Luke.7.1-Luke.7.10; Matt.8.5-Matt.8.13
Matt.8.5-Matt.8.13
Luke.7.1-Luke.7.10; Matt.8.5-Matt.8.13
Matt.8.5
Matt.8.5
Acts.10.22
Acts.10.22
Luke.4.31; Luke.4.33
Luke.4.31; Luke.4.33
Luke.8.49; Mark.5.35; Matt.9.36
Luke.8.49; Mark.5.35; Matt.9.36
Ps.106.20; Matt.8.16
Ps.106.20; Matt.8.16
Mark.6.6; Matt.9.2
Mark.6.6; Matt.9.2
Luke.8.42; Luke.9.38; Judg.11.34; Heb.11.17
Luke.8.42; Luke.9.38; Judg.11.34; Heb.11.17
Matt.20.34; Luke.8.52
Matt.20.34; Luke.8.52
2Sam.3.31; Luke.8.54; Mark.5.41; Luke.7.22; Matt.11.5; John.11.43; Acts.9.40
2Sam.3.31; Luke.8.54; Mark.5.41; Luke.7.22; Matt.11.5; John.11.43; Acts.9.40
1Kgs.17.23; 2Kgs.4.36; Heb.11.35
1Kgs.17.23; 2Kgs.4.36; Heb.11.35
Luke.2.20; Matt.9.8; Matt.15.31; Acts.11.18; Acts.21.20; Matt.5.16; Luke.13.13; Luke.7.39; Deut.18.15; Matt.21.11; Luke.1.68
Luke.2.20; Matt.9.8; Matt.15.31; Acts.11.18; Acts.21.20; Matt.5.16; Luke.13.13; Luke.7.39; Deut.18.15; Matt.21.11; Luke.1.68
Luke.7.18-Luke.7.35; Matt.11.2-Matt.11.19
Matt.9.14
Luke.7.18-Luke.7.35; Matt.11.2-Matt.11.19
Matt.9.14
Matt.11.1-Matt.11.6
John.4.25; John.6.14; John.11.27; Luke.3.15
John.4.25; John.6.14; John.11.27; Luke.3.15
Luke.7.19; Luke.7.19
Luke.7.19; Luke.7.19
Mark.1.34; Luke.18.42; Matt.9.30; Matt.12.22; Matt.15.31; Matt.20.34; Matt.21.14; Mark.8.25; John.9.7
Mark.1.34; Luke.18.42; Matt.9.30; Matt.12.22; Matt.15.31; Matt.20.34; Matt.21.14; Mark.8.25; John.9.7
Isa.29.18; Isa.35.5-Isa.35.6; Matt.15.30; Luke.17.14; Mark.7.35; Luke.7.14; Luke.4.18; Matt.5.3; Jas.2.5
Isa.29.18; Isa.35.5-Isa.35.6; Matt.15.30; Luke.17.14; Mark.7.35; Luke.7.14; Luke.4.18; Matt.5.3; Jas.2.5
Isa.8.14-Isa.8.15; John.6.61
Isa.8.14-Isa.8.15; John.6.61
Matt.11.7-Matt.11.15
Luke.1.80; Luke.3.2; Eph.4.14; Jas.1.6
Luke.1.80; Luke.3.2; Eph.4.14; Jas.1.6
Luke.1.76; Luke.20.6; Matt.14.5
Luke.1.76; Luke.20.6; Matt.14.5
Mark.1.2; Mal.3.1; Luke.1.17; Luke.1.76
Mark.1.2; Mal.3.1; Luke.1.17; Luke.1.76
Luke.20.6; Luke.3.12; Matt.21.32; Luke.3.12; Matt.21.32; Acts.18.25; Acts.19.3
Luke.20.6; Luke.3.12; Matt.21.32; Luke.3.12; Matt.21.32; Acts.18.25; Acts.19.3
Matt.21.25; Matt.21.32; Matt.23.13; Luke.10.25; Luke.11.45-Luke.11.46; Luke.11.52; Luke.14.3; Matt.22.35; Mark.7.9; Acts.2.23; Acts.13.36
Matt.21.25; Matt.21.32; Matt.23.13; Luke.10.25; Luke.11.45-Luke.11.46; Luke.11.52; Luke.14.3; Matt.22.35; Mark.7.9; Acts.2.23; Acts.13.36
Matt.3.4; Mark.1.6; Luke.1.15
Matt.3.4; Mark.1.6; Luke.1.15
Luke.7.36; Luke.14.1; Matt.9.10; John.2.1; John.12.2; Luke.15.2; Luke.19.7; Matt.9.11
Luke.7.36; Luke.14.1; Matt.9.10; John.2.1; John.12.2; Luke.15.2; Luke.19.7; Matt.9.11
Luke.11.49; Prov.8.1-Prov.8.36
Luke.11.49; Prov.8.1-Prov.8.36
Luke.11.37; Luke.14.1
Luke.11.37; Luke.14.1
Luke.7.37-Luke.7.39; Matt.26.6-Matt.26.13; Mark.14.3-Mark.14.9; John.12.1-John.12.8
Luke.7.37-Luke.7.39; Matt.26.6-Matt.26.13; Mark.14.3-Mark.14.9; John.12.1-John.12.8
Luke.7.44; John.11.2
Luke.7.44; John.11.2
Luke.15.2; Luke.7.16; John.4.19; Luke.22.64
Luke.15.2; Luke.7.16; John.4.19; Luke.22.64
Matt.18.28
Matt.18.28
Matt.18.25; Rom.8.32
Matt.18.25; Rom.8.32
1Tim.5.10; Gen.18.4; Luke.7.38
1Tim.5.10; Gen.18.4; Luke.7.38
2Sam.15.5; 2Sam.19.39; 2Sam.20.9; Luke.7.38
2Sam.15.5; 2Sam.19.39; 2Sam.20.9; Luke.7.38
Ps.22.5; Ps.140.5; Eccl.9.8; Matt.6.17
Ps.22.5; Ps.140.5; Eccl.9.8; Matt.6.17
Luke.7.39
Luke.7.39
Luke.5.20; Matt.9.2; Mark.2.5; Jas.5.15; 1John.2.12; John.20.23
Luke.5.20; Matt.9.2; Mark.2.5; Jas.5.15; 1John.2.12; John.20.23
Luke.5.21
Luke.5.21
Luke.7.9; Luke.7.47; 1Tim.1.14; Mark.10.52; Eph.2.8; Luke.8.48; 1Sam.1.17; Mark.5.34
Luke.7.9; Luke.7.47; 1Tim.1.14; Mark.10.52; Eph.2.8; Luke.8.48; 1Sam.1.17; Mark.5.34
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Угуп турган элге Ыйса Өзүнүн сөздөрүн айтып бүткөндөн кийин, Капернаум шаарына келди.
1 Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум.
2 Бир жүз башынын жакшы көргөн кулу ооруп, өлүм алдында жаткан эле.
2 У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти.
3 Жүз башы Ыйса жөнүндө укканда, «Келип, кулумду айыктырып берсе экен» деген өтүнүч менен жүйүт аксакалдарын Ыйсага жөнөттү.
3 Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.
4 Алар Ыйсага келишип: «Ал Сенин жардамыңа татыктуу киши.
4 И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это,
5 Анткени ал биздин элибизди жакшы көрөт, бизге синагога да курдуруп берген», – деп, Ага чоң өтүнүч менен кайрылышты.
5 ибо он любит народ наш и построил нам синагогу.
6 Ыйса алар менен бирге жөнөдү. Ал үйгө жакындап калганда, жүз башы Ага досторун жиберип, мындай деп айттырды: «Теңир, убара болбо! Үйүмдүн босогосун аттооңо мен татыксызмын.
6 Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой;
7 Ошондуктан Сага өзүм барууну да ылайык көрбөдүм. Сен бир гана сөз айтсаң, менин кулум айыгат.
7 потому и себя самого не почел я достойным придти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой.
8 Анткени мен да бийлик астындагы адаммын, бирок менин кол астымда да аскерлерим бар. Алардын бирине: “Бар”, – десем, барат; дагы бирине: “Кел”, – десем, келет; кулума: “Муну кыл!” – десем, кылат».
8 Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.
9 Ыйса муну укканда, жүз башыга таң калды. Анан Өзүнүн артынан ээрчип келе жаткан элге бурулуп: «Силерге айтып коёюн, Мен мындай ишенимди Ысрайыл жеринен да тапкан эмесмин», – деди.
9 Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры.
10 Жиберилген кишилер үйгө кайтып келишип, ооруп жаткан кулдун айыгып калганын көрүштү.
10 Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
11
Анан Ыйса Наин шаарына барды. Аны шакирттери жана топ эл ээрчип жүрдү.
11 После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа.
12 Ал шаардын дарбазасына жакын калганда, бир жесир аялдын жалгыз баласынын сөөгүн көтөрүп чыгышты. Аялдын жанында бир топ киши бар эле.
12 Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.
13 Теңир аялды көргөндө, аны аяп: «Ыйлаба!» – деди да,
13 Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
14 табытка жакын келип, колун тийгизди. Көтөрүп бара жаткандар токтоп калышты. Ошондо Ыйса: «Жигит, сага айтып жатам, ордуңдан тур!» – деди.
14 И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
15 Өлүк өйдө болуп, отурду да, сүйлөй баштады. Ыйса аны энесинин колуна тапшырды.
15 Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
16 Бардыгынын үрөйү учуп: «Арабыздан улуу Пайгамбар чыкты, Кудай Өз элине келди», – деп, Кудайды даңкташты.
16 И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.
17 Ал жөнүндөгү мындай көз караш бүткүл Жүйүт аймагына жана анын тегерек-четине тарап кетти.
17 Такое мнение о Нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.
18 Бул окуялар тууралуу Жакан өзүнүн шакирттеринен кабардар болду.
18 И возвестили Иоанну ученики его о всем том.
19
Ошондо ал эки шакиртин чакырып алып, «Келе турган Сенсиңби же башканы күтүшүбүз керекпи?» – деп суратыш үчүн, Ыйсага жиберди.
19 Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?
20 Алар Ыйсага келишип: «Бизди чөмүлдүрүүчү Жакан жиберди. Ал Сенден: “Келе турган Сенсиңби же башканы күтүшүбүз керекпи?” – деп сурап жатат», – дешти.
20 Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно придти, или другого ожидать нам?
21 Ал учурда Ыйса көптөрдү оору-кеселдеринен айыктырып, жиндерден бошотуп, көптөгөн сокурлардын көзүн ачкан эле.
21 А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение.
22 Ыйса Жакандын шакирттерине: «Укканыңар менен көргөнүңөрдү Жаканга айтып баргыла: сокурлар көрүп, майыптар басып, пес оорулуулар айыгып, дүлөйлөр угуп, өлгөндөр тирилип жатышат, жакырларга Жакшы Кабар таратылып жатат.
22 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют;
23 Менин ким экендигимен шектенбеген адам бактылуу!» – деди.
23 и блажен, кто не соблазнится о Мне!
24
Жакан жиберген адамдар кетишкенден кийин, Ыйса элге Жакан жөнүндө айта баштады: «Ээн талаага эмне көргөнү бардыңар эле? Желге ыргалган камыштыбы?
24 По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую?
25 Силер деги эмнени көргөнү бардыңар эле? Кымбат баалуу кийим кийген адамдыбы? Кымбат баалуу кийим кийип, шаан-шөкөттүү жашагандар падыша сарайларында болушат да!
25 Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских.
26 Силер деги эмнени көргөнү бардыңар эле? Пайгамбардыбы? Силерге айтып коёюн, ал пайгамбардан да чоң!
26 Что же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка.
27 Ыйык Жазуудагы “Мен Сенден мурун Өзүмдүн периштемди жиберип жатам. Ал Сага жол даярдайт” деген сөз ошол жөнүндө жазылган.
27 Сей есть, о котором написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
28 Силерге айтып коёюн, аял затынан төрөлгөндөрдүн ичинен чөмүлдүрүүчү Жакандан чоң бир да пайгамбар жок, бирок Кудайдын Падышачылыгындагылардын эң кичинеси андан чоң!»
28 Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его.
29 Ошондо Аны угуп турган бүт эл жана салык жыйноочулар Жакандын чөмүлдүрүүсү менен сууга чөмүлдүрүлүп, Кудайды даңкташты.
29 И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым;
30 Ал эми фарисейлер менен мыйзам окутуучулар сууга чөмүлдүрүлүшпөй, өздөрүнө карата Кудайдын эркин четке кагышты.
30 а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него.
31 Ошондо Ыйса мындай деди: «Бул муундун адамдарын кимге салыштырсам экен? Алар кимге окшош?
31 Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны?
32 Алар көчөдө отуруп алып, бири-бирине: “Биз силерге чоор тартып бердик, бирок силер бийлеген жоксуңар. Биз силерге муңдуу ырларды ырдап бердик, бирок силер ыйлаган жоксуңар”, – деп кыйкырган балдарга окшош.
32 Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали.
33 Анткени чөмүлдүрүүчү Жакан келди, нан да жебейт, шарап да ичпейт. Силер аны ичинде жин бар дейсиңер.
33 Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес.
34 Адам Уулу келди, ичет, жейт. Силер Аны жегенди, шарап ичкенди жакшы көргөн адам, салыкчылар менен күнөөкөрлөрдүн досу дейсиңер.
34 Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
35 Акылмандуулук өзүнүн бардык иштери аркылуу акталды».
35 И оправдана премудрость всеми чадами ее.
36
Бир фарисей Ыйсаны тамакка чакырды. Ыйса анын үйүнө барып, дасторконго отурду.
36 Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.
37 Ошол шаардагы бир күнөөкөр аял Анын фарисейдин үйүндө экендигин билип, айнек идишке куюлган жыпар жыттуу май алып келди.
37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром
38 Ал Ыйсанын бут жагына келип, Анын буттарына көз жашын төгүп, ыйлай баштады. Анан Анын буттарын чачы менен сүртүп, өпкүлөп, жыпар жыттуу май менен майлады.
38 и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.
39 Ыйсаны чакырган фарисей муну көргөндө: «Эгерде Ал пайгамбар болсо, анда Өзүнө кол тийгизип жаткан аялдын ким экенин, кандай аял экенин билмек, бул күнөөкөр аял да», – деп ойлоду.
39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница.
40 Ошондо Ыйса ага кайрылып: «Шымон, сага айта турган сөзүм бар», – деди. Ал Ага: «Айт, Устат», – деди.
40 Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель.
41
Ыйса ага мындай деди: «Бир киши эки адамга карызга акча берет. Бирине беш жүз, экинчисине элүү динарий.
41 Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят,
42 Алардын бере турган эч нерсеси болбогондуктан, ал экөөнүн тең карызын кечип коёт. Айтчы, алардын кимиси аны көбүрөөк жакшы көрөт?»
42 но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?
43 Шымон: «Көбүрөөк карызы кечирилгени деп ойлойм», – деди. Ыйса ага: «Туура айттың», – деди да,
43 Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил.
44 аялды карап: «Бул аялды көрдүңбү? Мен сенин үйүңө келгенимде, сен Мага бутумду жууганга суу берген жоксуң. Бул аял болсо бутума көз жашын төгүп, чачы менен сүрттү.
44 И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла;
45 Сен Мени өпкөн жоксуң. Ал болсо Мен келгенден бери бутумду өөп жатат.
45 ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги;
46 Сен Менин башымды майлаган жоксуң. Ал болсо жыпар жыттуу май менен Менин буттарымды майлады.
46 ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.
47 Ошондуктан сага айтып коёюн, анын көп күнөөлөрү кечирилди, ошон үчүн анын сүйүүсү күчтүү. Ал эми аз кечирилгендин сүйүүсү күчтүү эмес», – деди.
47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.
48 Аялга болсо: «Сенин күнөөлөрүң кечирилди», – деди.
48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
49 Ошондо Аны менен бир дасторкондо отургандар: «Күнөөлөрдү да кечире алган бул ким Өзү?» – деп, өз ара сүйлөшүштү.
49 И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает?
50 Ыйса аялга: «Сени ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер!» – деди.
50 Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.