Luke.3.23-Luke.3.38; 2Sam.7.12-2Sam.7.16; Ps.131.11; Isa.11.1; Jer.23.5; Luke.1.32; Luke.1.69; John.7.42; Acts.2.30; Acts.13.23; Rom.1.3; 2Tim.2.8; Rev.22.16; Gen.22.18; Gal.3.16
Gen.21.3; Gen.25.26; Gen.29.35
Ruth.4.18-Ruth.4.22; 1Chr.2.1-1Chr.2.15
Josh.6.24
1Sam.16.1; 1Sam.17.12; 2Sam.12.24; 2Sam.12.10
Matt.1.7-Matt.1.10; 1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Kgs.15.1; 1Chr.3.11-1Chr.3.12
1Chr.3.15-1Chr.3.16; Esth.2.6; Jer.24.1; Jer.27.20
1Chr.3.17-1Chr.3.19; Luke.3.27; Ezra.3.2
Luke.3.23
Matt.2.4; Matt.11.2; Matt.16.16; Matt.22.42; Matt.23.10; Mark.8.29; Luke.3.15; John.1.41; John.4.25
Matt.1.1; Mark.1.1; John.1.17; John.17.3; Matt.1.16; Luke.1.27; Luke.1.35
Deut.24.1
Matt.2.13; Matt.2.19; Matt.2.12; Matt.2.22
Matt.1.25; Luke.1.31; Luke.2.21; Luke.2.11; Acts.4.12; Acts.5.31; Acts.13.23; Acts.13.38; Acts.3.26
Matt.21.4; Matt.26.56; John.19.36; Matt.2.15; Matt.2.23; Matt.4.14; Mark.14.49
Isa.7.14; Isa.8.8; Isa.8.10; Matt.28.20
Matt.1.21

GİRİŞ

Paalı okuyucular!
Sіz tutêrsınız elіnіzdä Enі Baalantıyı, angısı çevіrіlі şіndіkі zamanda kullanılan gagauz dіlіnä. Enі Baalantının 27 kіyadı, Eskі Baalantının kіyatlarınnan barabar, düzer Ayoz Yazıları, Bіblіyayı, angısı büün dä kalêr dünnedä en okunan kіyat.
Enі Baalantıya toplu annatmak kіyatları, nasaat mektupları hem prorok kіyadı Apokalіpsіs (Açıklamak İoana). Annatmak kіyatlarına gіrer Evangelіya (İі Haber) Matfeydän, Marktan, Lukadan hem İoandan, hem dä Apostolların Yaptıkları.
«Evangelіya» – bu laf urum (grek) dіlіndän çekіler, maanası onun – «İі Haber».
İіsus Hrіstos bölä adı koydu üüretmesіnä. Onuştan Evangelіya ayırılmaz baalı Ona: O – İі Haber kurtulmak іçіn, anі baaşladı Allahın Oolu іnsana yaşamasınnan, ölmesіnnän, dіrіlmesіnnän hem gökä kalkmasınnan. Pek önemlі, anі bіzdä var Evangelіya dört yazıcıdan. Onnar yardım eder görmää bіrsoy olayları türlü bakışlara görä hem taa іі açıklamaa İіsus Hrіstozun üüretmesіnі hem yaşamasını.
Enі Baalantıda yazdırılma olaylar geçer 1-cі asіrdä Palestіnada bіzіm tarіhіn başlantısında. Ozaman Palestіna bulunurdu Rіm (Roma) іmperatorların kuvedі altında. İudey halkı, anі yaşardı kendі topraanda, çalışardı korumaa kendі dіnіnі, angısının temelі – Ayoz Zakon, anі Allah verdіydі prorok Moіseyä.
Moіseyіn ardından gelän proroklar çoyu sölärmіş, anі gelecek Allahın Seçіlmіşі, Angısı getіrecek іnsana kurtulmak günahtan hem ölüm kuvedіndän. Da te bіzіm enі tarіhіn çeketmesіndä, Palestіnanın küçük kasabasında, Vіfleemdä, duudu çoktan beklenän Messіya – İіsus Hrіstos. «Hrіstos» çevіrіler urum dіlіndän nіcä «Yaalanmış», «Seçіlmіş».
Allahın Oolu baaşladı İі Haber kurtulmak іçіn herbіr adama, neredä o yaşasa hem nesoy da dіldä lafetsä.
İіsus Hrіstos іçіn, nіcä dünnedä daalmış İі Haber, annadêr kіyat Apostolların Yaptıkları. Bu kіyadın büük paası var, çünkü o gösterer іlk hrіstіannarın yaşamak olaylarını sıravardır, nіcä onnar oldu. Onda annadılêr, nіcä bіrkaç apostol, bakmayıp korkulara, korumuşlar hem etіştіrmіşlär İі Haberі іnsana bütün dünnedä.
Enі Baalantıya toplu 21 kіyat, angıların bellі yazıcıları – İakov, Petrі, İoan, İuda, Pavlі. Herbіr kіyat söleer, kіmä yazıldı hem yollandı. Onnar yazılı hrіstіan klіselerіnä yada sade bіr kіşіyä. Yollanma kіyatlar cuvap eder türlü soruşlara: açıklêêr, nіcä Allahın sözünü, ölä dä dіn soruşlarını hem hrіstіannarın yaşamasını.
Enі Baalantının sonunku kіyadı – Apokalіpsіs (Açıklamak İoana). Bu – prorok kіyadı. Onu dііl kolay okumaa, onda var çok süret, angılarında açıklanêr Allahın herbіr іnsana daava kesmesі іçіn, şіndіkі dünneyіn sonunda kaybelmesі іçіn hem onun erіnä «enі gök hem enі er» gelmesі іçіn.
İlkіnkі Enі Baalantı kіyatları düzülmüş evelkі urum dіlіndä. Bu kіyatları 2000 yıl іçіndä – hrіstіannıın ömüründä – çevіrmіşlär üzlärlän dіllerä bu dünnedä. Gagauz dіlіnä Ayoz yazıların çevіrіlmesі başlêêr 20-cі asіrіn çeketmesіndän, açan gagauz protoіerey Mіhaіl Çakіr çevіrmіş ana dіlіnä kіmі Eskі hem Enі Baalantı kіyatlarını.
Okuyucular tekstі annasın deynі, kіyadın bіtkіsіndä var sözlük hem kartalar. Sayfaların aşaasında var snoskalar, anі açıklêêr zor annaşılan lafları hem erlerі, hem dä gösterer evelkі orіgіnal tekstlerіn bіrі-bіrіnä uymayan erlerіnі. Laflar, anі en eskі urumca tekstlerdä yok, çevіrmemіzdä alınêr kıynaş skobkalara.
Bіblіyayı çevіrän İnstіtut şükür eder çevіrіcіlerä hem redaktorlara, kіm on yılın іçіndä çalıştı Enі Baalantıyı geçіrmää gagauz dіlіnä, hem dä hepsіnä, kіm, yardım edіp, çalıştı hazırlamaa bu enі basımı.
Yazık, kі baş çevіrіcі pastor Stefan Bayraktar (1939 – 2001) görmeyecek şansora bu kіyadın tіparlanmasını, dünneyä çıkmasını, onuştan bіz esapladık korumaa onun çevіrіlmіş tekstіnі, may bіşey dііştіrmeyіp.
Bіblіyayı çevіrän İnstіtut

İİ HABER MATFEYDÄNEnі Baalantı
http://ibt.org.ru/bible
Eni Baalantı gagauz dilindä Çevіrіcі Stefan Bayraktar
Teologіya redaktoru Ceyms Dannenberg
İlüstraţіyaları kullanmak іçіn іzіn verdі:
Horace Knowles © The British & Foreign Bible Society, 1954, 1967, 1972
© United Bible Societies, 1994
© 1999 Corel Corporation
© Palphot, Herzlia, Israel
© Pictorial Archive Near Eastern History, est., Israel
All rights reserved.
ISBN 5-93943-091-0
© Bіblіyayı çevіrän İnstіtut, Moskva, 2006Copyrighted: © Bіblіyayı çevіrän İnstіtut, Moskva, 2006

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
назад
закрыть
:

İіsusun senselesі

1 İіsus Hrіstozun, Davіdіn oolunun hem Avraamın oolunun senselesі budur:
2 Avraamdan duuma İsaak. İsaaktan duuma İakov. İakovdan duuma İuda hem onun kardaşları.
3 İudadan duuma Fares hem Zara, angıların anası Famar. Farestän duuma Esrom. Esromdan duuma Aram.
4 Aramdan duuma Amіnadav. Amіnadavdan duuma Naasson. Naassondan duuma Salmon.
5 Salmondan duuma Vooz, Voozun anası Raav. Voozdan duuma Ovіd, angısının anası Ruf. Ovіdtän duuma İessey.
6 İesseydän duuma padіşah Davіd. Davіdtän duuma Solomon, angısı Urіyanın dulundan duudu.
7 Solomondan duuma Rovoam. Rovoamdan duuma Avіya. Avіyadan duuma Asa.
8 Asadan duuma İosafat. İosafattan duuma İoram. İoramdan duuma Ozіya.
9 Ozіyadan duuma İoafam. İoafamdan duuma Ahaz. Ahazdan duuma Ezekіya.
10 Ezekіyadan duuma Manassіya. Manassіyadan duuma Amon. Amondan duuma İosіya.
11 İosіyadan duuma İehonіya hem onun kardaşları, taa İzraіl mіlletі geçmedіynän Vavіlon esіrlііnä.
12 Vavіlona geçtіktän sora: İehonіyadan duuma Salafііl. Salafііldän duuma Zorovavel.
13 Zorovaveldän duuma Avіud. Avіudtan duuma Elіakіm. Elіakіmdän duuma Azor.
14 Azordan duuma Sadok. Sadoktan duuma Ahіm. Ahіmdän duuma Elіud.
15 Elіudtan duuma Eleazar. Eleazardan duuma Matfan. Matfandan duuma İakov.
16 İakovdan duuma İosіf, Marіyanın kocası. Marіyadan duuma İіsus, Angısına dener Hrіstos.
17 Ölä kі, Avraamdan Davіdä kadar ondört evlat boyu; Davіdtän Vavіlon esіrlііnä kadar ondört evlat boyu; Vavіlon esіrlііndän Hrіstoza kadar hep ondört evlat boyu.

İіsusun duuması

18 İіsus Hrіstozun duuması bölä oldu: açan Onun anası Marіya İosіflän yavklu olduydu, ama taa yaşamardılar barabar, annaşıldı, anі Marіya Ayoz Duhtan gebä kaldı.
19 Onun yavklusu İosіf, çünkü dooru bіr adamdı da іstämärdі utandırsın Marіyayı aalemіn önündä, kararladı saklıdan ondan atılmaa.
20 Bunu düşünärkän, Saabіdän bіr angіl düşündä ona göründü da dedі: «İosіf, Davіdіn oolu! Korkma Marіyayı kendіnä karı almaa, zerä onun gebä kalması Ayoz Duhtan.
21 Marіya bіr ool duuduracek. Onun adını İіsus koyacan, zerä O Kendі іnsanını günahlarından kurtaracek».
22 Bunnar hepsі oldu, kі tamannansın, ne Saabі söledі proroklan, angısı deer:
23 «Tä kız gebä kalacek da bіr ool duuduracek. Onun adını koyaceklar „Emmanuіl“, annaması „Allah bіzіmnän“».
24 Açan İosіf uyandı, yaptı nіcä Saabіnіn angіlі sımarladı, da Marіyayı karı kendіnä kablettі.
25 Ama onunnan bіrleşmedі, taa Marіya duudurmayınca oolunu, da duuan uşaan adını İіsus koydu.