Жекшемби.
Matt.28.1-Matt.28.8; Mark.16.1-Mark.16.8; Luke.24.1-Luke.24.10; John.20.1
Mark.16.1-Mark.16.14; Luke.24.1-Luke.24.49; John.20.1-John.20.23
Matt.27.56; Matt.27.61
Matt.28.1-Matt.28.8; Mark.16.1-Mark.16.8; Luke.24.1-Luke.24.10; John.20.1
Matt.27.56; Matt.27.61
John.20.12
John.20.12
Dan.10.6; Dan.7.9; Mark.9.3; John.20.12; Acts.1.10
Dan.10.6; Dan.7.9; Mark.9.3; John.20.12; Acts.1.10
Rev.1.17
Rev.1.17
Matt.27.63
Matt.27.63
Matt.28.10; Matt.28.16; Matt.26.32
Matt.28.10; Matt.28.16; Matt.26.32
Ps.2.11
Ps.2.11
Mark.16.9; John.20.14; 2Kgs.4.27; Matt.28.17; Luke.24.52
Mark.16.9; John.20.14; 2Kgs.4.27; Matt.28.17; Luke.24.52
John.20.18; John.20.17; Ps.21.23; Rom.8.29; Heb.2.11-Heb.2.12; Heb.2.17
John.20.18; John.20.17; Ps.21.23; Rom.8.29; Heb.2.11-Heb.2.12; Heb.2.17
Matt.27.65-Matt.27.66
Matt.27.65-Matt.27.66
Matt.27.64
Matt.27.64
Matt.27.2; Acts.12.20
Matt.27.2; Acts.12.20
Matt.27.8
Matt.27.8
Mark.16.15-Mark.16.18
Matt.28.7
Matt.28.7
Matt.28.9
Matt.28.9
Matt.11.27; Dan.7.13-Dan.7.14; John.3.35; John.13.3; John.17.2; Acts.2.36; Rom.14.9; 1Cor.15.27; Eph.1.10; Eph.1.20-Eph.1.22; Phil.2.9-Phil.2.10; Col.2.10; Heb.1.2; Heb.2.8; 1Pet.3.22; Matt.9.6; John.5.27; Matt.6.10; Luke.2.14
Matt.11.27; Dan.7.13-Dan.7.14; John.3.35; John.13.3; John.17.2; Acts.2.36; Rom.14.9; 1Cor.15.27; Eph.1.10; Eph.1.20-Eph.1.22; Phil.2.9-Phil.2.10; Col.2.10; Heb.1.2; Heb.2.8; 1Pet.3.22; Matt.9.6; John.5.27; Matt.6.10; Luke.2.14
Mark.16.15-Mark.16.16; Matt.13.52; Luke.24.47; Matt.24.14; Mark.11.17; Rom.1.5; Mark.16.15-Mark.16.16; Acts.8.16; 2Cor.13.13
Mark.16.15-Mark.16.16; Matt.13.52; Luke.24.47; Matt.24.14; Mark.11.17; Rom.1.5; Mark.16.15-Mark.16.16; Acts.8.16; 2Cor.13.13
John.14.15; Acts.1.2; Matt.1.23; Matt.18.20; John.12.26; John.14.3; John.17.24; Acts.18.10; Matt.13.39
John.14.15; Acts.1.2; Matt.1.23; Matt.18.20; John.12.26; John.14.3; John.17.24; Acts.18.10; Matt.13.39
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ишемби күнү өткөндөн кийин, жуманын биринчи күнү таң заардан магдалалык Мариям менен башка Мариям мүрзөнү көргөнү келишти.
1 По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.
2 Ошол учурда катуу жер титирөө болду, анткени Теңирдин бир периштеси асмандан түшүп келди. Ал мүрзөнүн оозундагы ташты жылдырып, таштын үстүнө отурду.
2 И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем;
3 Анын көрүнүшү чагылгандын жарыгындай, кийими кардай аппак эле.
3 вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег;
4 Күзөттө тургандардын үрөйү учуп, сенейип катып калышты.
4 устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые;
5 Периште болсо аялдарга мындай деп кайрылды: «Коркпогула! Айкаш жыгачка кадалган Ыйсаны издеп жүргөнүңөрдү билем.
5 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого;
6 Ал бул жерде жок. Өзү айткандай, Ал тирилди. Келип, Анын жаткан жерин карап көргүлө.
6 Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь,
7 Анан тезирээк барып, Анын шакирттерине: “Ал өлүп, кайра тирилди! Ал силерди Галилеядан тосуп алат, Аны ошол жерден көрөсүңөр”, – деп айткыла. Силерге айтарым ушу».
7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.
8 Аялдар мүрзөдөн шашкан бойдон чыгышты да, ары коркуп, ары аябай кубанып, шакирттерге кабарлаганы чуркап жөнөштү.
8 И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его.
9 Шакирттерге кабарлаганы бара жатышканда, Ыйса алардын алдынан чыгып: «Салам!» – деди. Алар жакын келип, Ыйсанын бутун кучактай жыгылып, Ага таазим кылышты.
9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему.
10 Ошондо Ыйса аларга: «Коркпогула. Барып, Менин бир туугандарыма кабар бергиле. Галилеяга барышсын, алар Мени ошол жерден көрүшөт», – деди.
10 Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.
11
Аялдар жолдо бара жатышканда, кээ бир сакчылар шаарга келип, болуп өткөн окуянын баарын башкы ыйык кызмат кылуучуларга айтып беришти.
11 Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем.
12 Башкы ыйык кызмат кылуучулар аксакалдар менен кеңешип, аскерлерге көп акча беришти да,
12 И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам,
13 мындай дешти: «Силер: “Биз уктап жатканда, шакирттери келип, Анын сөөгүн уурдап кетишти”, – деп айткыла.
13 и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали;
14 Эгерде бул кабар башкаруучуга жетсе, биз аны ынандырып, силерди чатактан куткарып алабыз».
14 и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим.
15 Аскерлер акчаны алышты да, алардын айтканындай кылышты. Ошол сөз бүгүнкү күнгө чейин жүйүттөрдүн арасында айтылып келет.
15 Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня.
16
Он бир шакирт Ыйса буйругандай, Галилеяга барып, тоого чыкты.
16 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус,
17 Алар Ыйсаны көргөндө, Ага таазим кылышты. Кээ бирөөлөрү болсо шектеништи.
17 и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились.
18 Ошондо Ыйса аларга жакын келип, мындай деди: «Асмандагы жана жер үстүндөгү бардык бийлик Мага берилди.
18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
19 Баргыла да, бардык элдерди Мага шакирт кылгыла. Аларды Ата, Уул жана Ыйык Рухтун атынан сууга чөмүлдүргүлө.
19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
20 Силерге буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө. Бул дүйнөнүн акырына чейин, бардык убакта Мен силер менен болом». Оомийин.
20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.