John.11.41; John.7.30; John.12.23; John.7.39; John.17.4
Matt.28.18; Rev.2.26-Rev.2.27; John.10.28; 1John.2.25; John.17.6; John.17.9; John.17.24; John.6.37; John.6.39; John.10.29; John.18.9; Heb.2.13
1John.5.20; Hos.2.20; Hos.6.3; 2Pet.1.2-2Pet.1.3; John.5.44; 1Thess.1.9; 1John.5.20; Jer.10.10; John.3.17
John.17.1; John.13.31; John.19.30; Luke.22.37
John.13.32; John.1.1-John.1.2; Rev.3.21; John.17.24; Prov.8.23; John.8.58
John.17.26; Ps.21.23; John.17.2; John.17.9
John.17.6
John.17.14; John.15.15; John.8.26; John.12.49; John.8.42; John.16.27; John.17.21; John.17.25; John.11.42; John.16.30
John.17.20-John.17.21; John.17.2; John.17.6
John.16.15; 2Thess.1.10
John.13.1; John.14.12; John.17.25; John.17.12; John.17.15; Jude.1.1; Exod.23.21; Phil.2.9; Rev.19.12; John.17.21-John.17.22; John.10.16; Rom.12.5; Gal.3.28; Eph.1.10; Eph.4.4; John.10.30
John.14.25; 2Thess.3.3; Jude.1.24; John.18.9; John.6.39; John.10.28; 2Thess.2.3; Ps.108.8; Acts.1.16-Acts.1.20; John.13.18
John.14.12; John.15.11
John.17.3; John.15.19; John.17.16; John.8.23
John.17.9; 1Cor.5.10; John.17.11; Matt.13.19
John.17.14
1Thess.5.23; 2Thess.2.13; 1Pet.1.22; John.15.3; 2Sam.7.28; Ps.118.160
John.20.21; John.4.38; Matt.10.5
Titus.2.14; John.10.36; 1Cor.1.2; 1Cor.1.30; 1Cor.6.11; Heb.2.11; Heb.10.10
John.17.9; John.4.39; Rom.10.14; 1Cor.3.5
John.17.11; 1Cor.6.17; 1John.1.3; 1John.3.24; 1John.5.20; John.14.23; John.17.8
John.17.24; John.1.14; Luke.9.26; Rom.8.30; John.17.21
John.17.26; John.14.20; Rom.8.10; 2Cor.13.5; 1John.2.5; Col.3.14; 1John.4.12; 1John.4.17; John.17.21; John.14.31; John.16.27; John.17.24; John.17.26; John.5.20
2Tim.2.11-2Tim.2.12; John.12.26; John.1.14; 2Cor.3.18; 1John.3.2; Eph.1.4; 1Pet.1.20; John.17.5
Jer.12.1; John.17.11; Rev.16.5; 1John.1.9; John.8.55; John.10.15
John.17.6; John.15.15; John.17.23; John.15.9; John.17.23
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйсанын сыйынуусу

1 Ыйса ушул сөздөрдү айткандан кийин, асманды карап, мындай деди: «Ата! Убагы келди. Уулуңду даңкта, Уул да Сени даңктасын.
2 Сен Ага ар бир адамдын үстүнөн бийлик бердиң. Өзүң Ага кимдерди берсең, ошолордун баарына Ал түбөлүк өмүр берет.
3 Ал түбөлүк өмүр – жалгыз чыныгы Кудай Сени жана Өзүң жиберген Ыйса Машайакты таануу.
4 Мага тапшырган ишиңди аткарып, Мен Сени жер үстүндө даңктадым.
5 Эми Мени Сен Өз ичиңде даңкта, Ата! Мени дүйнө жаратыла электен мурун эле Сенин ичиңде ээ болгон даңкыма бөлө.
6 Дүйнөдөн тандап, Мага берген адамдарыңа Мен Сенин ысымыңды ачып бердим. Алар Сеники болчу, Мага бердиң, алар Сенин сөзүңдү кабыл алышты.
7 Алар азыр Мага бергениңдин баары Сенден экендигин түшүнүштү.
8 Анткени Мага берген сөздөрүңдү Мен аларга айттым, алар кабыл алышты жана Менин Сенден келгендигимди чындап түшүнүп, Мени Сен жибергендигиңе ишеништи.
9 Мен алар үчүн өтүнөм: бүт дүйнө үчүн эмес, Мага бергендериң үчүн өтүнөм. Анткени алар Сеники.
10 Мендегинин баары – Сеники, Сендегинин баары – Меники, Мен алар аркылуу даңкталдым.
11 Мен азыр бул дүйнөнү таштап, Сага бара жатам. Алар болсо бул дүйнөдө. Ыйык Ата, Мага кимдерди берген болсоң, ошолорду Өз ысымың үчүн сакта, алар да Биз сыяктуу бир болушсун.
12 Мен бул дүйнөдө алар менен бирге жүргөнүмдө, аларды Өз ысымың үчүн сактадым. Мага кимдерди берген болсоң, ошолорду сактадым. Ыйык Жазууда жазылгандай, өлүм уулунан башка эч кимиси өлгөн жок.
13 Азыр болсо Сага бара жатам. Бирок Менин кубанычым аларда толугу менен болсун деп, буларды бул дүйнөдө экенимде айтып жатам.
14 Аларга Сенин сөзүңдү айттым. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес, ошондуктан бул дүйнө аларды жек көрүп калды.
15 Мен Сенден аларды бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм, шайтандан сактооңду өтүнөм.
16 Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес.
17 Аларды Өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта. Сенин сөзүң – чындык.
18 Сен Мени бул дүйнөгө жибергендей эле, Мен да аларды бул дүйнөгө жибердим.
19 Алар да чындык аркылуу ыйыкталышы үчүн, Мен Өзүмдү аларга арнайм.
20 Алар үчүн гана эмес, алардын сөзү аркылуу Мага ишенип калгандар үчүн да өтүнөм.
21 Алардын бардыгы бир болушсун. Ата, Сен Менин ичимде болгондой, Мен Сенин ичиңде болгонумдай, алар Биздин ичибизде бир болушсун. Мени Сен жибергендигиңе дүйнө ишенсин.
22 Алар да Биз сыяктуу бир болушу үчүн, Мага берген даңкыңды аларга бердим.
23 Алардын ортосунда толук биримдик болушу үчүн, Сен Менин ичимде болгондой, Мен алардын ичинде болоюн. Мени Сен жибергендигиңди, Мени кандай сүйсөң, аларды да ошондой сүйөрүңдү дүйнө билсин.
24 Ата! Сенин Мага бергендериң да Мен болгон жерде Мени менен бирге болушун жана Мага берген даңкыңды көрүшүн каалайм. Анткени Сен Мени дүйнө жаратыла электе эле сүйчүсүң.
25 Оо, адилеттүү Ата! Бул дүйнө Сени тааныган жок, бирок Мен Сени тааныйм. Ал эми булар Мени Сен жибергендигиңди түшүнүштү.
26 Сенин Мага болгон сүйүүң алардын ичинде болушу үчүн, Мен алардын ичинде болушум үчүн, Мен Сенин ысымыңды аларга ачып бердим жана ачып бере берем».