Luke.10.38-Luke.10.39
Luke.10.38-Luke.10.39
John.12.3
John.12.3
John.11.5; John.11.11; John.11.36
John.11.5; John.11.11; John.11.36
John.11.11; Matt.9.24; John.11.40; John.9.3; John.13.31
John.11.11; Matt.9.24; John.11.40; John.9.3; John.13.31
John.11.3
John.11.3
John.2.4; John.7.6; John.7.8
John.2.4; John.7.6; John.7.8
John.10.40
John.10.40
John.1.38; John.8.59; John.10.31
John.1.38; John.8.59; John.10.31
Luke.13.33; John.9.4; 1John.2.10
Luke.13.33; John.9.4; 1John.2.10
Jer.13.16; Jer.13.16
Jer.13.16; Jer.13.16
Matt.27.52
Matt.27.52
John.14.5; John.20.24; John.20.26-John.20.28; John.21.2; Matt.10.3; Mark.3.18; Luke.6.15; Acts.1.13; John.13.37
John.14.5; John.20.24; John.20.26-John.20.28; John.21.2; Matt.10.3; Mark.3.18; Luke.6.15; Acts.1.13; John.13.37
John.11.39
John.11.39
John.11.31; Job.2.11
John.11.31; Job.2.11
Luke.10.38-Luke.10.39
Luke.10.38-Luke.10.39
John.11.32; John.11.37
John.11.32; John.11.37
John.11.42; John.9.31
John.11.42; John.9.31
John.11.39; John.5.29; Luke.14.14; John.6.39
John.11.39; John.5.29; Luke.14.14; John.6.39
John.5.21; John.6.40; John.6.44; 1Cor.15.21; John.14.6; John.6.57; Col.3.4; John.1.4; John.12.25; John.3.36
John.5.21; John.6.40; John.6.44; 1Cor.15.21; John.14.6; John.6.57; Col.3.4; John.1.4; John.12.25; John.3.36
John.6.50-John.6.51; John.8.51
John.6.50-John.6.51; John.8.51
John.6.69; John.20.31; 1John.5.1; 1John.5.5; John.8.24; John.13.19; 1John.4.16; Matt.16.16; John.6.14; Matt.11.3
John.6.69; John.20.31; 1John.5.1; 1John.5.5; John.8.24; John.13.19; 1John.4.16; Matt.16.16; John.6.14; Matt.11.3
Matt.26.18; Mark.14.14; Luke.22.11; John.13.13
Matt.26.18; Mark.14.14; Luke.22.11; John.13.13
John.11.19
John.11.19
John.11.21
John.11.21
John.11.38; Mark.14.5; John.12.27; John.13.21
John.11.38; Mark.14.5; John.12.27; John.13.21
Luke.19.41
Luke.19.41
John.11.3
John.11.3
John.9.6-John.9.7; John.11.21; John.11.32
John.9.6-John.9.7; John.11.21; John.11.32
John.11.33; Isa.22.16; John.20.1; Matt.27.60; Mark.15.46; Luke.24.2
John.11.33; Isa.22.16; John.20.1; Matt.27.60; Mark.15.46; Luke.24.2
John.11.17
John.11.17
John.11.25-John.11.26; John.11.4; Rom.6.4
John.11.25-John.11.26; John.11.4; Rom.6.4
John.17.1
John.17.1
John.11.22; Matt.26.53; John.12.29-John.12.30; John.17.8; John.17.21; John.3.17
John.11.22; Matt.26.53; John.12.29-John.12.30; John.17.8; John.17.21; John.3.17
John.5.28-John.5.29; John.19.40; John.20.7
John.5.28-John.5.29; John.19.40; John.20.7
John.12.11; Acts.9.42; John.11.19; John.2.23
John.12.11; Acts.9.42; John.11.19; John.2.23
Matt.26.3; Matt.5.22; John.12.19; Acts.4.16
Matt.26.3; Matt.5.22; John.12.19; Acts.4.16
John.6.15; John.18.36-John.18.37; Acts.21.28
John.6.15; John.18.36-John.18.37; Acts.21.28
Matt.26.3; John.11.51; John.18.13
Matt.26.3; John.11.51; John.18.13
John.18.14
John.18.14
John.11.49; Exod.28.30; Num.27.21; 1Sam.23.9; 1Sam.30.7; Ezra.2.63; Neh.7.65
John.11.49; Exod.28.30; Num.27.21; 1Sam.23.9; 1Sam.30.7; Ezra.2.63; Neh.7.65
Isa.49.6; 1John.2.2; John.10.16
Isa.49.6; 1John.2.2; John.10.16
John.7.1
John.7.1
John.7.1; John.7.4
John.7.1; John.7.4
John.6.4; Luke.2.42; 2Chr.30.17-2Chr.30.18; John.18.28; Acts.21.24
John.6.4; Luke.2.42; 2Chr.30.17-2Chr.30.18; John.18.28; Acts.21.24
John.7.11
John.7.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Эже-сиңди Мариям менен Марта жашаган Бетания деген айылда Лазар деген бир адам ооруп жатты.
Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.
Ыйсаны жыпар жыттуу май менен майлаган, Анын бутун чачы менен аарчыган ушул Мариям болчу. Ооруп жаткан Лазар анын бир тууганы эле.
Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими.
«Теңир, жакшы көргөн адамың ооруп жатат», – деп, эже-сиңди Ыйсага айттырып жиберишти.
Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.
Ыйса муну укканда: «Ал бул оорудан өлбөйт, бул – Кудайдын даңкталышы үчүн жол берилген оору. Бул аркылуу Кудай Уулу даңкталат», – деди.
Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий.
Ыйса Мартаны, анын сиңдисин жана Лазарды жакшы көрчү.
Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
Ал Лазардын ооруп жатканын укса да, жүргөн жеринде дагы эки күн болду.
Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился.
Андан кийин шакирттерине мындай деди: «Жүргүлө, Жүйүт аймагына кайра баралы».
После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.
Шакирттери Ага: «Устат, жүйүттөр жакында эле Сени таш бараңга алып өлтүргөнү жатышпады беле? Анан кайра ошол жакка барганы жатасыңбы?» – дешти.
Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?
Ыйса аларга: «Бир күндө он эки саат жарык болот эмеспи. Күндүз жүргөн адам мүдүрүлбөйт, анткени ал бул дүйнөнүн жарыгын көрүп турат.
Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего;
Ал эми түн ичинде жүргөн адам мүдүрүлөт, анткени анын ичинде жарык жок», – деп жооп берди.
а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.
Ыйса бул сөздөрдү айткандан кийин, аларга: «Досубуз Лазар уктап калды, бирок Мен барып, аны ойготом», – деди.
Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.
Шакирттери Ага: «Теңир! Уктап жатса, анда айыгат», – дешти.
Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.
Ыйса Лазардын өлүп калганы жөнүндө айткан эле, шакирттери болсо анын жөн эле уктап жатканы жөнүндө айтып жатат деп ойлошту.
Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.
Ошондо Ыйса ачык эле мындай деди: «Лазар өлүп калды.
Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер;
Силер үчүн кубанып жатам. Силердин ишенип калышыңар үчүн, Менин ал жакта болбогонум жакшы болду. Жүргүлө, ага баралы».
и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему.
Ошондо Эгиз деген да ысымы бар Томас башка шакирттерге: «Жүргүлө, биз да аны менен бирге өлөлү», – деди.
Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.
Ыйса келгенде, Лазардын көргө коюлганына төрт күн болгонун укту.
Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.
Бетания менен Иерусалимдин ортосундагы аралык болжол менен он беш стадий болгондуктан,
Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати;
көптөгөн жүйүттөр Марта менен Мариямга көңүл айтууга келишкен эле.
и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.
Марта Ыйсанын келе жатканын укканда, алдынан тосуп чыкты. Мариям болсо үйдө калды.
Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома.
Марта Ыйсага: «Теңир! Сен бул жерде болгондо, бир тууганым өлмөк эмес.
Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
Бирок мен азыр да билем, Сен Кудайдан эмне сурасаң да, Кудай Сага берет», – деди.
Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.
Ыйса ага: «Бир тууганың тирилет», – деди.
Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.
Марта Ага: «Акыркы күнү, өлгөндөр тириле турган күнү тирилерин билем», – деди.
Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.
Ыйса ага мындай деди: «Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да, тирилет.
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.
Мага ишенип жашаган адам өлбөйт. Ушуга ишенесиңби?»
И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?
Марта Ага: «Ооба, Теңир. Дүйнөгө келе турган Кудай Уулу Машайак Сен экендигиңе ишенем», – деди.
Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.
Муну айткандан кийин, ал үйүнө барды да, сиңдиси Мариямды тымызын чакырып алып: «Устат бул жерде. Ал сени чакырып жатат», – деди.
Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.
Муну угары менен, Мариям шашылыш тура калып, Ыйсага жөнөдү.
Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему.
Ыйса айылга кире элек болчу, Ал Марта менен жолуккан жерде эле.
Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа.
Мариямга көңүл айтканы келгендер анын үйдөн шашылыш чыгып кеткенин көрүшкөндө, «Бир тууганын жоктоп ыйлаш үчүн, мүрзөгө кетти го», – деп ойлоп, артынан кошо жөнөштү.
Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб - плакать там.
Мариям болсо Ыйса турган жерге келди да, Аны көргөндө, бутуна жыгылып: «Теңир, Сен бул жерде болгондо, бир тууганым өлмөк эмес», – деди.
Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
Мариямдын жана аны менен келген жүйүттөрдүн ыйлаганын көргөн Ыйсанын каңырыгы түтөп, жүрөгү сыздады.
Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился
«Аны кайсы жерге койдуңар?» – деп сурады Ыйса. «Теңир, келип, Өзүң көр», – деп жооп беришти алар.
и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.
Ыйса көзүнө жаш алды.
Иисус прослезился.
Ошондо жүйүттөр: «Карагылачы, Лазарды Ал кандай жакшы көрчү!» – дешти.
Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его.
Кээ бирөөлөр болсо: «Бул сокурдун көзүн ачпады беле, анан ушуну өлүмдөн алып кала алган жокпу?» – дешти.
А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?
Ыйса ичинен кайгырып, мүрзөгө басып келди. Ал оозу таш менен жабылган мүрзөлүк үңкүр эле.
Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.
«Ташты алып салгыла!» – деди Ыйса. Ошондо өлгөн Лазардын бир тууганы Марта Ага: «Теңир! Жыттанып кетти го, коюлганына төрт күн болуп калбадыбы», – деди.
Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.
Ошондо Ыйса ага: «Мен сага: “Эгерде ишенсең, Кудайдын даңкын көрөсүң”, – деп айткан жок белем?», – деди.
Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?
Үңкүрдүн оозунан ташты алып салышкандан кийин, Ыйса асманды карап, мындай деди: «Ата, Мени уккандыгың үчүн, Сага ыраазымын.
Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.
Мени дайыма угарыңды билем. Бирок муну Мени Сен жибергениңе ушул жерде турган эл ишенсин деп айтып жатам».
Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.
Муну айткандан кийин, Ал бийик үн менен: «Лазар, чык!» – деди.
Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.
Ошондо колу-буту кепинделген Лазар мүрзөдөн чыгып келди. Анын бети-башы да оролуу эле. Ыйса аларга: «Анын кепинин чечкиле, бассын», – деди.
И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.
Мариямга келген жүйүттөрдүн көпчүлүгү Ыйсанын кылган ишин көрүшкөндө, Ага ишенип калышты.
Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.
Ал эми кээ бирөөлөрү фарисейлерге барып, Ыйсанын эмне кылганын айтып беришти.
А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус.
Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер жогорку кеңешти чакырып, мындай дешти: «Эмне кылсак? Бул Адам көптөгөн кереметтерди көрсөтүп жатат.
Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит.
Эгерде Аны ушу бойдон тим койсок, баары Ага ишенип калат. Анан римдиктер келип, жерибизди да, элибизди да басып алышат».
Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом.
Алардын бири, ошол жылга башкы ыйык кызмат кылуучу болуп шайланган Кайапа мындай деди: «Силер эч нерсени билбейсиңер.
Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете,
Бүт эл жок болгондон көрө, эл үчүн бир адамдын өлгөнү силер үчүн жакшы болорун түшүнбөйсүңөр!»
и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб.
Муну ал оюнан чыгарып айткан жок: ошол жылы башкы ыйык кызмат кылуучу болгондуктан, Ыйсанын эл үчүн өлөрүн алдын ала айтты.
Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ,
Ал бир улут үчүн гана эмес, Кудайдын чачырап кеткен балдарын чогултуу үчүн да өлүшү керек болчу.
и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино.
Ошол күнү алар Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө чечим чыгарышты.
С этого дня положили убить Его.
Ошондон кийин Ыйса жүйүттөрдүн арасында ачык жүрбөй калды. Ал чөлгө жакын жердеги Эпрайым деген шаарга кетти. Ал жерде шакирттери менен болду.
Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими.
Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындап калгандыктан, өлкөнүн туш тарабынан көптөгөн адамдар майрам алдында тазалануу үчүн, Иерусалимге келишти.
Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься.
Алар Ыйсаны издешти. Ийбадатканада туруп алышып: «Кандай деп ойлойсуңар, Ал майрамга келет болду бекен?» – деп, өз ара сүйлөшүп жатышты.
Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли Он на праздник?
Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер болсо Ыйсаны кармаш үчүн, «Ыйсанын кайда экенин ким билсе, кабарлап койсун!» деген буйрук беришти.
Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его.