Эврей элинин ичинен өздөрүн Асман Падышачылыгы үчүн тандалгандар деп эсептегендер.
Эврей ели асканын боорун оюп, мүрзө үчүн атайын үңкүрлөрдү даярдачу, даяр үңкүрлөр да бар болчу.
Mark.1.40-Mark.1.45; Luke.5.12-Luke.5.15
Matt.4.25
Matt.4.25
Matt.8.2-Matt.8.4; Mark.1.40-Mark.1.44; Luke.5.12-Luke.5.14
Matt.18.26; Acts.10.25
Matt.8.2-Matt.8.4; Mark.1.40-Mark.1.44; Luke.5.12-Luke.5.14
Matt.18.26; Acts.10.25
Matt.9.30; Matt.17.9; Mark.1.34; Mark.5.43; Mark.7.36; Mark.8.26; Matt.12.16; Luke.17.14; Lev.14.2-Lev.14.32; Matt.10.18; Matt.24.14; Mark.6.11; Luke.9.5; Jas.5.3
Matt.9.30; Matt.17.9; Mark.1.34; Mark.5.43; Mark.7.36; Mark.8.26; Matt.12.16; Luke.17.14; Lev.14.2-Lev.14.32; Matt.10.18; Matt.24.14; Mark.6.11; Luke.9.5; Jas.5.3
Matt.8.5-Matt.8.13; Luke.7.1-Luke.7.10
Luke.7.1-Luke.7.10
Matt.8.5-Matt.8.13; Luke.7.1-Luke.7.10
Ps.106.20; Matt.8.16
Ps.106.20; Matt.8.16
Mark.6.6; Matt.9.2
Mark.6.6; Matt.9.2
Luke.13.29; Eph.3.6; Isa.59.19; Mal.1.11
Luke.13.29; Eph.3.6; Isa.59.19; Mal.1.11
Luke.13.28; Matt.19.30; Matt.21.41; Matt.21.43; Matt.22.13; Matt.25.30; Matt.13.42; Matt.13.50; Matt.22.13; Matt.24.51; Matt.25.30; Luke.13.28
Luke.13.28; Matt.19.30; Matt.21.41; Matt.21.43; Matt.22.13; Matt.25.30; Matt.13.42; Matt.13.50; Matt.22.13; Matt.24.51; Matt.25.30; Luke.13.28
Matt.9.29; John.4.53; Matt.9.22
Matt.9.29; John.4.53; Matt.9.22
Matt.8.14-Matt.8.16; Mark.1.29-Mark.1.34; Luke.4.38-Luke.4.41
Mark.1.29-Mark.1.34; Luke.4.38-Luke.4.41
1Cor.9.5
Matt.8.14-Matt.8.16; Mark.1.29-Mark.1.34; Luke.4.38-Luke.4.41
1Cor.9.5
Matt.9.25
Matt.9.25
Matt.8.28; Matt.8.33; Matt.4.24; Matt.8.8
Matt.8.28; Matt.8.33; Matt.4.24; Matt.8.8
Matt.1.22; Isa.53.4
Matt.1.22; Isa.53.4
Matt.14.22; John.6.15-John.6.17; Mark.4.35; Luke.8.22
Matt.14.22; John.6.15-John.6.17; Mark.4.35; Luke.8.22
Matt.8.19-Matt.8.22; Luke.9.57-Luke.9.60
Luke.9.57-Luke.9.60
Matt.8.19-Matt.8.22; Luke.9.57-Luke.9.60
John.5.25
John.5.25
Matt.8.23-Matt.8.27; Mark.4.36-Mark.4.41; Luke.8.22-Luke.8.25; John.6.16-John.6.21
Mark.4.36-Mark.4.41; Luke.8.22-Luke.8.25
Matt.8.23-Matt.8.27; Mark.4.36-Mark.4.41; Luke.8.22-Luke.8.25; John.6.16-John.6.21
John.4.6-John.4.7
John.4.6-John.4.7
Matt.14.30
Matt.14.30
John.14.27; Matt.6.30; Ps.103.6-Ps.103.7; Luke.4.39; Job.38.11; Ps.64.8; Matt.14.32
John.14.27; Matt.6.30; Ps.103.6-Ps.103.7; Luke.4.39; Job.38.11; Ps.64.8; Matt.14.32
Mark.1.27; Luke.5.9
Mark.1.27; Luke.5.9
Matt.8.28-Matt.9.1; Mark.5.1-Mark.5.21; Luke.8.26-Luke.8.40
Mark.5.1-Mark.5.21; Luke.8.26-Luke.8.40
Matt.8.16; Rev.18.2
Matt.8.28-Matt.9.1; Mark.5.1-Mark.5.21; Luke.8.26-Luke.8.40
Matt.8.16; Rev.18.2
Mark.1.23-Mark.1.24; Mark.1.26; Luke.4.34; Acts.8.7; Matt.4.3; Matt.4.6; Matt.14.33; Rev.12.12
Mark.1.23-Mark.1.24; Mark.1.26; Luke.4.34; Acts.8.7; Matt.4.3; Matt.4.6; Matt.14.33; Rev.12.12
Matt.8.16
Matt.8.16
1Kgs.17.18; Luke.5.8; Acts.16.39
1Kgs.17.18; Luke.5.8; Acts.16.39
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ыйса тоодон түшкөндө, көп эл Аны ээрчиди.
1 Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.
2 Ошондо бир пес оорулуу Ага жакын келип, таазим кылды да: «Теңир! Эгерде кааласаң, мени таза кыла аласың», – деди.
2 И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.
3 Ыйса ага колун тийгизип: «Каалайм, таза бол!» – деди. Ал ошол замат пес оорусунан айыгып, таза болуп калды.
