Matt.3.1-Matt.3.11; Luke.3.1-Luke.3.16; John.1.6-John.1.8; John.1.19-John.1.28
Matt.14.33
Matt.14.33
Mark.1.2-Mark.1.8; Matt.3.1-Matt.3.11; Luke.3.2-Luke.3.16
Matt.11.10; Luke.1.17; Luke.1.76; Luke.7.27; Mal.3.1
Mark.1.2-Mark.1.8; Matt.3.1-Matt.3.11; Luke.3.2-Luke.3.16
Matt.11.10; Luke.1.17; Luke.1.76; Luke.7.27; Mal.3.1
John.1.23; Isa.40.3; Luke.1.76
John.1.23; Isa.40.3; Luke.1.76
John.1.6-John.1.7; Josh.15.61; Judg.1.16; Acts.2.38; Mark.1.15; Matt.26.28; Luke.1.77
John.1.6-John.1.7; Josh.15.61; Judg.1.16; Acts.2.38; Mark.1.15; Matt.26.28; Luke.1.77
Acts.19.18
Acts.19.18
2Kgs.1.8; Zech.13.4; Heb.11.37; 2Kgs.1.8; Zech.13.4; Heb.11.37; Lev.11.22; 1Sam.14.26
2Kgs.1.8; Zech.13.4; Heb.11.37; 2Kgs.1.8; Zech.13.4; Heb.11.37; Lev.11.22; 1Sam.14.26
John.1.15; John.1.27; John.3.30-John.3.31; Acts.13.25
John.1.15; John.1.27; John.3.30-John.3.31; Acts.13.25
John.1.26; Acts.1.5; Acts.11.16; John.1.33
John.1.26; Acts.1.5; Acts.11.16; John.1.33
Mark.1.9-Mark.1.11; Matt.3.13-Matt.3.17; Luke.3.21-Luke.3.22; John.1.32-John.1.34
Matt.3.13-Matt.3.17; Matt.4.1; Luke.3.21-Luke.3.22
Matt.2.23
Mark.1.9-Mark.1.11; Matt.3.13-Matt.3.17; Luke.3.21-Luke.3.22; John.1.32-John.1.34
Matt.2.23
Acts.7.56; Isa.64.1; John.1.32-John.1.33; Luke.4.18; Luke.4.21; Acts.10.38
Acts.7.56; Isa.64.1; John.1.32-John.1.33; Luke.4.18; Luke.4.21; Acts.10.38
John.12.28; Mark.9.7; Ps.2.7; Isa.42.1; Eph.1.6; Col.1.13; 2Pet.1.17; 1John.5.9
John.12.28; Mark.9.7; Ps.2.7; Isa.42.1; Eph.1.6; Col.1.13; 2Pet.1.17; 1John.5.9
Matt.4.1-Matt.4.11; Luke.4.1-Luke.4.13
Matt.4.1-Matt.4.11; Luke.4.1-Luke.4.13
Matt.4.1-Matt.4.11; Luke.4.1-Luke.4.13
Mark.1.12; Heb.2.18; Heb.4.15; 1Chr.21.1; Matt.26.53; Luke.22.43
Mark.1.12; Heb.2.18; Heb.4.15; 1Chr.21.1; Matt.26.53; Luke.22.43
Matt.4.12; Matt.14.3; Luke.3.20; John.3.24; Matt.4.17; Matt.4.23
Matt.4.12; Matt.14.3; Luke.3.20; John.3.24; Matt.4.17; Matt.4.23
Dan.9.25; Gal.4.4; Eph.1.10; Luke.21.8; John.7.8; Matt.3.2; Acts.19.4; Acts.20.21; Heb.6.1
Dan.9.25; Gal.4.4; Eph.1.10; Luke.21.8; John.7.8; Matt.3.2; Acts.19.4; Acts.20.21; Heb.6.1
Mark.1.16-Mark.1.20; Matt.4.18-Matt.4.22; Luke.5.2-Luke.5.11; John.1.40-John.1.42
Matt.4.18-Matt.4.22; Luke.5.10-Luke.5.11; John.1.35-John.1.42
Mark.1.16-Mark.1.20; Matt.4.18-Matt.4.22; Luke.5.2-Luke.5.11; John.1.40-John.1.42
