Isa.41.8
Isa.41.8
Isa.44.24; Isa.49.15; Ps.70.6; Jer.1.5; Gal.1.15; Isa.43.5; Deut.32.15
Isa.44.24; Isa.49.15; Ps.70.6; Jer.1.5; Gal.1.15; Isa.43.5; Deut.32.15
Joel.2.28; John.7.38; Acts.2.18; Isa.35.6
Joel.2.28; John.7.38; Acts.2.18; Isa.35.6
Ps.1.3
Ps.1.3
Isa.14.1
Isa.14.1
Isa.43.14; Isa.48.12; Rev.1.8; Isa.41.4
Isa.43.14; Isa.48.12; Rev.1.8; Isa.41.4
Isa.41.26-Isa.41.27
Isa.41.26-Isa.41.27
Isa.43.10; Isa.45.5; Deut.4.35; Deut.4.39; Deut.32.39; 1Sam.2.2; Joel.2.27; Isa.30.29
Isa.43.10; Isa.45.5; Deut.4.35; Deut.4.39; Deut.32.39; 1Sam.2.2; Joel.2.27; Isa.30.29
Isa.41.24; Isa.41.29
Isa.41.24; Isa.41.29
Isa.40.19-Isa.40.20; Isa.41.6-Isa.41.7; Isa.46.6-Isa.46.7; Hab.2.18; Jer.10.3-Jer.10.5
Isa.40.19-Isa.40.20; Isa.41.6-Isa.41.7; Isa.46.6-Isa.46.7; Hab.2.18; Jer.10.3-Jer.10.5
Isa.45.16; Ps.113.16; Isa.42.17
Isa.45.16; Ps.113.16; Isa.42.17
Isa.44.10
Isa.44.10
Ps.113.13-Ps.113.15
Ps.113.13-Ps.113.15
Isa.40.20
Isa.40.20
Isa.45.20
Isa.45.20
Deut.27.15
Deut.27.15
Hos.12.1; Job.13.12; Ps.143.8; Rom.1.25
Hos.12.1; Job.13.12; Ps.143.8; Rom.1.25
Isa.42.19; Isa.42.1; Isa.49.15
Isa.42.19; Isa.42.1; Isa.49.15
Isa.43.25
Isa.43.25
Isa.49.13; Isa.55.12; Ps.68.35; Jer.51.48; Ps.62.10; Hos.2.21-Hos.2.22; Isa.49.3; Isa.55.5; Isa.60.9
Isa.49.13; Isa.55.12; Ps.68.35; Jer.51.48; Ps.62.10; Hos.2.21-Hos.2.22; Isa.49.3; Isa.55.5; Isa.60.9
Isa.43.14; Isa.44.2; Isa.42.5; Isa.42.5; Isa.45.12
Isa.43.14; Isa.44.2; Isa.42.5; Isa.42.5; Isa.45.12
Isa.19.3; Isa.19.14
Isa.19.3; Isa.19.14
2Chr.36.22; Jer.32.15; Jer.32.44
2Chr.36.22; Jer.32.15; Jer.32.44
Isa.11.15; Isa.51.10
Isa.11.15; Isa.51.10
Isa.45.1; 2Sam.5.2; Ps.77.72; Isa.45.13; 2Chr.36.22-2Chr.36.23; Ezra.1.1-Ezra.1.3
Isa.45.1; 2Sam.5.2; Ps.77.72; Isa.45.13; 2Chr.36.22-2Chr.36.23; Ezra.1.1-Ezra.1.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Азыр болсо, Жакып, Менин кулум, Мен тандап алган Ысрайыл, ук.
1 А ныне слушай, Иаков, раб Мой, и Израиль, которого Я избрал.
2 Сени жараткан, сени жасаган, сага энеңдин курсагында жаткандан бери жардам берип келе жаткан Теңир мындай дейт: Коркпо, Менин кулум Жакып, Мен тандап алган Сүйүктүүм.
2 Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней: не бойся, раб Мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого Я избрал;
3 Анткени Мен суусаган жерге суу, какшыган жерге агын сууларды төгөм. Сенин тукумуңа рухумду төгөм, сенин укум-тукумуңа батамды берем.
3 ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих.
4 Ошондо алар чөптөрдүн арасында, суулардын жээгинде өскөн талдарга окшоп өсүшөт.
4 И будут расти между травою, как ивы при потоках вод.
5 Бири: “Мен Теңирдикимин”, – дейт, экинчиси Жакыптын аты менен аталат, дагы бирөө өз колу менен: “Мен Теңирдикимин”, – деп жазат, Ысрайылдын аты менен аталат».
5 Один скажет: "я Господень", другой назовется именем Иакова; а иной напишет рукою своею: "я Господень", и прозовется именем Израиля.
6 Теңир, Ысрайылдын Падышасы, анын Кун Төлөп Куткаруучусу, Себайот Теңир мындай дейт: «Биринчи да Менмин, акыркы да Менмин, Менден башка Кудай жок.
6 Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога,
7 Анткени Мендей ким бар? Ал Мага Мен байыркы элди жараткандан бери эмне болсо, ошонун бардыгын ирети менен көрсөтүп, айтып берсин, кабар кылсын, же болбосо боло турганды жана келечекти алдын ала жарыя кылсын.
7 ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит Мне все с того времени, как Я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее.
8 Коркпогула, үрөйүңөрдү учурбагыла. Мен сага мурун эле кабарлап, мурун эле алдын ала айткан жок белем? Силер Менин күбөлөрүмсүңөр. Менден башка Кудай барбы? Башка аска жок, башка эч бир аска жок».
8 Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю.
9
Буркан жасагандардын баары – болбогон нерсе, алардын суктанарлык буркандары эч кандай пайда алып келбейт, ошондой экенине өздөрүнө өздөрү күбө. Алар эч нерсени көрүшпөйт, эч нерсени түшүнүшпөйт, ошондуктан маскара болушат.
9 Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены.
10 Эч кандай пайда алып келбеген кудайды ким жасады, бурканды ким куйду?
10 Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы?
11 Буга катышкандардын бардыгы уятка калышат. Анткени сүрөтчүлөрдүн өздөрү деле адамдар. Алардын баары чогулуп келип, турушсун, алардын үрөйү учат, баары уят болушат.
11 Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же; пусть все они соберутся и станут; они устрашатся, и все будут постыжены.
12 Темир уста темирден балта жасап алып, отто иштейт, аны барскан менен иштеп чыгат. Анын үстүндө күчтүү колдору менен иштейт, ачка болуп, күчү кеткенче иштейт. Суу ичпейт, алсырайт.
12 Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильною рукою своею до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает.
13 Жыгач уста жыгач тандап алып, ага жип тартып өлчөп, учтуу курал менен сүрөтүн түшүрүп, анан аны кескич менен жонуп, жумуру кылат, үйгө коюш үчүн, андан көрүнүшү сулуу адам бейнесин жасайт.
13 Плотник выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме.
14 Ал өзүнө кедрлерди кыйып алат, карагай жана эмен жыгачын алат, аларды токойдогу дарактардын арасынан тандап алат, ясень дарагын тигет, ал эми жамгыр аны өстүрөт.
14 Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возращает его.
15 Анан ал адамга отун болот, ал анын бир бөлүгүн алып жылынат, от жагат, нан бышырат. Анан ошол эле жыгачтан кудай жасап, ага табынат, буркан жасап, ага таазим кылат.
15 И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним.
16 Жыгачтын бир бөлүгүн отко жагат, экинчи бөлүгү менен эт бышырат, куурдак кууруп, тойгончо жейт. Ошондой эле жылынып: «Кандай жакшы, мен жылыдым, оттун табын сездим», – дейт.
16 Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: "хорошо, я согрелся; почувствовал огонь".
17 Ал эми ошол эле жыгачтын калган бөлүгүнөн өзүнө кудай кылып буркан жасап, ага табынып, анын алдына жыгылып, ага: «Мени куткар, анткени сен менин кудайымсың», – деп сыйынат.
17 А из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: "спаси меня, ибо ты бог мой".
18 Алар билишпейт, түшүнүшпөйт, анткени алардын көзү көрбөш үчүн, жүрөгү түшүнбөш үчүн жабылып калган.
18 Не знают и не разумеют они: Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели.
19 Ал өз жүрөгүндө ойлонбойт, «Мен жыгачтын жарымын отко жактым, чогуна нан бышырдым, эт кууруп жедим. Ал эми калганынан жийиркеничтүү нерсе жасамак белем? Бир кертим жыгачка табынмак белем?» деп айтканга анын түшүнүгү да, акылы да жок.
19 И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: "половину его я сжег в огне и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел; а из остатка его сделаю ли я мерзость? буду ли поклоняться куску дерева?"
20 Ал чаңды кубалап жүрөт, алданган жүрөгү аны адаштырды, ошондуктан ал өз жанын куткара албайт. «Оң колумдагы жалган эмеспи?» деп айта албайт.
20 Он гоняется за пылью; обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: "не обман ли в правой руке моей?"
21
«Муну эсиңден чыгарба, Жакып, Ысрайыл, анткени сен Менин кулумсуң, сени Мен жараттым. Сен Менин кулумсуң, Ысрайыл, Мени унутпа.
21 Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб Мой; Я образовал тебя: раб Мой ты, Израиль, не забывай Меня.
22 Сенин мыйзамсыздыктарыңды тумандай, күнөөлөрүңдү булуттай таратам. Мага кайрыл, анткени Мен сени кун төлөп куткарып алдым».
22 Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя.
23 Шаңдан, асман! Анткени муну Теңир кылды. Кыйкыргыла, жер тереңдиктери! Тоолор, токойлор жана анын ичиндеги бак-дарактардын баары, кубанычтан шуулдагыла, анткени Теңир Жакыпты кун төлөп куткарып алды, Теңир Ысрайыл аркылуу даңкталат.
23 Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли; шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем; ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле.
24 Сени кун төлөп куткарып алган, сени энеңдин курсагында жараткан Теңир мындай дейт: «Мен бардыгын жараткан Теңирмин, асманды бир Өзүм жайдым, Өз күчүм менен жерди төшөдүм.
24 Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней: Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своею силою разостлал землю,
25 Жалган пайгамбарлардын жышаандарын жаратпай, сыйкырчылардын акылсыздыгын ашкере кылган, акылмандарды артка кубалаган, алардын билимин акылсыздыкка айландырган,
25 Который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью,
26 Өз кулунун сөзүн ишке ашырган, Өзүнүн элчилеринин сөздөрүн аткарган, Иерусалимге: “Сага кайра көчүп келишет”, – деген, Жүйүттүн шаарларына: “Сен кайра куруласың, сенин урандыларыңды Мен калыбына келтирем”, – деген,
26 Который утверждает слово раба Своего и приводит в исполнение изречение Своих посланников, Который говорит Иерусалиму: "ты будешь населен", и городам Иудиным: "вы будете построены, и развалины его Я восстановлю",
27 туңгуюкка: “Соолу! Мен сенин дарыяларыңды соолутам”, – деген,
27 Который бездне говорит: "иссохни!" и реки твои Я иссушу,
28 Кореш жөнүндө: “Менин койчум, ал Менин бүт эркимди аткарат”, – деген, Иерусалимге: “Сен кайрадан куруласың!” – деген, ийбадатканага: “Сен кайрадан негизделесиң”, – деген Теңир Менмин».
28 Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму: "ты будешь построен!" и храму: "ты будешь основан!"