Боорукерлик үйү.
John.6.4
Neh.3.1; Neh.3.32; Neh.12.39
Matt.12.10
Matt.9.6-Matt.9.7; Mark.2.9; Mark.2.11-Mark.2.12; Luke.5.24-Luke.5.25
John.5.8; John.9.14
Exod.20.10; Neh.13.19; Jer.17.21-Jer.17.22; John.7.23; John.9.16; Matt.12.2; Mark.2.24; Mark.3.4; Luke.6.2; Luke.13.14
John.6.15
John.8.11; Ezra.9.14
John.15.20; Acts.9.4-Acts.9.5; John.7.23; John.9.16
John.7.1; John.10.33; John.5.16; Rom.8.32; Phil.2.6
John.5.30; John.16.13
John.3.35; John.10.17; John.15.9-John.15.10; John.17.23-John.17.26; Matt.3.17; John.14.12; John.7.21
Deut.32.39; 2Cor.1.9; Rom.4.17; Rom.8.11; John.6.33; John.11.25; 1Cor.15.45; Rom.9.18
Acts.17.31; John.5.27; John.9.39; Acts.10.42; John.3.17; John.17.2
John.8.49; Luke.10.16; John.15.23; 1John.2.23
John.8.51; John.20.31; 1John.5.9-1John.5.13; John.3.15; John.3.36; John.12.44; John.3.18; John.5.29; 1John.3.14
John.4.21; John.4.23; Eph.2.1; Eph.2.5; John.11.43; Eph.2.1; Eph.2.5
John.6.57; John.1.4; John.17.2
John.5.22
John.5.25; John.11.24; 1Cor.15.52; John.11.44-John.11.45
Dan.12.2
John.5.19; John.8.28; John.14.10; John.8.16; John.4.34; John.6.38; John.7.18; Rom.15.3; Matt.26.39
John.8.13-John.8.14; John.8.18; John.8.54; John.18.21
John.5.37; John.7.28-John.7.29
John.1.7; John.1.19
1John.5.9
2Pet.1.19; Matt.13.20; Matt.21.26
John.5.34; John.10.25; John.10.38; John.14.11; John.15.24; John.2.23; Matt.11.4; John.4.34; John.3.2; John.3.17
John.8.18; Matt.3.17; John.1.18
1John.2.14; 1John.4.13-1John.4.14; 1John.5.10
Acts.17.11; 2Tim.3.15; Luke.24.27
John.5.43; John.3.19; John.7.17; Matt.23.37; Luke.13.34
John.5.34; Matt.6.1-Matt.6.2; 1Thess.2.6
John.2.24-John.2.25; Luke.11.42; Jude.1.21
John.10.25; John.12.13; John.17.12; John.1.11; John.3.11; John.3.32; Matt.24.5
Rom.2.29; John.17.3
John.9.28-John.9.29; Rom.2.17
John.5.47; Num.21.9; Deut.18.15; Luke.24.27; John.12.41
Luke.16.31
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйсанын көлмөнүн жанындагы
оорулууну айыктырышы

1 Ошол күндөрдөн кийин жүйүттөрдүн бир майрамы болуп, Ыйса Иерусалимге келди.
2 Иерусалимдин «Кой дарбазасы» деп аталган дарбазасынын жанында арамейче «Бетезда» деп аталган көлмө бар эле. Аны беш бастырма курчап турчу.
3 Ал жерде көптөгөн оорулуулар: сокурлар, аксактар, шал болуп калгандар суунун чайпалышын күтүп жатышчу.
4 Себеби Кудайдын бир периштеси кайсы бир убакта ушул көлмөгө түшүп, сууну чайпачу. Суу чайпалары менен, сууга эң биринчи түшкөн адам, кандай оорусу болсо да, айыгып чыкчу.
5 Ошол жерде отуз сегиз жылдан бери шал болуп ооруган бир адам бар эле.
6 Ыйса аны көргөндө, анын көптөн бери жатканын билип: «Айыккың келеби?» – деп сурады.
7 Оорулуу Ага: «Мырза, суу чайпалганда, мени көлмөгө түшүрө турган адамым жок. Мен жеткенче эле, башка бирөө түшүп кетет», – деп жооп берди.
8 Ыйса ага: «Ордуңан туруп, төшөгүңдү ал да, бас!» – деди.
9 Ал ошол замат оорусунан айыгып, төшөнчүсүн алды да, басып кетти. Бул ишемби күн эле.
10 Ошондуктан жүйүттөр айыгып калган адамга: «Бүгүн ишемби күн. Төшөгүңдү көтөрүп жүргөнгө болбойт!» – дешти.
11 Ал болсо аларга: «Мени айыктырган адам: “Төшөгүңдү ал да, бас!” – деди», – деп жооп берди.
12 «Сага: “Төшөгүңдү ал да, бас!” – деп айткан адам ким?» – деп сурашты алар.
13 Айыккан киши Анын ким экенин билген жок, анткени Ыйса ошол жердеги элдин арасына кирип кеткен эле.
14 Кийин Ыйса ага ийбадатканадан жолугуп: «Мына, сен айыктың, абалың мурункудан да жаман болбош үчүн, мындан ары күнөө кылба», – деди.
15 Ал барып, өзүн айыктырган Ыйса экендигин жүйүттөргө айтты.
16 Ошондо жүйүттөр Ыйсаны ишемби күнү айыктыргандыгы үчүн, өлтүрмөкчү болуп, куугунтуктай башташты.
17 Ыйса болсо аларга: «Атам ушул күнгө чейин иш кылып жатат, ошондуктан Мен да иш кылып жатам», – деди.
18 «Ал ишемби күнүн гана бузбастан, Кудайды “Атам” деп, Өзүн Кудайга теңеди», – деп, жүйүттөр Ыйсаны өлтүрүү үчүн, мурдагыдан да көбүрөөк аракет кыла башташты.

Ыйсанын бийлиги

19 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Атасынын кылганын көрбөсө, Уулу Өз алдынча эч нерсе кыла албайт. Анткени Уулу Атасы кылганды кылат.
20 Анткени Атасы Уулун жакшы көргөндүктөн, Өзү кылгандарынын баарын Ага көрсөтөт. Ал тургай, силер таң кала турган мындан чоң иштерди көрсөтөт.
21 Анткени Атасы өлгөндөрдү тирилтип, аларга өмүр бергендей эле, Уулу да каалаган адамына өмүр берет.
22 Анткени Атасы эч кимди соттобойт. Ал соттун бүт бийлигин Уулуна берген.
23 Ал аны Өзүн урматташкандай эле, Уулун да баары урматташы үчүн берген. Уулун урматтабаган адам Аны жиберген Атасын да урматтабайт.
24 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Менин сөзүмдү угуп, Мени жиберген Кудайга ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ, ал соттолбойт, анткени өлүмдөн өмүргө өттү.
25 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, өлгөндөр Кудайдын Уулунун үнүн угуп тирилер убакыт келет, ал тургай, келип да калды.
26 Анткени Атанын Өзүндө өмүр бар болгон сыяктуу эле, Уулунда да Атасы берген өмүр бар.
27 Атасы Ага сот жүргүзүү бийлигин да берди. Анткени Ал – Адам Уулу.

Тирилүү жөнүндө

28 Буга таң калбагыла, анткени мүрзөдө жаткандардын баары Кудай Уулунун үнүн уга турган убак келет.
29 Ошондо өлгөндөр мүрзөдөн чыгышат: жакшылык кылгандар өмүргө ээ болуу үчүн, жамандык кылгандар соттолуу үчүн тирилишет.
30 Мен Өз алдымча эч нерсе кыла албайм. Атам Мага кандай айтса, ошондой соттойм. Менин сотум адилет, анткени Мен Өз каалоомду эмес, Мени жиберген Атамдын каалоосун аткарам.

Ыйса жөнүндөгү күбөлөндүрүүлөр

31 Эгерде Мен Өзүм жөнүндө Өзүм күбөлөндүрүп жатсам, анда Менин күбөлөндүрүүм чындык эмес.
32 Мен жөнүндө күбөлөндүргөн башка бирөө бар. Мен Анын күбөлөндүрүүсүнүн чындык экенин билем.
33 Жаканга киши жибердиңер эле, ал чындык жөнүндө күбөлөндүрдү.
34 Дегинкиси, Мен адамдын күбөлөндүрүүсүн кабыл албайм, бирок муну силердин куткарылып калышыңар үчүн айтып жатам.
35 Жакан жарык чачып, жанып турган чырак эле, силер болсо анын жарыгы менен бир аз убакыт кубангыңар келди.
36 Бирок Менде Жакандын күбөлөндүрүүсүнөн чоң күбөлөндүрүү бар. Себеби Атамдын Мага тапшырган иштери – Менин кылып жаткан бул иштерим Мени Атам жибергендигин күбөлөндүрөт.
37 Мени жиберген Атам Өзү да Мен жөнүндө күбөлөндүрдү. Силер эч качан Анын үнүн уккан эмессиңер, жүзүн да көргөн эмессиңер.
38 Анын сөзү силердин жүрөгүңөрдөн орун алган эмес. Анткени Ал жиберген Мага ишенбей жатасыңар.
39 Силер Ыйык Жазууну изилдеп жатасыңар, анткени ал аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар. Ыйык Жазуу болсо Мен жөнүндө күбөлөндүрөт.
40 Бирок силер өмүргө ээ болуу үчүн, Мага келүүнү каалабайсыңар.
41 Адамдардан даңк кабыл албайм.
42 Бирок Мен силерди билем: жүрөгүңөрдө Кудайга болгон сүйүү жок.
43 Мен Атамдын атынан келдим, бирок Мени кабыл албай жатасыңар. Эгерде башка бирөө өз атынан келсе, аны кабыл аласыңар.
44 Жалгыз Кудайдын даңктоосун күтпөстөн, бири-бириңерден даңктоо кабыл алып жатсаңар, кантип ишене аласыңар?
45 Мени Атасынын алдында айыптайт деп ойлобогула. Айыптоочуңар бар: ал – өзүңөр үмүттөнүп жүргөн Муса.
46 Эгерде Мусага ишенсеңер, Мага да ишенмексиңер, анткени ал Мен жөнүндө жазып кеткен.
47 Эгерде анын жазгандарына ишенбей жатсаңар, Менин сөздөрүмө кантип ишенесиңер?»