Matt.13.47
Matt.13.47
Matt.4.13; Mark.1.21-Mark.1.28; Luke.4.31-Luke.4.37
Luke.4.31-Luke.4.37
Mark.6.2; Mark.1.39; Matt.4.23
Matt.4.13; Mark.1.21-Mark.1.28; Luke.4.31-Luke.4.37
Mark.6.2; Mark.1.39; Matt.4.23
Matt.7.28-Matt.7.29; Matt.7.28-Matt.7.29
Matt.7.28-Matt.7.29; Matt.7.28-Matt.7.29
Matt.8.29; Mark.1.34; Acts.19.15; Jas.2.19; John.6.69; Acts.3.14; Rev.3.7; Luke.1.35; Heb.7.26; 1John.2.20
Matt.8.29; Mark.1.34; Acts.19.15; Jas.2.19; John.6.69; Acts.3.14; Rev.3.7; Luke.1.35; Heb.7.26; 1John.2.20
Matt.12.16
Matt.12.16
Mark.9.26; Mark.5.7; Acts.8.7
Mark.9.26; Mark.5.7; Acts.8.7
Matt.8.27; Acts.17.19
Matt.8.27; Acts.17.19
Mark.1.29-Mark.1.34; Matt.8.14-Matt.8.16; Luke.4.38-Luke.4.41
Matt.8.14-Matt.8.15; Luke.4.38-Luke.4.39
Mark.1.21; Mark.1.23
Mark.1.29-Mark.1.34; Matt.8.14-Matt.8.16; Luke.4.38-Luke.4.41
Mark.1.21; Mark.1.23
1Cor.9.5
1Cor.9.5
Mark.9.27; Acts.3.7; Acts.9.41
Mark.9.27; Acts.3.7; Acts.9.41
Matt.8.16-Matt.8.17; Luke.4.40-Luke.4.41
Matt.4.24
Matt.4.24
Matt.4.23; Mark.3.11-Mark.3.12; Acts.16.17-Acts.16.18
Matt.4.23; Mark.3.11-Mark.3.12; Acts.16.17-Acts.16.18
Mark.1.35-Mark.1.38; Luke.4.42-Luke.4.43
Matt.4.23; Luke.4.42-Luke.4.44
Luke.5.16; Matt.14.23
Mark.1.35-Mark.1.38; Luke.4.42-Luke.4.43
Luke.5.16; Matt.14.23
John.12.19
John.12.19
Isa.61.1
Isa.61.1
Luke.4.44; Mark.1.21
Luke.4.44; Mark.1.21
Mark.1.40-Mark.1.44; Matt.8.2-Matt.8.4; Luke.5.12-Luke.5.14
Matt.8.2-Matt.8.4; Luke.5.12-Luke.5.14
Mark.10.17; Matt.17.14; Matt.27.29; Mark.9.22-Mark.9.23; Matt.9.28
Mark.1.40-Mark.1.44; Matt.8.2-Matt.8.4; Luke.5.12-Luke.5.14
Mark.10.17; Matt.17.14; Matt.27.29; Mark.9.22-Mark.9.23; Matt.9.28
Matt.9.30
Matt.9.30
Mark.1.34; Mark.5.43; Mark.7.36; Mark.8.26; Matt.9.30; Matt.17.9; Matt.12.16; Luke.17.14; Lev.14.2-Lev.14.32; Mark.6.11; Luke.9.5; Jas.5.3
Mark.1.34; Mark.5.43; Mark.7.36; Mark.8.26; Matt.9.30; Matt.17.9; Matt.12.16; Luke.17.14; Lev.14.2-Lev.14.32; Mark.6.11; Luke.9.5; Jas.5.3
Mark.7.36; Matt.9.31; Luke.5.15-Luke.5.16; 2Cor.11.26; 2Cor.11.26; Mark.2.2; Mark.2.13; Mark.3.7; John.6.2
Mark.7.36; Matt.9.31; Luke.5.15-Luke.5.16; 2Cor.11.26; 2Cor.11.26; Mark.2.2; Mark.2.13; Mark.3.7; John.6.2
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кудайдын Уулу Ыйса Машайактын Жакшы Кабарынын башталышы.
1 Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия,
2 Пайгамбарлардын китептеринде: «Мына, Мен Сенден мурун Өзүмдүн периштемди жиберип жатам. Ал Сага жол даярдайт»;
2 как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
3 «Теңирге жол даярдагыла. Ал үчүн жолдорду түздөгүлө деп, ээн талаада жар салган үн угулат», – деп жазылгандай,
3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.
4 чөмүлдүрүүчү Жакан келип, ээн талаада сууга чөмүлдүрүп, мындай деп жар салды: «Күнөөңөр кечирилиши үчүн, тобо кылгыла, сууга чөмүлдүрүлгүлө».
4 Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов.
5 Бүт Жүйүт эли жана бардык иерусалимдиктер ага келип, күнөөлөрүн моюндарына алып, ачык айтып жатышты. Жакан аларды Иордан дарыясына чөмүлдүрүп жатты.
5 И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои.
6 Жакан төөнүн жүнүнөн кийим кийип, белине кайыш кур курчанып жүрчү. Ал чегиртке менен жапайы бал жечү.
6 Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед.
7 Жакан элге мындай деп жар салды: «Менин артымдан менден Күчтүү келе жатат. Мен эңкейип, Анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын.
7 И проповедывал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его;
8 Мен силерди сууга чөмүлдүрдүм, Ал болсо Ыйык Рухка чөмүлдүрөт».
8 я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым.
9
Ошол күндөрдө Галилеянын Назарет шаарынан Ыйса келип, Жакан тарабынан Иордан суусуна чөмүлдүрүлдү.
9 И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане.
10 Ал суудан чыкканда, (Жакан) ачылган асманды жана Рухтун көгүчкөн сыяктуу Ага түшүп келе жатканын көрдү.
10 И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него.
11 Ошондо асмандан «Сен Менин сүйүктүү Уулумсуң. Мен Сага ыраазымын» деген үн угулду.
11 И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
12
Ошол замат Рух Аны чөлгө алып барды.
12 Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню.
13 Ыйса чөлдө кырк күн болуп, шайтан тарабынан сыналды. Ал жырткычтар менен бирге болду. Периштелер Ага кызмат кылышты.
13 И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему.
14 Жакан камакка алынгандан кийин, Ыйса Галилеяга келип, Кудайдын Падышачылыгы жөнүндө жар салып:
14 После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия
15 «Убакыт келди, Кудайдын Падышачылыгы жакындап калды. Тобо кылгыла, Жакшы Кабарга ишенгиле», – деди.
15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.
16
Ыйса Галилея көлүнүн жээги менен бара жатып, көлгө тор салып жаткан Шымонду жана анын бир тууганы Андрейди көрдү. Алар балыкчылар эле.
16 Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы.
17 Ошондо Ыйса аларга: «Менин артымдан ээрчигиле, Мен силерди адам кармоочу кылам», – деди.
17 И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков.
18 Алар ошол замат торлорун таштап, Анын артынан ээрчип жөнөштү.
18 И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним.
19 Бир аз нары баскандан кийин, Ал Зебедейдин уулдары Жакып менен Жаканды көрдү. Алар кайыктын ичинде тор оңдоп отурушкан эле.
19 И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети;
20 Ошол замат Ыйса аларды чакырды. Ошондо алар атасы Зебедейди жумушчулары менен кайыкка калтырып, Ыйсанын артынан ээрчип жөнөштү.
20 и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним.
21
Алар Капернаумга келишти. Ыйса ишемби күнү синагогага кирип, элди окутту.
21 И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил.
22 Эл Анын окутуусуна таң калды. Анткени Ыйса аларды мыйзам окутуучулардай эмес, бийлиги бар адамдай окутту.
22 И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники.
23 Алардын синагогасында жин оорулуу бир адам бар эле. Ал ошол замат:
23 В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
24 «Эй, назареттик Ыйса! Бизде эмне ишиң бар? Сен бизди жок кылганы келдиңби? Сенин Ким экениңди билем, Сен Кудайдын ыйыгысың!» – деп кыйкырды.
24 оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.
25 Бирок Ыйса жинге: «Үнүңдү бас да, анын ичинен чыгып кет!» – деп тыюу салды.
25 Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него.
26 Ошондо жин ал адамды калтыратып жана катуу кыйкыртып, анын ичинен чыгып кетти.
26 Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него.
27 Бардыгынын үрөйлөрү учуп, бири-бирине: «Бул эмнеси? Бул эмне деген жаңы окутуу?! Ал жиндерге бийлик менен буйрук берип жатат, алар болсо Ага баш ийип жатышат», – дешти.
27 И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?
28 Ал жөнүндөгү кабар Галилеянын туш тарабына тез эле тарап кетти.
28 И скоро разошлась о Нем молва по всей окрестности в Галилее.
29
Ыйса синагогадан чыккандан кийин, Жакыпты, Жаканды ээрчитип, түз эле Шымон менен Андрейдин үйүнө келди.
29 Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном.
30 Шымондун кайненеси ысытма оорусу менен ооруп жаткан. Ыйсага дароо ал жөнүндө айтышты.
30 Теща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней.
31 Ошондо Ыйса оорулуунун жанына келип, колунан кармап тургузду. Аял ысытма оорусунан ошол замат айыгып, аларга кызмат кыла баштады.
31 Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им.
32
Күн батып, кеч киргенде, Ага бардык оорулууларды жана жин оорулууларды алып келишти.
32 При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых.
33 Шаардын бардык эли эшиктин алдына чогулду.
33 И весь город собрался к дверям.
34 Ыйса ар кандай оорудан азап чеккен көптөгөн адамдарды айыктырды, көптөгөн адамдардын ичинен жиндерди кууп чыгарды, алардын сүйлөшүнө жол берген жок. Анткени жиндер Анын Машайак экендигин билишчү.
34 И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос.
35
Эртеси Ыйса таң ата электе туруп, үйдөн чыгып, ээн жерге барып сыйынды.
35 А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
36 Шымон жана анын жанындагылар Ыйсаны издеп жөнөштү.
36 Симон и бывшие с ним пошли за Ним
37 Аны табышканда: «Бардыгы Сени издеп жатышат!» – дешти.
37 и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя.
38 Ыйса аларга: «Жакын жердеги башка кыштактарга, шаарларга баралы. Мен ошол жерлерде да Жакшы Кабар айтышым керек. Анткени Мен ошон үчүн келгем», – деди.
38 Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедывать, ибо Я для того пришел.
39 Ошентип, Ал бүткүл Галилеяны аралап, алардын синагогаларында элди окутуп, жин оорулуу адамдардан жиндерди кууп чыгарып жүрдү.
39 И Он проповедывал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов.
40
Ыйсага пес оорулуу бир адам келип, тизелеп жыгылды да: «Эгерде Сен кааласаң, мени таза кыла аласың», – деп жалынды.
40 Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить.
41 Ыйса боор ооруп, ага колун тийгизди да: «Каалайм, таза бол!» – деди.
41 Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись.
42 Ошол замат ал пес оорусунан айыгып, таза болуп калды.
42 После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист.
43 Ыйса болсо ага: «Эч кимге эч нерсе айтпагын!» – деп, катуу эскертти да:
43 И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его
44 «Барып, ыйык кызмат кылуучуга көрүн, тазаланууң үчүн, Муса буйруган курмандыкты чал. Бул аларга күбөлөндүрүү болсун», – деп, кетирип жиберди.
44 и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им.
45 Ал болсо ал жерден кетти да, болгон окуяны элге жая баштады. Ошондуктан Ыйса шаарга ачык кире албай, шаардын сыртындагы ээн жерлерде болду. Ошондо да Ага бардык жерден эл келип жатты.
45 А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к Нему отовсюду.