Gen.10.10; Gen.11.2; Gen.10.22; Isa.11.11; Acts.2.9
Gen.14.8; Gen.13.10; Gen.19.22; Deut.29.23; Deut.29.23
Num.34.12; Deut.3.17; Josh.3.16
Gen.15.20; Deut.2.11; Deut.3.11; Deut.1.4; Deut.2.20; Deut.2.10-Deut.2.11
Deut.2.12; Deut.2.22; Gen.21.21; Num.13.1; Num.13.4
Gen.16.14; Gen.20.1; Num.13.27; 2Chr.20.2
Gen.11.3; Exod.2.3; Gen.19.17; Gen.19.30
Gen.14.16; Gen.14.21
Gen.12.5; Gen.13.12
Gen.13.18; Gen.12.6
Gen.15.3; Gen.17.12-Gen.17.13; Gen.17.23; Gen.17.27; Eccl.2.7; Judg.18.29
Gen.14.11-Gen.14.12
2Sam.18.18
Heb.7.1; Ps.109.4; Heb.5.6; Heb.5.10; Heb.7.1; Heb.7.11; Heb.7.17; Ps.56.3; Acts.16.17
Heb.7.6-Heb.7.7; Matt.11.25
Heb.7.4; Gen.28.22
Exod.6.8; Num.14.30; Deut.32.40; Ezek.20.5-Ezek.20.6; Ezek.20.15; Ezek.20.23; Ezek.20.28; Dan.12.7; Rev.10.5-Rev.10.6
Esth.9.15-Esth.9.16
Gen.14.13
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыбрамдын Лотту куткарышы

1 Шинар падышасы Амрапелдин, Эласар падышасы Ариохтун, Эйлам падышасы Кедорламердин жана Гоим падышасы Тидалдын убагында мындай болду:
2 Алар Содом падышасы Берага, Амор падышасы Биршага, Адма падышасы Шинапка, Себоим падышасы Шемейберге жана Бела падышасына (бул Соар) каршы согуш ачышты.
3 Алардын бардыгы азыркы Туздуу деңиз турган Соар өрөөнүнө чогулушту.
4 Алар он эки жыл бою Кедорламердин алдында кулчулукта болуп, он үчүнчү жылы козголоң чыгарышты.
5 Он төртүнчү жылы Кедорламер менен бирге падышалар келишти да, Аштарот-Карнайымдагы репалыктарды, Гамдагы зуздуктарды, Шабей-Кирийатайимдеги эймимдерди,
6 ошондой эле өздөрүнүн Сеир тоосунда жашаган хориликтерди чөлдүн жанындагы Эл-Паранга чейин талкалашты.
7 Алар ал жактан кайтып келишкенден кийин, Эйин-Мишпат булагына (Кадеш) келишип, амалыктыктардын бүт өлкөсүн жана ошондой эле Хасатсон-Тамарда жашаган аморлуктарды кыйратышты.
8 Анан Содом, Амор, Адма, Себоим жана Бела падышалары Соар өрөөнүндө аларга каршы согуш ачышты,
9 Эйлам падышасы Кедорламер, Гоим падышасы Тидал, Шинар падышасы Амрапел, Эласар падышасы Ариох болуп, төрт падыша бешөөнө каршы чыкты.
10 Соар өрөөнүндө чайыр чуңкурлары көп эле. Содом менен Амордун падышалары качып баратып, ошол чуңкурларга түшүп кетишти. Ал эми калгандары тоолорго качып кетишти.
11 Жеңгендер Содом менен Амордун бардык мал-мүлкүн жана болгон азыгын талап-тоноп алып кетишти.
12 Содомдо жашаган Ыбрамдын иниси Лотту да мал-мүлкү менен кошо алып кетишти.
13 Тирүү калгандардан бирөө келип, эврей Ыбрамга кабар берди. Ал ошол кезде Ыбрамдын шериктештери болгон Эшкол менен Анейирдин бир тууганы аморлуктардын Мамрей деген эмен токоюнун жанында жашачу.
14 Ыбрам тууганынын туткунга алынганын укканда, үйүндө төрөлүп өскөн үч жүз он сегиз кулун куралдандырып, душмандарын Данга чейин кууп барды.
15 Ал кулдары менен топ-топко бөлүнүп алып, аларды түн ичинде кол салып талкалады. Аларды Дамасктын түндүк жагындагы Хобага чейин кууп барды.
16 Ошентип, ал өзүнүн тууганы Лотту, анын бүт мал-мүлкүн, ошондой эле аялдарды жана элди кайра алып келди.

Ыбрам жана Малки-Седек

17 Ал Кедорламерди жана аны менен жүргөн падышаларды жеңип келе жатканда, «падыша өрөөнү» деп аталган Шабей өрөөнүндө Содом падышасы анын алдынан тосуп чыкты.
18 Ошондо Шалем падышасы Малки-Седек нан менен шарап көтөрүп чыкты. Ал бардыгынан жогору турган Кудайдын ыйык кызмат кылуучусу эле.
19 Ал Ыбрамга мындай деп батасын берди: «Бардыгынан жогору турган Кудай, асман менен жердин Эгедери Ыбрамга батасын берсин,
20 душмандарыңды колуңа салып берген бардыгынан жогору турган Кудайга алкыш!» Ошондо Ыбрам ага бардык мал-мүлкүнүн ондон бир бөлүгүн берди.
21 Содом падышасы Ыбрамга мындай деди: «Адамдарымды бер, мал-мүлктү алып кал».
22 Бирок Ыбрам Содом падышасына минтип айтты: «Сен: “Мен Ыбрамды байыттым”, – деп айтпашың үчүн, жигиттердин жегендеринен жана мени менен бирге барган кишилердин үлүшүнөн башка сенин эч нерсеңди, жибиң турмак, бут кийимиңдин боосун да албайм деп,
23 бардыгынан жогору турган Кудай-Теңирге, асман менен жердин Эгедерине колумду көтөрөм.
24 Анейир, Эшкол, Мамрей үчөө өз үлүштөрүн ала берсин».