Грек тилинде бул сөз «коргоочу, жардамчы, арачы» деген маанилерди камтыйт.
John.14.27; John.16.22-John.16.23; 1Pet.3.14; John.12.44
John.14.27; John.16.22-John.16.23; 1Pet.3.14; John.12.44
John.14.27; John.16.22-John.16.23; 1Pet.3.14; John.12.44
John.2.16; John.16.7; John.8.21-John.8.22; John.13.33; John.13.36
John.2.16; John.16.7; John.8.21-John.8.22; John.13.33; John.13.36
John.2.16; John.16.7; John.8.21-John.8.22; John.13.33; John.13.36
John.14.18; John.14.28; John.21.22-John.21.23; John.12.26
John.14.18; John.14.28; John.21.22-John.21.23; John.12.26
John.14.18; John.14.28; John.21.22-John.21.23; John.12.26
John.11.16; John.13.36
John.11.16; John.13.36
John.11.16; John.13.36
Heb.9.8; Heb.10.20; Eph.2.18; John.1.14; John.1.17; 1John.5.20; John.11.25
Heb.9.8; Heb.10.20; Eph.2.18; John.1.14; John.1.17; 1John.5.20; John.11.25
Heb.9.8; Heb.10.20; Eph.2.18; John.1.14; John.1.17; 1John.5.20; John.11.25
John.8.19; 1John.2.13-1John.2.14; John.6.46
John.8.19; 1John.2.13-1John.2.14; John.6.46
John.8.19; 1John.2.13-1John.2.14; John.6.46
John.1.43-John.1.44; John.12.21; Exod.33.18
John.1.43-John.1.44; John.12.21; Exod.33.18
John.1.43-John.1.44; John.12.21; Exod.33.18
John.12.45; John.10.30; John.15.24; Col.1.15; Heb.1.3
John.12.45; John.10.30; John.15.24; Col.1.15; Heb.1.3
John.12.45; John.10.30; John.15.24; Col.1.15; Heb.1.3
John.10.38; John.5.19-John.5.20
John.10.38; John.5.19-John.5.20
John.10.38; John.5.19-John.5.20
John.14.10; John.5.36
John.14.10; John.5.36
John.14.10; John.5.36
Matt.17.20; Matt.21.21; Mark.11.23; Mark.16.17; John.14.28; John.16.28; John.7.33; John.13.1; John.13.3; John.16.5; John.16.10; John.16.17; John.17.11; John.17.13; John.20.17
Matt.17.20; Matt.21.21; Mark.11.23; Mark.16.17; John.14.28; John.16.28; John.7.33; John.13.1; John.13.3; John.16.5; John.16.10; John.16.17; John.17.11; John.17.13; John.20.17
Matt.17.20; Matt.21.21; Mark.11.23; Mark.16.17; John.14.28; John.16.28; John.7.33; John.13.1; John.13.3; John.16.5; John.16.10; John.16.17; John.17.11; John.17.13; John.20.17
John.15.16; John.16.23-John.16.24; Matt.7.7; John.13.31
John.15.16; John.16.23-John.16.24; Matt.7.7; John.13.31
John.15.16; John.16.23-John.16.24; Matt.7.7; John.13.31
John.14.13
John.14.13
John.14.13
John.14.21; John.14.23; John.15.10; 1John.5.3; 2John.1.6; 1John.2.3
John.14.21; John.14.23; John.15.10; 1John.5.3; 2John.1.6; 1John.2.3
John.14.21; John.14.23; John.15.10; 1John.5.3; 2John.1.6; 1John.2.3
John.14.26; John.15.26; John.16.7
John.14.26; John.15.26; John.16.7
John.14.26; John.15.26; John.16.7
John.15.26; John.16.13; 1Cor.2.12-1Cor.2.14; 1John.2.27; 1John.4.6; 1John.5.7; 1Cor.2.14; Acts.2.4; 1John.2.27; 2John.1.2; Rom.8.9
John.15.26; John.16.13; 1Cor.2.12-1Cor.2.14; 1John.2.27; 1John.4.6; 1John.5.7; 1Cor.2.14; Acts.2.4; 1John.2.27; 2John.1.2; Rom.8.9
John.15.26; John.16.13; 1Cor.2.12-1Cor.2.14; 1John.2.27; 1John.4.6; 1John.5.7; 1Cor.2.14; Acts.2.4; 1John.2.27; 2John.1.2; Rom.8.9
John.14.3; John.14.28
John.14.3; John.14.28
John.14.3; John.14.28
John.7.33; John.12.45; John.16.16; Rom.5.10; Eph.2.5; Rev.20.4
John.7.33; John.12.45; John.16.16; Rom.5.10; Eph.2.5; Rev.20.4
John.7.33; John.12.45; John.16.16; Rom.5.10; Eph.2.5; Rev.20.4
John.16.23; John.16.26; John.14.10; John.15.4-John.15.7; 1John.2.28; John.17.21; John.17.23; John.17.26
John.16.23; John.16.26; John.14.10; John.15.4-John.15.7; 1John.2.28; John.17.21; John.17.23; John.17.26
John.16.23; John.16.26; John.14.10; John.15.4-John.15.7; 1John.2.28; John.17.21; John.17.23; John.17.26
John.7.17; John.8.31-John.8.32; John.14.15; 1John.2.5; John.16.27; John.12.26; John.7.4
John.7.17; John.8.31-John.8.32; John.14.15; 1John.2.5; John.16.27; John.12.26; John.7.4
John.7.17; John.8.31-John.8.32; John.14.15; 1John.2.5; John.16.27; John.12.26; John.7.4
Luke.6.16; Acts.1.13; Acts.10.40-Acts.10.41
Luke.6.16; Acts.1.13; Acts.10.40-Acts.10.41
Luke.6.16; Acts.1.13; Acts.10.40-Acts.10.41
John.14.15; John.14.21; Rev.3.20; 2Cor.6.16; 1John.2.24
John.14.15; John.14.21; Rev.3.20; 2Cor.6.16; 1John.2.24
John.14.15; John.14.21; Rev.3.20; 2Cor.6.16; 1John.2.24
John.14.10; John.7.16
John.14.10; John.7.16
John.14.10; John.7.16
John.14.16; Luke.24.49; Acts.2.33; John.15.26; John.16.7; John.16.13; 1Cor.2.10; 1John.2.20; 1John.2.27; John.2.22
John.14.16; Luke.24.49; Acts.2.33; John.15.26; John.16.7; John.16.13; 1Cor.2.10; 1John.2.20; 1John.2.27; John.2.22
John.14.16; Luke.24.49; Acts.2.33; John.15.26; John.16.7; John.16.13; 1Cor.2.10; 1John.2.20; 1John.2.27; John.2.22
John.20.19; John.20.21; John.20.26; Luke.24.36; John.16.33; Col.3.15; Eph.2.17; Phil.4.7; John.14.1; 2Tim.1.7
John.20.19; John.20.21; John.20.26; Luke.24.36; John.16.33; Col.3.15; Eph.2.17; Phil.4.7; John.14.1; 2Tim.1.7
John.20.19; John.20.21; John.20.26; Luke.24.36; John.16.33; Col.3.15; Eph.2.17; Phil.4.7; John.14.1; 2Tim.1.7
John.14.2-John.14.4; John.8.21; John.14.12; John.10.29; Phil.2.6
John.14.2-John.14.4; John.8.21; John.14.12; John.10.29; Phil.2.6
John.14.2-John.14.4; John.8.21; John.14.12; John.10.29; Phil.2.6
John.13.19; John.16.4
John.13.19; John.16.4
John.13.19; John.16.4
John.12.31; John.17.14; John.18.36; Heb.4.15
John.12.31; John.17.14; John.18.36; Heb.4.15
John.12.31; John.17.14; John.18.36; Heb.4.15
John.12.49-John.12.50; Phil.2.8; Heb.5.8; John.17.21; John.17.23
John.12.49-John.12.50; Phil.2.8; Heb.5.8; John.17.21; John.17.23
John.12.49-John.12.50; Phil.2.8; Heb.5.8; John.17.21; John.17.23
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
«Кайгырбагыла. Кудайга жана Мага ишенгиле.
1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
2 Атамдын үйүндө орун көп. Эгерде андай болбосо, Мен силенге айтмакмын Мен силерге орун даярдаганы бара жатам.
2 В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.
2 В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.
3 Барып, силерге орун даярдап койгондон кийин, кайтып келем да, Мен болгон жерде силер да болууңар үчүн, силерди жаныма алып кетем.
3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.
3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.
4 Ал эми Менин кайда бара жатканымды, ал жакка алып баруучу жолду силер билесиңер».
4 А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.
4 А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.
5 «Теңир, Сенин кайда бара жатканыңды билбесек, ал жакка алып баруучу жолду кайдан билмек элек?» – деди Томас.
5 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?
5 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?
6 Ыйса ага: «Жол, чындык жана өмүр Менмин. Атама Мен аркылуу гана барууга болот, Менсиз эч ким бара албайт.
6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
7 Эгерде Мени билсеңер, Атамды да билмексиңер. Ушул убакыттан тартып, Аны билип калдыңар жана көрдүңөр», – деди.
