Eccl.3.17; Eccl.8.6
Heb.9.27
Rom.12.15; 2Sam.6.14; Exod.15.20
2Kgs.3.25; Isa.5.2; Joel.2.16
Matt.10.39; Prov.11.24
Gen.37.29; Amos.5.13
Luke.14.26
Eccl.1.3
Eccl.1.13; Gen.3.17-Gen.3.19
Gen.1.31; Eccl.8.17; Job.5.9; Rom.11.33
Eccl.3.22; Ps.33.15; Ps.36.3
Eccl.2.24; Eccl.2.24; Eccl.5.18
Jas.1.17
Eccl.1.9; Eccl.12.14
Eccl.4.1; Eccl.5.7; Eccl.4.1
Matt.16.27; 2Cor.5.10; Rom.2.6-Rom.2.11; 2Thess.1.6-2Thess.1.10; Eccl.3.1; Eccl.8.6
Ps.48.13; Ps.48.21; Ps.72.22
Eccl.2.14
Eccl.12.7; Gen.3.19
Eccl.12.7
Eccl.2.24; Eccl.2.10; Eccl.2.19; Eccl.6.12; Eccl.8.7; Eccl.10.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Бардык нерсенин өз убагы бар

1 Бардык нерсенин өз убагы бар, асман астындагы ар бир нерсенин өз убагы бар.
2 Төрөлө турган убак бар, өлө турган убак бар. Отургуза турган убак бар, жула турган убак бар.
3 Өлтүрө турган убак бар, дарылай турган убак бар. Буза турган убак бар, кура турган убак бар.
4 Ыйлай турган убак бар, күлө турган убак бар. Кайгыра турган убак бар, бийлей турган убак бар.
5 Таштарды чача турган убак бар, таштарды жыйнай турган убак бар. Кучакташа турган убак бар, кучакташпай турган убак бар.
6 Издей турган убак бар, жогото турган убак бар. Сактай турган убак бар, таштай турган убак бар.
7 Жырта турган убак бар, жамай турган убак бар. Унчукпай турган убак бар, сүйлөй турган убак бар.
8 Сүйө турган убак бар, жек көрө турган убак бар. Согуша турган убак бар, тынч жашай турган убак бар.
9 Жумушчуга өзүнүн иштеген ишинен эмне пайда?
10 Кудай адам баласына машыксын деп берген мына ушул түйшүктү көрдүм.
11 Адам Кудайдын жасап жаткан иштерин башынан аягына чейин түшүнө албаса да, Ал бардык нерсени өз убагында сонун кылып жасады, алардын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салды.
12 Адамга өз өмүрүндө кубануудан жана жакшылык кылуудан артык эч нерсе жок экенин түшүндүм.
13 Эгерде адам ичип-жеп, ар бир ишинин үзүрүн көрүп жатса, анда бул – Кудайдын белеги.
14 Кудай жасагандын бардыгы түбөлүктүү экенин түшүндүм, ага эч нерсе кошууга да, андан эч нерсени алууга да болбойт. Кудай Өзүнөн коркуп турушу үчүн ушундай кылып жараткан.
15 Мурун болгон нерсе азыр да бар, боло турган нерсе мурун да болгон. Кудай өткөндү кайра чакырат.

Дүйнөдөгү адилетсиздик жөнүндө

16 Дагы мен күн астынан адилеттик боло турган жерде мыйзамсыздык болуп жатканын көрдүм, чындык боло турган жерде алдамчылык болуп жатканын көрдүм.
17 Ошондо мен жүрөгүмдө мындай деп айттым: «Адил адамды да, мыйзамсыз адамды да Кудай соттойт, анткени ар бир нерсенин өз убагы бар, ал жерде ар бир иштин үстүнөн сот болот».
18 Мен жүрөгүмдө адам баласы тууралуу мындай дедим: «Аларды Кудай сынасын, алар өздөрүнүн жаныбар сыяктуу эле экенин көрүшсүн».
19 Анткени адам баласынын үлүшү менен жаныбарлардын үлүшү бир. Адамдар өлгөндөй эле, булар да өлүшөт, бардыгы бирдей дем алат, адамдын жаныбардан эч кандай артыкчылыгы жок, анткени бардыгы – курулай убаракерчилик!
20 Бардыгы бир жерге барат, бардыгы топурактан жаралган, бардыгы кайра топуракка айланат.
21 Адам баласынын жаны жогору көтөрүлөбү, жаныбарлардын жаны төмөн жакка түшөбү, муну ким билет?
22 Ошентип, мен адам үчүн өз иштери менен ыракаттангандан артык эч нерсе жок экенин көрдүм, анткени бул – анын үлүшү. Өзүнөн кийин эмне болорун көргөнгө аны ким алып келет?