2Cor.1.1; Gal.1.11-Gal.1.12; Acts.9.6; Acts.20.24; Acts.22.10; Acts.22.15; Acts.22.21; Acts.26.16; 1Tim.1.1; Titus.1.3; Acts.2.24
2Cor.1.1; Gal.1.11-Gal.1.12; Acts.9.6; Acts.20.24; Acts.22.10; Acts.22.15; Acts.22.21; Acts.26.16; 1Tim.1.1; Titus.1.3; Acts.2.24
Phil.4.21; Acts.16.6; 1Cor.16.1
Phil.4.21; Acts.16.6; 1Cor.16.1
Rom.1.7; 1Cor.1.3; 1Tim.1.2
Rom.1.7; 1Cor.1.3; 1Tim.1.2
Matt.20.28; Rom.4.25; 1Cor.15.3; Eph.2.2; 1John.5.19; John.15.19; Phil.4.20; 1Thess.1.3; 1Thess.3.11; 1Thess.3.13
Matt.20.28; Rom.4.25; 1Cor.15.3; Eph.2.2; 1John.5.19; John.15.19; Phil.4.20; 1Thess.1.3; 1Thess.3.11; 1Thess.3.13
Gal.4.13; Acts.16.6; Acts.18.23; Gal.5.8; 2Cor.11.4; 1Tim.1.3
Gal.4.13; Acts.16.6; Acts.18.23; Gal.5.8; 2Cor.11.4; 1Tim.1.3
Acts.4.12; 1Cor.3.11; Gal.5.10; Acts.15.24; 2Cor.11.13
Acts.4.12; 1Cor.3.11; Gal.5.10; Acts.15.24; 2Cor.11.13
2Cor.11.14; Rom.9.3
2Cor.11.14; Rom.9.3
Gal.1.8
Gal.1.8
1Thess.2.4; Rom.2.29; 1Cor.10.33; Eph.6.6; Col.3.22; Rom.1.1
1Thess.2.4; Rom.2.29; 1Cor.10.33; Eph.6.6; Col.3.22; Rom.1.1
1Cor.15.1; Rom.2.16
1Cor.15.1; Rom.2.16
Gal.1.1; 1Cor.11.23; 1Cor.15.3; Acts.22.14; Gal.1.16; 1Cor.2.10; 2Cor.12.1
Gal.1.1; 1Cor.11.23; 1Cor.15.3; Acts.22.14; Gal.1.16; 1Cor.2.10; 2Cor.12.1
Acts.26.4; Acts.8.3
Acts.26.4; Acts.8.3
Phil.3.6; Acts.21.20; Jer.9.14; 2Tim.1.3; Matt.15.2
Phil.3.6; Acts.21.20; Jer.9.14; 2Tim.1.3; Matt.15.2
Acts.13.2; Rom.1.1; Isa.49.1; Isa.49.5; Jer.1.5; Luke.1.15; Gal.1.6
Acts.13.2; Rom.1.1; Isa.49.1; Isa.49.5; Jer.1.5; Luke.1.15; Gal.1.6
Gal.2.9; Acts.9.15
Gal.2.9; Acts.9.15
Acts.9.22-Acts.9.23
Acts.9.22-Acts.9.23
Matt.12.46; Acts.12.17
Matt.12.46; Acts.12.17
Rom.1.9; Rom.9.1
Rom.1.9; Rom.9.1
Acts.9.30; Acts.11.25-Acts.11.26; Acts.13.1
Acts.9.30; Acts.11.25-Acts.11.26; Acts.13.1
1Thess.2.14
1Thess.2.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Адамдар тарабынан да эмес, адам аркылуу да эмес, Ыйса Машайак аркылуу жана Аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткен Кудай Ата аркылуу элчи болуп дайындалган мен – Пабылдан,
1 Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых,
2 ошондой эле менин жанымдагы бардык бир туугандардан Галатиядагы Жыйындарга салам!
2 и все находящиеся со мною братия - церквам Галатийским:
3 Кудай Атабыз жана Теңирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин!
