Matt.16.1-Matt.16.12; Mark.8.11-Mark.8.21
Mark.8.10-Mark.8.12
John.8.6; 1Cor.1.22; Matt.12.38; Luke.11.16; Luke.21.11
Matt.16.1-Matt.16.12; Mark.8.11-Mark.8.21
John.8.6; 1Cor.1.22; Matt.12.38; Luke.11.16; Luke.21.11
Luke.12.54-Luke.12.55
Luke.12.54-Luke.12.55
Luke.12.56; Matt.12.28; Luke.19.44
Luke.12.56; Matt.12.28; Luke.19.44
Matt.12.39; Matt.4.13; Matt.21.17
Matt.12.39; Matt.4.13; Matt.21.17
Mark.8.13-Mark.8.21
Luke.12.1; 1Cor.5.6-1Cor.5.8; Gal.5.9
Luke.12.1; 1Cor.5.6-1Cor.5.8; Gal.5.9
Matt.26.10; Matt.6.30
Matt.26.10; Matt.6.30
Matt.15.16; Matt.14.17-Matt.14.21
Matt.15.16; Matt.14.17-Matt.14.21
Matt.15.34-Matt.15.38
Matt.15.34-Matt.15.38
Matt.16.6
Matt.16.6
Matt.17.13; Matt.5.20; Matt.23.3
Matt.17.13; Matt.5.20; Matt.23.3
Matt.16.13-Matt.16.16; Mark.8.27-Mark.8.29; Luke.9.18-Luke.9.20
Mark.8.27-Mark.8.30; Luke.9.18-Luke.9.21; John.6.68-John.6.69
Matt.16.13-Matt.16.16; Mark.8.27-Mark.8.29; Luke.9.18-Luke.9.20
Matt.14.2; Mark.6.14; Luke.9.7; Mark.6.15; Luke.9.8; Matt.17.10; Mark.9.11; John.1.21
Matt.14.2; Mark.6.14; Luke.9.7; Mark.6.15; Luke.9.8; Matt.17.10; Mark.9.11; John.1.21
John.11.27; Matt.1.17; Matt.14.33; Deut.5.26; Josh.3.10; Ps.41.3; Jer.10.10; Dan.6.20; Hos.1.10; Acts.14.15; 2Cor.3.3; 1Tim.4.10
John.11.27; Matt.1.17; Matt.14.33; Deut.5.26; Josh.3.10; Ps.41.3; Jer.10.10; Dan.6.20; Hos.1.10; Acts.14.15; 2Cor.3.3; 1Tim.4.10
Matt.13.16; John.1.42; John.21.15-John.21.17; 1Cor.15.50; Gal.1.16; Eph.6.12; Heb.2.14; 1Cor.2.10; 1Cor.12.3; Matt.11.25; John.6.45
Matt.13.16; John.1.42; John.21.15-John.21.17; 1Cor.15.50; Gal.1.16; Eph.6.12; Heb.2.14; 1Cor.2.10; 1Cor.12.3; Matt.11.25; John.6.45
Matt.10.2; John.1.42; Eph.2.20; Rev.21.14; Matt.7.24; Job.38.17; Isa.38.10; Matt.11.23
Matt.10.2; John.1.42; Eph.2.20; Rev.21.14; Matt.7.24; Job.38.17; Isa.38.10; Matt.11.23
Isa.22.22; Rev.1.18; Rev.3.7; Matt.18.18; John.20.23
Isa.22.22; Rev.1.18; Rev.3.7; Matt.18.18; John.20.23
Mark.8.30; Luke.9.21; Matt.17.9; Matt.12.16
Mark.8.30; Luke.9.21; Matt.17.9; Matt.12.16
Matt.16.21-Matt.16.28; Mark.8.31-Mark.9.1; Luke.9.22-Luke.9.27; Matt.17.12; Matt.17.22-Matt.17.23; Matt.20.17-Matt.20.19
Mark.8.31-Mark.8.38; Luke.9.22-Luke.9.27
Matt.20.18; Luke.13.33; Matt.17.12; Matt.17.22-Matt.17.23; Luke.24.7; Matt.27.63; John.2.19
Matt.16.21-Matt.16.28; Mark.8.31-Mark.9.1; Luke.9.22-Luke.9.27; Matt.17.12; Matt.17.22-Matt.17.23; Matt.20.17-Matt.20.19
Matt.20.18; Luke.13.33; Matt.17.12; Matt.17.22-Matt.17.23; Luke.24.7; Matt.27.63; John.2.19
Matt.4.10; Matt.13.41; Rom.8.5; Phil.3.19; Col.3.2; Phil.2.5
Matt.4.10; Matt.13.41; Rom.8.5; Phil.3.19; Col.3.2; Phil.2.5
2Tim.2.12-2Tim.2.13; Matt.10.38-Matt.10.39
2Tim.2.12-2Tim.2.13; Matt.10.38-Matt.10.39
Matt.16.24
Matt.16.24
Luke.12.20; Ps.48.8-Ps.48.9
Luke.12.20; Ps.48.8-Ps.48.9
Matt.24.30; Matt.25.31; Matt.26.64; Dan.7.10; Dan.7.13; Zech.14.5; John.1.51; Acts.1.11; 1Thess.1.10; 1Thess.4.16; Jude.1.14; Rev.1.7; Deut.33.2; Matt.13.41; Rom.2.6; Rom.14.12; 2Cor.5.10; Heb.9.27; 1Pet.1.17; Rev.2.23; Rev.20.12; Rev.22.12; Acts.10.42; 1Cor.3.8
Matt.24.30; Matt.25.31; Matt.26.64; Dan.7.10; Dan.7.13; Zech.14.5; John.1.51; Acts.1.11; 1Thess.1.10; 1Thess.4.16; Jude.1.14; Rev.1.7; Deut.33.2; Matt.13.41; Rom.2.6; Rom.14.12; 2Cor.5.10; Heb.9.27; 1Pet.1.17; Rev.2.23; Rev.20.12; Rev.22.12; Acts.10.42; 1Cor.3.8
John.8.52; Heb.2.9; Matt.10.23; Matt.23.36; Matt.24.34; Luke.23.42
John.8.52; Heb.2.9; Matt.10.23; Matt.23.36; Matt.24.34; Luke.23.42
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Фарисейлер менен садукейлер Ыйсанын жанына келишти да, Аны сынаш үчүн, асмандан жышаан көрсөтүшүн суранышты.
1 И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба.
2 Ыйса болсо аларга: «Кеч киргенде, силер: “Күн кызарып батып бара жатат, эртең күн ачык болот”, – дейсиңер.
2 Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно;
3 Эртең менен болсо: “Асман түнөрүп турат, күн бузулат окшойт”, – дейсиңер. Анткорлор! Асманды карап, аба ырайын аныктай аласыңар да, анан убакытка байланыштуу жышаандарды айырмалап биле албайсыңар.
3 и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете.
4 Бузулган, жаман муун жышаан көргүсү келет. Бирок ага Жунус пайгамбардын жышаанынан башка жышаан көрсөтүлбөйт», – деди да, ал жерден кетип калды.
4 Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел.
5 Алар наркы өйүзгө сүзүп өтүштү. Шакирттер болсо нан алып алууну унутуп калышкан эле.
5 Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов.
6
Ыйса аларга: «Фарисейлердин жана садукейлердин ачыткысынан сак болгула», – деди.
6 Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской.
7 Алар болсо: «Нан албаганыбыз үчүн ушинтип айтып жатат го», – деп ойлошту.
7 Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли.
8 Ыйса алардын оюн билип, мындай деди: «Ишеними аздар! Эмнеге нан алып албаганыңар жөнүндө ойлоп жатасыңар?
8 Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?
9 Дагы эле түшүнө элексиңерби? Беш нанга беш миң киши тойгону, канча себет ашып калганы эсиңерден чыгып кеттиби?
9 Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали?
10 Жети нанга төрт миң киши тойгону, канча себет ашып калганы эсиңерден чыгып кеттиби?
10 ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали?
11 Кантип түшүнгөн жоксуңар? Мен силерге: “Фарисейлер менен садукейлердин ачыткысынан сак болгула”, – дегенимде, нан жөнүндө айткан жокмун».
11 как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?
12 Анын нандын ачыткысынан эмес, фарисейлер менен садукейлердин окутуусунан сактандырганын шакирттер ошондо түшүнүштү.
12 Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.
13
Ыйса Филиптин шаары Кейсареяга келгенде, шакирттеринен: «Адамдар Мени, Адам Уулун, ким деп эсептешет?» – деп сурады.
13 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?
14 Алар Ага: «Бирөөлөр: “Чөмүлдүрүүчү Жакан”, – деп, бирөөлөр: “Илияс”, – деп, дагы бирөөлөр: “Жеремия же пайгамбарлардын бири”, – деп эсептешет», – деп жооп беришти.
14 Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков.
15 Ыйса алардан: «А силер Мени ким деп эсептейсиңер?» – деп сурады.
15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
16 Шымон Петир Ага: «Сен тирүү Кудайдын Уулу Машайаксың», – деп жооп берди.
16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго.
17
Ошондо Ыйса ага мындай деди: «Бактылуусуң сен, Жунус уулу Шымон! Муну сага адам эмес, Асмандагы Атам ачып берди.
17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
18 Мен да сага айтып коёюн, сен Петирсиң. Мен Өз Жыйынымды ушул таштын үстүнө курам, аны өлүм да жеңе албайт.
18 и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;
19 Сага Асман Падышачылыгынын ачкычтарын берем. Жер үстүндө эмнени байласаң, асманда да ошол байлануу болот. Жер үстүндө эмнени чечсең, асманда да ошол чечилүү болот».
19 и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.
20 Анан Ыйса Өзүнүн Машайак экендигин эч кимге айтпоону шакирттерине эскертти.
20 Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос.
21
Ошол мезгилден тартып, Ыйса Өзүнүн Иерусалимге баруусу, аксакалдар, башкы ыйык кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулардын колунан көп азап чегүүсү, өлтүрүлүүсү, үчүнчү күнү тирилүүсү керектигин шакирттерине айта баштады.
21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
22 Петир Аны четке алып чыгып: «Өзүңдү ая, Теңир! Бул Сенин башыңа түшпөсүн», – деп, каршы боло баштады.
22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!
23 Ыйса болсо Петирди карап: «Кет жанымдан, шайтан! Сен Мага тузак коюп жатасың. Анткени сенин ойлоруң – Кудайдын эмес, адамдын ойлору», – деди.
23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.
24 Анан Ыйса шакирттерине мындай деди: «Ким Мени ээрчигиси келсе, ал өзүнөн баш тартсын жана өз айкаш жыгачын алып, Менин артымдан ээрчисин.
24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
25 Ким өз жанын сактап калгысы келсе, ал андан түбөлүккө ажырайт. Ал эми ким Мен үчүн өз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат.
25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее;
26 Эгерде адам бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өз жанына зыян келтирсе, андан ага эмне пайда? Адам өз жанын куткарып алуу үчүн кандай кун төлөй алат?
26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?
27 Адам Уулу периштелери менен бирге Өз Атасынын даңкы менен келет, ошондо ар кимге ишине жараша тиешелүүсүн берет.
27 ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.
28 Силерге чындыкты айтып коёюн, бул жерде тургандардын кээ бирөөлөрү Өз Падышачылыгы менен келген Адам Уулун көрмөйүнчө, өлүшпөйт».
28 Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.