Бул көл «Тиберия көлү» деп да аталат.
John.6.1-John.6.13; Matt.14.13-Matt.14.21; Mark.6.32-Mark.6.44; Luke.9.10-Luke.9.17
Matt.14.13-Matt.14.21; Mark.6.32-Mark.6.44; Luke.9.10-Luke.9.17
Matt.4.18; John.21.1
John.6.1-John.6.13; Matt.14.13-Matt.14.21; Mark.6.32-Mark.6.44; Luke.9.10-Luke.9.17
Matt.4.18; John.21.1
John.6.15
John.6.15
John.2.13; John.11.55; Exod.12; John.5.1; John.7.2
John.2.13; John.11.55; Exod.12; John.5.1; John.7.2
Luke.6.20; John.1.44
Luke.6.20; John.1.44
Mark.6.37
Mark.6.37
John.1.40; John.1.44
John.1.40; John.1.44
2Kgs.4.42-2Kgs.4.43; 2Kgs.4.42-2Kgs.4.43
2Kgs.4.42-2Kgs.4.43; 2Kgs.4.42-2Kgs.4.43
Mark.6.39
Mark.6.39
John.6.23; Matt.15.36
John.6.23; Matt.15.36
John.4.19; John.1.21; John.7.40; Matt.21.11; John.11.27; Matt.11.3
John.4.19; John.1.21; John.7.40; Matt.21.11; John.11.27; Matt.11.3
John.6.15-John.6.21; Matt.14.22-Matt.14.33; Mark.6.45-Mark.6.51; Matt.8.18
Matt.14.22-Matt.14.36; Mark.6.45-Mark.6.56
John.12.12-John.12.15; John.6.3
John.6.15-John.6.21; Matt.14.22-Matt.14.33; Mark.6.45-Mark.6.51; Matt.8.18
John.12.12-John.12.15; John.6.3
Luke.24.38-Luke.24.39
Luke.24.38-Luke.24.39
John.21.8
John.21.8
John.6.11
John.6.11
John.6.24-John.6.25; Matt.14.34-Matt.14.36; Mark.6.53-Mark.6.56
John.6.17; John.6.59
John.6.24-John.6.25; Matt.14.34-Matt.14.36; Mark.6.53-Mark.6.56
John.6.17; John.6.59
John.1.38
John.1.38
John.6.24; John.6.2
John.6.24; John.6.2
Isa.55.2; John.6.35; John.6.50-John.6.51; John.6.54; John.6.58; Dan.7.13; John.5.36-John.5.37; John.10.36; Ezek.9.4; Rom.4.11; 1Cor.9.2; 2Tim.2.19; John.3.33
Isa.55.2; John.6.35; John.6.50-John.6.51; John.6.54; John.6.58; Dan.7.13; John.5.36-John.5.37; John.10.36; Ezek.9.4; Rom.4.11; 1Cor.9.2; 2Tim.2.19; John.3.33
1Cor.15.58; Rev.2.26
1Cor.15.58; Rev.2.26
1John.3.23; John.3.17
1John.3.23; John.3.17
Matt.12.38
Matt.12.38
John.6.49; John.6.58; Exod.16.15; Num.11.7-Num.11.9; Neh.9.15; Ps.77.24-Ps.77.25; Ps.104.40; 1Cor.10.3
John.6.49; John.6.58; Exod.16.15; Num.11.7-Num.11.9; Neh.9.15; Ps.77.24-Ps.77.25; Ps.104.40; 1Cor.10.3
John.6.50
John.6.50
John.4.15; John.4.33
John.4.15; John.4.33
John.6.41; John.6.48; John.6.51; John.6.58; John.4.14; John.7.37; John.5.40; Matt.11.28; Rev.7.16
John.6.41; John.6.48; John.6.51; John.6.58; John.4.14; John.7.37; John.5.40; Matt.11.28; Rev.7.16
John.6.39; John.17.2; John.10.29; John.17.6; John.17.9; John.17.24; John.10.28; John.17.12
John.6.39; John.17.2; John.10.29; John.17.6; John.17.9; John.17.24; John.10.28; John.17.12
John.3.13; John.5.30; John.5.30; John.4.34
John.3.13; John.5.30; John.5.30; John.4.34
John.10.28-John.10.29; Matt.18.14; John.17.12; John.18.9; John.6.37; John.6.40; John.6.44; John.6.54; John.11.25; 1Cor.6.14
John.10.28-John.10.29; Matt.18.14; John.17.12; John.18.9; John.6.37; John.6.40; John.6.44; John.6.54; John.11.25; 1Cor.6.14
John.12.45; John.14.17; John.14.19; John.6.47; John.3.15-John.3.16; John.6.27; John.6.54; John.4.14
John.12.45; John.14.17; John.14.19; John.6.47; John.3.15-John.3.16; John.6.27; John.6.54; John.4.14
John.6.33; John.6.35; John.6.38
John.6.33; John.6.35; John.6.38
Matt.13.55; John.1.45; John.7.27-John.7.28
Matt.13.55; John.1.45; John.7.27-John.7.28
John.12.32; Jer.31.3; Hos.11.4; John.6.65; John.4.23; John.6.39
John.12.32; Jer.31.3; Hos.11.4; John.6.65; John.4.23; John.6.39
Isa.54.13; Jer.31.33-Jer.31.34; Heb.8.10-Heb.8.11; 1Cor.2.13; 1Thess.4.9; 1John.2.20; John.6.37
Isa.54.13; Jer.31.33-Jer.31.34; Heb.8.10-Heb.8.11; 1Cor.2.13; 1Thess.4.9; 1John.2.20; John.6.37
John.1.18; John.7.29; John.3.32; John.8.38
John.1.18; John.7.29; John.3.32; John.8.38
John.3.36
John.3.36
John.6.35
John.6.35
John.6.31; John.6.58
John.6.31; John.6.58
John.6.33; John.6.51; John.6.58
John.6.33; John.6.51; John.6.58
John.3.13; John.6.57; Luke.22.19; John.6.53-John.6.56; John.1.14
John.3.13; John.6.57; Luke.22.19; John.6.53-John.6.56; John.1.14
John.9.16; John.10.19; John.6.60; John.3.9
John.9.16; John.10.19; John.6.60; John.3.9
John.6.27; John.20.31
John.6.27; John.20.31
John.6.40; John.6.39
John.6.40; John.6.39
John.15.4-John.15.5; 1John.3.24; 1John.4.13; 1John.4.15-1John.4.16
John.15.4-John.15.5; 1John.3.24; 1John.4.13; 1John.4.15-1John.4.16
John.5.26; Matt.16.16; John.3.17; John.11.25; Rev.1.18
John.5.26; Matt.16.16; John.3.17; John.11.25; Rev.1.18
John.6.31; John.6.33; John.6.49-John.6.51
John.6.31; John.6.33; John.6.49-John.6.51
John.6.24
John.6.24
Matt.8.19-Matt.8.22; Matt.10.36; Luke.9.51-Luke.9.62
John.6.66; John.6.64
John.6.66; John.6.64
John.2.24-John.2.25
John.2.24-John.2.25
John.6.27; Mark.16.19; John.17.5; John.3.13
John.6.27; Mark.16.19; John.17.5; John.3.13
1Cor.15.45; 2Cor.3.6; John.3.6; John.6.68
1Cor.15.45; 2Cor.3.6; John.3.6; John.6.68
John.6.66; John.6.61; John.6.71; John.13.11
John.6.66; John.6.61; John.6.71; John.13.11
John.6.44-John.6.45; John.3.27
John.6.44-John.6.45; John.3.27
John.6.60; John.6.64
John.6.60; John.6.64
Matt.16.13-Matt.16.20; Mark.8.27-Mark.8.30; Luke.9.18-Luke.9.21
John.6.70-John.6.71
John.6.70-John.6.71
Acts.5.20; John.12.50; John.17.8
Acts.5.20; John.12.50; John.17.8
John.11.27; 1John.4.16; John.1.49; Mark.1.24
John.11.27; 1John.4.16; John.1.49; Mark.1.24
John.13.18; John.6.67; John.13.2; John.13.27; John.17.12
John.13.18; John.6.67; John.13.2; John.13.27; John.17.12
John.13.26; John.6.64; John.6.67
John.13.26; John.6.64; John.6.67
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Андан кийин Ыйса Галилея көлүнүн наркы өйүзүнө кетти.
1 После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады.
2 Аны көп эл ээрчип алды, анткени алар Анын оорулууларды айыктырганын көрүшкөн эле.
2 За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными.
3 Ыйса шакирттери менен тоого чыгып отурду.
3 Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими.
4 Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындап калган эле.
4 Приближалась же Пасха, праздник Иудейский.
5 Ыйса Өзүн көздөй келе жаткан көп элди көрүп, Филипке: «Элди тойгузуу үчүн, нанды кайдан сатып алабыз?» – деди.
5 Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?
6 Ал бул сөздү аны сыноо үчүн айтты. Өзү болсо эмне кылуу керектигин билген.
6 Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать.
7 Филип Ага: «Ар бирине бир аздан бергенде да, аларга эки жүз динарийге келе турган нан жетпейт», – деп жооп берди.
7 Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу.
8 Ошондо шакирттеринин бири Шымон Петирдин иниси Андрей Ыйсага мындай деди:
8 Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему:
9 «Ушул жердеги бир балада беш арпа нан жана эки кичинекей балык бар. Бирок ал ушунча көп кишиге эмне болмок эле?»
9 здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества?
10 Ыйса аларга: «Элди жерге отургузгула», – деди. Ошол жер шиберлүү эле. Аялдар менен балдарды эсептебегенде, ал жерге беш миңге жакын киши отурду.
10 Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч.
11 Ыйса нандарды алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да, шакирттерине берди. Алар отургандарга таратышты. Балыктан да алардын каалашынча беришти.
11 Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел.
12 Эл тойгондон кийин, Ал шакирттерине: «Ысырап болбошу үчүн, арткан нанды жыйнап алгыла», – деди.
12 И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало.
13 Алар эл жеген беш арпа нандын артканын жыйнашканда, он эки себет толду.
13 И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.
14 Ошондо Ыйса жасаган кереметти көргөн адамдар: «Дүйнөгө келе турган Пайгамбар ушул», – дешти.
14 Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир.
15
Алар Ыйсаны кармап алып, падыша шайламакчы болуп жатышты. Ыйса алардын бул оюн билип, кайрадан Өзү жалгыз тоого кетип калды.
15 Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.
16 Кеч киргенде, Анын шакирттери көлгө барып,
16 Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю
17 бир кайыкка түшүштү да, көлдүн наркы өйүзүнө, Капернаумга бет алышты. Караңгы кирип калган эле, Ыйса болсо аларга келе элек болчу.
17 и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним.
18 Катуу шамал болуп, көл толкуй баштады.
18 Дул сильный ветер, и море волновалось.
19 Алар жыйырма беш-отуз стадий сүзүшкөндөн кийин, көлдүн үстүндө кайыкты көздөй басып келе жаткан Ыйсаны көрүп коркуп кетишти.
19 Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались.
20 Ыйса аларга: «Коркпогула, бул Менмин!» – деди.
20 Но Он сказал им: это Я; не бойтесь.
21 Алар Ыйсаны кайыкка түшүрүп алмакчы болушту. Бирок кайык ошол замат алар бет алган жээкке жетип калды.
21 Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
22
Көлдүн наркы өйүзүндө калган эл кийинки күнү жээкте шакирттер түшкөн кайыктан башка кайык болбогонун, Ыйсанын алардын кайыгына түшпөгөнүн, шакирттер өздөрү гана сүзүп кетишкенин эстешти.
22 На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его.
23 Ошол арада эл нан жеген жерден алыс эмес жерге Тибериядан башка кайыктар келип жатты. Теңир нан үчүн ыраазычылык билдиргенден кийин, ошол жерде эл нан жеген эле.
23 Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем.
24 Ал жерде Ыйса да, шакирттери да жок экенин көргөн эл кайыктарга түшүп, Ыйсаны издеп Капернаумга келди.
24 Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса.
25 Алар Ыйсаны көлдүн берки өйүзүнөн табышты да: «Устат, бул жерге качан келдиң?» – деп сурашты.
25 И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда пришел?
26 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, керемет көргөнүңөр үчүн эмес, нан жеп тойгонуңар үчүн, Мени издеп жүрөсүңөр.
26 Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились.
27 Күнүмдүк тамак үчүн эмес, түбөлүктүү тамак үчүн аракеттенгиле. Аны силерге Адам Уулу берет. Анткени Кудай Ата Ага Өз мөөрүн баскан».
27 Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог.
28 Ошондо алар Ыйсадан: «Кудайдын иштерин аткарыш үчүн, эмне кылышыбыз керек?» – деп сурашты.
28 Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?
29 Ыйса аларга: «Ал Кимди жиберсе, Ошого ишенгиле. Кудайдын иши – мына ушул», – деп жооп берди.
29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.
30 Ошондо алар Ыйсага мындай дешти: «Кандай керемет көрсөтөсүң? Биз көрүп, Сага ишенип калалы. Кана, эмне кыласың?
30 На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь?
31 Ыйык Жазууда: “Кудай аларга асман нанын берди”, – деп жазылгандай, ата-бабаларыбыз чөлдө манна жешкен».
31 Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть.
32 Ыйса болсо аларга мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, нанды силерге Муса берген эмес, Атам силерге асман нанын, чыныгы нанды берет.
32 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес.
33 Анткени Кудайдын наны асмандан түшүп, адамзатка өмүр берет».
33 Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру.
34 Ошондо алар Ага: «Мырза, бизге дайыма ошондой нан берип турчу!» – дешти.
34 На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб.
35 Ыйса аларга мындай деди: «Мен өмүр берүүчү нанмын. Мага келген адам ачка болбойт, Мага ишенген адам эч качан суусабайт.
35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.
36 Бирок Мен силерге айтканымдай эле, Мени көрсөңөр да, ишенбей жатасыңар.
36 Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете.
37 Атам бергендердин баары Мага келет. Мага келген адамды Мен кубалабайм.
37 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон,
38 Анткени Мен Өз каалоомду эмес, Мени жиберген Атамдын каалоосун аткарыш үчүн, асмандан түштүм.
38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.
39 Мени жиберген Атамдын каалоосу мындай: Ал бергендердин эч кимисин жоготпой, баарын тең акыркы күнү тирилтүүм керек.
39 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день.
40 Атамдын каалоосу – Уулун көргөн, Уулуна ишенген ар бир адамдын түбөлүк өмүргө ээ болуусу. Мен аны акыркы күнү тирилтем».
40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.
41 Ыйсанын: «Асмандан түшкөн нан Менмин», – дегенине жүйүттөр мындай деп күңкүлдөй башташты:
41 Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес.
42 «Мына бул Жусуптун уулу Ыйса эмеспи? Биз Мунун ата-энесин билебиз да! Анан Бул кандайча: “Асмандан түштүм”, – деп жатат?»
42 И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сшел с небес?
43 Ыйса аларга мындай деди: «Күңкүлдөбөгүлө.
43 Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою.
44 Мени жиберген Атам чакырбаса, Мага эч ким келе албайт. Мен аны акыркы күнү тирилтем.
44 Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.
45 “Пайгамбарлар” китебинде: “Алардын бардыгын Кудай үйрөтөт”, – деп жазылган. Атадан угуп үйрөнгөн ар бир адам Мага келет.
45 У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне.
