Gen.1.26-Gen.1.27
Gen.4.25
Gen.5.4-Gen.5.32; 1Chr.1.1-1Chr.1.4; Luke.3.36-Luke.3.38
Gen.3.19
Gen.4.26
Jude.1.14
Gen.5.24; Gen.6.9; Mic.6.8; Mal.2.6
Gen.5.22; Heb.11.5; 2Kgs.2.11
Gen.3.17
Gen.6.10; Gen.10.21
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Адамдын тукуму

1 Адамдын санжырасы мындай: Кудай адамды жаратканда, аны Кудайга окшоштуруп жаратты.
2 Аларды эркек-аял кылып жаратып, аларга батасын берди. Жараткан күнү аларды «адам» деп атады.
3 Адам жүз отуз жашка чыкканда, анын бейнеси боюнча ага окшош уул төрөлдү. Ал ага Шет деген ат койду.
4 Шет төрөлгөндөн кийин, Адам сегиз жүз жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар төрөлдү.
5 Адам бардыгы болуп тогуз жүз отуз жыл жашап көз жумду.
6 Шет жүз беш жашка чыкканда, андан Энош төрөлдү.
7 Энош төрөлгөндөн кийин, Шет сегиз жүз жети жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар төрөлдү.
8 Шет бардыгы болуп тогуз жүз он эки жыл жашап көз жумду.
9 Энош токсон жашка чыкканда, андан Кейнан төрөлдү.
10 Кейнан төрөлгөндөн кийин, Энош сегиз жүз он беш жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар төрөлдү.
11 Энош бардыгы болуп тогуз жүз беш жыл жашап көз жумду.
12 Кейнан жетимиш жашка чыкканда, андан Маалалел төрөлдү.
13 Маалалел төрөлгөндөн кийин, Кейнан сегиз жүз кырк жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар төрөлдү.
14 Кейнан бардыгы болуп тогуз жүз он жыл жашап көз жумду.
15 Маалалел алтымыш беш жашка чыкканда, андан Жарет төрөлдү.
16 Жарет төрөлгөндөн кийин, Маалалел сегиз жүз отуз жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар төрөлдү.
17 Маалалел бардыгы болуп сегиз жүз токсон беш жыл жашап көз жумду.
18 Жарет жүз алтымыш эки жашка чыкканда, андан Энох төрөлдү.
19 Энох төрөлгөндөн кийин, Жарет сегиз жүз жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар төрөлдү.
20 Жарет бардыгы болуп тогуз жүз алтымыш эки жыл жашап көз жумду.
21 Энох алтымыш беш жашка чыкканда, андан Матушал төрөлдү.
22 Матушал төрөлгөндөн кийин, Энох Кудай алдында үч жүз жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар төрөлдү.
23 Энох бардыгы болуп үч жүз алтымыш беш жыл жашады.
24 Энох Кудай алдында түз жүрдү. Анан жок болуп кетти, анткени аны Кудай алып кетти.
25 Матушал жүз сексен жети жашка чыкканда, андан Лемек төрөлдү.
26 Лемек төрөлгөндөн кийин, Матушал жети жүз сексен эки жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар төрөлдү.
27 Матушал бардыгы болуп тогуз жүз алтымыш тогуз жыл жашап көз жумду.
28 Лемек жүз сексен эки жашка чыкканда, андан уул төрөлдү.
29 Ал ага Нух деген ат коюп: «Теңир каргаган жерди иштетип, эмгектенип жатканыбызда, ал бизге сооронуч болсун», – деди.
30 Нух төрөлгөндөн кийин, Лемек беш жүз токсон беш жыл жашады. Андан дагы уул-кыздар төрөлдү.
31 Лемек бардыгы болуп жети жүз жетимиш жети жыл жашап көз жумду.
32 Нух беш жүз жашка чыкканда, андан Шем, Хам, Жепет төрөлдү.