John.1.38; Luke.13.2; Luke.13.4; John.9.34; Exod.20.5
John.1.38; Luke.13.2; Luke.13.4; John.9.34; Exod.20.5
John.11.4
John.11.4
John.4.34; John.11.9; John.12.35; Rom.13.12; Gal.6.10
John.4.34; John.11.9; John.12.35; Rom.13.12; Gal.6.10
John.1.4-John.1.5; John.1.9; John.8.12
John.1.4-John.1.5; John.1.9; John.8.12
Mark.7.33; Mark.8.23; Matt.9.29
Mark.7.33; Mark.8.23; Matt.9.29
Luke.13.4; John.11.37
Luke.13.4; John.11.37
Acts.3.2; Acts.3.10
Acts.3.2; Acts.3.10
John.9.6-John.9.7
John.9.6-John.9.7
John.5.9
John.5.9
John.9.10
John.9.10
John.7.29; Matt.12.2; John.9.33; John.7.43; John.10.19
John.7.29; Matt.12.2; John.9.33; John.7.43; John.10.19
John.4.19; John.6.14
John.4.19; John.6.14
John.9.22; John.9.13
John.9.22; John.9.13
John.7.13; John.7.45-John.7.52; Rom.10.9; John.12.42; John.16.2
John.7.13; John.7.45-John.7.52; Rom.10.9; John.12.42; John.16.2
John.9.21
John.9.21
Josh.7.19; Jer.13.16; 1Sam.6.5; Isa.42.12; Acts.12.23; John.9.16
Josh.7.19; Jer.13.16; 1Sam.6.5; Isa.42.12; Acts.12.23; John.9.16
John.9.18; John.9.24
John.9.18; John.9.24
John.9.15
John.9.15
John.5.45
John.5.45
John.8.14
John.8.14
John.12.37; John.3.10
John.12.37; John.3.10
Job.27.9; Ps.65.18; Prov.28.9; Ps.33.16-Ps.33.17; Ps.144.19; Prov.15.20; Jas.5.16
Job.27.9; Ps.65.18; Prov.28.9; Ps.33.16-Ps.33.17; Ps.144.19; Prov.15.20; Jas.5.16
John.9.16; John.1.21; John.3.2
John.9.16; John.1.21; John.3.2
John.9.2; John.9.22
John.9.2; John.9.22
John.10.36
John.10.36
Rom.10.14
Rom.10.14
John.4.26
John.4.26
John.5.22; Matt.11.25; Luke.4.18; Matt.9.13; Matt.13.13; Mark.4.12; 2Cor.2.16
John.5.22; Matt.11.25; Luke.4.18; Matt.9.13; Matt.13.13; Mark.4.12; 2Cor.2.16
Rom.2.19
Rom.2.19
John.15.22; John.15.24; John.19.11; 1John.1.8
John.15.22; John.15.24; John.19.11; 1John.1.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ыйса кетип бара жатып, тубаса сокур адамды көрдү.
1 И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
2 Шакирттери Андан: «Устат, бул кишинин сокур болуп төрөлүшүнө кимдин күнөөсү себеп болду: өзүнүкүбү же ата-энесиникиби?» – деп сурашты.
2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?
3 Ыйса мындай деп жооп берди: «Өзүнүкү да, ата-энесиники да себеп болгон жок. Анын жашоосунда Кудайдын кудурети көрсөтүлүшү үчүн ушундай болду.
3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.
4 Күндүз Мени Жибергендин иштерин кылышым керек. Түн келет, ошондо эч ким эч нерсе кыла албай калат.
4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать.
5 Мен бул дүйнөдө болуп турганда, дүйнөнүн жарыгымын».
5 Доколе Я в мире, Я свет миру.
6 Ушул сөздү айткандан кийин, Ал жерге түкүрүп, топурактан ылай жасады да, аны сокур адамдын көзүнө сүйкөп, мындай деди:
6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому,
7 «Силоом (бул сөз «Жиберилген» деп которулат) көлмөсүнө барып жуун!» Ал барып жуунганда, көзү ачылды. Ал кайтып келгенде,
7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.
8 коңшулары жана анын мурун сокур экенин көргөндөр: «Бул киши ушу жерде кайыр сурап отурган киши эмеспи?» – деп жатышты.
8 Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни?
9 Бирөөлөрү: «Ошол» дешсе, бирөөлөрү: «Жок, бул ошого окшош экен», – дешти. Өзү болсо: «Ошол менмин», – деди.
9 Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я.
10 Ошондо алар андан: «Көздөрүң кантип ачылды?» – деп сурашты.
10 Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?
11 Ал мындай деп жооп берди: «Ыйса деген Киши ылай жасап, көзүмө сүйкөп: “Силоом көлмөсүнө барып жуун!” – деди. Мен барып жуундум, ошондо көздөрүм ачылды».
11 Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел.
12 Алар андан: «Ал кайда?» – деп сурашты. «Билбейм», – деп жооп берди ал.
12 Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.
13 Ошондо алар мурун сокур болгон бул кишини фарисейлердин алдына алып барышты.
13 Повели сего бывшего слепца к фарисеям.
14 Ыйса ылай жасап, анын көзүн ачкан күн ишемби күн болчу.
14 А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.
15 Фарисейлер да ал кишиден көзүнүн кантип көрүп калганын сурашты. «Ал көзүмө ылай сүйкөдү, анан мен жуундум, азыр көзүм көрүп жатат», – деп жооп берди ал.
15 Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.
16 Ошондо фарисейлердин кээ бирөөлөрү: «Ал Адам Кудайдан эмес. Анткени ишемби күнүн сактабайт экен», – дешсе, кээ бирөөлөрү: «Күнөөкөр адам ушундай кереметтерди жасай алмак беле?» – дешти. Ошентип, алардын арасында талаш чыгып кетти.
16 Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря.
17 Анан алар сокур адамдан: «Ал сенин көзүңдү ачпадыбы, Ал тууралуу сен эмне дейсиң?» – деп, дагы сурашты. Ошондо ал: «Ал – пайгамбар», – деп жооп берди.
17 Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.
18 Бирок жүйүттөр көзү ачылган кишинин мурда сокур экенине, азыр көрүп калгандыгына ата-энесин чакыртып келмейинче ишенишкен жок.
18 Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего
19 Алардан: «Сокур болуп төрөлгөн балаңар ушулбу? Азыр ал кандайча көрүп калды?» – деп сурашты.
19 и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит?
20 Ата-энеси аларга: «Бул биздин балабыз, анын сокур болуп төрөлгөнү чын.
20 Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым,
21 Бирок азыр анын көзү кандайча көрүп калгандыгын билбейбиз, көзүн ким ачканын да билбейбиз. Бала эмес го, өзүнөн сурагыла, өзү айтып берсин», – деп жооп берди.
21 а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; пусть сам о себе скажет.
22 Ата-энеси жүйүттөрдөн корккондуктан, ушинтип жооп берди. Анткени жүйүттөр «Ким Аны Машайак деп кабыл ала турган болсо, ал синагогадан чыгарылсын» деген чечим чыгарып коюшкан эле.
22 Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги.
23 Ошондуктан ата-энеси: «Бала эмес го, өзүнөн сурагыла», – деген эле.
23 Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; самого спросите.
24 Ошондо фарисейлер мурун сокур болгон кишини экинчи ирет чакырышты да: «Кудай алдында чыныңды айт, биз ал Адамдын күнөөкөр экендигин билебиз», – дешти.
24 Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.
25 Ал мындай деп жооп берди: «Анын күнөөкөр же күнөөкөр эмес экенин билбейм. Бир гана нерсени билем: мен сокур болчумун, азыр көзүм көрүп калды».
25 Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу.
26 «Ал сага эмне кылды? Көзүңдү кантип ачты?» – деп, алар дагы сурашты.
26 Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи?
27 «Айтып эле жатпаймынбы, өзүңөр укпай жатасыңар го. Дагы эмнени уккуңар келет? Же силер да Анын шакирти болгуңар келип жатабы?» – деп жооп берди ал.
27 Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?
28 «Анын шакирти сенсиң, биз болсо Мусанын шакирттерибиз», – деп, фарисейлер аны жекиришти да:
28 Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики.
29 «Кудайдын Мусага сүйлөгөнүн билебиз, ал эми Жанагынын кайдан келгенин билбейбиз», – дешти.
29 Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он.
30 Ошондо көзү көрүп калган адам аларга мындай деп жооп берди: «Анын кайдан келгенин билбегениңер кызык экен. Ал менин көзүмдү ачпадыбы.
30 Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.
31 Кудайдын күнөөкөрлөрдү укпай тургандыгын билебиз. Бирок ким Кудайдан коркуп, Анын эркин аткарса, Кудай аны угат.
31 Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает.
32 Бирөө тубаса сокурдун көзүн ачты дегенди эч ким эч качан уккан эмес.
32 От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному.
33 Эгерде Ал Адам Кудайдан болбосо, мындай ишти кыла алмак эмес».
33 Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.
34 Ошондо алар: «Күнөөкөр болуп төрөлгөн сен бизди окуткуң барбы?» – деп, аны ийбадатканадан кууп чыгышты.
34 Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.
35 Аны ийбадатканадан кууп чыгышканын Ыйса укканда, аны таап: «Сен Кудайдын Уулуна ишенесиңби?» – деп сурады.
35 Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия?
36 Ал Ага: «Мырза, Ал Ким? Мен Ага ишенейин», – деди.
36 Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?
37 Ыйса ага: «Сен Аны көрдүң. Ал азыр сени менен сүйлөшүп жатат», – деди.
37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.
38 Ошондо ал: «Ишенем, Теңир!» – деп, Ага таазим кылды.
38 Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
39 Анан Ыйса: «Мен бул дүйнөгө көзү көрбөгөндөр көрсүн, көргөндөр сокур болсун деп өкүм чыгаруу үчүн келгем», – деди.
39 И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы.
40 Анын жанында турган кээ бир фарисейлер муну укканда: «Эмне, биз да сокурбузбу?» – дешти.
40 Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы?
41 «Эгерде сокур болсоңор, анда мойнуңарда күнөө жок болмок. Бирок көзүбүз көрөт деп жатканыңар үчүн, күнөөңөр мойнуңарда калат», – деди Ыйса аларга.
41 Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас.