Өмүр.
Жогорку даражадагы периште.
Matt.10.16; 2Cor.11.3; Rev.12.9; Rev.20.2
Gen.2.17
Gen.3.13; John.8.44; 2Cor.11.3
1Tim.2.14; Gen.3.12; Gen.3.17; Hos.6.7
Gen.3.5; Gen.2.25
Ps.138.1-Ps.138.12; Jer.23.23-Jer.23.24
Gen.3.7; Gen.2.25
Gen.2.18; Job.31.33
Gen.3.4; 2Cor.11.3; 1Tim.2.14
Isa.65.25; Mic.7.17
Isa.7.14; Mic.5.3; Matt.1.23; Matt.1.25; Luke.1.34-Luke.1.35; Gal.4.4; 1Tim.2.15; Rom.16.20; Heb.2.14; Rev.20.1-Rev.20.3; Rev.20.10
John.16.21; Gen.4.7; Song.7.11; 1Cor.11.3; 1Cor.14.34; Eph.5.22-Eph.5.24; Col.3.18; 1Tim.2.11-1Tim.2.12; Titus.2.5; 1Pet.3.1; 1Pet.3.5-1Pet.3.6
Gen.2.17; Gen.5.29; Rom.8.20-Rom.8.22; Eccl.2.22-Eccl.2.23
Gen.2.7; Ps.102.14; Job.34.15; Ps.103.29; Eccl.3.20; Eccl.12.7; Rom.5.12
Gen.3.5; Gen.2.9
Gen.2.5
Ps.17.11; Ps.103.4; Heb.1.7; Exod.25.18-Exod.25.22; Ezek.28.11-Ezek.28.16
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Адамдын күнөөгө батышы

1 Кудай-Теңир жараткан бардык талаа айбанаттарынын ичинен жылан эң куу эле. Ал аялдан: «Кудай чын эле: “Бейиштеги эч бир дарактын жемишинен жебегиле”, – деп айтты беле?» – деп сурады.
2 Аял жыланга мындай деп жооп берди: «Дарактардын жемиштеринен жесек болот.
3 Кудай: “Өлүп калбашыңар үчүн, бейиштин ортосундагы бир гана дарактын жемишинен жебегиле, ага тийбегиле”, – деген».
4 Ошондо жылан аялга: «Жок, өлбөйсүңөр,
5 бирок Кудай силердин анын жемишинен жеген күнү көзүңөр ачылып, жакшылык менен жамандыкты билген Кудайдай болуп каларыңарды билет», – деди.
6 Аял дарактын жемишинин жегенге жакшы экенин, көзгө сүйкүм экенин көрдү. Ал билим бергендиктен, аялды өзүнө тартып турду. Аял анын жемишинен алып жеди. Анан күйөөсүнө да берди, ал да жеди.
7 Ошондо экөөнүн тең көздөрү ачылып, өздөрүнүн жылаңач экенин билишти да, анжыр жалбырактарын бириктирип тигип, өздөрүнө алжапкыч жасап алышты.
8 Күн салкын болуп турганда, бактын ичинде жүргөн Кудай-Теңирдин үнүн угуп, Адам менен аялы Кудай-Теңирдин жүзүнөн качып, бактагы дарактардын арасына жашынып калышты.
9 Ошондо Кудай-Теңир Адамды: «Сен кайдасың?» – деп чакырды.
10 Адам: «Бактан Сенин үнүңдү угуп, коркуп кеттим, анткени мен жылаңачмын, ошондуктан жашынып калдым», – деди.
11 Кудай андан: «Жылаңач экениңди сага ким айтты? Мен сага жегенге тыюу салган дарактын жемишинен жедиңби?» – деп сурады.
12 Ошондо Адам: «Сен берген аял мага дарактын жемишинен берди, мен жедим», – деп жооп берди.
13 Анан Кудай-Теңир аялдан: «Бул эмне кылганың?» – деп сурады. «Мени жылан азгырды, ошондуктан мен жедим», – деп жооп берди аял.

Кудайдын жазасы

14 Ошондо Кудай-Теңир жыланга мындай деди: «Ушуну кылганың үчүн бардык малдардын, бардык талаа жаныбарларынын ичинен сага каргыш тийсин. Сен эми бооруң менен жылып, өмүрүң өткөнчө топурак жейсиң.
15 Аял экөөңөрдүн ортоңорго, экөөңөрдүн тукумуңардын ортосуна кастык коём. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт, сен болсо анын согончогун чагасың».
16 Аялга болсо мындай деди: «Кош бойлуу кезиңде кайгыңды көбөйткөндөн көбөйтөм. Балдарыңды ооруп төрөйсүң. Күйөөңө тартылып турасың, ал сага үстөмдүк кылат».
17 Адамга болсо мындай деди: «Аялыңдын тилин алып, “андан жебе” деп, Мен сага осуят кылган дарактын жемишинен жегениң үчүн, сенин айыңан жер каргышка калды. Сен эми өмүрүң өткөнчө жерден азап менен азыктанасың.
18 Жер сага тикенек, отоо чөп өстүрүп чыгарат. Талаа өсүмдүктөрү менен азыктанасың.
19 Өзүң алынган жерге кайра барганыңча, маңдай териң менен нан таап жейсиң, анткени сен топураксың, топуракка кайра барасың».
20 Адам аялынын атын Обо койду, анткени ал жер үстүндө жашагандардын баарынын энеси болуп калды.
21 Кудай-Теңир Адамга жана анын аялына териден кийим жасап кийгизди.

Адам ата менен Обо эненин
Эйден багынан куулуп чыгышы

22 Анан Кудай-Теңир мындай деди: «Мына, Адам Биздей болуп жакшылык менен жамандыкты билип калды. Эми ал колун сунуп, өмүр дарагынын жемишинен да жеп алып, түбөлүккө жашап калбасын».
23 Ошентип, Кудай-Теңир аны өзү жаратылган топуракты иштетсин деп, Эйден багынан кууп чыкты.
24 Адамды кууп чыккандан кийин, чыгыштагы Эйден багынын жанына өмүр дарагына баруучу жолду кайтаруу үчүн, керупту жана айланып турган оттуу кылычты коюп койду.