Эврей тилинде бул сөз айкашы кадимки агын сууну билдирет.
John.3.22; John.3.26
John.3.22; John.3.26
John.2.11-John.2.12
John.2.11-John.2.12
Luke.13.33
Luke.13.33
John.4.12; Gen.33.19; Gen.48.22; Josh.24.32
John.4.12; Gen.33.19; Gen.48.22; Josh.24.32
John.19.28; Matt.4.2; Matt.8.24; Matt.21.18
John.19.28; Matt.4.2; Matt.8.24; Matt.21.18
John.4.6
John.4.6
Luke.9.53; John.8.48; Ezra.4.3; Ezra.4.10; Matt.10.5
Luke.9.53; John.8.48; Ezra.4.3; Ezra.4.10; Matt.10.5
John.7.38; Jer.2.13; Jer.17.13
John.7.38; Jer.2.13; Jer.17.13
John.8.53; John.4.5
John.8.53; John.4.5
John.6.35; John.6.51; John.6.58; John.7.37; Isa.49.10; Rev.7.16; John.7.38
John.6.35; John.6.51; John.6.58; John.7.37; Isa.49.10; Rev.7.16; John.7.38
John.6.34
John.6.34
John.16.8
John.16.8
John.9.17; John.6.14; Luke.7.16; Luke.7.39; Matt.21.11
John.9.17; John.6.14; Luke.7.16; Luke.7.39; Matt.21.11
Gen.12.6-Gen.12.7; Gen.33.18; Gen.33.20; Deut.11.29; Deut.27.12; Josh.8.33; Judg.9.7; Deut.12.5; John.11.48
Gen.12.6-Gen.12.7; Gen.33.18; Gen.33.20; Deut.11.29; Deut.27.12; Josh.8.33; Judg.9.7; Deut.12.5; John.11.48
John.2.4; John.4.23; John.5.25; John.5.28; John.16.2; John.16.25; John.16.32; Zeph.2.11; Mal.1.11; 1Tim.2.8
John.2.4; John.4.23; John.5.25; John.5.28; John.16.2; John.16.25; John.16.32; Zeph.2.11; Mal.1.11; 1Tim.2.8
2Kgs.17.28-2Kgs.17.34; Acts.17.23; Ps.147.8-Ps.147.9; Isa.2.3; Rom.3.1-Rom.3.2; Rom.9.4-Rom.9.5; Ps.147.8-Ps.147.9; Isa.2.3; Rom.3.1-Rom.3.2; Rom.9.4-Rom.9.5; Matt.2.4-Matt.2.5; Acts.13.23; Rom.11.26
2Kgs.17.28-2Kgs.17.34; Acts.17.23; Ps.147.8-Ps.147.9; Isa.2.3; Rom.3.1-Rom.3.2; Rom.9.4-Rom.9.5; Ps.147.8-Ps.147.9; Isa.2.3; Rom.3.1-Rom.3.2; Rom.9.4-Rom.9.5; Matt.2.4-Matt.2.5; Acts.13.23; Rom.11.26
John.4.21; Rom.8.15; Eph.2.18; Eph.6.18; Phil.3.3; Ps.144.18; John.1.17; John.6.44
John.4.21; Rom.8.15; Eph.2.18; Eph.6.18; Phil.3.3; Ps.144.18; John.1.17; John.6.44
John.1.41; Deut.18.18; John.4.29
John.1.41; Deut.18.18; John.4.29
John.9.35-John.9.37
John.9.35-John.9.37
John.4.8
John.4.8
John.4.17-John.4.18; John.4.25
John.4.17-John.4.18; John.4.25
John.1.38
John.1.38
John.4.11; John.4.15; John.3.4; John.6.34; John.6.52
John.4.11; John.4.15; John.3.4; John.6.34; John.6.52
Job.23.12; John.5.30; John.6.38; John.14.31; John.5.36; John.17.4
Job.23.12; John.5.30; John.6.38; John.14.31; John.5.36; John.17.4
Matt.9.37; Luke.10.2; John.4.25; John.4.30
Matt.9.37; Luke.10.2; John.4.25; John.4.30
Matt.13.37; Mark.4.14; John.4.38; Isa.9.3; Amos.9.13
Matt.13.37; Mark.4.14; John.4.38; Isa.9.3; Amos.9.13
Job.31.8
Job.31.8
Josh.24.13; Acts.8.5-Acts.8.17; Acts.8.25
Josh.24.13; Acts.8.5-Acts.8.17; Acts.8.25
John.4.5; John.4.8; John.17.20; John.4.29
John.4.5; John.4.8; John.17.20; John.4.29
John.8.30
John.8.30
1John.5.20; 1John.4.14; John.3.17; John.12.47; 1Tim.4.10; John.1.29
1John.5.20; 1John.4.14; John.3.17; John.12.47; 1Tim.4.10; John.1.29
John.4.40
John.4.40
Matt.13.57
Matt.13.57
John.2.23; John.3.2; John.4.20
John.2.23; John.3.2; John.4.20
John.2.1; John.2.9
John.2.1; John.2.9
John.4.3; John.4.54
John.4.3; John.4.54
John.2.18; John.6.30; John.20.29
John.2.18; John.6.30; John.20.29
John.11.21; John.11.32; Mark.5.35; Luke.8.49
John.11.21; John.11.32; Mark.5.35; Luke.8.49
Acts.16.34; Acts.18.8; Acts.11.14
Acts.16.34; Acts.18.8; Acts.11.14
John.2.11; John.4.45-John.4.46
John.2.11; John.4.45-John.4.46
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ыйса «Ал Жаканга караганда көбүрөөк шакирт күтүп, элди сууга чөмүлдүрүп жатат» деген сөз фарисейлерге жеткенин билгенде,
1 Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, -
2 (чынында, Ыйсанын Өзү эмес, шакирттери чөмүлдүрүп жатышкан эле),
2 хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, -
3 Жүйүт аймагынан кайра Галилеяга жөнөдү.
