Isa.51.12; Luke.2.25
Hos.2.14; 2Chr.36.22; Jer.25.12
Matt.3.3; Mark.1.3; Luke.3.4; John.1.23; Mal.3.1; Isa.57.14; Ps.67.5
Luke.3.5; Isa.49.11
Luke.3.6; Isa.1.20
1Pet.1.24-1Pet.1.25; Job.14.2; Ps.101.12; Ps.102.15; Jas.1.10
Jas.1.11
Isa.52.7
Isa.59.16-Isa.59.17; Luke.11.22; Isa.62.11; Rev.22.12
Ezek.34.23; Zech.11.7; John.10.11; John.21.15; Acts.20.28; Matt.18.12; Luke.15.5; Num.11.12
Prov.30.4
Rom.11.34; 1Cor.2.16
Job.21.22
Isa.29.5; Isa.41.1
Ps.49.10
Ps.61.10; Dan.4.32; Isa.41.12
Isa.40.25; Isa.46.5; Acts.17.29; Hos.13.2
Isa.40.18
Isa.46.6; Jer.10.3-Jer.10.5; Isa.44.9-Isa.44.15
Isa.40.28; Acts.14.17; Rom.1.19-Rom.1.20
Num.13.34; Job.9.8; Ps.103.2
Job.12.21; Ps.106.40
Isa.41.2; Ps.82.14
Isa.40.18
Ps.146.4
Isa.49.14; Isa.49.4
Ps.120.4; Ps.146.5
Ps.102.5; Exod.19.4
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Үмүт берүүчү сөздөр

1 «Менин элимди соороткула, соороткула, – дейт силердин Кудайыңар.
2 Иерусалимдин жүрөгүнө айткыла, ага анын күрөшүү мезгили аяктаганын жарыя кылгыла, анын күнөөсү кечирилгенин кабарлагыла, анткени ал Теңирдин колунан өзүнүн күнөөсү үчүн эки эсе жаза алды».
3 Ээн талаада жар салган адамдын үнү: «Теңирге жол даярдагыла, талаага биздин Кудайга түз жол жасагыла.
4 Ойдуңдун баары толтурулсун, тоолор менен дөңдөрдүн баары текшиленсин, ийри-буйру жерлер түздөлсүн, өңгүл-дөңгүл жолдор тегизделсин.
5 Ошондо Теңирдин даңкы келет, ар бир адам Кудайдын куткаруусун көрөт, анткени муну Теңир Өз оозу менен айтты».
6 Үн мындай дейт: «Кабарла!» Мен: «Эмнени кабарлайын?» – деп сурадым. Ар бир адам – чөп, анын сулуулугу талаа гүлдөрү сыяктуу.
7 Чөп куурайт, гүл соолуйт, Теңирдин деми элди үйлөгөндө, ал да чөпкө окшоп соолуйт.
8 Чөп куурайт, гүл соолуйт, ал эми биздин Кудайыбыздын сөзү түбөлүк турат.
9 Жакшы кабар таратуучу Сион, бийик тоого чык! Жакшы кабар таратуучу Иерусалим, үнүңдү катуу чыгар! Үнүңдү чыгар, коркпо, Жүйүт шаарларына: «Силердин Кудай мына!» – деп айт.
10 Мына, Кудай-Теңир күч менен, Анын каруу-булчуңу бийлик менен келе жатат. Мына, Анын белеги Өзү менен, Анын жазасы да Өзүнүн алдында.
11 Ал Өзүнүн койлорун койчу сыяктуу кайтарат, козуларын колуна алып, бооруна кысып көтөрүп жүрөт, саандарын жетелеп алат.

Кудайдын улуулугу

12 Ким сууну кочуштап өлчөдү? Ким асманды кадамдап ченеди? Ким жер топурагын идишке батырды? Ким тоолорду таразага тартты? Ким адырларды чөйчөккө салып, таразага тартты?
13 Ким Теңирдин рухун түшүндү? Ким Ага кеңешчи болду? Ким Ага акыл үйрөттү?
14 Ал ким менен кеңешет? Аны ким акылга салат? Ким Аны чындыктын жолуна салып, акыл-насаат айтат? Ким Ага билим үйрөтөт? Ким Ага акылмандыктын жолун көрсөтөт?
15 Мына, элдер чакадан тамган тамчыдай, алар таразадагы чаңдын бир бүртүгүндөй болуп эсептелишет. Мына, Ал аралдарды топурактын күкүмүндөй сапырып жатат.
16 Курмандык чалынуучу жайдын отуна Лебанон да аздык кылат, анын жаныбарлары бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка аздык кылат.
17 Анын алдында бардык элдер эч нерсе эмес. Алар Ал үчүн санда жоктуктан да, жок нерседен да төмөн болуп эсептелишет.
18 Ошондуктан силер Теңирди кимге окшоштурасыңар? Аны кайсы бейнеге салыштыра аласыңар?
19 Бурканды сүрөтчү куят, зергер аны алтын менен каптайт, күмүш чынжырларды кошо жасайт.
20 Ал эми мындай тартууга жарды болгон адам бекем тура турган бурканды жасатыш үчүн, чирибес жыгачты тандап алып, мыкты сүрөтчүнү издейт.
21 Чын эле, силер билбейсиңерби? Чын эле, силер уккан жок белеңер? Чын эле, силерге башынан айтылган жок беле? Чын эле, силер жердин негиздерин түшүнгөн жок белеңер?
22 Ал – жер шарынын үстүндө отурган Теңир, ал эми жердин үстүндө жашагандын бардыгы Анын алдында чегиртке сыяктуу. Ал асманды жука кездемедей жазды, аны турак жай үчүн чатырдай кылып жайды.
23 Төрөлөрдү жок нерсеге, башкаруучуларды санда жоктукка айландырган – Ал.
24 Алар жаңы эле тигилип, себилгенде, алардын өзөгү жерге жаңы эле тамыр жайганда, Теңир аларды үйлөп койсо, алар кургап калат, аларды куюн самандай учуруп кетет.
25 «Мени кимге окшоштуруп, кимге салыштырып жатасыңар?» – дейт Ыйык.
26 Башыңарды көтөрүп, асманды карагыла, аны ким жаратты? Ким Анын кошуундарын эсеби менен чыгарып турат? Ал алардын бардыгын өз аты менен атайт: Анын кудурети күчтүү болгондуктан, күч-кубаты зор болгондуктан, эч нерсе жоголуп кетпейт.
27 Анан сен кантип: «Менин жолум Теңирден жашыруун, Кудай менин ишимди унутуп койгон», – деп айтып жатасың, Жакып, Ысрайыл, сен ушундай сөздү кантип айтып жатасың?
28 Чын эле, сен билбейсиңби? Чын эле, сен бүт жер жүзүн жараткан түбөлүктүү Кудай-Теңир чарчабас жана алсырабас экенин уккан жок белең? Анын акылы изилденгис.
29 Ал чарчаганга күч берет, алсыраганга кубат берет.
30 Уландар да чарчашат, алсырашат, жаш адамдар да мүдүрүлүшөт.
31 Ал эми Теңирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат, бүркүттөй болуп канаттарын көтөрүшөт, чуркашат, бирок чарчашпайт, жөнөшөт, бирок алсырашпайт.