1Pet.3.19-1Pet.3.20; Neh.9.30; Gal.5.16-Gal.5.17; Ps.77.39
Ps.13.2-Ps.13.3; Gen.8.21; Job.14.4; Job.15.14; Ps.50.7; Jer.17.9; Matt.15.19; Rom.3.23
1Sam.15.11; 2Sam.24.16; Joel.2.13; Num.23.19; 1Sam.15.29; Isa.63.10; Eph.4.30
Gen.19.19; Exod.33.12-Exod.33.13; Exod.33.16-Exod.33.17
Gen.7.1; Ezek.14.14; Ezek.14.20; 2Pet.2.5; Job.1.1; Job.1.8; Luke.1.6; Gen.5.22; Gen.5.24; Heb.11.7
Ps.13.2-Ps.13.3; Ps.52.3-Ps.52.4; Job.22.15-Job.22.17
Ezek.7.2-Ezek.7.3; Ezek.7.6
Gen.7.4; 2Pet.2.5
Gen.9.9; Gen.9.11
Heb.11.7; Exod.40.16
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Жер бетинде адамдар көбөйө баштаганда, алардан кыздар төрөлдү.
2 Кудайдын уулдары адамдардын кыздары чырайлуу экенин көрүп, ар бири өзүнүн тандаганын аялдыкка ала баштады.
3 Ошондо Теңир: «Менин Рухум адамдын ичинде түбөлүккө болбойт, анткени алар – дене. Алардын жашы жүз жыйырма жыл болсун», – деди.
4 Ошол кезде жер бетинде алп адамдар болгон. Кудайдын уулдары адамдардын кыздарына жакындашканда, алар төрөп, алп адамдар көбөйгөн. Алар байыртадан эле күчтүү, атактуу адамдар болушкан.
5 Теңир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын бардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолору ар убакта жамандык экенин көрдү.
6 Ошондо Теңир жер бетине адамды жаратканына өкүнүп, Өз ичинен өтө кайгырды.
7 Анан Теңир мындай деди: «Мен Өзүм жараткан адамдарды жер бетинен жок кылам, адамдан тартып, малга чейин: жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларды, асман канаттууларын жок кылам, анткени Мен аларды жаратканыма өкүнүп жатам».
8 Нух болсо Теңирдин алдында ырайым тапты.
9 Нухтун жашоосу мындай эле: Нух өз замандаштарынын ичинен адил, кемчиликсиз адам болгон. Нух Кудайдын алдында түз жүргөн.
10 Нухтун Шем, Хам, Жепет деген үч уулу болгон.
11 Жер бети Кудайдын алдында бузулуп, жаман иштерге толуп кетти.
12 Кудай жерге көз жиберип, жердин абдан бузулганын, жердеги ар бир жандын терс жолго түшкөнүн көрдү.
13 Ошондо Кудай Нухка мындай деди: «Менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү, анткени жер бети алардын жаман иштерине толуп кетти. Эми Мен аларды жер бетинен жок кылам.
14 Сен өзүңө гофер жыгачынан туюк кеме жаса. Кеменин ичин бөлүктөргө бөлүп, ичи-тышын чайыр менен капта.
15 Сен аны мындай жаса: кеменин узундугу үч жүз чыканак, туурасы элүү чыканак, ал эми бийиктиги отуз чыканак болсун.
16 Кеменин жогору жагын оюп, бир чыканак терезе чыгар, капталына эшик жаса. Ичин үч кабат кылып кур.
17 Эми Мен асман астындагы өмүр деми бар тирүү жандын баарын жер бетинен жок кылыш үчүн, топон суу каптатам. Жер бетиндегинин бардыгы өмүрүнөн ажырайт.
18 Бирок Мен сени менен келишим түзөм. Кемеге сени менен кошо уулдарың, аялың жана уулдарыңдын аялдары кирсин.
19 Ошондой эле сени менен бирге тирүү калыш үчүн, кемеге бардык жаныбарлардан эркек-ургаачы кылып, түгөйлөп киргиз.
20 Тирүү калышы үчүн, канаттуулардын түр-түрүнөн, малдардын түр-түрүнөн, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлардын түр-түрүнөн түгөйү менен киргиз.
21 Анан жегенге жарактуу ар кандай азыктан жыйып ал. Ал сага да, аларга да азык болот».
22 Нух бардыгын жасады: Кудай кандай буйруса, ал так ошондой жасады.