Ps.70.3
Ps.70.3
Prov.8.25; Deut.33.15; Job.15.7; Job.36.26
Prov.8.25; Deut.33.15; Job.15.7; Job.36.26
Gen.3.19; Eccl.12.7
Gen.3.19; Eccl.12.7
2Pet.3.8; Ps.38.6; Exod.14.24; Judg.7.19
2Pet.3.8; Ps.38.6; Exod.14.24; Judg.7.19
Ps.57.10; Job.20.8; Ps.36.2; Ps.102.15; 2Kgs.19.26; Isa.40.6-Isa.40.8; 1Pet.1.24; Job.4.20; Job.14.2; Ps.91.8; Jas.1.11
Ps.57.10; Job.20.8; Ps.36.2; Ps.102.15; 2Kgs.19.26; Isa.40.6-Isa.40.8; 1Pet.1.24; Job.4.20; Job.14.2; Ps.91.8; Jas.1.11
Jer.16.17; Heb.4.13; Ps.18.13
Jer.16.17; Heb.4.13; Ps.18.13
Ps.38.5
Ps.38.5
Ps.6.5; Ps.73.9-Ps.73.10; Ps.105.45; Ps.134.14; Exod.32.12; Deut.32.36; Judg.2.18; Jonah.3.10; Gen.6.6
Ps.6.5; Ps.73.9-Ps.73.10; Ps.105.45; Ps.134.14; Exod.32.12; Deut.32.36; Judg.2.18; Jonah.3.10; Gen.6.6
Ps.45.6; Ps.84.7
Ps.45.6; Ps.84.7
Deut.8.2
Deut.8.2
Ps.76.13; Ps.91.5; Ps.94.9; Deut.32.4; Hab.3.2
Ps.76.13; Ps.91.5; Ps.94.9; Deut.32.4; Hab.3.2
Ps.26.4; Ps.127.2; Isa.26.12
Ps.26.4; Ps.127.2; Isa.26.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1 .
1 Молитва Моисея, человека Божия.
2
Оо Теңир! Сен биздин түбөлүктүү баш калкалар жайыбызсың.
2 Господи! Ты нам прибежище в род и род.
3 Тоолор жаралганга чейин эле, Өзүң жер менен ааламды жаратканга чейин эле, кылымдар мурун эле Сен Кудай болчусуң.
3 Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты - Бог.
4 Сен адамды алдан тайдырып: «Адам баласы, кайрадан топуракка кайт!» – дейсиң.
4 Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: "возвратитесь, сыны человеческие!"
5 Анткени Сенин көз алдыңда миң жыл кечээ эле өтүп кеткен күндөй, түнкү күзөт убагындай.
5 Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи.
6 Сен аларды сел алгандай алып кетесиң. Алардын өмүрү түш сыяктуу; алардын жашоосу эртең менен өсүп чыгып, гүлдөп, көгөрүп, кечинде чабылып, кургап калган чөп сыяктуу.
6 Ты как наводнением уносишь их; они - как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает;
7 Анткени биз Сенин каарыңдан жок болобуз, Сенин жаалыңдан дүрбөлөңгө түшөбүз.
7 ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении.
8 Сен биздин мыйзамсыз иштерибизди Өзүңдүн алдыңа, жашыруун күнөөлөрүбүздү Өз жүзүңдүн жарыгынын алдына койдуң.
8 Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего.
9 Биздин бардык күндөрүбүз Сенин каарыңдын астында өттү. Биз өз жылдарыбызды үн сыяктуу жоготтук.
9 Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы теряем лета наши, как звук.
10 Биздин өмүр жашыбыз – жетимиш жыл, ал эми күч-кубаттуу болсок – сексен жыл. Анын эң сонун учуру – эмгек жана оору. Анткени өмүрүбүз зуулдап тез өтөт.
10 Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет; и самая лучшая пора их - труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим.
11 Сенин каарыңдын күчүн ким билет? Сен каарданганда, аларга эмне кыларыңды ким билет?
11 Кто знает силу гнева Твоего, и ярость Твою по мере страха Твоего?
12 Акылдуу болушубуз үчүн, өлө тургандыгыбыз жөнүндө ойлоно жүргөндү үйрөт.
12 Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое.
13 Теңирим, бизге кайрыл! Качанга чейин ушинте бересиң? Өзүңдүн кулдарыңа ырайым кыл.
13 Обратись, Господи! Доколе? Умилосердись над рабами Твоими.
14 Бизди Өзүңдүн ырайымыңа эртерээк тойгуз, ошондо биз өмүрүбүз өткөнчө кубанычка, шаттыкка бөлөнөбүз.
14 Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши.
15 Сен бизди жабыркаткан күндөрүң үчүн, азапка салган жылдарың үчүн кубандыр.
15 Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие.
16 Өз кулдарыңа Өз иштериңди көрсөт, алардын балдарына Өз даңкыңды көрсөт.
16 Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя;
17 Кудай-Теңирибиздин ырайымы биздин үстүбүздө болсун. Биздин иштерибизге ийгилик бер, биздин колдон чыккан иштерге ийгилик бер!
17 и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.