; 1Pet.2.12
Luke.19.45-Luke.19.47; Matt.21.12-Matt.21.16; Mark.11.15-Mark.11.18; John.2.14-John.2.16
Matt.21.12-Matt.21.16; Mark.11.15-Mark.11.18; John.2.13-John.2.17
Isa.56.7; Jer.7.11
Luke.20.1; Matt.26.55; Matt.21.46
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Закайдын Кудайга кайрылуусу

1 Ыйса Жерихо шаарына кирип, аны аралап бара жатты.
2 Ал жерде салык жыйноочулардын башчысы, Закай деген бай киши бар эле.
3 Ал Ыйсаны көргүсү келди. Бирок бою кыска болгондуктан, көпчүлүктүн арасынан Аны көрө албай койду.
4 Ошондо ал Ыйсаны көрүү үчүн чуркап барып, Ал өтө турган жолдун боюндагы анжыр дарагына чыгып алды.
5 Ыйса ошол жерге келгенде, жогору карап: «Закай, тезирээк түш! Мен бүгүн сенин үйүңдө болушум керек», – деди.
6 Закай дарактан шашып түшүп, Аны үйүнө кубаныч менен кабыл алды.
7 Муну көргөндөрдүн бардыгы: «Ал күнөөкөр адамдын үйүнө кирди», – деп күңкүлдөй башташты.
8 Закай болсо ордунан туруп, Ыйсага: «Теңир, мен мал-мүлкүмдүн жарымын жакырларга таратып берем. Эгерде кимдир бирөөнү алдап, акысын жеген болсом, төрт эсе кайтарып берем», – деди.
9 Ошондо Ыйса: «Бүгүн бул үйгө куткарылуу келди, анткени бул адам да Ыбрайымдын урпагы.
10 Анткени Адам Уулу жоголгонду издеп таап куткаруу үчүн келген», – деди.

Он мина жөнүндө үлгү-насаат аңгеме

11
Угуп отургандарга Ыйса үлгү-насаат аңгеме да айтты. Анткени Ыйса Иерусалимге жакындап калгандыктан, алар: «Жакында Кудайдын Падышачылыгы келет», – деп ойлоп жатышкан.
12 Ошондуктан Ал муну айтып берди: «Бир ак сөөк адам падышалыкка дайындалып келүү үчүн, алыскы бир өлкөгө жөнөмөкчү болот.
13 Ал өзүнүн он кулун чакырып алып, аларга он мина берип: “Мен кайтып келгенче, бул акчаны айландыргыла”, – дейт.
14 Жердештери болсо аны жек көргөндүктөн, артынан элчилерди жиберип: “Анын бизге падыша болушун каалабайбыз”, – деп айттырышат.
15 Бирок ал падышалыкка дайындалып, кайтып келет. Берип кеткен күмүшү менен ким канча пайда тапканын билүү үчүн, ал кулдарын чакыртат.
16 Ошондо биринчиси келип: “Кожоюн, сенин минаң менен он мина пайда таптым”, – дейт.
17 Падыша ага: “Жарайсың, жакшы кул! Аз нерсеге ишенимдүү болгондугуң үчүн, он шаарга башкаруучу болосуң”, – дейт.
18 Экинчиси келип: “Кожоюн, сенин минаң менен беш мина пайда таптым”, – дейт.
19 Падыша ага да: “Сен да беш шаарга башкаруучу болосуң”, – дейт.
20 Үчүнчүсү келип: “Кожоюн, сенин минаң мына! Мен аны жоолукка ороп катып жүрдүм.
21 Мен сенден корктум, анткени сен койбогонуңду алып, экпегениңди оргон катаал адамсың”, – дейт.
22 Падыша ага: “Эй, арамза кул, мен сени өзүңдүн оозуңдан чыккан сөзүң менен соттоймун. Сен менин койбогонумду алып, экпегенимди оргон катаал адам экенимди билип туруп,
23 эмне үчүн менин күмүшүмдү айландырган жоксуң? Мен кайтып келгенде, кирешеси менен албайт белем?” – дейт да,
24 жанында тургандарга: “Андан минаны алып, он минасы барга бергиле”, – дейт.
25 Алар болсо ага: “Кожоюн, анын он минасы бар да!” – дешет.
26 Ошондо падыша мындай дейт: “Силерге айтып коёюн, кимде бар болсо, ага дагы берилет. Ал эми кимде жок болсо, анын болгон нерсеси да тартылып алынат.
27 Менин падыша болуумду каалабаган душмандарымды болсо, бул жерге алып келип, менин көз алдымда өлтүргүлө”».

Ыйсанын Иерусалимге салтанаттуу түрдө кириши

28
Ушуну айткандан кийин, Ыйса Иерусалимди көздөй жолун улантты.
29 Ал Зайтун тоосунун боорундагы Бейтфагия менен Бетания айылдарына жакындаганда, Өзүнүн эки шакиртин мындай деп жөнөттү:
30 «Маңдайыңардагы айылга баргыла. Айылга киргенде, эч бир адам мине элек, байлануу турган кодикти табасыңар. Аны чечип, Мага алып келгиле.
31 Эгерде бирөө силерден: “Кодикти эмнеге чечип жатасыңар?” – деп сураса, “Бул Теңирге керек”, – дегиле».
32 Жөнөтүлгөндөр барышты, баары Ыйса айткандай болду.
33 Алар кодикти чечип жатышканда, анын ээси: «Кодикти эмнеге чечип жатасыңар?» – деп сурады.
34 Алар болсо: «Бул Теңирге керек», – деп жооп беришти.
35 Шакирттер кодикти Ыйсага алып келишти да, анын үстүнө өздөрүнүн кийимдерин салып, Ыйсаны мингизишти.
36 Ал кодик минип бара жатканда, адамдар өздөрүнүн кийимдерин жолго төшөп жатышты.
37 Ыйса Зайтун тоосунан түшө турган жерге жакындаганда, Анын бардык шакирттери өздөрү көргөн кереметтери үчүн кубанып, катуу үн менен Кудайды даңкташты:
38 «Теңирдин атынан келе жаткан Падышага даңк! Асманда тынчтык болсун! Эң бийик жердегиге даңк!»
39 Ошондо эл арасынан айрым фарисейлер Ага: «Устат, шакирттериңди тый», – дешти.
40 Ыйса болсо аларга: «Силерге айтып коёюн, эгерде булар унчукпаса, анда таштар кыйкырышат», – деп жооп берди.

Ыйсанын Иерусалим үчүн кайгырышы

41
Ыйса Иерусалим шаарына жакындаганда, шаарды карап алып, ал үчүн ыйлап, мындай деди:
42 «Сенде тынчтык болуш үчүн эмне керек экенин, жок дегенде, бүгүн билсең кана! Бирок ал азыр сен үчүн жашыруун.
43 Сенин башыңа оор күндөр келет: душмандарың тегерегиңе аң казып, курчап алышат да, сени ар тараптан кысымга алышат.
44 Сени талкалашат, балдарыңды өлтүрүшөт, таш үстүнө таш калтырышпайт, анткени сен өзүңдүн куткарылуу убагың келгенин билген жоксуң».

Ыйсанын ийбадатканадагы сатуучуларды экинчи жолу кууп чыгышы

45
Анан Ыйса ийбадатканага кирип: «Ыйык Жазууда: “Менин үйүм – сыйынуу үйү”, – деп жазылган.
46 Силер болсо аны каракчылардын уюгуна айландырып алдыңар», – деп, андагы сатуучулар менен сатып алуучуларды кууп чыгара баштады.
47 Ал күн сайын ийбадатканада элди окутту. Башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана эл аксакалдары болсо Аны өлтүрүүнүн жолун издешти.
48 Бирок ыңгайын таба алышпады, анткени элдин баары Анын сөзүнө кулак салып, жанынан кетишчү эмес.