2Cor.1.1; 1Cor.1.1; 1Thess.3.2
2Cor.1.1; 1Cor.1.1; 1Thess.3.2
Eph.1.1; Phil.1.1; Rom.1.7
Eph.1.1; Phil.1.1; Rom.1.7
Eph.1.15-Eph.1.16; Phlm.1.4
Eph.1.15-Eph.1.16; Phlm.1.4
1Thess.1.3; 1Thess.1.3
1Thess.1.3; 1Thess.1.3
Col.1.23; Acts.23.6; Titus.1.2; Heb.3.6; 2Tim.4.8; 1Pet.1.4; Eph.1.13
Col.1.23; Acts.23.6; Titus.1.2; Heb.3.6; 2Tim.4.8; 1Pet.1.4; Eph.1.13
Col.1.23; Ps.97.3; Matt.24.14; John.15.5; John.15.16; Phil.1.11; Rom.14.25; Eph.4.21; Acts.11.23
Col.1.23; Ps.97.3; Matt.24.14; John.15.5; John.15.16; Phil.1.11; Rom.14.25; Eph.4.21; Acts.11.23
Col.4.12; Phlm.1.23; Col.4.7; Col.4.7
Col.4.12; Phlm.1.23; Col.4.7; Col.4.7
Rom.15.30
Rom.15.30
Col.1.4; 2Thess.1.11; Eph.1.17; Col.4.5; Eph.1.8; 1Cor.12.8
Col.1.4; 2Thess.1.11; Eph.1.17; Col.4.5; Eph.1.8; 1Cor.12.8
Ps.1.1; Ps.1.3; Eph.4.1; 2Cor.5.9; Eph.5.10; 1Thess.4.1; Col.1.6
Ps.1.1; Ps.1.3; Eph.4.1; 2Cor.5.9; Eph.5.10; 1Thess.4.1; Col.1.6
Eph.3.16; Eph.4.2; Matt.5.12
Eph.3.16; Eph.4.2; Matt.5.12
Col.3.15; Eph.5.20; Acts.26.18
Col.3.15; Eph.5.20; Acts.26.18
1Thess.1.10; Luke.22.53; Eph.6.12; 2Pet.1.11; Eph.1.6
1Thess.1.10; Luke.22.53; Eph.6.12; 2Pet.1.11; Eph.1.6
Eph.1.7
Eph.1.7
2Cor.4.4; 1Tim.1.17; Ps.88.28; Rom.8.29
2Cor.4.4; 1Tim.1.17; Ps.88.28; Rom.8.29
Eph.1.10; Ezek.10.1; Eph.1.21; Rom.11.36; 1Cor.8.6
Eph.1.10; Ezek.10.1; Eph.1.21; Rom.11.36; 1Cor.8.6
John.8.58; John.1.1; Heb.1.3
John.8.58; John.1.1; Heb.1.3
Eph.1.22-Eph.1.23; Rev.3.14; Acts.26.23; 1Cor.15.20; Rev.1.5
Eph.1.22-Eph.1.23; Rev.3.14; Acts.26.23; 1Cor.15.20; Rev.1.5
Col.2.9; John.1.16
Col.2.9; John.1.16
2Cor.5.18; Eph.1.10; Eph.2.14; Eph.2.13
2Cor.5.18; Eph.1.10; Eph.2.14; Eph.2.13
Eph.2.1-Eph.2.2; Eph.2.12; Titus.1.16
Eph.2.1-Eph.2.2; Eph.2.12; Titus.1.16
Rom.7.4; Jude.1.24; Eph.1.4; Eph.5.27; 1Cor.1.8
Rom.7.4; Jude.1.24; Eph.1.4; Eph.5.27; 1Cor.1.8
John.15.4; Col.2.7; Eph.3.17; Col.1.5-Col.1.6; Mark.16.15; Acts.2.5; 2Cor.3.6
John.15.4; Col.2.7; Eph.3.17; Col.1.5-Col.1.6; Mark.16.15; Acts.2.5; 2Cor.3.6
2Cor.7.4; 2Tim.1.8; 2Tim.2.10; 2Cor.1.5; Eph.4.12
2Cor.7.4; 2Tim.1.8; 2Tim.2.10; 2Cor.1.5; Eph.4.12
Col.1.23; Eph.3.2
Col.1.23; Eph.3.2
Eph.3.9; Rom.14.24-Rom.14.25
Eph.3.9; Rom.14.24-Rom.14.25
Col.2.2; Eph.1.18; Eph.3.16; Col.1.26; 1Tim.1.1
Col.2.2; Eph.1.18; Eph.3.16; Col.1.26; 1Tim.1.1
Col.1.22-Col.1.23; Matt.5.48
Col.1.22-Col.1.23; Matt.5.48
1Cor.15.10; 1Tim.4.10; Col.4.12; Col.2.1; Eph.1.19
1Cor.15.10; 1Tim.4.10; Col.4.12; Col.2.1; Eph.1.19
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кудайдын каалоосу менен Ыйса Машайактын элчиси болгон мен – Пабылдан жана бир тууганыбыз Тиметейден
1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат,
2 Машайак Ыйсага ишенген Колосадагы ыйык жана ишенимдүү бир туугандарга салам! Кудай Атабыз жана Теңирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин!
2 находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе:
3
Силер үчүн дайыма сыйынып, Кудайга, Теңирибиз Ыйса Машайактын Атасына, ыраазычылык билдирип жатабыз.
3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас,
4 Анткени силердин Машайак Ыйсага болгон ишенимиңер жана бардык ыйыктарга болгон сүйүүңөр жөнүндө укканбыз.
4 услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
5 Ишенимиңер менен сүйүүңөр асманда өзүңөр үчүн даярдалган нерсеге болгон үмүтүңөргө негизделген. Ал жөнүндө силер мурун эле чындык сөзүнөн – Жакшы Кабардан уккансыңар.
5 в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования,
6 Бүт дүйнөгө тараган ошол Жакшы Кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып, Жакшы Кабар силердин араңарда да жемиш берип, өсүп жатат.
6 которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине,
7 Силер сүйүктүү кызматташыбыз Эпафрастан үйрөнгөнсүңөр, ал – силер үчүн Машайактын ишенимдүү кызматчысы.
7 как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова,
8 Рухтун шыктандыруусу менен көрсөтүп жаткан сүйүүңөр жөнүндө да ал бизге айткан.
8 который и известил нас о вашей любви в духе.
9
Биз бул жөнүндө уккан күндөн тартып, силер үчүн үзгүлтүксүз сыйынып, Анын каалоосун акылмандуулук жана рухий түшүнүк менен толук таанып билишсин деп,
9 Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
10 Ага бардык жагынан жагып, бардык иште жакшы жемиш берип, Кудайды таанып билүүсү өсүп,
10 чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
11 Анын даңкынын кубатынын бардык күчү менен бекемделип, бардык нерседе туруктуулукту жана чыдамдуулукту кубаныч менен көрсөтүп,
11 укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
12 бизди жарыктагы ыйыктардын мурасына үлүштөш болууга татыктуу кылган Кудай Атага ыраазычылык билдирип, Кудайга татыктуу жашашсын деп суранып жатабыз.
12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
13 Ал бизди караңгылыктын бийлигинен куткарып, сүйүктүү Уулунун падышачылыгына алып кирди.
13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
14 Биз Анын сүйүктүү Уулу аркылуу, Уулунун каны аркылуу куткарылдык жана күнөөлөрүбүз кечирилди.
14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,
15
Ал – көрүнбөс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электе эле Ал бар болгон.
15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;
16 Анткени асмандагы жана жердеги көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер: тактылар да, үстөмдүк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да Ал аркылуу жаратылган, бардык нерсе Ал аркылуу жана Ал үчүн жаратылган.
16 ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано;
17 Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе Ал аркылуу бар болуп турат.
17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.
18 Ал – Өзүнүн Денеси болуп эсептелген Жыйындын башчысы. Ал – бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болуш үчүн, Ал өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген.
18 И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,
19 Анткени Кудай Анда бүт толуктуктун жашашын,
19 ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота,
20 Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын Ал аркылуу Өзү менен элдештирүүнү туура көрдү.
20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.
21 Жаман ойлоруңардын жана жаман иштериңердин айынан бир кезде Кудайга бөтөн жана душман болгон силерди да
21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,
22 Кудай Анын денеси, өлүмү аркылуу Өзү менен элдештирди. Ал силерди Өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды.
22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
23 Эгерде силер ишенимге негизделип, бекем турсаңар жана өзүңөр уккан Жакшы Кабар берген үмүттөн тайбасаңар гана ушундай болот. Мен, Пабыл, асман астындагы бардык жаратылгандарга жарыяланган ушул Жакшы Кабарды тараткан кызматчы болуп калдым.
23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
24
Анын Денеси болгон Жыйын үчүн Машайактын жетишпеген азап тартуусун өзүмдүн денемде силер үчүн азап чегүү менен толуктап жатканыма кубанам.
24 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,
25 Кудайдын берген тапшырмасы боюнча ошол Жыйындын кызматчысы болуп калдым. Кудайдын Сөзү аткарылышы үчүн, мага бул тапшырма силер үчүн ишеним менен тапшырылган.
25 которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие,
26 Кудайдын Сөзү, кылымдан кылымга, муундан муунга жашыруун болуп келген сыр, азыр Анын ыйыктарына ачылып берилди.
26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
27 Кудай бул жашыруун сырдын даңктуу байлыгы бутпарастар үчүн кандай экендигин ыйыктарга ачып берүүнү каалады. Сырдын мааниси даңктуу үмүт болгон Машайактын силердин ичиңерде жашагандыгында.
27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,
28 Ар бир адамга акыл айтып, ар бир адамды акылмандык менен үйрөтүп, ар бир адамды Машайак аркылуу Кудай алдына жеткилең кылып алып келүү үчүн, Машайак жөнүндө жар салып жатабыз.
28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;
29 Ошондуктан Анын мендеги кудуреттүү күчү менен жан үрөп эмгектенип да, күрөшүп да жатам.
29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.