Ушул азаптан.
John.12.1-John.12.8; Matt.26.6-Matt.26.11; Mark.14.3-Mark.14.8
Matt.26.6-Matt.26.13; Mark.14.3-Mark.14.9; Luke.7.37-Luke.7.38
John.12.12; John.12.20; John.11.55; John.11.1
John.12.1-John.12.8; Matt.26.6-Matt.26.11; Mark.14.3-Mark.14.8
John.12.12; John.12.20; John.11.55; John.11.1
Luke.10.38; Luke.10.40
Luke.10.38; Luke.10.40
Luke.7.37-Luke.7.38
Luke.7.37-Luke.7.38
John.13.29
John.13.29
John.12.5
John.12.5
John.11.44
John.11.44
Luke.16.31
Luke.16.31
John.12.18; John.11.45
John.12.18; John.11.45
John.12.12-John.12.15; Matt.21.4-Matt.21.9; Mark.11.7-Mark.11.10; Luke.19.35-Luke.19.38
Matt.21.1-Matt.21.9; Mark.11.7-Mark.11.10; Luke.19.35-Luke.19.38
John.12.12-John.12.15; Matt.21.4-Matt.21.9; Mark.11.7-Mark.11.10; Luke.19.35-Luke.19.38
Rev.7.9; Ps.117.25-Ps.117.26; John.5.43; John.1.49
Rev.7.9; Ps.117.25-Ps.117.26; John.5.43; John.1.49
Zech.9.9
Zech.9.9
John.13.7; Mark.9.32; John.12.23; John.7.39; John.2.22
John.13.7; Mark.9.32; John.12.23; John.7.39; John.2.22
Luke.19.37
Luke.19.37
John.12.9-John.12.11
John.12.9-John.12.11
John.11.47; John.3.26
John.11.47; John.3.26
1Kgs.8.41-1Kgs.8.43; Acts.8.27; Acts.17.4; Mark.7.26; John.7.35
1Kgs.8.41-1Kgs.8.43; Acts.8.27; Acts.17.4; Mark.7.26; John.7.35
John.1.44
John.1.44
Mark.13.3
Mark.13.3
John.17.1; John.12.27; John.13.31-John.13.32; Mark.14.41; John.2.4; John.12.16
John.17.1; John.12.27; John.13.31-John.13.32; Mark.14.41; John.2.4; John.12.16
1Cor.15.36
1Cor.15.36
Matt.10.39; John.11.25; Luke.14.26
Matt.10.39; John.11.25; Luke.14.26
John.8.12; John.21.18; John.14.3; John.17.24; 2Cor.5.8; 1Thess.4.17; John.14.21; John.14.23; John.16.27; 1Sam.2.30; Ps.90.15
John.8.12; John.21.18; John.14.3; John.17.24; 2Cor.5.8; 1Thess.4.17; John.14.21; John.14.23; John.16.27; 1Sam.2.30; Ps.90.15
John.11.33; John.13.21; Luke.22.44; Mark.14.35; Heb.5.7; John.12.23; John.18.37; John.12.23
John.11.33; John.13.21; Luke.22.44; Mark.14.35; Heb.5.7; John.12.23; John.18.37; John.12.23
Matt.3.17; Matt.17.5; Mark.1.11; Mark.9.7; Luke.3.22; Luke.9.35; 2Pet.1.17
Matt.3.17; Matt.17.5; Mark.1.11; Mark.9.7; Luke.3.22; Luke.9.35; 2Pet.1.17
Acts.23.9
Acts.23.9
John.11.42
John.11.42
John.16.11; John.16.33; John.14.30; 2Cor.4.4; Eph.2.2; Eph.6.12; Matt.13.19; Luke.4.6; 1John.4.4; 1John.5.19; Luke.10.18; Col.2.15; 1John.3.8
John.16.11; John.16.33; John.14.30; 2Cor.4.4; Eph.2.2; Eph.6.12; Matt.13.19; Luke.4.6; 1John.4.4; 1John.5.19; Luke.10.18; Col.2.15; 1John.3.8
John.3.14; John.8.28; John.6.44; Rom.5.18; Rom.8.32; 2Cor.5.15; 1Tim.2.6; Heb.2.9; 1John.2.2
John.3.14; John.8.28; John.6.44; Rom.5.18; Rom.8.32; 2Cor.5.15; 1Tim.2.6; Heb.2.9; 1John.2.2
John.18.32
John.18.32
Ps.88.5; Ps.109.4; Isa.9.7; Ezek.37.25; Luke.1.33; John.12.32
Ps.88.5; Ps.109.4; Isa.9.7; Ezek.37.25; Luke.1.33; John.12.32
John.12.46; John.1.4; John.1.9; John.8.12; John.7.33; Jer.13.16; Eph.5.8; 1Thess.5.4; Isa.9.2; 1John.1.6; 1John.2.11; John.11.10
John.12.46; John.1.4; John.1.9; John.8.12; John.7.33; Jer.13.16; Eph.5.8; 1Thess.5.4; Isa.9.2; 1John.1.6; 1John.2.11; John.11.10
Luke.10.6
Luke.10.6
Matt.1.22; Rom.10.16; Isa.53.1
Matt.1.22; Rom.10.16; Isa.53.1
John.5.44
John.5.44
Isa.6.10; Matt.13.14-Matt.13.15; Mark.6.52
Isa.6.10; Matt.13.14-Matt.13.15; Mark.6.52
Isa.6.1; John.5.46
Isa.6.1; John.5.46
John.3.1; John.7.48; John.7.13; John.9.22; John.9.22
John.3.1; John.7.48; John.7.13; John.9.22; John.9.22
John.5.44
John.5.44
John.13.20; Matt.10.40; John.14.1; John.5.24; 1Pet.1.21
John.13.20; Matt.10.40; John.14.1; John.5.24; 1Pet.1.21
John.14.9; John.6.40
John.14.9; John.6.40
John.12.35-John.12.36; John.1.4-John.1.5; John.1.9; John.8.12
John.12.35-John.12.36; John.1.4-John.1.5; John.1.9; John.8.12
John.3.36; John.8.15; John.3.17; John.4.42
