Бул көл «Тиберия көлү» деп да аталат.
John.6.1-John.6.13; Matt.14.13-Matt.14.21; Mark.6.32-Mark.6.44; Luke.9.10-Luke.9.17
Matt.14.13-Matt.14.21; Mark.6.32-Mark.6.44; Luke.9.10-Luke.9.17
Matt.4.18; John.21.1
John.6.15
John.2.13; John.11.55; Exod.12; John.5.1; John.7.2
Luke.6.20; John.1.44
Mark.6.37
John.1.40; John.1.44
2Kgs.4.42-2Kgs.4.43; 2Kgs.4.42-2Kgs.4.43
Mark.6.39
John.6.23; Matt.15.36
John.4.19; John.1.21; John.7.40; Matt.21.11; John.11.27; Matt.11.3
John.6.15-John.6.21; Matt.14.22-Matt.14.33; Mark.6.45-Mark.6.51; Matt.8.18
Matt.14.22-Matt.14.36; Mark.6.45-Mark.6.56
John.12.12-John.12.15; John.6.3
Luke.24.38-Luke.24.39
John.21.8
John.6.11
John.6.24-John.6.25; Matt.14.34-Matt.14.36; Mark.6.53-Mark.6.56
John.6.17; John.6.59
John.1.38
John.6.24; John.6.2
Isa.55.2; John.6.35; John.6.50-John.6.51; John.6.54; John.6.58; Dan.7.13; John.5.36-John.5.37; John.10.36; Ezek.9.4; Rom.4.11; 1Cor.9.2; 2Tim.2.19; John.3.33
1Cor.15.58; Rev.2.26
1John.3.23; John.3.17
Matt.12.38
John.6.49; John.6.58; Exod.16.15; Num.11.7-Num.11.9; Neh.9.15; Ps.77.24-Ps.77.25; Ps.104.40; 1Cor.10.3
John.6.50
John.4.15; John.4.33
John.6.41; John.6.48; John.6.51; John.6.58; John.4.14; John.7.37; John.5.40; Matt.11.28; Rev.7.16
John.6.39; John.17.2; John.10.29; John.17.6; John.17.9; John.17.24; John.10.28; John.17.12
John.3.13; John.5.30; John.5.30; John.4.34
John.10.28-John.10.29; Matt.18.14; John.17.12; John.18.9; John.6.37; John.6.40; John.6.44; John.6.54; John.11.25; 1Cor.6.14
John.12.45; John.14.17; John.14.19; John.6.47; John.3.15-John.3.16; John.6.27; John.6.54; John.4.14
John.6.33; John.6.35; John.6.38
Matt.13.55; John.1.45; John.7.27-John.7.28
John.12.32; Jer.31.3; Hos.11.4; John.6.65; John.4.23; John.6.39
Isa.54.13; Jer.31.33-Jer.31.34; Heb.8.10-Heb.8.11; 1Cor.2.13; 1Thess.4.9; 1John.2.20; John.6.37
John.1.18; John.7.29; John.3.32; John.8.38
John.3.36
John.6.35
John.6.31; John.6.58
John.6.33; John.6.51; John.6.58
John.3.13; John.6.57; Luke.22.19; John.6.53-John.6.56; John.1.14
John.9.16; John.10.19; John.6.60; John.3.9
John.6.27; John.20.31
John.6.40; John.6.39
John.15.4-John.15.5; 1John.3.24; 1John.4.13; 1John.4.15-1John.4.16
John.5.26; Matt.16.16; John.3.17; John.11.25; Rev.1.18
John.6.31; John.6.33; John.6.49-John.6.51
John.6.24
Matt.8.19-Matt.8.22; Matt.10.36; Luke.9.51-Luke.9.62
John.6.66; John.6.64
John.2.24-John.2.25
John.6.27; Mark.16.19; John.17.5; John.3.13
1Cor.15.45; 2Cor.3.6; John.3.6; John.6.68
John.6.66; John.6.61; John.6.71; John.13.11
John.6.44-John.6.45; John.3.27
John.6.60; John.6.64
Matt.16.13-Matt.16.20; Mark.8.27-Mark.8.30; Luke.9.18-Luke.9.21
John.6.70-John.6.71
Acts.5.20; John.12.50; John.17.8
John.11.27; 1John.4.16; John.1.49; Mark.1.24
John.13.18; John.6.67; John.13.2; John.13.27; John.17.12
John.13.26; John.6.64; John.6.67
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Беш миң адамды тойгузуу

1
Андан кийин Ыйса Галилея көлүнүн наркы өйүзүнө кетти.
2 Аны көп эл ээрчип алды, анткени алар Анын оорулууларды айыктырганын көрүшкөн эле.
3 Ыйса шакирттери менен тоого чыгып отурду.
4 Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындап калган эле.
5 Ыйса Өзүн көздөй келе жаткан көп элди көрүп, Филипке: «Элди тойгузуу үчүн, нанды кайдан сатып алабыз?» – деди.
6 Ал бул сөздү аны сыноо үчүн айтты. Өзү болсо эмне кылуу керектигин билген.
7 Филип Ага: «Ар бирине бир аздан бергенде да, аларга эки жүз динарийге келе турган нан жетпейт», – деп жооп берди.
8 Ошондо шакирттеринин бири Шымон Петирдин иниси Андрей Ыйсага мындай деди:
9 «Ушул жердеги бир балада беш арпа нан жана эки кичинекей балык бар. Бирок ал ушунча көп кишиге эмне болмок эле?»
10 Ыйса аларга: «Элди жерге отургузгула», – деди. Ошол жер шиберлүү эле. Аялдар менен балдарды эсептебегенде, ал жерге беш миңге жакын киши отурду.
11 Ыйса нандарды алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да, шакирттерине берди. Алар отургандарга таратышты. Балыктан да алардын каалашынча беришти.
12 Эл тойгондон кийин, Ал шакирттерине: «Ысырап болбошу үчүн, арткан нанды жыйнап алгыла», – деди.
13 Алар эл жеген беш арпа нандын артканын жыйнашканда, он эки себет толду.
14 Ошондо Ыйса жасаган кереметти көргөн адамдар: «Дүйнөгө келе турган Пайгамбар ушул», – дешти.

Ыйсанын көлдүн үстүнөн басышы

15
Алар Ыйсаны кармап алып, падыша шайламакчы болуп жатышты. Ыйса алардын бул оюн билип, кайрадан Өзү жалгыз тоого кетип калды.
16 Кеч киргенде, Анын шакирттери көлгө барып,
17 бир кайыкка түшүштү да, көлдүн наркы өйүзүнө, Капернаумга бет алышты. Караңгы кирип калган эле, Ыйса болсо аларга келе элек болчу.
18 Катуу шамал болуп, көл толкуй баштады.
19 Алар жыйырма беш-отуз стадий сүзүшкөндөн кийин, көлдүн үстүндө кайыкты көздөй басып келе жаткан Ыйсаны көрүп коркуп кетишти.
20 Ыйса аларга: «Коркпогула, бул Менмин!» – деди.
21 Алар Ыйсаны кайыкка түшүрүп алмакчы болушту. Бирок кайык ошол замат алар бет алган жээкке жетип калды.

Ыйса – өмүр берүүчү нан

22 Көлдүн наркы өйүзүндө калган эл кийинки күнү жээкте шакирттер түшкөн кайыктан башка кайык болбогонун, Ыйсанын алардын кайыгына түшпөгөнүн, шакирттер өздөрү гана сүзүп кетишкенин эстешти.
23 Ошол арада эл нан жеген жерден алыс эмес жерге Тибериядан башка кайыктар келип жатты. Теңир нан үчүн ыраазычылык билдиргенден кийин, ошол жерде эл нан жеген эле.
24 Ал жерде Ыйса да, шакирттери да жок экенин көргөн эл кайыктарга түшүп, Ыйсаны издеп Капернаумга келди.
25 Алар Ыйсаны көлдүн берки өйүзүнөн табышты да: «Устат, бул жерге качан келдиң?» – деп сурашты.
26 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, керемет көргөнүңөр үчүн эмес, нан жеп тойгонуңар үчүн, Мени издеп жүрөсүңөр.
27 Күнүмдүк тамак үчүн эмес, түбөлүктүү тамак үчүн аракеттенгиле. Аны силерге Адам Уулу берет. Анткени Кудай Ата Ага Өз мөөрүн баскан».
28 Ошондо алар Ыйсадан: «Кудайдын иштерин аткарыш үчүн, эмне кылышыбыз керек?» – деп сурашты.
29 Ыйса аларга: «Ал Кимди жиберсе, Ошого ишенгиле. Кудайдын иши – мына ушул», – деп жооп берди.
30 Ошондо алар Ыйсага мындай дешти: «Кандай керемет көрсөтөсүң? Биз көрүп, Сага ишенип калалы. Кана, эмне кыласың?
31 Ыйык Жазууда: “Кудай аларга асман нанын берди”, – деп жазылгандай, ата-бабаларыбыз чөлдө манна жешкен».
32 Ыйса болсо аларга мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, нанды силерге Муса берген эмес, Атам силерге асман нанын, чыныгы нанды берет.
33 Анткени Кудайдын наны асмандан түшүп, адамзатка өмүр берет».
34 Ошондо алар Ага: «Мырза, бизге дайыма ошондой нан берип турчу!» – дешти.
35 Ыйса аларга мындай деди: «Мен өмүр берүүчү нанмын. Мага келген адам ачка болбойт, Мага ишенген адам эч качан суусабайт.
36 Бирок Мен силерге айтканымдай эле, Мени көрсөңөр да, ишенбей жатасыңар.
37 Атам бергендердин баары Мага келет. Мага келген адамды Мен кубалабайм.
38 Анткени Мен Өз каалоомду эмес, Мени жиберген Атамдын каалоосун аткарыш үчүн, асмандан түштүм.
39 Мени жиберген Атамдын каалоосу мындай: Ал бергендердин эч кимисин жоготпой, баарын тең акыркы күнү тирилтүүм керек.
40 Атамдын каалоосу – Уулун көргөн, Уулуна ишенген ар бир адамдын түбөлүк өмүргө ээ болуусу. Мен аны акыркы күнү тирилтем».
41 Ыйсанын: «Асмандан түшкөн нан Менмин», – дегенине жүйүттөр мындай деп күңкүлдөй башташты:
42 «Мына бул Жусуптун уулу Ыйса эмеспи? Биз Мунун ата-энесин билебиз да! Анан Бул кандайча: “Асмандан түштүм”, – деп жатат?»
43 Ыйса аларга мындай деди: «Күңкүлдөбөгүлө.
44 Мени жиберген Атам чакырбаса, Мага эч ким келе албайт. Мен аны акыркы күнү тирилтем.
45 “Пайгамбарлар” китебинде: “Алардын бардыгын Кудай үйрөтөт”, – деп жазылган. Атадан угуп үйрөнгөн ар бир адам Мага келет.
46 Бул кимдир бирөө Атаны көргөн дегенди билдирбейт. Атаны Кудайдан келген Бирөө гана көргөн.
47 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, ким Мага ишенсе, ал түбөлүк өмүргө ээ.
48 Мен өмүр берүүчү нанмын.
49 Ата-бабаларыңар чөлдө манна жешти, өлүштү.
50 Ал эми асмандан түшкөн нанды жеген адам өлбөйт.
51 Мен асмандан түшкөн тирүү нанмын. Бул нанды жеген адам түбөлүк жашайт. Мен бере турган нан – бул Менин Денем. Мен аны адамзаттын өмүрү үчүн берем».
52 Ошондо жүйүттөр: «Кантип Ал бизге Өз Денесин жегенге бермек эле?» – деп, өз ара талаша башташты.
53 Ыйса болсо аларга мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Адам Уулунун Денесин жеп, Канын ичпесеңер, өмүргө ээ болбойсуңар.
54 Ким Менин Денемди жеп, Канымды ичсе, ал түбөлүк өмүргө ээ, Мен аны акыркы күнү тирилтем.
55 Анткени Менин Денем – чыныгы азык, Каным – чыныгы суусундук.
56 Денемди жеп, Канымды ичкен адам Менин ичимде болот, Мен анын ичинде болом.
57 Тирүү Атам Мени жиберип, Мен Ал аркылуу жашап жаткандай эле, Менин Денемди жеген адам Мен аркылуу жашайт.
58 Асмандан түшкөн бул нан ата-бабаларыңар жеген маннадай эмес, манна жеген алар өлүштү. Ал эми бул нанды жеген адам түбөлүк жашайт».
59 Ыйса бул сөздөрдү Капернаумдагы синагогада элди окутуп жатканда айтты.

Ыйсаны ээрчүүдөн баш тарткан шакирттер

60
Шакирттеринин бир тобу муну укканда: «Катуу айтылган сөздөр экен, муну ким угуп тура алат? » – дешти.
61 Шакирттеринин ушул тууралуу нааразылык билдиргенин билген Ыйса аларга мындай деди: «Ушул сөз силердин кыжырыңарды келтирип жатабы?
62 Адам Уулунун мурун болгон жерине көтөрүлүп бара жатканын көргөндө кантесиңер?
63 Рух өмүр берет, дене эч кандай пайда келтирбейт. Менин силерге айтып жаткан сөздөрүм – рух жана өмүр.
64 Бирок араңарда ишенбегендер да бар». Кимдер ишенбей коёрун, кимдин чыккынчылык кыларын Ыйса алдын ала эле билген.
65 Анан Ал дагы мындай деди: «“Атам чакырбаса, Мага эч ким келе албайт”, – деп, Мен ошон үчүн айткам».
66 Ушул сөздөрдөн кийин шакирттеринин көбү Ыйсадан четтеп, Аны ээрчибей калышты.

Петирдин Ыйсаны Теңир катары таанышы.
Жүйүт – чыккынчы

67
Ошондо Ыйса он эки шакиртинен: «Силердин да кеткиңер келген жокпу?» – деп сурады.
68 Шымон Петир мындай деп жооп берди: «Теңир, биз кимге бармак элек? Түбөлүк өмүр берүүчү сөздөр Сенде.
69 Биз Сенин Кудайдын Ыйыгы – Машайак экениңди билип, Сага ишенип калдык».
70 Ыйса аларга: «Ушул он экиңди Мен тандап алган эмес белем? Бирок араңардагы бирөө – шайтан», – деди.
71 Ал Шымондун уулу Жүйүт Искариот жөнүндө айткан эле. Ал «он экинин» бири болгону менен, кийин Ыйсаны сатып кеткен.