3 благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа,
4 Машайак бизди бул жаман дүйнөдөн куткарыш үчүн, Кудайыбыздын жана Атабыздын каалоосу боюнча биздин күнөөлөрүбүз үчүн Өзүн курмандык кылган.
4 Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего;
5 Ал түбөлүктөн түбөлүккө даңктала берсин! Оомийин.
5 Ему слава во веки веков. Аминь.
6
Силерди Машайактын ырайымы менен чакырып алган Кудайдан жүз буруп, тез эле башка «Жакшы Кабарга» өтүп кетип жатканыңарга таң калып жатам.
6 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию,
7 Чындыгында, башка Жакшы Кабар жок, бирок силердин тынчыңарды алган жана Машайактын Жакшы Кабарын бурмалоону каалаган адамдар бар.
7 которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово.
8 Бирок бизби же асмандан келген периштеби, башында силерге өзүбүз тараткан Жакшы Кабарга каршы келген «Жакшы Кабарды» таратса, ага анафема.
8 Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема.
9 Мурун айтканыбызды мен азыр да кайталаймын: эгерде кимдир бирөө силерге өзүңөр мурун кабыл алгандан башка «Жакшы Кабар» таратса, ага анафема.
9 Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема.
10 Азыр мен адамдарга жагууну ойлоп жатамбы же Кудайга жагууну ойлоп жатамбы? Же силер мени адамдарга жагууга аракеттенип жатат деп ойлоп жатасыңарбы? Эгерде мен дагы эле адамдарга жагынып жүрсөм, анда Машайактын кулу болмок эмесмин.
10 У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.
11
Бир туугандар, муну билишиңерди каалайм: мен таратып жаткан Жакшы Кабар адамдын оюнан чыгарылган эмес.
11 Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое,
12 Анткени мен аны адамдан кабыл алган эмесмин, адамдан үйрөнгөн эмесмин. Аны мен Ыйса Машайактын аяны аркылуу кабыл алгам.
12 ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа.
13 Силер менин жүйүт динин туткан кезимдеги мурунку жашоом жөнүндө: Кудайдын Жыйынын ырайымсыздык менен куугунтуктап, аны жок кылууга аракеттенгенимди,
13 Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее,
14 ата-бабаларымдын салттарын өзгөчө кызганчаактык менен сактаганымдан улам, жүйүт динин тутууда өзүм менен тең чамалаш болгон уруулаштарымдын бир тобуна караганда көбүрөөк ийгиликке жетишкенимди уккансыңар.
14 и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.
15 Бирок мени энемдин курсагында жатканда эле тандап алып, Өзүнүн ырайымы менен чакырып алган Кудай
15 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил
16 бутпарастарга Уулу жөнүндө жар салышым үчүн, мага Өзүнүн Уулун ачып берүүнү ылайык тапты, ошондо мен эч кимден кеңеш сураган жокмун.
16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью,
17 Иерусалимге, менден мурун чакырылган элчилерге барбастан, Аравияга кеттим, андан кийин кайра Дамаскка кайтып келдим.
17 и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.
18 Үч жылдан кийин Петир менен таанышуу үчүн Иерусалимге барып, аныкында он беш күн болдум.
18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
19 Теңир Ыйсанын бир тууганы Жакыптан башка элчилерди көргөн жокмун.
19 Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.
20 Силерге жазып жаткандарым – чындык, буга Кудай күбө.
20 А в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу.
21 Андан кийин Сирия, Киликия өлкөлөрүнө бардым.
21 После сего отошел я в страны Сирии и Киликии.
22 Машайактын Жүйүт аймагындагы Жыйындары мени таанышчу эмес.
22 Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен,
23 Бирок алар «Бир учурда бизди куугунтуктаган адам мурун өзү жок кылууга аракеттенген ишеним жөнүндө азыр жар салып жүрөт» деген сөздү гана угушуп,
23 а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, -
24 мен үчүн Кудайды даңкташты.
24 и прославляли за меня Бога.