Rom.3.18
Rom.3.18
Deut.29.19; Ps.9.24; Ps.48.19
Deut.29.19; Ps.9.24; Ps.48.19
Ps.11.3; Jer.4.22
Ps.11.3; Jer.4.22
Mic.2.1; Prov.4.16; Ps.9.28; Isa.65.2; Ps.96.10
Mic.2.1; Prov.4.16; Ps.9.28; Isa.65.2; Ps.96.10
Ps.70.19; Ps.91.6; Rom.11.33; Ps.103.14-Ps.103.15; Ps.144.9; Ps.144.15-Ps.144.16; Neh.9.6
Ps.70.19; Ps.91.6; Rom.11.33; Ps.103.14-Ps.103.15; Ps.144.9; Ps.144.15-Ps.144.16; Neh.9.6
Ps.30.20; Ruth.2.12
Ps.30.20; Ruth.2.12
Ps.22.5; Ps.26.4; Ps.64.5; Isa.25.6; Jer.31.12-Jer.31.14; Ps.45.5; Rev.22.1; Ps.15.11
Ps.22.5; Ps.26.4; Ps.64.5; Isa.25.6; Jer.31.12-Jer.31.14; Ps.45.5; Rev.22.1; Ps.15.11
Jer.2.13; John.4.10; John.4.14; John.5.26; John.1.9; Acts.26.18; 1Pet.2.9
Jer.2.13; John.4.10; John.4.14; John.5.26; John.1.9; Acts.26.18; 1Pet.2.9
Jer.22.16; Gal.4.9; Ps.78.6; Ps.7.11
Jer.22.16; Gal.4.9; Ps.78.6; Ps.7.11
Ps.93.4; Ps.1.5
Ps.93.4; Ps.1.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1 .
1 Начальнику хора. Раба Господня Давида.
2
Кудайсыздын мыйзамсыздыгын көрүп, ичимен: «Анын көздөрүндө Кудайдан коркуу деген жок», – дедим.
2 Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха Божия пред глазами его,
3 Анткени ал өзүнүн мыйзамсыздыгын жек көргөндөй, аны мойнуна алгысы келгендей түр көрсөтөт.
3 ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его;
4 Анын оозунан чыккан сөздөр – жалган жана амалкөйлүк. Ал акылына келгиси келбейт, жакшылык кылгысы келбейт.
4 слова уст его - неправда и лукавство; не хочет он вразумиться, чтобы делать добро;
5 Ал төшөгүндө жатып да жамандык ойлойт, жаман ишке барат, мыйзамсыздык кылуудан жийиркенбейт.
5 на ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом.
6
Теңир! Сенин ырайымың асманга чейин жетет, Сенин ишенимдүүлүгүң булуттарга чейин жетет!
6 Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!
7 Сенин адилеттигиң улуу тоолордой, чечимдериң – түпсүз тереңдик. Адамдарды да, жаныбарларды да сактап турган бир Өзүңсүң, Теңир!
7 Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои - бездна великая! Человеков и скотов хранишь Ты, Господи!
8 Ырайымың кандай кымбат, Кудайым! Адам баласы Сенин канаттарыңдын далдаасынан баш паанек табат.
8 Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:
9 Алар Сенин үйүңдөгү майларга тоюшат, аларды Өзүңдүн таттуу сууларыңа кандырасың.
9 насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их,
10 Анткени өмүрдүн булагы Сенде. Биз Сенин жарыгыңдан жарык көрүп турабыз.
10 ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.
11 Сени билгендерге Өзүңдүн ырайымыңды, жүрөгү тазаларга Өз адилеттигиңди көрсөтө бер.
11 Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем,
12 Мени текебердин буту тебелебесин, күнөөкөрдүн колуна түшпөйүн.
12 да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня:
13 Ал жерде мыйзамсыздык кылгандар кулап түшүштү, алар эми кайра тура алышпайт!
13 там пали делающие беззаконие, низринуты и не могут встать.