Өмүр.
Жогорку даражадагы периште.
Matt.10.16; 2Cor.11.3; Rev.12.9; Rev.20.2
Matt.10.16; 2Cor.11.3; Rev.12.9; Rev.20.2
Gen.2.17
Gen.2.17
Gen.3.13; John.8.44; 2Cor.11.3
Gen.3.13; John.8.44; 2Cor.11.3
1Tim.2.14; Gen.3.12; Gen.3.17; Hos.6.7
1Tim.2.14; Gen.3.12; Gen.3.17; Hos.6.7
Gen.3.5; Gen.2.25
Gen.3.5; Gen.2.25
Ps.138.1-Ps.138.12; Jer.23.23-Jer.23.24
Ps.138.1-Ps.138.12; Jer.23.23-Jer.23.24
Gen.3.7; Gen.2.25
Gen.3.7; Gen.2.25
Gen.2.18; Job.31.33
Gen.2.18; Job.31.33
Gen.3.4; 2Cor.11.3; 1Tim.2.14
Gen.3.4; 2Cor.11.3; 1Tim.2.14
Isa.65.25; Mic.7.17
Isa.65.25; Mic.7.17
Isa.7.14; Mic.5.3; Matt.1.23; Matt.1.25; Luke.1.34-Luke.1.35; Gal.4.4; 1Tim.2.15; Rom.16.20; Heb.2.14; Rev.20.1-Rev.20.3; Rev.20.10
Isa.7.14; Mic.5.3; Matt.1.23; Matt.1.25; Luke.1.34-Luke.1.35; Gal.4.4; 1Tim.2.15; Rom.16.20; Heb.2.14; Rev.20.1-Rev.20.3; Rev.20.10
John.16.21; Gen.4.7; Song.7.11; 1Cor.11.3; 1Cor.14.34; Eph.5.22-Eph.5.24; Col.3.18; 1Tim.2.11-1Tim.2.12; Titus.2.5; 1Pet.3.1; 1Pet.3.5-1Pet.3.6
John.16.21; Gen.4.7; Song.7.11; 1Cor.11.3; 1Cor.14.34; Eph.5.22-Eph.5.24; Col.3.18; 1Tim.2.11-1Tim.2.12; Titus.2.5; 1Pet.3.1; 1Pet.3.5-1Pet.3.6
Gen.2.17; Gen.5.29; Rom.8.20-Rom.8.22; Eccl.2.22-Eccl.2.23
Gen.2.17; Gen.5.29; Rom.8.20-Rom.8.22; Eccl.2.22-Eccl.2.23
Gen.2.7; Ps.102.14; Job.34.15; Ps.103.29; Eccl.3.20; Eccl.12.7; Rom.5.12
Gen.2.7; Ps.102.14; Job.34.15; Ps.103.29; Eccl.3.20; Eccl.12.7; Rom.5.12
Gen.3.5; Gen.2.9
Gen.3.5; Gen.2.9
Gen.2.5
Gen.2.5
Ps.17.11; Ps.103.4; Heb.1.7; Exod.25.18-Exod.25.22; Ezek.28.11-Ezek.28.16
Ps.17.11; Ps.103.4; Heb.1.7; Exod.25.18-Exod.25.22; Ezek.28.11-Ezek.28.16
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кудай-Теңир жараткан бардык талаа айбанаттарынын ичинен жылан эң куу эле. Ал аялдан: «Кудай чын эле: “Бейиштеги эч бир дарактын жемишинен жебегиле”, – деп айтты беле?» – деп сурады.
1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
2 Аял жыланга мындай деп жооп берди: «Дарактардын жемиштеринен жесек болот.
2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
3 Кудай: “Өлүп калбашыңар үчүн, бейиштин ортосундагы бир гана дарактын жемишинен жебегиле, ага тийбегиле”, – деген».