46 Бул кимдир бирөө Атаны көргөн дегенди билдирбейт. Атаны Кудайдан келген Бирөө гана көргөн.
46 Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца.
47 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, ким Мага ишенсе, ал түбөлүк өмүргө ээ.
47 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.
48 Мен өмүр берүүчү нанмын.
48 Я есмь хлеб жизни.
49 Ата-бабаларыңар чөлдө манна жешти, өлүштү.
49 Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли;
50 Ал эми асмандан түшкөн нанды жеген адам өлбөйт.
50 хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет.
51 Мен асмандан түшкөн тирүү нанмын. Бул нанды жеген адам түбөлүк жашайт. Мен бере турган нан – бул Менин Денем. Мен аны адамзаттын өмүрү үчүн берем».
51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.
52 Ошондо жүйүттөр: «Кантип Ал бизге Өз Денесин жегенге бермек эле?» – деп, өз ара талаша башташты.
52 Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?
53 Ыйса болсо аларга мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Адам Уулунун Денесин жеп, Канын ичпесеңер, өмүргө ээ болбойсуңар.
53 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
54 Ким Менин Денемди жеп, Канымды ичсе, ал түбөлүк өмүргө ээ, Мен аны акыркы күнү тирилтем.
54 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.
55 Анткени Менин Денем – чыныгы азык, Каным – чыныгы суусундук.
55 Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
56 Денемди жеп, Канымды ичкен адам Менин ичимде болот, Мен анын ичинде болом.
56 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.
57 Тирүү Атам Мени жиберип, Мен Ал аркылуу жашап жаткандай эле, Менин Денемди жеген адам Мен аркылуу жашайт.
57 Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною.
58 Асмандан түшкөн бул нан ата-бабаларыңар жеген маннадай эмес, манна жеген алар өлүштү. Ал эми бул нанды жеген адам түбөлүк жашайт».
58 Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек.
59 Ыйса бул сөздөрдү Капернаумдагы синагогада элди окутуп жатканда айтты.
59 Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.
60
Шакирттеринин бир тобу муну укканда: «Катуу айтылган сөздөр экен, муну ким угуп тура алат? » – дешти.
60 Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать?
61 Шакирттеринин ушул тууралуу нааразылык билдиргенин билген Ыйса аларга мындай деди: «Ушул сөз силердин кыжырыңарды келтирип жатабы?
61 Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?
62 Адам Уулунун мурун болгон жерине көтөрүлүп бара жатканын көргөндө кантесиңер?
62 Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?
63 Рух өмүр берет, дене эч кандай пайда келтирбейт. Менин силерге айтып жаткан сөздөрүм – рух жана өмүр.
63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.
64 Бирок араңарда ишенбегендер да бар». Кимдер ишенбей коёрун, кимдин чыккынчылык кыларын Ыйса алдын ала эле билген.
64 Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.
65 Анан Ал дагы мындай деди: «“Атам чакырбаса, Мага эч ким келе албайт”, – деп, Мен ошон үчүн айткам».
65 И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего.
66 Ушул сөздөрдөн кийин шакирттеринин көбү Ыйсадан четтеп, Аны ээрчибей калышты.
66 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.
67
Ошондо Ыйса он эки шакиртинен: «Силердин да кеткиңер келген жокпу?» – деп сурады.
67 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?
68 Шымон Петир мындай деп жооп берди: «Теңир, биз кимге бармак элек? Түбөлүк өмүр берүүчү сөздөр Сенде.
68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни:
69 Биз Сенин Кудайдын Ыйыгы – Машайак экениңди билип, Сага ишенип калдык».
69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго.
70 Ыйса аларга: «Ушул он экиңди Мен тандап алган эмес белем? Бирок араңардагы бирөө – шайтан», – деди.
70 Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол.
71 Ал Шымондун уулу Жүйүт Искариот жөнүндө айткан эле. Ал «он экинин» бири болгону менен, кийин Ыйсаны сатып кеткен.
71 Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати.