Isa.44.28; Isa.41.13; Job.12.21; Isa.45.5; Isa.22.21
Isa.44.28; Isa.41.13; Job.12.21; Isa.45.5; Isa.22.21
Isa.40.4; Ps.106.16
Isa.40.4; Ps.106.16
Jer.50.37; Jer.51.13; Isa.43.1
Jer.50.37; Jer.51.13; Isa.43.1
Isa.45.3; Isa.62.2
Isa.45.3; Isa.62.2
Isa.44.8; Job.12.21; Isa.22.21
Isa.44.8; Job.12.21; Isa.22.21
Isa.37.20; Mal.1.11
Isa.37.20; Mal.1.11
Isa.41.23; Amos.3.6
Isa.41.23; Amos.3.6
Deut.32.2; Ps.84.12; Hos.10.12
Deut.32.2; Ps.84.12; Hos.10.12
Eccl.6.10; Isa.10.15; Isa.64.8; Rom.9.20
Eccl.6.10; Isa.10.15; Isa.64.8; Rom.9.20
Ezek.39.7; Isa.41.23; Jer.31.9; Isa.29.23; Isa.64.8
Ezek.39.7; Isa.41.23; Jer.31.9; Isa.29.23; Isa.64.8
Jer.27.5; Isa.42.5; Isa.44.24; Gen.2.1
Jer.27.5; Isa.42.5; Isa.44.24; Gen.2.1
Isa.41.2; Isa.45.2; Isa.44.28; Isa.49.25; Isa.51.14; Isa.52.3
Isa.41.2; Isa.45.2; Isa.44.28; Isa.49.25; Isa.51.14; Isa.52.3
Isa.43.3; Isa.14.2
Isa.43.3; Isa.14.2
Isa.57.17
Isa.57.17
Isa.42.17
Isa.42.17
Isa.54.4
Isa.54.4
Isa.42.5; Gen.1.2; Ps.113.24
Isa.42.5; Gen.1.2; Ps.113.24
Isa.48.16; Deut.30.11; Jer.29.13-Jer.29.14; Isa.45.23
Isa.48.16; Deut.30.11; Jer.29.13-Jer.29.14; Isa.45.23
Isa.41.1; Isa.44.18-Isa.44.19; Isa.48.5-Isa.48.7; Isa.46.1; Isa.46.7; Jer.10.5; Isa.44.17
Isa.41.1; Isa.44.18-Isa.44.19; Isa.48.5-Isa.48.7; Isa.46.1; Isa.46.7; Jer.10.5; Isa.44.17
Isa.41.22; Isa.41.26; Isa.43.9; Isa.43.11
Isa.41.22; Isa.41.26; Isa.43.9; Isa.43.11
Isa.11.12; Isa.43.5-Isa.43.6
Isa.11.12; Isa.43.5-Isa.43.6
Gen.22.16; Isa.45.19; Rom.14.11; Phil.2.10
Gen.22.16; Isa.45.19; Rom.14.11; Phil.2.10
Isa.26.4; Isa.44.8; Isa.26.4; Isa.44.8; Isa.41.11
Isa.26.4; Isa.44.8; Isa.26.4; Isa.44.8; Isa.41.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Теңир Өзүнүн майланган Корешине мындай дейт: «Элдерди сага багынтып бериш үчүн, Мен сени оң колуңдан кармап турам, сен үчүн эшиктер ачылып, дарбазалар жабылбаш үчүн, падышалардын белинен курларын чечип алам.
1 Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись;
2 Мен сенин алдыңда барам, тоолорду тегиздейм, жез эшиктерди кыйратам, темир кулпуларды талкалайм.
2 Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю;
3 Сен Менин Теңир экенимди, сени атыңдан чакырган Ысрайылдын Кудайы экенимди билишиң үчүн, Мен сага караңгы жерге сакталган казыналарды жана катылган байлыктарды берем.
3 и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев.
4 Сен Мени билбесең да, Өзүмдүн кулум Жакып үчүн, Өзүм тандап алган Ысрайылым үчүн, сени атыңдан чакырдым, сага ысым бердим.
4 Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня.
5 Мен Теңирмин, Менден башка Теңир жок, Менден башка Кудай жок. Сен Мени билбесең да, Мен сенин белиңди курчадым.
5 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня,
6 Анткени күн чыгыштан батышка чейинки элдер Менден башка Кудай жок экенин билишсин. Мен Теңирмин, Менден башка Теңир жок.
6 дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного.
7 Мен жарыкты жасайм, караңгыны жаратам, тынчтык берем, мүшкүл түшүрөм. Мен, Теңир, ушунун баарын жасап жатам.
7 Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это.
8 Асман, жогорудан себеле, булуттар акыйкаттык төксүн. Жер ачылып, куткаруу алып келсин, аны менен бирге акыйкат өнүп чыксын. Муну Мен, Теңир, жаратып жатам».
8 Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это.
9 Оо, Өзүнүн Жаратуучусу менен тирешкен сыныктын сыныгы! Карапачыга чопо: «Сен эмне кылып жатасың?» – деп айтмак беле? Сенин колуңдан чыккан иш сен жөнүндө: «Анын колу жок», – деп айтмак беле?
9 Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: "что ты делаешь?" и твое дело скажет ли о тебе: "у него нет рук?"
10 Атасына: «Сен мени эмне үчүн жарыкка чыгардың?» – деп айткан адамга, ал эми энесине: «Сен мени эмне үчүн төрөдүң?» – деп айткан адамга кайгы!
10 Горе тому, кто говорит отцу: "зачем ты произвел меня на свет?", а матери: "зачем ты родила меня?"
11 Ысрайылдын Ыйыгы жана анын Жаратуучусу, Теңир мындай дейт: «Силер Менин уулдарымдын келечеги жөнүндө сурап жатасыңар. Мага Өзүмдүн колдорум жараткан иштерди үйрөткүңөр барбы?
11 Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих?
12 Мен жерди жараттым жана анын үстүнө адамды жараттым. Мен, Менин колдорум асманды жайды, анын бүт кошуундарына мыйзам берген Менмин.
12 Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я.
13 Мен аны чындык менен тургуздум, анын бардык жолдорун тегиздейм. Ал Менин шаарымды курат, Менин туткундарымды бошотот, алар үчүн кун да, белек да албайт», – дейт Себайот Теңир.
13 Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф.
14 Теңир мындай дейт: «Мисирликтердин эмгектери, эфиопиялыктардын соодасы жана бойлуу шебалыктар сен тарапка өтөт, алар сеники болот. Алар сенин артыңдан ээрчишет, кишендери менен келип, сенин алдыңа жыгылышат. Сага: “Сенин гана Кудайың бар, андан башка Кудай жок”, – деп жалынышат».
14 Так говорит Господь: труды Египтян и торговля Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими; они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога.
15 Чындыгында эле, Сен Өзүн жашырган Кудайсың, Ысрайылдын Кудайысың, Куткаруучусусуң!
15 Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель.
16 Алардын баары уятка калып, маскара болушат, алар менен бирге буркан жасагандардын баары уят болушат.
16 Все они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов.
17 Ысрайыл болсо Теңир аркылуу түбөлүк куткарылуу менен куткарылат. Силер кылымдан кылымга уятка калбайсыңар, маскара болбойсуңар.
17 Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков.
18 Анткени асманды жараткан, жерди жараткан, аны жасаган, аны орноткон, аны бекер эмес, жашоо үчүн жараткан Кудай-Теңир мындай дейт: «Мен Теңирмин, Менден башка Теңир жок.
18 Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного.
19 Мен жашыруун айткан жокмун, Мен жердин караңгы жеринде сүйлөгөн жокмун. “Мени бекер эле издеп жүрөсүңөр”, – деп, Жакыптын тукумуна айткан эмесмин. Мен чындыкты айткан, акыйкаттыкты ачкан Теңирмин.
19 Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова: "напрасно ищете Меня". Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину.
20
Элдердин ичинен аман калгандардын баары, чогулуп келгиле, жакын келгиле. Өзүнүн жыгач бурканын көтөрүп алып, куткарбай турган кудайына сыйынып жүргөндөр – акылсыздар.
20 Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся богу, который не спасает.
21 Өз ара кеңешип жарыя кылгыла, айткыла. Муну байыркы замандан бери ким кабарлады? Муну ким алдын ала айтты? Теңириңер, Мен, айткан жок белем? Менден башка Кудай жок. Менден башка адилеттүү, куткара турган Кудай жок.
21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.
22 Бүт жер жүзү, Мага кайрылгыла, ошондо куткарыласыңар, анткени Мен Кудаймын, Менден башка Кудай жок!
22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.
23 Өзүм менен ант берем: Менин оозумдан чындык чыгат, Менин алдымда ар бир уруу баш иет, ар бир тил Мени менен ант берет деген өзгөрүлбөс сөз чыгат.
23 Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык.
24 Мен тууралуу: “Чындык менен күч бир гана Теңирде”, – деп айтышат». Теңирге каршы чыккандардын бардыгы Анын алдына келип уят болушат.
24 Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него.
25 Ысрайылдын бардык тукуму Теңир аркылуу акталат жана даңазаланат.
25 Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево.