×

Сообщение об ошибке

  • Warning: file_get_contents(/home/ibt/IBTSite/htdocs/sites/default/files/media_conf.json): failed to open stream: Нет такого файла или каталога в функции getMediaCodeData() (строка 1502 в файле /home/ibt/IBTSite/htdocs/php/common/media.php).
  • Notice: Undefined index: ibtcode в функции readServerMediaData() (строка 1148 в файле /home/ibt/IBTSite/htdocs/php/common/media.php).
Ps.36.7-Ps.36.8; Prov.24.19; Ps.72.3; Prov.3.31; Prov.23.17; Prov.24.1; Prov.24.19
Ps.36.7-Ps.36.8; Prov.24.19; Ps.72.3; Prov.3.31; Prov.23.17; Prov.24.1; Prov.24.19
Job.14.2; Job.27.13-Job.27.23; Ps.89.6-Ps.89.6; Ps.128.6
Job.14.2; Job.27.13-Job.27.23; Ps.89.6-Ps.89.6; Ps.128.6
Ps.61.9; Ps.113.17-Ps.113.19; Prov.3.5; Isa.26.4; Lev.26.5; Prov.2.21
Ps.61.9; Ps.113.17-Ps.113.19; Prov.3.5; Isa.26.4; Lev.26.5; Prov.2.21
Job.22.26; Isa.58.14; Phil.3.1; Phil.4.4; Matt.6.33
Job.22.26; Isa.58.14; Phil.3.1; Phil.4.4; Matt.6.33
Ps.21.9; Ps.54.23; Prov.16.3; 1Pet.5.7; Ps.36.3
Ps.21.9; Ps.54.23; Prov.16.3; 1Pet.5.7; Ps.36.3
Isa.58.8; Isa.58.10; Mic.7.9; Job.11.17
Isa.58.8; Isa.58.10; Mic.7.9; Job.11.17
Ps.61.2; Isa.30.15; Lam.3.26; Ps.36.1; Jer.12.1
Ps.61.2; Isa.30.15; Lam.3.26; Ps.36.1; Jer.12.1
Eph.4.26; Ps.36.7
Eph.4.26; Ps.36.7
Ps.36.2; Ps.36.22; Ps.24.13; Prov.2.21; Isa.57.13; Isa.60.21
Ps.36.2; Ps.36.22; Ps.24.13; Prov.2.21; Isa.57.13; Isa.60.21
Job.24.24; Job.7.10
Job.24.24; Job.7.10
Matt.5.5; Ps.118.165; Isa.32.17
Matt.5.5; Ps.118.165; Isa.32.17
Ps.30.14; Ps.34.16
Ps.30.14; Ps.34.16
Ps.2.4; Job.18.20
Ps.2.4; Job.18.20
Ps.7.13; Ps.7.11
Ps.7.13; Ps.7.11
1Sam.2.4
1Sam.2.4
Prov.15.16; Prov.16.8; 1Tim.6.6
Prov.15.16; Prov.16.8; 1Tim.6.6
Ps.9.36; Job.38.15; Ezek.30.21-Ezek.30.22; Ps.36.24
Ps.9.36; Job.38.15; Ezek.30.21-Ezek.30.22; Ps.36.24
Ps.1.6; Ps.36.9
Ps.1.6; Ps.36.9
Ps.32.19; Job.5.20
Ps.32.19; Job.5.20
Matt.6.30; Jas.1.11; Ps.67.3; Ps.101.4; Hos.13.3
Matt.6.30; Jas.1.11; Ps.67.3; Ps.101.4; Hos.13.3
Ps.36.26
Ps.36.26
Ps.36.9; Ps.36.2
Ps.36.9; Ps.36.2
Ps.24.12; 1Sam.2.9; Ps.39.3; Ps.118.5
Ps.24.12; 1Sam.2.9; Ps.39.3; Ps.118.5
Prov.24.16; Mic.7.8; 2Cor.4.9; Ps.36.17
Prov.24.16; Mic.7.8; 2Cor.4.9; Ps.36.17
Ps.108.10; Job.15.23
Ps.108.10; Job.15.23
Ps.111.5; Ps.111.9; Deut.15.8; Deut.15.10; Matt.5.42; Luke.6.35
Ps.111.5; Ps.111.9; Deut.15.8; Deut.15.10; Matt.5.42; Luke.6.35
Ps.33.15; Ps.101.29
Ps.33.15; Ps.101.29
Ps.10.7; Ps.15.10; Ps.36.2; Ps.36.9; Ps.20.11; Prov.2.22; Isa.14.20
Ps.10.7; Ps.15.10; Ps.36.2; Ps.36.9; Ps.20.11; Prov.2.22; Isa.14.20
Ps.36.27
Ps.36.27
Ps.39.9; Ps.118.11; Deut.6.6; Isa.51.7; Jer.31.33; Rom.7.22; Ps.72.2