3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
4 Ошондо жылан аялга: «Жок, өлбөйсүңөр,
4 И сказал змей жене: нет, не умрете,
5 бирок Кудай силердин анын жемишинен жеген күнү көзүңөр ачылып, жакшылык менен жамандыкты билген Кудайдай болуп каларыңарды билет», – деди.
5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
6 Аял дарактын жемишинин жегенге жакшы экенин, көзгө сүйкүм экенин көрдү. Ал билим бергендиктен, аялды өзүнө тартып турду. Аял анын жемишинен алып жеди. Анан күйөөсүнө да берди, ал да жеди.
6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
7 Ошондо экөөнүн тең көздөрү ачылып, өздөрүнүн жылаңач экенин билишти да, анжыр жалбырактарын бириктирип тигип, өздөрүнө алжапкыч жасап алышты.
7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
8 Күн салкын болуп турганда, бактын ичинде жүргөн Кудай-Теңирдин үнүн угуп, Адам менен аялы Кудай-Теңирдин жүзүнөн качып, бактагы дарактардын арасына жашынып калышты.
8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
9 Ошондо Кудай-Теңир Адамды: «Сен кайдасың?» – деп чакырды.
9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?
10 Адам: «Бактан Сенин үнүңдү угуп, коркуп кеттим, анткени мен жылаңачмын, ошондуктан жашынып калдым», – деди.
10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
11 Кудай андан: «Жылаңач экениңди сага ким айтты? Мен сага жегенге тыюу салган дарактын жемишинен жедиңби?» – деп сурады.
11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?
12 Ошондо Адам: «Сен берген аял мага дарактын жемишинен берди, мен жедим», – деп жооп берди.
12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
13 Анан Кудай-Теңир аялдан: «Бул эмне кылганың?» – деп сурады. «Мени жылан азгырды, ошондуктан мен жедим», – деп жооп берди аял.
13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
14
Ошондо Кудай-Теңир жыланга мындай деди: «Ушуну кылганың үчүн бардык малдардын, бардык талаа жаныбарларынын ичинен сага каргыш тийсин. Сен эми бооруң менен жылып, өмүрүң өткөнчө топурак жейсиң.
14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;
15 Аял экөөңөрдүн ортоңорго, экөөңөрдүн тукумуңардын ортосуна кастык коём. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт, сен болсо анын согончогун чагасың».
15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
16 Аялга болсо мындай деди: «Кош бойлуу кезиңде кайгыңды көбөйткөндөн көбөйтөм. Балдарыңды ооруп төрөйсүң. Күйөөңө тартылып турасың, ал сага үстөмдүк кылат».
16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.
17 Адамга болсо мындай деди: «Аялыңдын тилин алып, “андан жебе” деп, Мен сага осуят кылган дарактын жемишинен жегениң үчүн, сенин айыңан жер каргышка калды. Сен эми өмүрүң өткөнчө жерден азап менен азыктанасың.
17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
18 Жер сага тикенек, отоо чөп өстүрүп чыгарат. Талаа өсүмдүктөрү менен азыктанасың.
18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;
19 Өзүң алынган жерге кайра барганыңча, маңдай териң менен нан таап жейсиң, анткени сен топураксың, топуракка кайра барасың».
19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
20 Адам аялынын атын Обо койду, анткени ал жер үстүндө жашагандардын баарынын энеси болуп калды.
20 И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих.
21 Кудай-Теңир Адамга жана анын аялына териден кийим жасап кийгизди.
21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
22
Анан Кудай-Теңир мындай деди: «Мына, Адам Биздей болуп жакшылык менен жамандыкты билип калды. Эми ал колун сунуп, өмүр дарагынын жемишинен да жеп алып, түбөлүккө жашап калбасын».
22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
23 Ошентип, Кудай-Теңир аны өзү жаратылган топуракты иштетсин деп, Эйден багынан кууп чыкты.
23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.
24 Адамды кууп чыккандан кийин, чыгыштагы Эйден багынын жанына өмүр дарагына баруучу жолду кайтаруу үчүн, керупту жана айланып турган оттуу кылычты коюп койду.
24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.