1Sam.12.22; Jer.31.37; Jer.33.24; 2Cor.11.22; Phil.3.5
1Sam.12.22; Jer.31.37; Jer.33.24; 2Cor.11.22; Phil.3.5
Ps.93.14; Rom.8.29
Ps.93.14; Rom.8.29
1Kgs.19.10; 1Kgs.19.14
1Kgs.19.10; 1Kgs.19.14
1Kgs.19.18
1Kgs.19.18
Rom.9.27; Jer.3.14; Zech.13.8
Rom.9.27; Jer.3.14; Zech.13.8
Rom.4.4; Deut.9.4-Deut.9.5
Rom.4.4; Deut.9.4-Deut.9.5
Rom.9.31; Rom.11.25
Rom.9.31; Rom.11.25
Isa.29.10; Deut.29.4; Isa.43.8; Jer.5.21; Ezek.12.2; Eph.4.18; Matt.13.14
Isa.29.10; Deut.29.4; Isa.43.8; Jer.5.21; Ezek.12.2; Eph.4.18; Matt.13.14
Ps.68.23-Ps.68.24
Ps.68.23-Ps.68.24
Acts.28.28
Acts.28.28
Rom.15.16; Acts.26.17; Acts.9.15
Rom.15.16; Acts.26.17; Acts.9.15
1Cor.7.16; 1Cor.9.22; 1Tim.4.16; Jas.5.20
1Cor.7.16; 1Cor.9.22; 1Tim.4.16; Jas.5.20
Rom.5.11
Rom.5.11
Num.15.18-Num.15.21; Neh.10.37; Ezek.44.30
Num.15.18-Num.15.21; Neh.10.37; Ezek.44.30
Jer.11.16; Ps.51.10; John.15.2; Eph.2.12
Jer.11.16; Ps.51.10; John.15.2; Eph.2.12
1Cor.10.12; 2Cor.1.24; Rom.12.3; Rom.12.16; 1Tim.6.17; Prov.28.14; Isa.66.2; Isa.66.5; Jer.44.10; Phil.2.12
1Cor.10.12; 2Cor.1.24; Rom.12.3; Rom.12.16; 1Tim.6.17; Prov.28.14; Isa.66.2; Isa.66.5; Jer.44.10; Phil.2.12
1Cor.15.2; Heb.3.6; Heb.3.14; John.15.2
1Cor.15.2; Heb.3.6; Heb.3.14; John.15.2
2Cor.3.16
2Cor.3.16
Rom.12.16; 2Cor.3.14; Rom.11.7; Rev.7.9; Luke.21.24
Rom.12.16; 2Cor.3.14; Rom.11.7; Rev.7.9; Luke.21.24
Isa.59.20-Isa.59.21; John.4.22; Heb.8.8-Heb.8.12; Ps.13.7; Ps.52.7
Isa.59.20-Isa.59.21; John.4.22; Heb.8.8-Heb.8.12; Ps.13.7; Ps.52.7
Rom.9.4; Isa.27.9; Heb.8.12
Rom.9.4; Isa.27.9; Heb.8.12
Rom.9.5; Deut.7.8; Deut.10.15
Rom.9.5; Deut.7.8; Deut.10.15
Rom.8.28
Rom.8.28
Eph.2.2-Eph.2.3; Eph.2.11; Eph.2.13; Col.1.21; Col.3.7; Titus.3.3
Eph.2.2-Eph.2.3; Eph.2.11; Eph.2.13; Col.1.21; Col.3.7; Titus.3.3
Rom.3.9
Rom.3.9
Col.2.3; Ps.138.6; Eph.3.10; Deut.29.29
Col.2.3; Ps.138.6; Eph.3.10; Deut.29.29
Isa.40.13; 1Cor.2.16; Job.15.8; Job.36.22-Job.36.23
Isa.40.13; 1Cor.2.16; Job.15.8; Job.36.22-Job.36.23
Job.35.7; Job.41.3
Job.35.7; Job.41.3
1Cor.8.6; 1Cor.11.12; Col.1.16; Heb.2.10; Rom.14.26; Eph.3.21; Phil.4.20; 1Tim.1.17; 1Pet.4.11; 2Pet.3.18; Jude.1.25; Rev.1.6; Rev.5.13
1Cor.8.6; 1Cor.11.12; Col.1.16; Heb.2.10; Rom.14.26; Eph.3.21; Phil.4.20; 1Tim.1.17; 1Pet.4.11; 2Pet.3.18; Jude.1.25; Rev.1.6; Rev.5.13
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Анда эмне, Кудай Өз элин четке кактыбы? Албетте, жок! Анткени Ыбрайымдын тукумунан, Бенжемин тукумунан чыккан мен да ысрайылдыкмын.
1 Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова.
2 Кудай мурунтадан эле билген Өз элин четке каккан жок. Же силер Ыйык Жазууда Илияс пайгамбар жөнүндө эмне деп айтылганын билбейсиңерби? Ал Ысрайыл элине каршы:
2 Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря:
3 «Теңир, Сенин пайгамбарларыңды өлтүрүштү. Сенин курмандык чалынуучу жайларыңды талкалашты. Жалгыз мен калдым, мени да өлтүргөнү жатышат», – деп, Кудайга арызданган.
3 Господи! пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут.
4 Бирок Кудайдын жообу кандай болду? «Мен жети миң эркекти Өзүм үчүн сактап койдум, алар Баалдын алдында тизе бүгүшкөн жок».
4 Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом.
5 Ошол сыяктуу эле азыркы учурда да Кудайдын ырайымы менен тандалган калдык бар.
5 Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток.
6 Бул иштердин негизинде эмес, ырайымдын негизинде ишке ашкан. Болбосо ырайым ырайым болмок эмес.
6 Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело.
7 Анда эмне дейбиз? Ысрайыл эли издегенине жеткен жок, тандалгандар болсо жетишти, ал эми калгандарынын жүрөктөрү таш болуп калды.
7 Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились,
8 Бул жөнүндө Ыйык Жазууда: «Кудай аларга туйбастык рухун, көрбөгөн көз, укпаган кулак берди, ушул күнгө чейин ушундай», – деп жазылган.
8 как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня.
9 Дөөт пайгамбар да: «Алардын дасторкону өздөрүнө тор, тузак, сыйыртмак жана жаза болсун.
9 И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им;
10 Алардын көздөрү көрбөш үчүн тунарсын, белдери да биротоло бүкүрөйүп калсын», – дейт.
10 да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда.
11
«Алар, эмне, турбас болуп жыгылыштыбы?» – деп сурагым келет. Албетте, жок! Бирок алардын жыгылуусу аркылуу бутпарастар куткарылды. Бул Ысрайыл элинин кызганычын ойготуу үчүн болду.
11 Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность.
12 Эгерде алардын жыгылуусу дүйнө үчүн байлык болсо, алардын азаюусу бутпарастар үчүн байлык болсо, анда алардын көбөйүүсү да байлык алып келери анык.
12 Если же падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство язычникам, то тем более полнота их.
13 Бутпарастар, силерге айтамын: мен бутпарастардын элчисимин, ушул кызматымды жогору баалайм.
13 Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю служение мое.
14 Өз кандаштарымдын кызганычын ойгото алар бекем, алардын кээ бирөөлөрүн куткарып калар бекем?
14 Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?
15 Анткени алардын кабыл албай коюусу дүйнөнү Кудай менен элдештирсе, анда алардын кабыл алуусу өлүмдөн өмүргө өтүү эмей эмне?
15 Ибо если отвержение их - примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?
16 Ачыткы ыйык болсо, камыр да ыйык болот. Тамыр ыйык болсо, бутактар да ыйык болот.
16 Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви.
17 Эгерде сен, жапайы зайтун дарагы, зайтун дарагынын сындырылып ташталган кээ бир бутактарынын ордуна кыйыштырылып, ошол зайтун дарагынын ширелүү тамырына кошулуп калган болсоң,
17 Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины,
18 анда сен бутактардын арасында мактанба. Эгерде мактанып жатсаң, анда билип койгун: сен тамырды эмес, тамыр сени кармап турат.
18 то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя.
19 Мүмкүн, сен: «Бутактар мен кыйыштырылышым үчүн сындырылды», – деп айтып жаткандырсың.
19 Скажешь: "ветви отломились, чтобы мне привиться".
20 Туура. Алар ишенбестиги үчүн сындырылышты, сен болсо ишеним менен бекем турасың. Бирок текеберденип кетпе, андан көрө корк!
20 Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся.
21 Анткени Кудай табигый бутактарды аябаса, сени аямак беле?!
21 Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя.
22 Ошондуктан Кудайдын ырайымдуулугун жана катаалдыгын билип койгун: Ал жыгылгандарга катаал. Эгерде Анын ырайымы менен жашасаң, сага ырайымын көрсөтөт. Антпесең, сени да кесип таштайт.
22 Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен.
23 Эгерде алар ишенбестик менен жашай беришпесе, кайрадан кыйыштырылат. Анткени аларды кайрадан кыйыштырууга Кудайдын кудурети жетет.
23 Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их.
24 Анткени сен жапайы зайтун дарагынан кесилип алынып, баалуу зайтун дарагына табияттын мыйзамына каршы кыйыштырылсаң, анда анын өз бутактары да кыйыштырылары анык.
24 Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине.
25
Бир туугандар, мактанбашыңар үчүн, бул жашыруун сырды силерге ачып бергим келет: Ысрайыл элинин өжөрлөнүүсү куткарыла турган бутпарастардын саны толук болгон күнгө чейин созулат.
25 Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников;
26 Ошентип, бүт Ысрайыл эли куткарылат. Анткени Ыйык Жазууда: «Сиондон Куткаруучу келет. Ал Жакыптын тукумун кудайсыздыктан куткарат.
26 и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.
27 Менин алардын күнөөлөрүн кечиргеним – бул Менин алар менен түзгөн келишимим», – деп жазылган.
27 И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их.
28 Бир жагынан, алар Жакшы Кабарды кабыл албай, силердин пайдаңар үчүн Кудайдын душманы болуп калышты. Бирок, экинчи жагынан, алар – Кудайдын сүйүктүүлөрү, анткени Кудай алардын аталарын тандап алган.
28 В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов.
29 Анткени Кудай берген белектерин кайра алып албайт, чакыруу чечимин өзгөртпөйт.
29 Ибо дары и призвание Божие непреложны.
30 Бир кезде силер да Кудайга тил алчу эмессиңер, азыр болсо алардын тил албастыгынан улам ырайым таптыңар.
30 Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их,
31 Силерге ырайым көрсөтүлгөн сыяктуу эле, аларга да ырайым көрсөтүлүшү үчүн, азыр алар тил албас болуп калышты.
31 так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы.
32 Анткени Кудай бардыгына ырайым көрсөтүү үчүн, бардыгын тил албас кылып койду.
32 Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать.
33
Оо, Кудайдын акылы кандай терең, Анын билими кандай жеткилең! Анын чечимдери акыл жеткис, Анын жолдору изилденгис!
33 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!
34 Теңирдин акылын түшүнгөн адам барбы? Же Ага кеңешчи болгон адам барбы?
34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
35 Же Теңир кайра бериши үчүн, ким Ага алдын ала бир нерсе берди?
35 Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?
36 Анткени бардыгы Андан, Ал аркылуу жана Ал үчүн. Ал түбөлүк даңкталсын! Оомийин.
36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.