John.7.50; John.19.39; Luke.24.20
John.7.50; John.19.39; Luke.24.20
John.12.42; John.1.38; John.9.29; Matt.22.16; Acts.10.38; John.5.36; John.9.33; Acts.2.22
John.12.42; John.1.38; John.9.29; Matt.22.16; Acts.10.38; John.5.36; John.9.33; Acts.2.22
John.1.13; 2Cor.5.17; Gal.6.15; 1Pet.1.3; 1Pet.1.23; John.3.36
John.1.13; 2Cor.5.17; Gal.6.15; 1Pet.1.3; 1Pet.1.23; John.3.36
Ezek.36.25-Ezek.36.27; Mark.16.16; Acts.2.38; Eph.5.26; Titus.3.5; Heb.10.22
Ezek.36.25-Ezek.36.27; Mark.16.16; Acts.2.38; Eph.5.26; Titus.3.5; Heb.10.22
1Cor.15.50; John.6.63
1Cor.15.50; John.6.63
John.5.28; John.3.3
John.5.28; John.3.3
Eccl.11.5; Ezek.37.9; 1Cor.12.11
Eccl.11.5; Ezek.37.9; 1Cor.12.11
John.6.52; John.6.60
John.6.52; John.6.60
John.9.30
John.9.30
John.3.32; John.3.32
John.3.32; John.3.32
Prov.30.4; Acts.2.34; Eph.4.9; John.7.34; John.3.31; John.6.38; John.6.42; John.6.62; 1Cor.15.47; Rom.10.6
Prov.30.4; Acts.2.34; Eph.4.9; John.7.34; John.3.31; John.6.38; John.6.42; John.6.62; 1Cor.15.47; Rom.10.6
Num.21.9; John.8.28; John.12.32; John.12.34
Num.21.9; John.8.28; John.12.32; John.12.34
John.15.4; John.16.33; 1John.5.12; 1John.5.20; John.3.36
John.15.4; John.16.33; 1John.5.12; 1John.5.20; John.3.36
Rom.5.8; Eph.2.4; 2Thess.2.16; 1John.3.1; 1John.4.9-1John.4.10; John.1.29; Rom.8.32; John.10.28
Rom.5.8; Eph.2.4; 2Thess.2.16; 1John.3.1; 1John.4.9-1John.4.10; John.1.29; Rom.8.32; John.10.28
John.5.36; John.5.38; John.6.29; John.6.57; John.7.29; John.8.42; John.10.36; John.11.42; John.17.3; John.20.21; Rom.8.3; 1John.4.9-1John.4.10; 1John.4.14; John.5.45; John.8.15; John.12.47
John.5.36; John.5.38; John.6.29; John.6.57; John.7.29; John.8.42; John.10.36; John.11.42; John.17.3; John.20.21; Rom.8.3; 1John.4.9-1John.4.10; 1John.4.14; John.5.45; John.8.15; John.12.47
John.5.24; Mark.16.16; 1John.5.13
John.5.24; Mark.16.16; 1John.5.13
John.9.39; John.1.4-John.1.5; John.1.9; Isa.30.10; Jer.5.31; John.7.7
John.9.39; John.1.4-John.1.5; John.1.9; Isa.30.10; Jer.5.31; John.7.7
Job.24.13; Rom.13.12; Eph.5.13; Eph.5.11; Eph.5.13
Job.24.13; Rom.13.12; Eph.5.13; Eph.5.11; Eph.5.13
1John.1.6; Ps.138.23-Ps.138.24
1John.1.6; Ps.138.23-Ps.138.24
John.3.26; John.4.1-John.4.2
John.3.26; John.4.1-John.4.2
John.5.35; Matt.4.12
John.5.35; Matt.4.12
John.2.6
John.2.6
John.3.2; John.1.7; John.12.19
John.3.2; John.1.7; John.12.19
1Cor.4.7; Heb.5.4; John.6.65; Jas.1.17; Matt.21.25
1Cor.4.7; Heb.5.4; John.6.65; Jas.1.17; Matt.21.25
John.1.20; Mal.3.1; Mark.1.2; Luke.1.17; Acts.19.4
John.1.20; Mal.3.1; Mark.1.2; Luke.1.17; Acts.19.4
Matt.25.1; Judg.14.20; Song.5.1; Matt.9.15
Matt.25.1; Judg.14.20; Song.5.1; Matt.9.15
Matt.3.11
Matt.3.11
John.8.23; Rom.9.5; Eph.1.21; 1John.4.5; John.3.13; Rom.9.5; Eph.1.21
John.8.23; Rom.9.5; Eph.1.21; 1John.4.5; John.3.13; Rom.9.5; Eph.1.21
John.3.11; John.3.19; John.1.11; John.5.43; John.12.37
John.3.11; John.3.19; John.1.11; John.5.43; John.12.37
John.6.27; 2Cor.1.22; Eph.1.13; Rev.7.3-Rev.7.8; 1John.5.10
John.6.27; 2Cor.1.22; Eph.1.13; Rev.7.3-Rev.7.8; 1John.5.10
John.3.17; Ezek.4.11; Ezek.4.16
John.3.17; Ezek.4.11; Ezek.4.16
John.5.20; Matt.28.18
John.5.20; Matt.28.18
John.3.15-John.3.16; John.5.24; John.6.40; John.6.47; John.6.54; 1John.5.12-1John.5.13; John.11.25-John.11.26; John.20.31; Matt.19.16; Rom.2.8; Eph.5.6; Col.3.6; John.3.3
John.3.15-John.3.16; John.5.24; John.6.40; John.6.47; John.6.54; 1John.5.12-1John.5.13; John.11.25-John.11.26; John.20.31; Matt.19.16; Rom.2.8; Eph.5.6; Col.3.6; John.3.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Фарисейлер арасында жүйүт эл башчыларынын бири Никедим деген киши бар эле.
1 Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских.
2 Ал бир күнү түн ичинде Ыйсага келип: «Устат, Сенин Кудайдан келген Устат экениңди билебиз. Анткени Сен кылып жаткандай кереметтерди Кудайсыз эч ким кыла албайт», – деди.
2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог.
3 Ыйса ага: «Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, кимде-ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын Падышачылыгын көрбөйт», – деп жооп берди.
3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
4 Никедим Андан: «Карыган адам кайра кантип төрөлмөк эле? Эмне, ал энесинин курсагына экинчи жолу кирип, кайра төрөлөбү?» – деп сурады.
4 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
5 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, кимде-ким суудан жана Рухтан төрөлбөсө, Кудайдын Падышачылыгына кире албайт.
5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
6 Денеден төрөлгөн – дене, Рухтан төрөлгөн – рух.
6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
7 “Жогорудан төрөлүшүң керек”, – деп айтканыма таң калба!
7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.
8 Шамал каалаган жеринде согот, анын үнүн угасың, бирок кайдан келип, кайда кетерин билбейсиң. Ыйык Рухтан төрөлгөн адамда да ушундай болот».
8 Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.
9 Ошондо Никедим Андан: «Бул кандай болушу мүмкүн?» – деп сурады.
9 Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?
10 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Ысрайыл элинин окутуучусу болуп туруп, ушуну билбейсиңби?
10 Иисус отвечал и сказал ему: ты - учитель Израилев, и этого ли не знаешь?
11 Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, биз билгенибизди айтабыз, көргөнүбүздү күбөлөндүрөбүз, силер болсо биздин күбөлөндүрүүбүздү кабыл албайсыңар.
11 Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете.
12 Мен силерге жердеги нерселер жөнүндө айтсам ишенбейсиңер, анан асмандагы нерселер жөнүндө айтсам, кантип ишенесиңер?
12 Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду говорить вам о небесном?
13 Асманда жашаган, асмандан түшкөн Адам Уулунан башка эч ким асманга көтөрүлгөн эмес.
13 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах.
14 Муса чөлдө жыланды жогору көтөргөндөй, Адам Уулу да жогору көтөрүлүүгө тийиш.
14 И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому,
15 Ошондо Ага ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болот.
15 дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
16 Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, Өзүнүн жалгыз Уулун берди. Кудай Аны Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди.
16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
17 Кудай Өз Уулун бул дүйнөгө дүйнөнү соттош үчүн эмес, Ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди.
17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
18 Ага ишенген адам соттолбойт, ал эми ишенбеген адам соттолду. Анткени ал Кудайдын жалгыз Уулуна ишенбей койду.
18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.
19 Соттун себеби мында: «Дүйнөгө жарык келди, бирок адамдар жарыкка караганда караңгылыкты жакшы көрүштү. Анткени алардын кылган иштери жаман эле.
19 Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы;
20 Жаман иштерди жасаган адам жарыкты жек көрүп, кылган жаман иштери ашкереленбеши үчүн, жарыкка келбейт.
20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы,
21 Ал эми акыйкаттык жолунда жүргөн адам кылган иштеринин Кудайдын жардамы менен кылынгандыгы көрүнүп туруш үчүн, жарыкка келет».
21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.
22
Ошондон кийин Ыйса шакирттери менен Жүйүт жерине келди. Алар менен ошол жерде калып, адамдарды сууга чөмүлдүрүп жатты.
22 После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там жил с ними и крестил.
23 Жакан болсо Шалемдин жанындагы Айнондо чөмүлдүрүп жатты, анткени ал жерде суу көп эле. Адамдар келип, сууга чөмүлдүрүлүп жатышты.
23 А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили туда и крестились,
24 Анткени Жакан түрмөгө камала элек болчу.
24 ибо Иоанн еще не был заключен в темницу.
25 Жакандын шакирттери менен бир жүйүттүн ортосунда тазалануу жөнүндө талаш чыгып кетти.
25 Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями об очищении.
26 Шакирттери Жаканга келип: «Устат! Иордан дарыясынын наркы өйүзүндө сени менен чогуу болгон, сен күбөлөндүргөн Адам элди сууга чөмүлдүрүп жатат. Элдин баары Ага барып жатышат», – дешти.
26 И пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему.
27 Жакан аларга мындай деп жооп берди: «Кудай бермейинче, адам өз мойнуна эч нерсени ала албайт.
27 Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба.
28 “Мен Машайак эмесмин, бирок Анын алдынан жиберилгем” дегениме силер өзүңөр күбөсүңөр.
28 Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним.
29 Колуктусу бар адам – күйөө. Ал эми күйөөнү жанында туруп алып тыңшап турган күйөө жолдош анын үнүн укканда, аябай кубанат. Мен ошол кубанычты башымдан өткөрдүм.
29 Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась.
30 Ал өсүшү керек, мен болсо кичирейишим керек.
30 Ему должно расти, а мне умаляться.
31 Жогорудан Келген баарынан жогору. Бул дүйнөдөн келген бул дүйнөгө таандык, ошондуктан дүйнөдөгүнү сүйлөйт. Асмандан Келген баарынан жогору.
31 Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех,
32 Ал асмандан көргөн-укканы жөнүндө күбөлөндүрөт. Бирок Анын күбөлөндүрүүсүн эч ким кабыл албайт.
32 и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает свидетельства Его.
33 Ал эми Анын күбөлөндүрүүсүн кабыл алган адам Кудайдын чындык экендигин далилдеди.
33 Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен,
34 Кудай жиберген Адам Кудайдын сөзүн сүйлөйт. Анткени Кудай Рухту ченемсиз берет.
34 ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа.
35 Атасы Уулун сүйөт, ошондуктан бардыгын Анын колуна берди.
35 Отец любит Сына и все дал в руку Его.
36 Кудайдын Уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ, ал эми Ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт, Кудайдын каары анын үстүндө болот».
36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.