3 Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы.
4 Анан Ыйса ага: «Эч кимге айтпагын! Баргын да, ыйык кызмат кылуучуга көрүнүп, Муса буйруган курмандыкты чал, бул аларга күбөлөндүрүү болсун», – деди.
4 И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им.
5
Ыйса Капернаум шаарына келгенде, бир жүз башы Ага жакын келип:
5 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:
6 «Теңир! Үйдө менин кулум катуу ооруп, кыйналып жатат», – деп, Андан жардам сурады.
6 Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
7 Ошондо Ыйса ага: «Мен барып, аны айыктырамын», – деди.
7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
8 Бирок жүз башы мындай деди: «Теңир! Үйүмө кирүүңө мен татыксызмын. Сен бир ооз сөз айтсаң эле, менин кулум айыгат.
8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;
9 Анткени мен да бийлик астындагы адаммын, бирок менин кол астымда да аскерлер бар. Алардын бирине: “кет”, – десем, кетет; дагы бирине: “кел”, – десем, келет; кулума: “муну кыл”, – десем, кылат».
9 ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.
10 Муну угуп таң калган Ыйса Өзүнүн артында келе жаткандарга мындай деди: «Мен силерге чындыкты айтып коёюн, Ысрайыл жеринен да мындай ишенимди таппадым.
10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.
11 Силерге айтып коёюн, чыгыш менен батыштан көптөр келип, Асман Падышачылыгында Ыбрайым, Ыскак жана Жакып менен бирге болушат.
11 Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;
12 Ал эми Падышачылыктын уулдары сырттагы караңгылыкка ыргытылат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот».
12 а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
13 Анан Ыйса жүз башыга: «Бара бер, сен ишенгендей болсун», – деди. Кул ошол замат айыкты.
13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.
14
Ыйса Петирдин үйүнө келип, анын кайын энеси ысытма оорусу менен ооруп жатканын көрдү.
14 Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,
15 Ыйса Өзүнүн колун анын колуна тийгизери менен, ал ысытма оорусунан айыгып калды. Анан ал аял туруп, Ага кызмат кыла баштады.
15 и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им.
16 Кеч киргенде, Ыйсага жин оорусуна чалдыккан көп кишини алып келишти. Сөзү менен жиндерди кууп чыгарып, Ал бардык оорулууларды айыктырды.
16 Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных,
17 Бул Ышайа пайгамбар аркылуу айтылган төмөнкү сөздүн аткарылышы үчүн болду: «Ал биздин кеселдерибизди Өзүнө алып, ооруларыбызды көтөрдү».
17 да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни.
18 Ыйса Өзүнүн тегерегиндеги элди көргөндө, шакирттерине көлдүн наркы өйүзүнө сүзүп өтүүнү буйруду.
18 Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону.
19
Ошондо Ага бир мыйзам окутуучу келип: «Устат! Кайда барсаң да, мен Сенин артыңдан барам», – деди.
19 Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел.
20 Ыйса ага: «Түлкүлөрдүн ийини бар, асмандагы канаттуулардын уясы бар. Ал эми Адам Уулунун баш калкалар жери жок», – деди.
20 И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.
21 Шакирттердин бири Ага: «Теңир! Адегенде атамдын сөөгүн коюп келейин, мага уруксат бер», – деди.
21 Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.
22 Бирок Ыйса ага: «Менин артымдан ээрчи. Өлүктөр өлгөн адамдарын өздөрү коюп алышсын», – деди.
22 Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
23
Ыйса кайыкка түшкөндө, шакирттери кошо түшүштү.
23 И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его.
24 Күтүлбөгөн жерден көлдө чоң толкун башталды. Кайыкты толкун ура баштады. Ыйса болсо уктап жаткан эле.
24 И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал.
25 Шакирттери Ага келип: «Теңир, бизди сактай көр, чөгүп баратабыз», – деп, Аны ойготушту.
25 Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем.
26 Ошондо Ыйса аларга: «Эмне мынча корктуңар, ишеними аздар?!» – деди да, ордунан туруп, шамал менен көлгө тыюу салды. Ошондо улуу тынчтык орноду.
26 И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина.
27 Адамдар: «Шамалды да, көлдү да баш ийдирген бул ким?» – деп таң калышты.
27 Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?
28
Ыйса көлдүн наркы өйүзүндөгү Гадара аймагына келгенде, Аны мүрзөлүк үңкүрлөрдүн ичинен жин оорулуу эки адам тосуп чыкты. Алар аябай жаалдуу болгондуктан, бул жолдон эч ким өтө алчу эмес.
28 И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем.
29 Анан алар: «Кудайдын Уулу, бизде эмне ишиң бар? Сен бизди белгиленген убакыт келе электе эле кыйнаганы келдиңби?» – деп кыйкыра башташты.
29 И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.
30 Алардан анча алыс эмес жерде чочколор жайылып жүргөн эле.
30 Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
31 Жиндер Ыйсадан: «Эгерде Сен бизди кууп чыгара турган болсоң, анда бизди чочколорго жиберчи», – деп өтүнүштү.
31 И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.
32 Ыйса аларга: «Баргыла!» – деди. Алар бул адамдардын ичинен чыгып, чочколорго киришти. Ошондо чочколор тик жардан көлгө кулап, сууга чөгүп өлүштү.
32 И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
33 Чочко кайтаруучулар болсо качып жөнөштү. Алар шаарга кирип, болгон окуяны айтып беришти, жин оорулуу адамдар жөнүндө да айтышты.
33 Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми.
34 Ошондо шаардын бүт эли Ыйсаны утурлап чыкты. Аны көргөндө, алар Андан өздөрүнүн аймагынан чыгып кетүүсүн өтүнүштү.
34 И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.