3 то оставил Иудею и пошел опять в Галилею.
4 Ыйса Самария аймагы аркылуу өтүүгө тийиш эле.
4 Надлежало же Ему проходить через Самарию.
5 Ошондуктан Ал Самариянын Шекем шаарына келди. Ал шаар Жакып өзүнүн уулу Жусупка мурас кылып калтырган жерге жакын жайгашкан эле.
5 Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.
6
Ошол жерде «Жакыптын кудугу» деп аталган кудук бар болчу. Жол жүрүп чарчаган Ыйса кудуктун жанына отура кетти. Алтынчы саат чамасы эле.
6 Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа.
7 Ошол маалда самариялык бир аял кудуктан суу алганы келди. Ыйса андан ичкенге суу сурады.
7 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.
8 Шакирттери тамак сатып алуу үчүн, шаарга кетишкен эле.
8 Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
9 Самариялык аял Ага: «Өзүң жүйүт болуп туруп, менден, самариялык аялдан, суу сурайсыңбы?» – деди. Себеби жүйүттөр самариялыктар менен мамилелешчү эмес.
9 Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
10 Ыйса аялга: «Эгерде Кудайдын белеги эмне экендигин жана сенден суу сураган Ким экендигин билсең, сен Андан өзүң сурар элең, ошондо Ал сага тирүү суу бермек», – деп жооп берди.
10 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.
11 Аял Ага: «Мырза, суу сузуп алгыдай эч нерсең жок экен, кудук болсо терең, Сенде тирүү суу кайдан болсун?
11 Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?
12 Сен, эмне, бизге ушул кудукту калтырган атабыз Жакыптан да чоңсуңбу? Ал өзү да, балдары да, малы да ушул кудуктан суу ичишкен», – деди.
12 Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?
13 Ыйса аялга мындай деп жооп берди: «Бул суудан ичкен адам кайра эле суусайт.
13 Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять,
14 Ал эми Мен берген суудан ичкен адам түбөлүк суусабайт. Мен бере турган суу анын ичинде түбөлүк өмүргө агып баруучу булакка айланат».
14 а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
15 Ошондо аял Ага: «Мырза, суусабашым үчүн, бул жерге сууга келбешим үчүн, мага ошол суудан берчи!» – деди.
15 Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать.
16 «Барып, күйөөңдү бул жерге чакырып кел», – деди Ыйса.
16 Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
17 «Менин күйөөм жок», – деп жооп берди аял. Ошондо Ыйса ага: «“Күйөөм жок”, – деп, чындыкты айттың.
17 Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа,
18 Сен беш жолу күйөөгө чыккансың, бирок азыркысы күйөөң эмес. Муну сен туура айттың», – деди.
18 ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала.
19 Аял Ага: «Мырза, Сенин пайгамбар экениңди билдим.
19 Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.
20 Биздин ата-бабаларыбыз мына бул тоодо Кудайга табынышчу экен, силер болсо Кудайга табынуучу жай Иерусалимде болуш керек дейсиңер», – деди.
20 Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
21 Ыйса ага мындай деди: «Мага ишен, бул тоонун үстүндө да, Иерусалимде да Атага табынбай турган убак келет.
21 Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
22 Силер эмнеге табынып жүргөнүңөрдү билбейсиңер, биз болсо билебиз. Анткени куткарылуу жүйүттөрдөн келет.
22 Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев.
23 Чыныгы табынуучулар Атага рух менен, чындык боюнча табына турган убакыт келет, ал тургай, келип да калды. Анткени Ата да Өзүнө ошондой табынуучуларды издейт.
23 Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
24 Кудай – Рух. Ага табынуучулар да рух менен, чындык боюнча табынуулары керек».
24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
25 Аял Ыйсага: «Машайак келерин билем. Ал келгенде, бизге баарын айтып берет», – деди.
25 Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все.
26 Ошондо Ыйса ага: «Сен дал ошонун Өзү менен сүйлөшүп турасың», – деди.
26 Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
27 Ошол мезгилде шакирттери келип калышты. Алар Анын аял менен сүйлөшүп жатканын көрүп таң калышты. Бирок эч кимиси Андан: «Андан эмнени сурап жатасың?» же «Аны менен эмне жөнүндө сүйлөшүп жатасың?» – деп сураган жок.
27 В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однакож ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею?
28 Аял суу алган идишин таштап, шаарга барды да, элге:
28 Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям:
29 «Жүргүлө, кылганымдын баарын айтып берген Адамды көргүлө! Ал Машайак эмеспи?» – деп айта баштады.
29 пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?
30 Ошондо алар шаардан чыгып, Ыйсаны көздөй жөнөштү.
30 Они вышли из города и пошли к Нему.
31
Ошол арада шакирттери Ыйсадан: «Устат, тамактанып ал», – деп өтүнүштү.
31 Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь.
32 Бирок Ыйса аларга: «Менде силер билбеген тамак бар», – деди.
32 Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.
33 Шакирттери бири-бирине: «Ага бирөө тамак алып келип бергенби?» – дешти.
33 Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть?
34 Ыйса аларга мындай деди: «Менин тамагым – Мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана Анын ишин бүтүрүү.
34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.
35 Силер: “Төрт айдан кийин орок маалы башталат”, – дейсиңер. Бирок Мен силерге айтып коёюн: талаага көз чаптырып, эгинди карагылачы, ал орууга даяр болуп бышып калды.
35 Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.
36 Орокчу азыртадан эле эмгек акысын алып, түбөлүк өмүр үчүн түшүм жыйнап жатат. Ошентип, себүүчү да, орокчу да кубанат.
36 Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут,
37 Анткени ушул учурга “Бирөө себет, бирөө орот” деген сөз туура келет.
37 ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет.
38 Мен силерди өзүңөр эмгектенбегенди орушуңар үчүн жибергем. Башкалар эмгектеништи, силер болсо түшүмүн жыйнап жатасыңар».
38 Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их.
39 Ошол шаардагы самариялыктардын көпчүлүгү: «Ал мага кылганымдын баарын айтып берди», – деп күбөлөндүргөн аялдын сөзү аркылуу Ыйсага ишенип калышты.
39 И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала.
40 Ошондуктан алар Ага келип, Андан өздөрү менен калуусун өтүнүштү. Ыйса ал жерде эки күн болду.
40 И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня.
41 Анын сөзүн угуп, Ага дагы көп киши ишенип калды.
41 И еще большее число уверовали по Его слову.
42 Алар аялга: «Биз эми Ага сенин сөзүң боюнча эле ишенип жаткан жокпуз. Анткени Анын сөзүн өзүбүз да угуп, Анын, чын эле, дүйнөнүн Куткаруучусу, Машайак экенин билдик», – дешти.
42 А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.
43 Эки күндөн кийин Ыйса ал жерден Галилеяга жөнөп кетти.
43 По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею,
44 Анткени Ыйса Өзү: «Пайгамбар өз жеринде урматталбайт», – деп күбөлөндүргөн эле.
44 ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве.
45 Галилеяга келгенде, ал жердин тургундары Аны кабыл алышты. Анткени алар да Иерусалимде болгон майрамга барып, Анын майрамда кылган иштеринин баарын көрүшкөн болчу.
45 Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, - ибо и они ходили на праздник.
46
Ошентип, Ыйса Галилеядагы Каанага дагы келди. Ал жерде Ал сууну шарапка айландырган эле. Капернаумда падышанын сарай кызматчысынын уулу ооруп жаткан.
46 Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен.
47 Ал Ыйсанын Жүйүт аймагынан Галилеяга келгенин угуп, Ага келди да: «Келип, өлүм алдында жаткан баламды айыктыра көр», – деп өтүндү.
47 Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его придти и исцелить сына его, который был при смерти.
48 Ыйса ага: «Силер Мага керемет-жышаандарды көрмөйүнчө ишенбейсиңер!» – деди.
48 Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес.
49 Сарай кызматчысы Ага: «Теңир! Балам өлүп кала электе келе көр!» – деди.
49 Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой.
50 Ошондо Ыйса ага: «Кете бер, балаң айыкты», – деди. Ал Ыйсанын айткан сөзүнө ишенип, үйүнө жөнөдү.
50 Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел.
51 Аны кулдары тосуп чыгышып: «Балаң айыгып калды», – дешти.
51 На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров.
52 Ал кулдарынан баласынын кайсы убакта жакшы болуп калганын сурады. «Кечээ, жетинчи саат чамасында ысытмасынан айыкты», – деп жооп беришти алар.
52 Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его.
53 Ошондо ал Ыйсанын: «Балаң айыкты», – деп, дал ошол убакта айтканын эстеди. Ал бүт үй-бүлөсү менен Ыйсага ишенип калды.
53 Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его.
54 Бул Ыйсанын Жүйүт аймагынан Галилеяга келгенден кийин жасаган экинчи керемети эле.
54 Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.