Грек тилинде бул сөз «коргоочу, жардамчы, арачы» деген маанилерди камтыйт.
John.14.27; John.16.22-John.16.23; 1Pet.3.14; John.12.44
John.2.16; John.16.7; John.8.21-John.8.22; John.13.33; John.13.36
John.14.18; John.14.28; John.21.22-John.21.23; John.12.26
John.11.16; John.13.36
Heb.9.8; Heb.10.20; Eph.2.18; John.1.14; John.1.17; 1John.5.20; John.11.25
John.8.19; 1John.2.13-1John.2.14; John.6.46
John.1.43-John.1.44; John.12.21; Exod.33.18
John.12.45; John.10.30; John.15.24; Col.1.15; Heb.1.3
John.10.38; John.5.19-John.5.20
John.14.10; John.5.36
Matt.17.20; Matt.21.21; Mark.11.23; Mark.16.17; John.14.28; John.16.28; John.7.33; John.13.1; John.13.3; John.16.5; John.16.10; John.16.17; John.17.11; John.17.13; John.20.17
John.15.16; John.16.23-John.16.24; Matt.7.7; John.13.31
John.14.13
John.14.21; John.14.23; John.15.10; 1John.5.3; 2John.1.6; 1John.2.3
John.14.26; John.15.26; John.16.7
John.15.26; John.16.13; 1Cor.2.12-1Cor.2.14; 1John.2.27; 1John.4.6; 1John.5.7; 1Cor.2.14; Acts.2.4; 1John.2.27; 2John.1.2; Rom.8.9
John.14.3; John.14.28
John.7.33; John.12.45; John.16.16; Rom.5.10; Eph.2.5; Rev.20.4
John.16.23; John.16.26; John.14.10; John.15.4-John.15.7; 1John.2.28; John.17.21; John.17.23; John.17.26
John.7.17; John.8.31-John.8.32; John.14.15; 1John.2.5; John.16.27; John.12.26; John.7.4
Luke.6.16; Acts.1.13; Acts.10.40-Acts.10.41
John.14.15; John.14.21; Rev.3.20; 2Cor.6.16; 1John.2.24
John.14.10; John.7.16
John.14.16; Luke.24.49; Acts.2.33; John.15.26; John.16.7; John.16.13; 1Cor.2.10; 1John.2.20; 1John.2.27; John.2.22
John.20.19; John.20.21; John.20.26; Luke.24.36; John.16.33; Col.3.15; Eph.2.17; Phil.4.7; John.14.1; 2Tim.1.7
John.14.2-John.14.4; John.8.21; John.14.12; John.10.29; Phil.2.6
John.13.19; John.16.4
John.12.31; John.17.14; John.18.36; Heb.4.15
John.12.49-John.12.50; Phil.2.8; Heb.5.8; John.17.21; John.17.23
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйса – Кудайга алып баруучу жол

1 «Кайгырбагыла. Кудайга жана Мага ишенгиле.
2 Атамдын үйүндө орун көп. Эгерде андай болбосо, Мен силенге айтмакмын Мен силерге орун даярдаганы бара жатам.
3 Барып, силерге орун даярдап койгондон кийин, кайтып келем да, Мен болгон жерде силер да болууңар үчүн, силерди жаныма алып кетем.
4 Ал эми Менин кайда бара жатканымды, ал жакка алып баруучу жолду силер билесиңер».
5 «Теңир, Сенин кайда бара жатканыңды билбесек, ал жакка алып баруучу жолду кайдан билмек элек?» – деди Томас.
6 Ыйса ага: «Жол, чындык жана өмүр Менмин. Атама Мен аркылуу гана барууга болот, Менсиз эч ким бара албайт.
7 Эгерде Мени билсеңер, Атамды да билмексиңер. Ушул убакыттан тартып, Аны билип калдыңар жана көрдүңөр», – деди.
8 Ошондо Филип: «Теңир, бизге Атаңды көрсөт, бизге ошол жетиштүү болот», – деди.
9 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Ушунча убакыттан бери Мен силердин жаныңарда жүрсөм да, сен Мени тааныбайсыңбы, Филип? Мени көргөн адам Атамды да көрдү. “Бизге Атаңды көрсөт”, – дегениң кандай?
10 Менин Атамдын ичинде экендигиме, Атамдын Менин ичимде экендигине ишенбейсиңби? Силерге айткан сөздөрдү Мен Өз атымдан айткан жокмун. Менин ичимде жашаган Атам Өз иштерин кылып жатат.
11 Мага ишенгиле: Мен Атамдын ичиндемин, Атам Менин ичимде. Сөзүмө ишенбесеңер да, кылып жаткан иштеримди көрүп, Мага ишенгиле.

Кудайга Ыйсанын атынан
сыйынуу

12 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Мен кылып жаткан иштерди Мага ишенген адам да кыла алат, атүгүл, алардан да чоң иштерди кыла алат. Анткени Мен Атама кетип жатам.
13 Атасы Уулу аркылуу даңкталышы үчүн, Атамдан Менин ысымым урматына эмнени сурасаңар да, Мен аны аткарам.
14 Менин ысымым урматына эмнени сурасаңар да, Мен аны аткарам.
15 Эгерде Мени сүйсөңөр, осуяттарымды аткаргыла.

Ыйык Рухтун убада кылынышы

16 Мен Атамдан өтүнүп сурайм, Атам силерге башка Сооротуучуну, чындык Рухун берет: Ал түбөлүк силер менен болот,
17 бул дүйнө Аны кабыл ала албайт, анткени Аны көрө да, биле да албайт. Ал эми силер билесиңер, анткени Ал силер менен, силердин ичиңерде болот.
18 Силерди жетимсиретпейм, силерге кайра келем.
19 Бир аз убакыттан кийин бул дүйнө Мени көрбөй калат, ал эми силер Мени көрөсүңөр. Мен жашап жаткандыктан, силер да жашайсыңар.
20 Мен Атамдын ичинде экендигимди, силер Менин ичимде экендигиңерди, Мен силердин ичиңерде экендигимди ошол күнү түшүнөсүңөр.
21 Ким Менин осуяттарымды билсе жана аткарса, ал Мени сүйөт. Ал эми Мени сүйгөн адамды Атам сүйөт. Аны Мен да сүйөм жана ага Өзүмдү ачып берем».
22 Ошондо Жүйүт (Искариот эмес) Ыйсадан: «Теңир, эмне үчүн Сен Өзүңдү дүйнөгө эмес, бизге тааныткың келип жатат?» – деп сурады.
23 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Ким Мени сүйсө, ал Менин сөзүмдү аткарат. Ошондо аны Атам сүйөт, Биз ага келип, анын ичинен орун алабыз.
24 Мени сүйбөгөн адам Менин сөздөрүмдү аткарбайт. Силер уккан сөз Меники эмес, Мени жиберген Атамдыкы.

Ыйсанын өлүмгө даяр болушу

25 Мен бул сөздөрдү силердин араңарда жүргөндө айттым.
26 Менин ысымым урматына Атам жибере турган Сооротуучу, Ыйык Рух, силерге баарын үйрөтөт жана Мен айткан сөздөрдүн баарын эсиңерге салат.
27 Силерге тынчтык калтырып жатам, силерге Өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула.
28 “Кетем, бирок силерге кайра келем”, – деп айтканымды уктуңар. Эгерде Мени сүйсөңөр, анда Менин: “Атама барам”, – деп айтканыма кубанмаксыңар, анткени Атам Менден улук.
29 Мага ишенип калышыңар үчүн, Мен бул сөздөрдү алдын ала айттым. Алар аткарылгандан кийин, силер Мага ишенип каласыңар.
30 Эми Мен силер менен көп нерсени сүйлөшө албайм. Анткени бул дүйнөнүн төрөсү келе жатат. Менин үстүмөн анын эч кандай бийлиги жок.
31 Бирок дүйнө билсин: Мен Атамды сүйөм, Атам Мага эмнени осуят кылган болсо, Мен ошону аткарам. Тургула, бул жерден кетели.