7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.
7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.
8 Ошондо Филип: «Теңир, бизге Атаңды көрсөт, бизге ошол жетиштүү болот», – деди.
8 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
8 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.
9 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Ушунча убакыттан бери Мен силердин жаныңарда жүрсөм да, сен Мени тааныбайсыңбы, Филип? Мени көргөн адам Атамды да көрдү. “Бизге Атаңды көрсөт”, – дегениң кандай?
9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
10 Менин Атамдын ичинде экендигиме, Атамдын Менин ичимде экендигине ишенбейсиңби? Силерге айткан сөздөрдү Мен Өз атымдан айткан жокмун. Менин ичимде жашаган Атам Өз иштерин кылып жатат.
10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.
10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.
11 Мага ишенгиле: Мен Атамдын ичиндемин, Атам Менин ичимде. Сөзүмө ишенбесеңер да, кылып жаткан иштеримди көрүп, Мага ишенгиле.
11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам.
11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам.
12
Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Мен кылып жаткан иштерди Мага ишенген адам да кыла алат, атүгүл, алардан да чоң иштерди кыла алат. Анткени Мен Атама кетип жатам.
12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
13 Атасы Уулу аркылуу даңкталышы үчүн, Атамдан Менин ысымым урматына эмнени сурасаңар да, Мен аны аткарам.
13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
14 Менин ысымым урматына эмнени сурасаңар да, Мен аны аткарам.
14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
15 Эгерде Мени сүйсөңөр, осуяттарымды аткаргыла.
15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
16
Мен Атамдан өтүнүп сурайм, Атам силерге башка Сооротуучуну, чындык Рухун берет: Ал түбөлүк силер менен болот,
16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
17 бул дүйнө Аны кабыл ала албайт, анткени Аны көрө да, биле да албайт. Ал эми силер билесиңер, анткени Ал силер менен, силердин ичиңерде болот.
17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
18 Силерди жетимсиретпейм, силерге кайра келем.
18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
19 Бир аз убакыттан кийин бул дүйнө Мени көрбөй калат, ал эми силер Мени көрөсүңөр. Мен жашап жаткандыктан, силер да жашайсыңар.
19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.
19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.
20 Мен Атамдын ичинде экендигимди, силер Менин ичимде экендигиңерди, Мен силердин ичиңерде экендигимди ошол күнү түшүнөсүңөр.
20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
21 Ким Менин осуяттарымды билсе жана аткарса, ал Мени сүйөт. Ал эми Мени сүйгөн адамды Атам сүйөт. Аны Мен да сүйөм жана ага Өзүмдү ачып берем».
21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.
21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.
22 Ошондо Жүйүт (Искариот эмес) Ыйсадан: «Теңир, эмне үчүн Сен Өзүңдү дүйнөгө эмес, бизге тааныткың келип жатат?» – деп сурады.
22 Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?
22 Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?
23 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Ким Мени сүйсө, ал Менин сөзүмдү аткарат. Ошондо аны Атам сүйөт, Биз ага келип, анын ичинен орун алабыз.
23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
24 Мени сүйбөгөн адам Менин сөздөрүмдү аткарбайт. Силер уккан сөз Меники эмес, Мени жиберген Атамдыкы.
24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца.
24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца.
25
Мен бул сөздөрдү силердин араңарда жүргөндө айттым.
25 Сие сказал Я вам, находясь с вами.
25 Сие сказал Я вам, находясь с вами.
26 Менин ысымым урматына Атам жибере турган Сооротуучу, Ыйык Рух, силерге баарын үйрөтөт жана Мен айткан сөздөрдүн баарын эсиңерге салат.
26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.
26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.
27 Силерге тынчтык калтырып жатам, силерге Өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула.
27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
28 “Кетем, бирок силерге кайра келем”, – деп айтканымды уктуңар. Эгерде Мени сүйсөңөр, анда Менин: “Атама барам”, – деп айтканыма кубанмаксыңар, анткени Атам Менден улук.
28 Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня.
28 Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня.
29 Мага ишенип калышыңар үчүн, Мен бул сөздөрдү алдын ала айттым. Алар аткарылгандан кийин, силер Мага ишенип каласыңар.
29 И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется.
29 И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется.
30 Эми Мен силер менен көп нерсени сүйлөшө албайм. Анткени бул дүйнөнүн төрөсү келе жатат. Менин үстүмөн анын эч кандай бийлиги жок.
30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.
31 Бирок дүйнө билсин: Мен Атамды сүйөм, Атам Мага эмнени осуят кылган болсо, Мен ошону аткарам. Тургула, бул жерден кетели.
31 Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.
31 Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда.