Каргыш.
1Cor.14.1
Eph.2.11-Eph.2.12; 1Pet.4.3; 1Cor.6.11; 1Thess.1.9; Hab.2.18-Hab.2.19; Ps.113.13; Isa.46.7; Jer.10.5
1John.4.2-1John.4.3; Rom.9.3; John.15.26; Matt.16.17; Rom.10.9
Heb.2.4; Rom.12.6; Eph.4.4-Eph.4.6
Rom.12.7; Eph.4.11; 1Cor.12.4
1Cor.12.4
Eph.4.7; 1Cor.14.26; Rom.12.3
1Cor.2.6-1Cor.2.7; 1Cor.1.5
1Cor.13.2; 2Cor.4.13; 1Cor.12.28; 1Cor.12.30
1Cor.12.28-1Cor.12.29; Gal.3.5; 1Cor.13.2; 1Cor.13.8; 1Cor.14.1; 1Cor.14.29; 1John.4.1; Mark.16.17; 1Cor.12.30; 1Cor.14.26
2Cor.10.13; Heb.2.4
1Cor.10.17; 1Cor.12.27
Rom.6.5; Eph.2.18; Gal.3.28; Col.3.11; Eph.2.13-Eph.2.17; John.7.37-John.7.39
1Cor.12.28; 1Cor.12.11; 1Cor.3.5; Rom.12.3
Rom.12.15
Eph.1.23; Eph.4.12; Eph.5.30; Col.1.24; Rom.12.5
1Cor.12.18; Eph.4.11; Eph.2.20; Eph.3.5; 1Cor.12.10; 1Cor.12.9; Acts.20.35; Rom.12.8; 1Tim.5.17; Heb.13.7; Heb.13.17; Heb.13.24; 1Cor.12.10
1Cor.14.1; 1Cor.14.39
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Рухий жөндөмдүүлүктөр жөнүндө

1 Бирок, бир туугандар, мен силердин рухий жөндөмдүүлүктөр тууралуу да билишиңерди каалайм.
2 Өзүңөр билесиңер, бутпарас кезиңерде тилсиз буркандарга бирөө жетелеп баргансып барчусуңар.
3 Ошондуктан силерге айтарым: Кудайдын Руху аркылуу сүйлөгөн адам Ыйсага каршы анафема айтпайт жана ал Кудайдын Руху аркылуу гана Ыйсаны «Теңир» дей алат.
4 Рухий жөндөмдүүлүктөр ар түрдүү, бирок Рух бирөө.
5 Кызматтар ар түрдүү, бирок Теңир бирөө.
6 Иштер ар түрдүү, бирок Кудай бирөө, бардыгын кыймылга келтирген – Ал.
7 Бирок Рухтун жөндөмдүүлүгү жалпынын пайдасы үчүн ар бирине берилет.
8 Рух аркылуу бирине акылмандык берилсе, ошол эле Рух аркылуу башка бирине билим берилет.
9 Ошол эле Рух аркылуу бирине ишеним, дагы бирине айыктыруу жөндөмдүүлүгү,
10 бирине ажайып көрсөтүү жөндөмдүүлүгү, бирине пайгамбарчылык кылуу жөндөмдүүлүгү, бирине рухтарды айырмалоо жөндөмдүүлүгү, бирине ар кандай тилдерде сүйлөө жөндөмдүүлүгү, башка бирине ошол тилдерди которуп түшүндүрүп берүү жөндөмдүүлүгү берилет.
11 Мунун баары – ошол эле Рухтун иши. Ал ар бирине Өзү каалагандай жөндөмдүүлүк берет.

Мүчөлөр көп, дене бирөө

12 Дене бирөө болгону менен, анын мүчөлөрү көп, баары – бир дененин мүчөлөрү, алар көп болсо да, бир эле денени түзөт. Машайактын Денеси болуп эсептелген Жыйын да көп мүчөлөрдөн турат.
13 Жүйүт да, эллин да, кул да, эркин адам да – баарыбыз бир Рухка, бир денеге чөмүлүп, бир Рухтан ичкенбиз.
14 Дене бир мүчөдөн эмес, көп мүчөдөн турат.
15 Бут: «Мен денеге таандык эмесмин, анткени кол эмесмин», – десе эле, денеге таандык болбой калабы?
16 Кулак: «Мен денеге таандык эмесмин, анткени көз эмесмин», – десе эле, денеге таандык болбой калабы?
17 Дененин баары эле көз болсо, ал кантип угат? Дененин баары эле кулак болсо, ал кантип жыт сезет?
18 Кудай ар бир мүчөнү денеге Өзү каалаганындай кылып жайгаштырган.
19 Эгерде баары бир эле мүчө болсо, дене кантип дене болот?
20 Көп мүчө биригип, бир денени түзөт.
21 Көз колго: «Сенин мага керегиң жок!», баш бутка: «Сенин мага керегиң жок!» – дей албайт.
22 Дененин алсыз көрүнгөн мүчөлөрү көбүрөөк керек.
23 Денебиздеги көрксүз болуп көрүнгөн мүчөлөрүбүзгө өзгөчө кам көрөбүз.
24 Денебиздеги анча маанилүү эмес болуп көрүнгөн мүчөлөрүбүзгө өзгөчө кам көрөбүз, көрксүз мүчөлөрүбүз көрктүү кийим кийишет, ал эми көрктүү мүчөлөрүбүз буга муктаж эмес.
25 Бирок дене мүчөлөрү өз ара бөлүнбөш үчүн, мүчөлөрдүн бардыгы бири-бирине кам көрүш үчүн, Кудай дененин көрксүз мүчөсүн өзгөчө кам көрүлгүдөй кылып жайгаштырган.
26 Ошондуктан бир мүчө азап тартса, аны менен кошо бардык мүчөлөр азап тартышат. Бир мүчө даңкталса, аны менен кошо бардык мүчөлөр кубанышат.
27 Силер Машайактын денесисиңер, өз-өзүнчө алганда, ар бириңер бул дененин мүчөлөрүсүңөр.
28 Кудай Жыйынга, биринчиден, элчилерди; экинчиден, пайгамбарларды; үчүнчүдөн, окутуучуларды дайындады. Калгандарына ажайып көрсөтүү жөндөмдүүлүгүн, айыктыруу жөндөмдүүлүгүн, жардам берүү жөндөмдүүлүгүн, башкаруу жөндөмдүүлүгүн, ар кандай тилдерде сүйлөө жөндөмдүүлүгүн берди.
29 Баары эле элчиби? Баары эле пайгамбарбы? Баары эле окутуучубу? Баарында эле ажайып көрсөтүү жөндөмдүүлүгү барбы?
30 Баарында эле айыктыруу жөндөмдүүлүгү барбы? Баары эле ар кандай тилдерде сүйлөй алышабы? Баары эле ал тилдерди которо алышабы?
31 Эң жакшы жөндөмдүүлүктөргө умтулгула, ошондо мен силерге мындан да жакшы жолду көрсөтөм.