Ps.39.9; Ps.118.11; Deut.6.6; Isa.51.7; Jer.31.33; Rom.7.22; Ps.72.2
Ps.9.29
Ps.9.29
2Pet.2.9; Ps.108.31
2Pet.2.9; Ps.108.31
Ps.36.9; Ps.26.14; Ps.51.7-Ps.51.8; Ps.90.8
Ps.36.9; Ps.26.14; Ps.51.7-Ps.51.8; Ps.90.8
Job.5.3; Ps.51.10
Job.5.3; Ps.51.10
Ps.36.10; Job.20.5
Ps.36.10; Job.20.5
Ps.36.11; Ps.118.165; Isa.57.2
Ps.36.11; Ps.118.165; Isa.57.2
Ps.51.7; Ps.103.35; Prov.2.22; Ps.72.17; Job.18.17
Ps.51.7; Ps.103.35; Prov.2.22; Ps.72.17; Job.18.17
Ps.3.9; Ps.9.10
Ps.3.9; Ps.9.10
Isa.31.5; Acts.12.11; 1Chr.5.20; Dan.3.17; Dan.3.28; Dan.6.23; Ps.10.1
Isa.31.5; Acts.12.11; 1Chr.5.20; Dan.3.17; Dan.3.28; Dan.6.23; Ps.10.1
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

назад
закрыть
:
1
Зулумдарга ачууланба, мыйзамсыз иш кылгандарга суктанба.
1 Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие,
2 Анткени алар тез эле чөптөй куурашат, көк чөптөй соолушат.
2 ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.
3 Теңирге таян, жакшылык кыл, жер үстүндө жаша, чындыкты сакта.
3 Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
4 Теңир менен кубан, ошондо Ал жүрөгүңдөгү каалоолорду ишке ашырат.
4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
5 Теңирге өз жолуңду тапшыр, Ага таян, ошондо Ал ишке ашырат.
5 Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,
6 Чындыгыңды жарыктай, адилеттигиңди чак түштө тийген күндөй кылат.
6 и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
7 Теңирди унчукпай күт, Андан үмүттөн. Өз жолунда ийгиликке жеткен, арам ойлорун ишке ашырган адамга атаандашпа.
7 Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
8 Ачууңду токтот, кыжырланба. Жамандык кылганга чейин барбаш үчүн, атаандашпа.
8 Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло,
9 Анткени жамандык кылгандар кырылышат, ал эми Теңирден үмүттөнгөндөр жерди мураска алышат.
9 ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.
10 Бир аз убакыт өткөндөн кийин кудайсыз жок болот, анын ордун карап, таппай каласың.
10 Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его.
11 Ал эми момундар жерди мураска алышат да, тынч турмушка ыракаттанышат.
11 А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.
12 Кудайсыз адам адил адамга жамандык издеп, тиштерин кычыратып турат.
12 Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими:
13 Теңир болсо ага күлөт, анткени Ал анын күнү жакын калганын көрүп турат.
13 Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его.
14 Кудайсыздар жарды менен жакырды кулатуу үчүн, түз жолдо бара жаткандарды өлтүрүү үчүн кылычтарын кындан сууруп, жааларын атууга даярдап турушат.
14 Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем:
15 Алардын кылычы өздөрүнүн жүрөгүнө сайылат, жаалары сынат.
15 меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся.
16 Адил адамдын аз нерсеси кудайсыздардын сансыз байлыгынан артык.
16 Малое у праведника - лучше богатства многих нечестивых,
17 Анткени кудайсыздардын күчү талкаланат, ал эми адил адамдарды Теңир колдойт.
17 ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.
18 Теңир күнөөсүздөрдүн күндөрүн билет, алардын байлыгы түбөлүк турат.
18 Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек:
19 Алар оор күндөрү уятка калышпайт, ачарчылык күндөрү ток болушат.
19 не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты;
20 Ал эми кудайсыздар өлүшөт, Теңирдин душмандары козунун майындай жок болот, түтүндөй тарап кетет.
20 а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут.
21 Кудайсыз карыз алат, бирок кайрып бербейт, ал эми адил адам ырайым кылат жана берет.
21 Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает,
22 Анткени Кудайдын батасын алгандар жерди мурастап калышат, ал эми Анын каргышына калгандар кырылып жок болушат.
22 ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им истребятся.
23 Эгерде адамдын жолу Теңирге жакса, Ал аны бекемдейт.
23 Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его:
24 Ал жыгылып бара жатса да, кулабайт, анткени Теңир аны колунан кармап турат.
24 когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.
25 Мен жаш болгом, эми карыдым, бирок адил адамды Кудай таштап койгонун же анын балдарынын нан сурап жүргөнүн көргөн жокмун.
25 Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба:
26 Адил адам ар күнү боор ооруп, карыз сурагандарга берет, ошондуктан анын укум-тукуму бата алат.
26 он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет.
27 Жамандыктан кач, жакшылык кыл, ошондо түбөлүк жашайсың.
27 Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек:
28 Анткени Теңир чындыкты сүйөт, Өзүнүн ыйыктарын таштабайт. Алар түбөлүк сакталышат, ал эми кудайсыздардын тукуму кырылып жок болот.
28 ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; и потомство нечестивых истребится.
29 Адил адамдар жерди мурастап, анда түбөлүк жашашат.
29 Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.
30 Адил адамдын оозунан акылдуу сөздөр чыгат, тили чындыкты сүйлөйт.
30 Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду.
31 Кудайдын мыйзамы анын жүрөгүндө, анын буттары тайыбайт.
31 Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его.
32 Кудайсыз адам адил адамдын артынан аңдып, аны өлтүрүүнүн жолун издейт.
32 Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его;
33 Бирок Теңир адил адамды анын колуна бербейт, ал соттолуп жатканда, анын айыпталуусуна жол бербейт.
33 но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим.
34 Теңирден үмүт кыл, Анын жолунан чыкпа. Ошондо жерди мурастап калышың үчүн, Ал сени сактап жүрөт. Кудайсыздардын кырылып жатканын өз көзүң менен көрөсүң.
34 Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь.
35 Мен мыйзамсыз, зулум адамды көрдүм, ал тамырын жайган бутактуу дарактай эле.
35 Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву;
36 Бирок ал өтүп кеткен, эми ал жок. Аны издедим, бирок таппай койдум.
36 но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу.
37 Күнөөсүз адамды байкап жүр, адил адамды карап жүр, анткени андай адамдын келечеги – тынчтык.
37 Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир;
38 Ал эми мыйзамсыздардын баары кырылат, кудайсыздардын келечеги ойрон болот.
38 а беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет.
39 Адил адамдардын куткарылышы Теңирден, кайгы учурунда Теңир алардын коргоочусу.
39 От Господа спасение праведникам, Он - защита их во время скорби;
40 Теңир аларга жардам берет, аларды куткарат. Аларды кудайсыздардан куткарып алат, аларды сактап калат, анткени алар Теңирге таянышат.
40 и поможет им Господь и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают.