Периштелер.
Периштелер.
Rom.1.7; 1Cor.1.24; 1Thess.1.4; 2Thess.2.13; John.17.11; John.17.15; 1Thess.5.23
Rom.1.7; 1Cor.1.24; 1Thess.1.4; 2Thess.2.13; John.17.11; John.17.15; 1Thess.5.23
2John.1.3; 1Pet.1.2; 2Pet.1.2
2John.1.3; 1Pet.1.2; 2Pet.1.2
2Pet.2
Titus.1.4; 1Tim.6.12; 2Tim.4.7; Luke.13.24; 1Cor.9.25; Phil.1.27
Titus.1.4; 1Tim.6.12; 2Tim.4.7; Luke.13.24; 1Cor.9.25; Phil.1.27
2Pet.2.1; Gal.2.4; 1Pet.2.8; Acts.11.23; Titus.1.16; 2Pet.2.1; 1John.2.22
2Pet.2.1; Gal.2.4; 1Pet.2.8; Acts.11.23; Titus.1.16; 2Pet.2.1; 1John.2.22
2Pet.1.12; 2Pet.3.17; 1Cor.10.4-1Cor.10.5; 1Cor.10.9; Num.14.29; Num.14.37; Num.26.64-Num.26.65; Ps.105.26; Heb.3.17-Heb.3.19
2Pet.1.12; 2Pet.3.17; 1Cor.10.4-1Cor.10.5; 1Cor.10.9; Num.14.29; Num.14.37; Num.26.64-Num.26.65; Ps.105.26; Heb.3.17-Heb.3.19
2Pet.2.4; Rev.20.2
2Pet.2.4; Rev.20.2
Gen.19.24; Deut.29.23; Hos.11.8; 2Pet.2.10
Gen.19.24; Deut.29.23; Hos.11.8; 2Pet.2.10
2Pet.2.10
2Pet.2.10
1Thess.4.16; 2Pet.2.11; Dan.10.13; Dan.12.1; Rev.12.7; Deut.34.6; Zech.3.2
1Thess.4.16; 2Pet.2.11; Dan.10.13; Dan.12.1; Rev.12.7; Deut.34.6; Zech.3.2
2Pet.2.12
2Pet.2.12
Gen.4.5-Gen.4.8; 2Pet.2.15; Num.16.1-Num.16.3; Num.16.31-Num.16.35
Gen.4.5-Gen.4.8; 2Pet.2.15; Num.16.1-Num.16.3; Num.16.31-Num.16.35
2Pet.2.13; Ezek.34.2; Ezek.34.8; Ezek.34.10; Prov.25.14; 2Pet.2.17; Heb.13.9; Matt.15.13
2Pet.2.13; Ezek.34.2; Ezek.34.8; Ezek.34.10; Prov.25.14; 2Pet.2.17; Heb.13.9; Matt.15.13
Isa.57.20; 2Cor.4.2; Phil.3.19; Isa.14.12; 2Pet.2.17
Isa.57.20; 2Cor.4.2; Phil.3.19; Isa.14.12; 2Pet.2.17
Gen.5.18; Deut.33.2; Dan.7.10; Mark.8.38; 1Thess.3.13; 2Thess.1.7
2Pet.2.5; 2Pet.2.6; 1Sam.2.3; Ps.93.4; John.6.60
Gen.5.18; Deut.33.2; Dan.7.10; Mark.8.38; 1Thess.3.13; 2Thess.1.7
Gen.5.18; Deut.33.2; Dan.7.10; Mark.8.38; 1Thess.3.13; 2Thess.1.7
2Pet.2.5; 2Pet.2.6; 1Sam.2.3; Ps.93.4; John.6.60
2Pet.2.5; 2Pet.2.6; 1Sam.2.3; Ps.93.4; John.6.60
2Pet.2.10; 2Pet.2.18; Lev.19.15; Deut.10.17
2Pet.2.10; 2Pet.2.18; Lev.19.15; Deut.10.17
2Pet.3.2
2Pet.3.2
2Pet.3.3
2Pet.3.3
Rom.8.9; Phil.3.3
Rom.8.9; Phil.3.3
Col.2.7; Eph.6.18; Rom.8.26
Col.2.7; Eph.6.18; Rom.8.26
2Cor.13.13; Acts.13.43; Titus.2.13; 2Pet.3.12
2Cor.13.13; Acts.13.43; Titus.2.13; 2Pet.3.12
Amos.4.11; Zech.3.2; 1Cor.3.15; 2Cor.5.11; Rev.3.4; Zech.3.4
Amos.4.11; Zech.3.2; 1Cor.3.15; 2Cor.5.11; Rev.3.4; Zech.3.4
Rom.14.24; Eph.3.20; John.17.12; Col.1.22; 1Pet.4.13; Eph.1.4; Eph.5.27; Phil.2.15; Rev.14.5
John.5.44; 1Tim.1.17; Rom.11.36
Rom.14.24; Eph.3.20; John.17.12; Col.1.22; 1Pet.4.13; Eph.1.4; Eph.5.27; Phil.2.15; Rev.14.5
Rom.14.24; Eph.3.20; John.17.12; Col.1.22; 1Pet.4.13; Eph.1.4; Eph.5.27; Phil.2.15; Rev.14.5
John.5.44; 1Tim.1.17; Rom.11.36
John.5.44; 1Tim.1.17; Rom.11.36
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кудай Ата аркылуу ыйыкталган жана Ыйса Машайак аркылуу сакталган чакырылгандарга Ыйса Машайактын кулу, Жакыптын бир тууганы Жүйүттөн салам!
1 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом:
2 Кудай силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин, силерде Анын сүйүүсү арта берсин!
2 милость вам и мир и любовь да умножатся.
3
Сүйүктүү бир туугандар, силерге жалпы куткарылуу жөнүндө жазууга дилгир элем, бирок мен силерди ыйыктарга бир ирет берилген ишеним үчүн күрөшүүгө чакырууну зарыл деп таптым.
3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание - подвизаться за веру, однажды преданную святым.
4 Анткени силердин араңарга жашыруун түрдө кирип алган адамдар бар. Алар – Кудайыбыздын ырайымын бузуктукка алмаштырган, жалгыз Эгедерибиз жана Теңирибиз Ыйса Машайактан баш тарткан, кудайсыз адамдар. Алар үчүн байыртадан эле сот белгиленген.
4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.
5 Силер баарын билсеңер да, мен Теңирдин Өз элин Мисир жеринен алып чыккандан кийин, ишенбегендерин жок кылып салганын,
5 Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил,
6 алгачкы абалын сактабай, өздөрүнүн жайын таштап кеткен периштелерди да түбөлүккө байлап, караңгылыкка камап, сот боло турган улуу күнгө сактап койгонун,
6 и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.
7 ошолорго окшоп бузуктукка баткан жана бөлөк дененин артынан ээрчиген Содом, Амор шаарлары жана алардын тегерегиндеги шаарлар башкаларга сабак болуш үчүн, түбөлүк от жазасына тартылганын эскертким келет.
7 Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, -
8 Өздөрүнүн денесин булгаган, жогоркуларды тоготпой, жогорку бийликтегилерди жамандаган ошол кыялкечтерге да так ушундай болот.
8 так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти.
9 Башкы периште Михаел да Мусанын сөөгүн талашып, шайтан менен айтышканда, аны айыптоого батынбай: «Сага Теңир тыюу салсын!» – деп гана айткан.
9 Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: "да запретит тебе Господь".
10 Булар болсо өздөрү билбегендеринин баарын жамандашат, өздөрүнүн табияты боюнча тилсиз жаныбарлардай, ал эми билген нерселери менен өздөрүн кыйратып жок кылышат.
10 А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя.
11 Аларга кайгы! Анткени алар Кабылдын жолу менен жүрүшөт; Биламга окшоп арам акчанын артынан түшүп адашып жүрүшөт; Корак сыяктуу каршы чыгып, өздөрүн өлүмгө дуушар кылып жатышат.
11 Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.
12 Мындайлар силердин сүйүү кечиңерде азгырык болушат. Силер менен тойлоп, өздөрүн коркпостон семиртишет. Алар – шамал айдаган суусуз булуттар. Алар – тамыры менен жулунган, эки жолу өлгөн, жемишсиз күзгү дарактар.
12 Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;
13 Алар – өзүнүн ыпылас нерселерин көбүктөнткөн деңиздин долу толкундары, адашкан жылдыздар. Алар үчүн караңгылыктын караңгылыгы түбөлүккө сакталып турат.
13 свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки.
14-15 Адам атадан кийинки жетинчи тукумдан чыккан Энох да алар жөнүндө: «Мына, Теңир бардыгын соттош үчүн, кудайсыздардын өздөрүнүн кудайсыздыгы менен жасаган иштеринин бетин ачуу үчүн, Ага каршы осол сөздөрдү айткан кудайсыз күнөөкөрлөрдү ашкерелөө үчүн, Өзүнүн түмөндөгөн ыйыктары менен келе жатат», – деп пайгамбарчылык кылган.
14 О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: "се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих -
14-15 Адам атадан кийинки жетинчи тукумдан чыккан Энох да алар жөнүндө: «Мына, Теңир бардыгын соттош үчүн, кудайсыздардын өздөрүнүн кудайсыздыгы менен жасаган иштеринин бетин ачуу үчүн, Ага каршы осол сөздөрдү айткан кудайсыз күнөөкөрлөрдү ашкерелөө үчүн, Өзүнүн түмөндөгөн ыйыктары менен келе жатат», – деп пайгамбарчылык кылган.
15 сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники".
16 Алар – күңкүлдөктөр жана эч нерсеге ыраазы болбогондор. Алар өздөрүнүн кумарларына жетеленип жашашат, ооз көптүрүп сүйлөшөт, өздөрүнүн пайдасы үчүн кошоматчылык кылышат.
16 Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти.
17 Бирок силер, сүйүктүү бир туугандар, Теңирибиз Ыйса Машайактын элчилери тарабынан алдын ала айтылган сөздөрдү эсиңерден чыгарбагыла.
17 Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа.
18 Алар силерге: «Акыркы убакта өздөрүнүн ыпылас кумарларына жетеленип жашаган шылдыңчылдар пайда болот», – деп айтышкан.
18 Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям.
19 Алар – ортого жик салуучу, Руху жок, табигый адамдар.
19 Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа.
20 Сүйүктүү бир туугандар, силер болсо өзүңөрдү ыйык ишенимиңердин негизинде бекемдегиле, Ыйык Рухтун жетеги менен сыйынгыла.
20 А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,
21 Түбөлүк өмүргө ээ болушуңар үчүн, Теңирибиз Ыйса Машайактан ырайым күтүп, өзүңөргө болгон Кудайдын сүйүүсүн сактап жашагыла.
21 сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни.
22 Олку-солку болуп жаткандарга боорукердик менен мамиле кылгыла.
22 И к одним будьте милостивы, с рассмотрением,
23 Ал эми кээ бирөөлөрдү оттон алып калган сыяктуу, коркутуу менен куткарып калгыла. Алардын денеси менен булганган кийиминен да жийиркенип, коркунуч менен ашкере кылгыла.
23 а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.
24-25
Кылымдар мурун жана азыр, түбөлүктөн түбөлүккө даңк, улуулук, кубат жана бийлик силерди жыгылуудан сактай ала турган, Өзүнүн даңкынын алдында кемчиликсиз кылып, кубанычыңарды сактап тура ала турган, биздин Теңирибиз Ыйса Машайак аркылуу Куткаруучубуз болгон жалгыз, акылман Кудайыбыздыкы! Оомийин.
24 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости,
24-25
Кылымдар мурун жана азыр, түбөлүктөн түбөлүккө даңк, улуулук, кубат жана бийлик силерди жыгылуудан сактай ала турган, Өзүнүн даңкынын алдында кемчиликсиз кылып, кубанычыңарды сактап тура ала турган, биздин Теңирибиз Ыйса Машайак аркылуу Куткаруучубуз болгон жалгыз, акылман Кудайыбыздыкы! Оомийин.
25 Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.