John.3.36; John.8.15; John.3.17; John.4.42
Luke.10.16; Deut.18.18-Deut.18.19; Rom.2.16
Luke.10.16; Deut.18.18-Deut.18.19; Rom.2.16
John.5.19; John.5.30; John.3.17; John.15.10
John.5.19; John.5.30; John.3.17; John.15.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Пасах майрамына алты күн калганда, Ыйса Бетанияга келди. Бул жерде Ал тирилткен Лазар жашачу.
1 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых.
2 Ошол жерде Ага кечки тамак даярдашты. Марта кызмат кылып жүрдү. Лазар болсо Аны менен бирге бир дасторкондо отурду.
2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним.
3 Мариям нард деген өсүмдүктөн жасалган жыпар жыттуу, таза майдан бир фунт алып келип, Ыйсанын бутуна куйду, анан Анын буттарын чачы менен сүрттү. Үйдүн ичи жыпар жыттуу май жыттанып калды.
3 Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
4 Ыйсанын шакирттеринин бири, кийин Ага чыккынчылык кылган Шымон уулу Жүйүт Искариот мындай деди:
4 Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал:
5 «Бул майды үч жүз динарийге сатып, түшкөн акчаны жакырларга таратып берсе болот эле да».
5 Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?
6 Ал муну жакырлар үчүн кам көргөндүктөн эмес, ууру болгондуктан айтты. Акча салынуучу куту анда болгондуктан, ал ага салынган акчадан уурдап алчу.
6 Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали.
7 Ошондо Ыйса мындай деди: «Мариямды жайына койгула! Ал муну Менин көргө коюлар күнүмө сактап жүргөн.
7 Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.
8 Анткени Мен силердин жаныңарда дайыма эле боло бербейм, жакырлар болсо дайыма жаныңарда болот».
8 Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда.
9 Жүйүттөрдүн көбү Ыйсанын Бетанияда экенин угушуп, Ыйсаны гана эмес, Ал тирилткен Лазарды да көрүү үчүн, Бетанияга келишти.
9 Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых.
10 Башкы ыйык кызмат кылуучулар болсо Лазарды да өлтүрүү жөнүндө чечим чыгарышты.
10 Первосвященники же положили убить и Лазаря,
11 Анткени аны көрүү үчүн келген жүйүттөрдүн көбү Ыйсага ишенип калышкан эле.
11 потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.
12
Кийинки күнү майрамга келген элдин көпчүлүгү Ыйсанын Иерусалимге келерин угушканда,
12 На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим,
13 дарактардын бутактарын алып: «Дөөттүн Уулуна даңк! Теңирдин атынан Келе Жатканга, Ысрайыл элинин Падышасына даңк!» – деп, Аны кыйкырып тосуп чыгышты.
13 взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!
14 Ыйса бир кодикти таап минип алган эле. Бул жөнүндө Ыйык Жазууда:
14 Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:
15 «Коркпо, Сион кызы! Сенин Падышаң кодик минип келе жатат!» – деп жазылган.
15 Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле.
16 Шакирттери муну адегенде түшүнүшкөн эмес. Бирок Ыйса даңкталгандан кийин, алар бул сөздөрдүн Ал жөнүндө жазылгандыгын, Ага ошондой кылынгандыгын эстешти.
16 Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему.
17 Ыйсанын жанында жүргөн эл Анын Лазарды мүрзөдөн чакырып, тирилткенин күбөлөндүрүп жатты.
17 Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
18 Ошондуктан Ыйсанын бул кереметти кылганын уккан эл Аны алдынан тосуп чыкты.
18 Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо.
19 Фарисейлер болсо: «Көрдүңөрбү, эч нерсе кыла албай калдыңар! Бүт дүйнө Анын артынан ээрчип кетти!» – деп, өз ара сүйлөшүп жатышты.
19 Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним.
20
Кудайга табынуу үчүн майрамга келгендердин арасында эллиндер да бар эле.
20 Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины.
21 Алар Галилеянын Бетсайида шаарынан болгон Филипке келишип: «Мырза, биз Ыйсаны көрсөк дедик эле», – дешти.
21 Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса.
22 Филип бул жөнүндө Андрейге барып айтты. Анан Андрей менен Филип экөө Ыйсага барып айтышты.
22 Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу.
23
Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Адам Уулунун даңкталар убактысы келип калды.
23 Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому.
24 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Эгерде өлсө, көп түшүм берет.
24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.
25 Ким өз жанын сүйсө, ал андан түбөлүккө ажырайт. Ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат.
25 Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.
26 Ким Мага кызмат кылгысы келсе, ал Мени ээрчисин. Мен кайсы жерде болсом, кызматчым да ошол жерде болот. Ким Мага кызмат кылса, аны Атам урматтайт».
26 Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.
27 Анан Ыйса мындай деди: «Азыр жаным кыйналып турат. Эмне дейин? “Ата! Мени ушул сааттан куткара көр”, – дейинби? Бирок Мен ушул саат үчүн келгем.
27 Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел.
28 Ата! Өз ысымыңды даңкта!» Ошондо асмандан «Даңктадым, дагы да даңктайм» деген үн угулду.
28 Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю.
29 Ошол жердеги муну уккан адамдардын кээ бирөөлөрү: «Күн күркүрөдү», – дешсе, кээ бирөөлөрү: «Ага периште сүйлөдү», – дешти.
29 Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему.
30 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Бул сөз Мен үчүн эмес, силер үчүн айтылды.
30 Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа.
31 Бул дүйнөнүн соттолор маалы келди. Эми бул дүйнөнүн төрөсү сыртка куулуп чыгарылат.
31 Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон.
32 Мен жерден көтөрүлүп кеткенден кийин, бардыгын Өзүмө тартам».
32 И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.
33 Ыйса муну кандай өлүм менен өлөрүн билдирүү үчүн айтты.
33 Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.
34 Эл болсо Ага мындай деди: «Ыйык Жазуудан укканыбызга караганда, Машайак түбөлүк жашайт. Анан Сен кандайча: “Адам Уулу жогору көтөрүлүп кетиши керек”, – дейсиң? Адам Уулу деген Ким?»
34 Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человеческий?
35 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Жарык дагы бир аз убакыт силер менен болот. Караңгыга калбаш үчүн, жарык барда жүргүлө. Караңгыда жүргөн адам кайда бара жатканын билбейт.
35 Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет.
36 Жарык силер менен болуп турганда, жарыкка ишенгиле, ошондо жарыктын балдары болосуңар». Ыйса бул сөздөрдү айткандан кийин, ал жерден кетип, элдин көзүнөн далдаа болду.
36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
37
Ыйса көптөгөн кереметтерди көрсөтсө да, алар Ага ишенишкен жок.
37 Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него,
38 Ышайа пайгамбардын «Теңир! Бизден уккан кабарга ким ишенди? Теңирдин күчү кимге көрсөтүлдү?» деген сөздөрү аткарылышы үчүн ушундай болду.
38 да сбудется слово Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня?
39 Ошондуктан алар ишене алышкан жок. Ышайа мындай деп да айткан:
39 Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия,
40 «Алардын көздөрү сокур, ал эми жүрөктөрү таш болуп калган. Ошондуктан алардын көздөрү көрбөйт, түшүнүшпөйт, айыгыш үчүн, Мага кайрылышпайт».
40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
41 Ышайа бул сөздөрдү Ыйсанын даңкын көрүп, Ал жөнүндө сүйлөгөндөн кийин айткан.
41 Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем.
42 Ошондой болсо да, жүйүт башчыларынын көбү Ыйсага ишенип калышты. Бирок синагогадан чыгарылып калбаш үчүн, ишенип калышканын фарисейлердин алдында ачык айтышкан жок.
42 Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги,
43 Анткени Кудайдын даңктаганына караганда, адамдын даңктаганын артык көрүштү.
43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
44
Ыйса үнүн бийик чыгарып, мындай деди: «Мага ишенген адам Мага эмес, Мени жиберген Кудайга ишенген болот.
44 Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.
45 Мени көргөн адам Мени жиберген Кудайды көргөн болот.
45 И видящий Меня видит Пославшего Меня.
46 Мага ишенгендердин бирөө да караңгыга калбашы үчүн, Мен дүйнөгө жарык болуп келдим.
46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме.
47 Сөздөрүмдү угуп, бирок аларды аткарбаган адамды Мен соттобойм. Анткени Мен бул дүйнөнү соттоо үчүн эмес, куткаруу үчүн келгем.
47 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир.
48 Мени четке кагып, сөздөрүмдү кабыл албаган адам үчүн сот бар: Мен айткан сөздөр аны акыркы күнү соттойт.
48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.
49 Анткени Мен Өз атымдан сүйлөгөн жокмун, Мени жиберген Атамдын осуяты боюнча сүйлөп жатам. Эмнени айтып, эмнени сүйлөө керектигин Мага Мени жиберген Атам осуят кылган.
49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить.
50 Анын осуяты болсо түбөлүк өмүр экенин билем. Демек, Атам Мага эмнени айтса, Мен ошону айтам».
50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец.