Бул эврей элинде өкүнүүнү, кайгырууну билдирет.
Luke.21.36; Rom.12.12; Eph.6.18; Col.4.2; 1Thess.5.17; Luke.11.5-Luke.11.9; 2Cor.4.1; 2Cor.4.16; 2Thess.3.13
Luke.21.36; Rom.12.12; Eph.6.18; Col.4.2; 1Thess.5.17; Luke.11.5-Luke.11.9; 2Cor.4.1; 2Cor.4.16; 2Thess.3.13
2Cor.8.21
2Cor.8.21
Luke.11.8
Luke.11.8
Rev.6.10; Isa.63.4; Rom.8.33; Col.3.12; Titus.1.1; Mark.13.20; Ps.87.2; Jas.5.7; 2Pet.3.9
Rev.6.10; Isa.63.4; Rom.8.33; Col.3.12; Titus.1.1; Mark.13.20; Ps.87.2; Jas.5.7; 2Pet.3.9
Heb.10.37; Luke.17.26-Luke.17.30; Matt.24.12
Heb.10.37; Luke.17.26-Luke.17.30; Matt.24.12
Luke.16.15; Matt.5.20; 2Cor.1.9; Prov.30.12; Isa.65.5; John.7.48-John.7.49
Luke.16.15; Matt.5.20; 2Cor.1.9; Prov.30.12; Isa.65.5; John.7.48-John.7.49
2Kgs.20.5; 2Kgs.20.8; Acts.3.1; Luke.18.14
2Kgs.20.5; 2Kgs.20.8; Acts.3.1; Luke.18.14
Matt.6.5; Mark.11.25; Rev.3.17
Matt.6.5; Mark.11.25; Rev.3.17
Matt.9.14; Luke.11.42
Matt.9.14; Luke.11.42
Luke.18.11; Ezra.9.6; Luke.23.48; Ps.78.9; Ezek.16.63; Dan.9.19
Luke.18.11; Ezra.9.6; Luke.23.48; Ps.78.9; Ezek.16.63; Dan.9.19
Luke.14.11
Luke.14.11
Luke.18.15-Luke.18.17; Matt.19.13-Matt.19.15; Mark.10.13-Mark.10.16
Matt.19.13-Matt.19.15; Mark.10.13-Mark.10.16
Luke.18.39
Luke.18.15-Luke.18.17; Matt.19.13-Matt.19.15; Mark.10.13-Mark.10.16
Luke.18.39
Matt.18.3; Mark.9.39; Matt.18.3
Matt.18.3; Mark.9.39; Matt.18.3
John.3.3; John.3.5; Luke.8.13; Jas.1.21
John.3.3; John.3.5; Luke.8.13; Jas.1.21
Luke.18.18-Luke.18.30; Matt.19.16-Matt.19.29; Mark.10.17-Mark.10.30; Luke.10.25-Luke.10.28
Matt.19.16-Matt.19.30; Mark.10.17-Mark.10.31
Matt.19.16; Matt.25.34
Luke.18.18-Luke.18.30; Matt.19.16-Matt.19.29; Mark.10.17-Mark.10.30; Luke.10.25-Luke.10.28
Matt.19.16; Matt.25.34
Rom.13.9; Exod.20.12-Exod.20.16; Deut.5.16-Deut.5.20; Matt.5.21; Matt.5.27
Rom.13.9; Exod.20.12-Exod.20.16; Deut.5.16-Deut.5.20; Matt.5.21; Matt.5.27
Phil.3.6
Phil.3.6
Luke.12.33; Luke.16.9; Luke.19.8; Acts.2.45; Acts.4.34-Acts.4.35; 1Tim.6.18-1Tim.6.19; Matt.6.19-Matt.6.20
Luke.12.33; Luke.16.9; Luke.19.8; Acts.2.45; Acts.4.34-Acts.4.35; 1Tim.6.18-1Tim.6.19; Matt.6.19-Matt.6.20
Ezek.33.31
Ezek.33.31
1Cor.1.26; Matt.13.22; Matt.12.28
1Cor.1.26; Matt.13.22; Matt.12.28
Luke.18.24
Luke.18.24
Luke.1.37; Gen.18.14; Job.42.2; Jer.32.17; Jer.32.27
Luke.1.37; Gen.18.14; Job.42.2; Jer.32.17; Jer.32.27
Matt.19.27
Matt.4.20; Matt.4.22; Mark.1.18; Mark.1.20
Matt.4.20; Matt.4.22; Mark.1.18; Mark.1.20
Luke.14.26
Luke.14.26
Job.42.10; Matt.6.33; Matt.12.32; Eph.1.21; Luke.20.35
Job.42.10; Matt.6.33; Matt.12.32; Eph.1.21; Luke.20.35
Luke.18.31-Luke.18.33; Matt.20.17-Matt.20.19; Mark.10.32-Mark.10.34
Matt.20.17-Matt.20.19; Mark.10.32-Mark.10.34
Luke.9.51; Ps.22; Matt.1.22; Matt.26.24
Luke.18.31-Luke.18.33; Matt.20.17-Matt.20.19; Mark.10.32-Mark.10.34
Luke.9.51; Ps.22; Matt.1.22; Matt.26.24
Matt.27.2; John.18.30-John.18.31; Acts.3.13; Acts.2.23; Acts.4.27; Acts.21.11; Matt.27.26-Matt.27.31; Mark.14.65; Mark.15.19; Matt.26.67
Matt.27.2; John.18.30-John.18.31; Acts.3.13; Acts.2.23; Acts.4.27; Acts.21.11; Matt.27.26-Matt.27.31; Mark.14.65; Mark.15.19; Matt.26.67
Luke.9.22
Luke.9.22
Mark.9.32; Luke.9.45; Luke.24.16
Mark.9.32; Luke.9.45; Luke.24.16
Luke.18.35-Luke.18.43; Matt.20.29-Matt.20.34; Mark.10.46-Mark.10.52
Matt.20.29-Matt.20.34; Mark.10.46-Mark.10.52
John.9.1; John.9.8
Luke.18.35-Luke.18.43; Matt.20.29-Matt.20.34; Mark.10.46-Mark.10.52
John.9.1; John.9.8
Matt.2.23
Matt.2.23
Matt.1.1; Matt.9.27
Matt.1.1; Matt.9.27
Luke.18.15
Luke.18.15
Mark.10.36
Mark.10.36
Luke.7.50; Luke.8.48; Luke.17.19; Matt.9.22; Mark.5.34; Luke.7.3; Luke.8.36; Luke.8.50
Luke.7.50; Luke.8.48; Luke.17.19; Matt.9.22; Mark.5.34; Luke.7.3; Luke.8.36; Luke.8.50
Luke.7.16; Luke.13.13; Luke.19.37
Luke.7.16; Luke.13.13; Luke.19.37
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ыйса шакирттерине дайыма сыйынуу жана чөкпөө жөнүндө мындай үлгү-насаат аңгеме айтып берди:
1 Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать,
2 «Бир шаарда Кудайдан коркпогон, адамдардан уялбаган сот болуптур.
2 говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился.
3 Ошол эле шаарда бир жесир аял бар экен. Аял сотко кайра-кайра келип: “Мени каршылашымдан корго”, – деп өтүнөт.
3 В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего.
4 Бирок сот көпкө чейин анын өтүнүчүн аткаргысы келбейт. Акыры ал өз ичинен: “Кудайдан коркпосом да, элден уялбасам да,
4 Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь,
5 бул жесир аял мага тынчтык бербегендиктен, аны коргоюн. Ал келе берип, мени тажатпасын”, – дейт».
5 но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне.
6 Анан Теңир мындай деди: «Адилетсиз соттун эмне дегенин уктуңарбы?
6 И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный?
7 Кудай Өзү тандап алган, Өзүнө күнү-түнү жалынган адамдарды коргобойбу? Создуктурса да, аларды коргойт.
7 Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?
8 Силерге айтып коёюн, аларды тез эле коргоого алат. Бирок Адам Уулу келгенде, жер үстүнөн ишеним таба алар бекен?»
8 сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
9
Өздөрүн адил адам эсептеп, башкаларды басынткан кээ бир адамдарга да Ыйса мындай үлгү-насаат аңгеме айтты:
9 Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу:
10 «Эки адам сыйыныш үчүн, ийбадатканага кирет. Алардын бири фарисей, бири салык жыйноочу экен.
10 два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
11 Фарисей туруп алып, ичинен мындай деп сыйынат: “Кудайым! Сага ыраазымын, анткени мен башка адамдарга окшоп талап-тонобойм, жамандык кылбайм, ойноштук кылбайм жана мына бул салык жыйноочудай эмесмин!
11 Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:
12 Мен жумасына эки жолу орозо кармайм, тапкан бардык кирешемдин ондон бир бөлүгүн берем”.
12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.
13 Салык жыйноочу болсо алыс туруп алып, асманды кароого да батынбастан, көкүрөгүн койгулап: “Кудайым! Мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр!” – деп сыйынат.
13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
14 Силерге айтып коёюн, фарисейге караганда бул адам Кудай алдында көбүрөөк акталып, үйүнө кетти. Анткени өзүн өзү көтөргөн адам басынтылат, ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт».
14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
15
Колун тийгизип койсун деп, кээ бирөөлөр Ыйсага наристелерин алып келишти. Муну көргөн шакирттер аларга тыюу салышты.
15 Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя то, возбраняли им.
16 Бирок Ыйса наристелерди жанына чакырып, шакирттерине мындай деди: «Балдардын Мага келүүсүнө жол бергиле, аларга тоскоолдук кылбагыла, анткени Кудайдын Падышачылыгы ушундайлардыкы.
16 Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.
17 Силерге чындыкты айтып коёюн, ким Кудайдын Падышачылыгын баладай кабыл албаса, ал ага кирбейт».
17 Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него.
18
Башчылардын бири Ыйсадан: «Жакшы Устат! Түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн эмне кылышым керек?» – деп сурады.
18 И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
19 Ыйса ага: «Мени эмнеге жакшы дейсиң? Кудайдан башка эч ким жакшы эмес.
19 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог;
20 “Ойноштук кылба, киши өлтүрбө, уурдаба, бирөөгө жалаа жаппа, ата-энеңди сыйла” деген мыйзамдарды билесиң да», – деди.
20 знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою.
21 «Булардын баарын мен жаш чагымдан бери сактап келем», – деди ал.
21 Он же сказал: все это сохранил я от юности моей.
22 Ыйса муну укканда, ага мындай деди: «Сага дагы бир нерсе жетишпейт: колуңда болгондун бардыгын сатып, жакырларга таратып бер, ошондо сенин асманда казынаң болот. Анан келип, Менин артымдан ээрчи».
22 Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.
23 Муну укканда, башчынын көңүлү чөгө түштү, анткени ал өтө бай эле.
23 Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.
24 Ыйса анын көңүлү чөгө түшкөнүн көрүп: «Байлардын Кудайдын Падышачылыгына кирүүсү кандай кыйын!
24 Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!
25 Анткени бай адамдын Кудайдын Падышачылыгына кирүүсүнө караганда, төөнүн ийненин көзүнөн өтүүсү оңоюраак», – деди.
25 ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
26 Муну уккандар: «Анда ким куткарылат?» – дешти.
26 Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?
27 Ошондо Ыйса: «Бул адамдын колунан келбейт, бирок Кудайдын колунан келет», – деди.
27 Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу.
28
«Мына, биз баарын таштап, Сени ээрчип жүрөбүз», – деди Петир.
28 Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали за Тобою.
29 Ошондо Ыйса шакирттерине мындай деди: «Силерге чындыкты айтып коёюн, Кудайдын Падышачылыгы үчүн үй-жайын, же ата-энесин, же ага-инилерин, же эже-карындаштарын, же аялын, же балдарын таштаган адам
29 Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия,
30 бул дүйнөдө алардан көп эсе алат жана келечекте түбөлүк өмүргө ээ болот».
30 и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной.
31
Ыйса он эки шакиртин четке чыгарып алып, аларга: «Мына, биз Иерусалимге бара жатабыз. Ал жерде пайгамбарлар аркылуу Адам Уулу жөнүндө жазылгандардын баары орундалат.
31 Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом,
32 Анткени Аны бутпарастардын колуна салып беришет, алар болсо Аны шылдыңдашат, кордошот, бетине түкүрүшөт,
32 ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его,
33 камчы менен сабашат, анан өлтүрүшөт. Бирок Ал үчүнчү күнү тирилет», – деди.
33 и будут бить, и убьют Его: и в третий день воскреснет.
34 Шакирттер болсо бул сөздөрдүн эч бирин түшүнүшкөн жок. Бул сөздөрдүн мааниси алар үчүн купуя болгондуктан, айтылгандарды түшүнүшкөн жок.
34 Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного.
35
Ыйса Жерихо шаарына келе жатты. Жол боюнда бир сокур адам кайыр сурап отурган эле.
35 Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни,
36 Өзүнүн жанынан көп кишилердин өтүп бара жатканын уккан ал: «Эмне болуп жатат?» – деп сурады.
36 и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое?
37 Ага: «Назареттик Ыйса өтүп бара жатат», – деп жооп беришти.
37 Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
38 Ошондо сокур адам: «Ыйса, Дөөттүн Уулу, мага ырайым кыла көр!» – деп кыйкырды.
38 Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня.
39 Алдыда келе жаткандар анын унчукпай калуусун талап кылышты. Бирок ал: «Дөөттүн Уулу, мага ырайым кылчы!» – деп, мурункудан да катуу кыйкырды.
39 Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня.
40 Ыйса токтоп, аны Өзүнө алып келүүнү буйруду. Сокур адам жакын келгенде, Ыйса андан:
40 Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил его:
41 «Менин эмне кылышымды каалайсың?» – деп сурады. Ал Ага: «Теңир, менин көзүм көрсө экен», – деди.
41 чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы мне прозреть.
42 Ошондо Ыйса ага: «Көзүң көрсүн! Сени ишенимиң куткарды», – деди.
42 Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя.
43 Ошол замат анын көздөрү көрө баштады. Ал Кудайды даңктап, Ыйсаны ээрчип жөнөдү. Муну көргөн бүт эл да Кудайды даңктады.
43 И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.