Чыккынчылык кылды.
Matt.26.7-Matt.26.30; Mark.14.17-Mark.14.26; Luke.22.14-Luke.22.39
John.12.1; John.6.4; John.12.23; John.13.3; John.16.28; John.13.34; John.1.11; John.17.6; John.17.9-John.17.11
John.12.1; John.6.4; John.12.23; John.13.3; John.16.28; John.13.34; John.1.11; John.17.6; John.17.9-John.17.11
John.13.11; John.13.27; Acts.5.3; John.6.70-John.6.71
John.13.11; John.13.27; Acts.5.3; John.6.70-John.6.71
John.17.2; Matt.11.27; Rev.2.27; John.8.42; John.16.28; John.14.12
John.17.2; Matt.11.27; Rev.2.27; John.8.42; John.16.28; John.14.12
John.21.7; Luke.22.27
John.21.7; Luke.22.27
2Kgs.3.11
2Kgs.3.11
John.13.36; John.13.12; John.12.16; John.15.15
John.13.36; John.13.12; John.12.16; John.15.15
Matt.16.22; 1Cor.6.11; Eph.5.26; Titus.3.5; Heb.10.22
Matt.16.22; 1Cor.6.11; Eph.5.26; Titus.3.5; Heb.10.22
Gen.18.4; John.15.3; John.13.18
Gen.18.4; John.15.3; John.13.18
John.13.2; John.6.64; John.2.24-John.2.25
John.13.2; John.6.64; John.2.24-John.2.25
John.13.4; John.13.7
John.13.4; John.13.7
Luke.6.46; Matt.23.8; Matt.23.10; 1Cor.8.6; 1Cor.12.3; Phil.2.11
Luke.6.46; Matt.23.8; Matt.23.10; 1Cor.8.6; 1Cor.12.3; Phil.2.11
1Tim.5.10; 1Pet.5.5
1Tim.5.10; 1Pet.5.5
Matt.11.29
Matt.11.29
John.15.20; Matt.10.24
John.15.20; Matt.10.24
Luke.11.28; Jas.1.22
Luke.11.28; Jas.1.22
John.13.10-John.13.11; John.6.70; John.15.16; John.15.19; Mark.3.13; Luke.6.13; Acts.1.2; John.17.12; Matt.1.22; Ps.40.10; John.13.26; Matt.26.23
John.13.10-John.13.11; John.6.70; John.15.16; John.15.19; Mark.3.13; Luke.6.13; Acts.1.2; John.17.12; Matt.1.22; Ps.40.10; John.13.26; Matt.26.23
John.14.29; John.16.4
John.14.29; John.16.4
Matt.10.40
Matt.10.40
Matt.26.20-Matt.26.25; Mark.14.17-Mark.14.21; Luke.22.21-Luke.22.22
John.12.27; Matt.26.21; Mark.14.18; Luke.22.21; Acts.1.17
John.12.27; Matt.26.21; Mark.14.18; Luke.22.21; Acts.1.17
Luke.22.23
Luke.22.23
John.19.26; John.20.2; John.21.7; John.21.20; Luke.16.22
John.19.26; John.20.2; John.21.7; John.21.20; Luke.16.22
Mark.4.36; John.21.20
Mark.4.36; John.21.20
Matt.26.23; Mark.14.20; Ruth.2.14; Matt.26.25; John.6.71
Matt.26.23; Mark.14.20; Ruth.2.14; Matt.26.25; John.6.71
Luke.22.3; John.13.2; 1Cor.11.27; Luke.12.50
Luke.22.3; John.13.2; 1Cor.11.27; Luke.12.50
John.12.6; John.13.1; John.12.5
John.12.6; John.13.1; John.12.5
1Sam.28.8
1Sam.28.8
John.7.39; John.14.13; John.15.8; John.17.1; John.17.4; 1Pet.4.11
John.7.39; John.14.13; John.15.8; John.17.1; John.17.4; 1Pet.4.11
John.17.1; John.17.5; John.12.23
John.17.1; John.17.5; John.12.23
John.7.33; John.7.34; John.8.21
John.7.33; John.7.34; John.8.21
1John.2.7-1John.2.8; 1John.3.11; 2John.1.5; John.15.12; John.15.17; 1John.3.23; 1John.4.21; Lev.19.18; Rom.13.8; Col.3.14; 1Thess.4.9; 1Tim.1.5; 1Pet.1.22; John.15.12; Eph.5.2; 1John.4.10-1John.4.11
1John.2.7-1John.2.8; 1John.3.11; 2John.1.5; John.15.12; John.15.17; 1John.3.23; 1John.4.21; Lev.19.18; Rom.13.8; Col.3.14; 1Thess.4.9; 1Tim.1.5; 1Pet.1.22; John.15.12; Eph.5.2; 1John.4.10-1John.4.11
1John.3.14; 1John.4.20
1John.3.14; 1John.4.20
Matt.26.33-Matt.26.35; Mark.14.29-Mark.14.31; Luke.22.33-Luke.22.34
John.13.7; John.7.34; John.14.2; John.21.18-John.21.19; 2Pet.1.14
John.13.7; John.7.34; John.14.2; John.21.18-John.21.19; 2Pet.1.14
Matt.26.33-Matt.26.35; Mark.14.29-Mark.14.31; Luke.22.33-Luke.22.34
Matt.26.33-Matt.26.35; Mark.14.29-Mark.14.31; Luke.22.33-Luke.22.34
John.18.27
John.18.27
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Пасах майрамынын алды эле. Ыйса Өзүнүн бул дүйнөдөн кетип, Атасына бара турган убагы келип калганын билчү. Ал бул дүйнөдөгү Өзүнүн адамдарын сүйдү, аларды акырына чейин сүйдү.
1 Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
2 Кечки тамак убагы болчу. Шайтан буга чейин эле Шымон уулу Жүйүт Искариоттун жүрөгүнө Ыйсага чыккынчылык кылуу каалоосун салып койгон.
2 И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его,
3 Ыйса Атасынын бардык нерсени Өзүнө бергендигин, Өзүнүн Кудайдан келип, Ага кайра кайтып барарын билчү.
3 Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит,
4 Ыйса дасторкондон туруп, сырткы кийимин чечти да, белине сүлгү байлады.
4 встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.
5 Андан кийин чылапчынга суу куюп алып, шакирттеринин бутун жууп, белиндеги сүлгү менен аарчый баштады.
5 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
6 Шымон Петирдин жанына келгенде, ал Ага мындай деди: «Теңир, Сен менин бутумду жууйсуңбу?»
6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги?
7 Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Менин эмне кылып жатканымды сен азыр түшүнбөйсүң, кийин түшүнөсүң».
7 Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
8 Петир Ага: «Мен бутумду Сага эч качан жуудуртпайм!» – деди. «Эгерде Мен сенин бутуңду жуубасам, анда сен Мени менен үлүштөш болбойсуң», – деп жооп берди Ыйса.
8 Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною.
9 Ошондо Шымон Петир Ага: «Теңир, андай болсо, бутумду гана эмес, колумду да, башымды да жуу!» – деди.
9 Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову.
10 Ыйса ага: «Жуулган адамдын бутун гана жууш керек, анткени ал таза. Силер да тазасыңар, бирок баарыңар эмес», – деди.
10 Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все.
11 Анткени Ыйса кимдин чыккынчылык кыларын билген, ошондуктан: «Баарыңар эмес», – деди.
11 Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты.
12 Ыйса шакирттеринин бутун жууп бүтүп, сырткы кийимин кийип, дасторконго кайра отургандан кийин, мындай деди: «Силерге эмне кылганымды түшүндүңөрбү?
12 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
13 Мени: “Устат”, “Теңир”, – дейсиңер. Мунуңар туура, анткени Мен чынында эле Ошолмун.
13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
14 Мен Теңир жана Устат болуп туруп, бутуңарды жуудум. Демек, силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек.
14 Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу.
15 Анткени Мен силерге үлгү көрсөттүм, Мен силерге эмне кылсам, силер да ошону кылгыла.
15 Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
16 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, кул өз кожоюнунан жогору эмес, жиберилген адам жиберүүчүдөн жогору эмес.
16 Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.
17 Эгерде ушул билгениңерди аткарсаңар, анда бактылуусуңар.
17 Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
18 Баарыңар жөнүндө айтып жаткан жокмун, Мен Өзүм тандап алган адамдарымды билем. Бирок Ыйык Жазуудагы “Мени менен бир дасторкондо отурган адам Мага согончогун көтөрдү” деген сөз аткарылышы керек.
18 Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою.
19 Мен бул сөздү силерге аткарыла электе эле айтып жатам, аткарылгандан кийин, Ошол Мен экендигиме ишенип каласыңар.
19 Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я.
20 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, ким Мен жиберген адамды кабыл алса, ал Мени кабыл алган болот. Ал эми Мени кабыл алган адам Мени жиберген Кудайды кабыл алган болот».
20 Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.
21
Бул сөздөрдү айткандан кийин, Ыйса кайгырып, мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, араңардан бирөө Мага чыккынчылык кылат».
21 Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
22 Шакирттери Ыйсанын ким жөнүндө айтып жатканын түшүнүшпөй, бири-бирин карашты.
22 Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит.
23 Шакирттеринин бири Ыйсанын төшүнө башын коюп отурган. Ыйса аны жакшы көрөр эле.
23 Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
24 Шымон Петир ага ким жөнүндө айтып жатканын сурачы дегендей белги берди.
24 Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит.
25 Ыйсанын төшүнө башын коюп отурган ал: «Теңир, ал ким?» – деп сурады.
25 Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это?
26 «Бир үзүм нанды табактагы ашка малгандан кийин, кимге берсем, ал – ошол», – деп жооп берди Ыйса. Анан Ал бир үзүм нанды табактагы ашка малды да, Шымондун уулу Жүйүт Искариотко сунду.
26 Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту.
27 Нанды алары менен, Жүйүттүн ичине шайтан кирди. Ошондо Ыйса Жүйүткө: «Кылайын дегениңди тезирээк кыл!» – деди.
27 И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.
28 Дасторкондо отургандардын эч кимиси Ыйсанын ага эмне үчүн ушинтип айтканын түшүнгөн жок.
28 Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему.
29 Акча салынуучу куту Жүйүттө болгондуктан, кээ бирөөлөрү: «Ыйса ага: “Майрамга карата бизге керектүү нерселерди сатып кел” же “Жакырларга бир нерсе бер”, – деп жатат го», – деп ойлошту.
29 А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим.
30 Жүйүт нанды алары менен, сыртка чыгып кетти. Түнкү убак эле.
30 Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.
31
Жүйүт чыгып кеткенден кийин, Ыйса мындай деди: «Азыр Адам Уулу даңкталды. Ал аркылуу Кудай да даңкталды.
31 Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем.
32 Эгерде Кудай Ал аркылуу даңкталса, анда Кудай да Аны даңктайт, Аны жакын арада даңктайт.
32 Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его.
33 Балдарым! Эми Мен силер менен бир аз убакыт гана болом. Мени издейсиңер. Жүйүттөргө айткан сөзүмдү азыр силерге да айтам: “Мен бара турган жерге силер бара албайсыңар”.
33 Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, так и вам говорю теперь.
34
Силерге жаңы осуят берем: бири-бириңерди сүйгүлө! Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө!
34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
35 Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин Менин шакирттерим экениңерди билишет».
35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
36
Шымон Петир Ыйсадан: «Теңир, Сен кайда барасың?» – деп сурады. Ыйса ага: «Мен бара жаткан жакка сен азыр Мени ээрчип бара албайсың, бирок Менин артымдан кийин барасың», – деп жооп берди.
36 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною.
37 Петир Ага: «Теңир, эмне үчүн мен Сени азыр ээрчип бара албайм? Мен Сен үчүн жанымды берем», – деди.
37 Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя.
38 Ошондо Ыйса ага мындай деди: «Мен үчүн жаныңды бересиңби? Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, короз кыйкырганга чейин, сен Менден үч жолу баш тартасың».
38 Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.